Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 109 - 122 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-05-2022

DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ

Öz:
Bu çalışma genel itibariyle De Anima’daki duyumsama (aisthêsis) kavramından yola çıkmak suretiyle onun Logos ile ilişkisinin fenomenolojik olarak yorumlanışını ön plana almaktadır. Özel olarak söz konusu eserin MerleauPonty’nin Algının Fenomenolojisi adlı eserinde yürüttüğü fenomenolojik çalışma ile temas noktaları ve paralellikleri açımlanacaktır. Duyumsamanın ve sağladığı birlikte varoluş imkanının açtığı fenomenal dünya Merleau-Ponty’nin figür-zemin yapısından yola çıkarak Kartezyen bir başlangıç noktasından hareket etmeksizin ele alınabilmektedir. Çalışma, bu benzer perspektiften De Anima’nın postkartezyen anlamda “özne”siz bir felsefe yürüterek, Logos’a göre açımlanan fenomenal dünyayı temellendiren ön-ontolojik karakterine vurgu yapacaktır. Nihayetinde bu kabule De Anima’daki ruhun yetileri (akletme ve duyumsama) arasındaki ilişkinin fenomenolojik anlamda bilme meselesini aydınlatıp aydınlatmadığı ve De Anima’nın fenomenolojik bir kaynak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında bir soruşturma da eşlik edecektir.
Anahtar Kelime:

PHENOMENOLOGICAL ORIGINALITY OF DE ANIMA

Öz:
In general, this study focuses on the phenomenological interpretation of its relationship with the Logos, starting from the concept of sensation (aisthêsis) in De Anima. In particular, the contact points and parallels of the work in question will be revealed with the phenomenological study of Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception. The phenomenal world opened up by sensation and the possibility of co-existence can be handled without moving from a Cartesian starting point, starting from Merleau-Ponty's figure-ground structure. From this similar perspective, the study will emphasize De Anima's pre-ontological character, which grounds the phenomenal world unfolded according to Logos, by carrying out a philosophy without a "subject" in the post-cartesian sense. Ultimately, this acceptance will be accompanied by an investigation about whether the relationship between the faculties of the soul (reasoning and sensing) in De Anima illuminates the phenomenological issue of knowing and whether De Anima can be considered as a phenomenological source.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aristotle, De Anima, (Çev. C. Shields). Oxford: Clarendon Press, 2016.
 • Alloa, Emmanuel. Resistance of the Sensible World: An Introduction to Merleau-Ponty, (Çev.
 • J. M. Todd). Newyork: Fordham University Press, 2017.
 • Aristoteles, Ruh Üzerine (Çev. Ö. Aygün & Y.G. Sev). İstanbul: Pinhan, 2019.
 • Crubellier Michel, Pellegrin Pierre., Aristoteles: Filozof ve Bilme Meselesi, (Çev. B. G.
 • Beşiktaşlıyan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 2017.
 • Lear, Jonathan, Aristoteles: Anlama Arzusu, (Çev. A. Yurdaçalış & İ. U. Kelso). İstanbul: Alfa.
 • 2020.
 • Merleau-Ponty, Maurice, Algının Fenomenolojisi, (Çev. E. Sarıkartal & E. Hacımuratoğlu).
 • İstanbul: İthaki. 2017.
 • Nussbaum, Martha C., Introduction. Essays on Aristotle’s De Anima, (Ed. M.C Nussbaum & A.O Rorty). Chicago: Oxford University Press. 1995.
 • Sorabji, Richard, Body and Soul in Aristotle. Philosophy, 49/187. London: Cambridge University Press. 2009. Whiting, Jennifer, Living Bodies, Essays on Aristotle’s De Anima, (Ed. M.C Nussbaum & A.O 122 Rorty). Chicago: Oxford University Press. 1995.
APA TEPEYURT M (2021). DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. , 109 - 122.
Chicago TEPEYURT Müge DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. (2021): 109 - 122.
MLA TEPEYURT Müge DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. , 2021, ss.109 - 122.
AMA TEPEYURT M DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. . 2021; 109 - 122.
Vancouver TEPEYURT M DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. . 2021; 109 - 122.
IEEE TEPEYURT M "DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ." , ss.109 - 122, 2021.
ISNAD TEPEYURT, Müge. "DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ". (2021), 109-122.
APA TEPEYURT M (2021). DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 16(32), 109 - 122.
Chicago TEPEYURT Müge DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 16, no.32 (2021): 109 - 122.
MLA TEPEYURT Müge DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), vol.16, no.32, 2021, ss.109 - 122.
AMA TEPEYURT M DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi). 2021; 16(32): 109 - 122.
Vancouver TEPEYURT M DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi). 2021; 16(32): 109 - 122.
IEEE TEPEYURT M "DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ." FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 16, ss.109 - 122, 2021.
ISNAD TEPEYURT, Müge. "DE ANIMA’NIN FENOMENOLOJİK KÖKENSELLİĞİ". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 16/32 (2021), 109-122.