Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 61 - 74 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18092/ulikidince.1021219 İndeks Tarihi: 29-07-2022

OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA

Öz:
Otomotiv sektörü, cam, elektrik-elektronik, demir-çelik, boya, dokuma gibi birçok sektörle yakından ilişkilidir. Gerek bu sektörlerde gerekse pazarlama, servis, akaryakıt, finans ve sigorta gibi sektörlerde geniş iş olanakları oluşturmaktadır. Diğer taraftan tüm bunlar piyasanın talep yönü ile doğrudan ilişkilidir. Talep yönünün analizi sektörde yer alan aktörlerin öngörüleri için önemli veriler sağlamaktadır. Bu çalışma, Rize’de çalışan öğretmenlerin otomobil talebinde demografik faktörlerin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Online olarak uygulanan 400 anketten elde edilen verilerle logit model tahmini gerçekleştirilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre; yaş (41-51), görev yapılan okul türü (ilköğretim), meslekte geçen süre (1-10 yıl) ve ikamet edilen konutun niteliği (kira) ile otomobil sahipliği arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eşin çalışma durumu, ailedeki birey sayısı ve ailede 18 yaş altı bireylerin yaşaması ile otomobil sahipliği arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Rize Tüketici Tercihi Logit Model Otomobil talebi

FACTORS AFFECTING AUTOMOBILE DEMAND: AN APPLICATION ON TEACHERS IN RIZE

Öz:
The automotive sector is closely related to many sectors such as glass, electrical-electronics, iron-steel, paint and weaving (textile). It creates wide business opportunities both in these sectors and in sectors such as marketing, service, fuel-oil, finance and insurance. On the other hand, all these are directly related to the demand side of the market. Analysis of the demand side provides important data for the predictions of the actors in the sector. This study was conducted to determine the effect of demographic factors on the automobile demand of teachers working in Rize. Logit model estimation was carried out with the data obtained from 400 online questionnaires. According to the estimation results; It has been determined that there is a negative relationship between age (41-51), type of school (primary education), time spent in the profession (1-10 years), quality of residence (rent) and automobile ownership. In addition, it was concluded that there is a positive relationship between the employment status of the spouse, the number of individuals in the family, and the existence of individuals under the age of 18 in the family and automobile ownership.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA dilek ö (2022). OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. , 61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
Chicago dilek önder OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. (2022): 61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
MLA dilek önder OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. , 2022, ss.61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
AMA dilek ö OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. . 2022; 61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
Vancouver dilek ö OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. . 2022; 61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
IEEE dilek ö "OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA." , ss.61 - 74, 2022. 10.18092/ulikidince.1021219
ISNAD dilek, önder. "OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA". (2022), 61-74. https://doi.org/10.18092/ulikidince.1021219
APA dilek ö (2022). OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(34), 61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
Chicago dilek önder OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.34 (2022): 61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
MLA dilek önder OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.34, 2022, ss.61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
AMA dilek ö OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2022; 0(34): 61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
Vancouver dilek ö OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2022; 0(34): 61 - 74. 10.18092/ulikidince.1021219
IEEE dilek ö "OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.61 - 74, 2022. 10.18092/ulikidince.1021219
ISNAD dilek, önder. "OTOMOBİL TALEBİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER:ÖĞRETMENLER ÜZERİNE RİZE’DE BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 34 (2022), 61-74. https://doi.org/10.18092/ulikidince.1021219