Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 53 - 64 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33207/trkede.901404 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması

Öz:
Stefan Zweig’ın 1927 yılında yayımlanan Karmaşık Duygular novellası baba ve oğul çatışmasını, orta sınıf bir aileye mensup genç bir adamın taşradan kente gittiğinde yaşadığı bocalamayı, kadın ve erkek ilişkilerinin belirsizliğini ve insanların topluma uyum sağlamak için gerçek eğilimlerini bastırarak bir benlik oluşturduklarını anlatır. Eserin anlatıcısı Profesör Roland, kendi hayatını anlatan biyografik kitabı görünce içsel bir yolculuğa çıkar. Ona göre biyografik bir anlatı, insan için tarihlere ve olaylara bağlı kalarak lineer bir hikâye oluşturabilir; çünkü insan özünün karmaşıklığı bu lineerliği kabul etmez. Entelektüel portresi ve öz portresi arasındaki farkı biraz naif biraz da alaycı karşılayan profesör, okuyucuyu bu farkı anlattığı bir hikâyeye sürükler. Bu çalışmanın amacı, damgalanan bir bireyin toplumla uzlaşabilmek için bazı savunma mekanizmaları kullandığını, eril söylemin erkekleri de baskı altına alan gücünü, insan benliğinin çok katmanlı bir yapısı olduğunu, kentin marjinal bireyler için hem güvenli hem de güvensiz bir zemin oluşturabildiğini sosyolojik bir perspektifle göstermektir. Bu perspektifi, Erving Goffman’ın damga, Anthony Giddens’ın modern çağda benlik yaratımı, Anna Freud’un savunma mekanizmaları örnekleri, Michel Foucault’nun cüzzamlı kavramı, Zygmunt Bauman’ın kent ve yabancı arasında kurduğu akışkan ilişki ve son olarak Engin Geçtan’ın varoluşçu psikiyatri üzerine yazdıkları ile harmanlayarak sosyolojik bir sonuca varmaktır.
Anahtar Kelime: modern benlik kent damga erkeklik

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALDRICH, Robert (2004), “Homosexuality and the City: An Historical Overview”, Urban Studies, 41, 1719-1737, DOI: 10.1080/0042098042000243129.
 • ANNES, Alexis ve REDLIN, Meredith (2012), “Coming out and Coming back: Rural Gay Migration and the City”, Journal of Rural Studies, 28, 56-68, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2011.08.005.
 • BAUMAN, Zygmunt (2019), Akışkan Aşk, Çev. Işık ERGÜDEN, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • BAUMAN, Zygmunt (2018), Parçalanmış Hayat, Çev. İsmail TÜRKMEN, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BEACHY, Robert (2014), Gay Berlin: Birthplace of a Modern Identity, Knopf, New York.
 • FOUCAULT, Michel (2006), Deliliğin Tarihi, Çev. Mehmet Ali KILIÇBAY, İmge Kitabevi, Ankara.
 • FOUCAULT, Michel (2007), Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • FREUD, Anna (2011), Ben ve Savunma Mekanizmaları, Çev. Yeşim ERİM, Metis Yayınları, İstanbul.
 • GEÇTAN, Engin (2016), Hayat, Metis Yayınları, İstanbul.
 • GIDDENS, Anthony (2019), Modernite ve Bireysel Kimlik, Çev. Ümit TATLICAN, Say Yayınları, İstanbul.
 • GOFFMAN, Erving (2020), Damga, Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, Çev. Ş. GENİŞ, L. ÜNSALDI, S. N. AĞIRNASLI, Heretik Yayınları, İstanbul.
 • LEFEBVRE, Henri (2016), Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. Başak ERTÜR, Metis Yayınları, İstanbul
 • MAY, Rollo (2019), Yaratma Cesareti, Çev. Alper OYSAL, Metis Yayınları, İstanbul.
 • MEAD, George Herbert (2019), Zihin, Benlik ve Toplum, Çev. Yeşim ERDEM, Heretik Yayınları, Ankara.
 • REN, ZengJia vd. (2019), “Maintaining ‘mianzi’ and ‘lizi’: Understanding the Reasons for Formality Marriages between Gay Men and Lesbians”, Transcultural Psychiatry, 56.1, 213-232.
 • RICH, Adrienne (1980), “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. Signs: Journal of Women in Culture and Society”, 5.4, 631-660, DOI: 10.1177/1363461518799517.
 • SANCAR, Serpil (2014), Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, Erkekler Devlet Kadınlar Aile Kurar, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • WEBER, Max (2011), Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Milay KÖKTÜRK, Bilge Su Yayıncılık, Ankara.
 • ZWEIG, Stefan (2020), Karmaşık Duygular, Çev. İlknur İGAN, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
APA ÇETİNKAYA KARADAĞ E (2022). Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. , 53 - 64. 10.33207/trkede.901404
Chicago ÇETİNKAYA KARADAĞ ESMA NUR Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. (2022): 53 - 64. 10.33207/trkede.901404
MLA ÇETİNKAYA KARADAĞ ESMA NUR Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. , 2022, ss.53 - 64. 10.33207/trkede.901404
AMA ÇETİNKAYA KARADAĞ E Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. . 2022; 53 - 64. 10.33207/trkede.901404
Vancouver ÇETİNKAYA KARADAĞ E Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. . 2022; 53 - 64. 10.33207/trkede.901404
IEEE ÇETİNKAYA KARADAĞ E "Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması." , ss.53 - 64, 2022. 10.33207/trkede.901404
ISNAD ÇETİNKAYA KARADAĞ, ESMA NUR. "Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması". (2022), 53-64. https://doi.org/10.33207/trkede.901404
APA ÇETİNKAYA KARADAĞ E (2022). Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12(23), 53 - 64. 10.33207/trkede.901404
Chicago ÇETİNKAYA KARADAĞ ESMA NUR Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 12, no.23 (2022): 53 - 64. 10.33207/trkede.901404
MLA ÇETİNKAYA KARADAĞ ESMA NUR Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, 2022, ss.53 - 64. 10.33207/trkede.901404
AMA ÇETİNKAYA KARADAĞ E Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2022; 12(23): 53 - 64. 10.33207/trkede.901404
Vancouver ÇETİNKAYA KARADAĞ E Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2022; 12(23): 53 - 64. 10.33207/trkede.901404
IEEE ÇETİNKAYA KARADAĞ E "Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması." Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12, ss.53 - 64, 2022. 10.33207/trkede.901404
ISNAD ÇETİNKAYA KARADAĞ, ESMA NUR. "Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 12/23 (2022), 53-64. https://doi.org/10.33207/trkede.901404