Yıl: 2021 Cilt: 35 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 609 - 620 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24146/tk.1038204 İndeks Tarihi: 21-05-2022

Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”

Öz:
Bu yazı 2 Temmuz 2021 tarihinde vefat eden babam Mehmet İsmet Binark’ın anısına yazılmıştır. Özel alanından kamusal alanına bir bakış denemesidir.
Anahtar Kelime:

In Memory of Mehmet İsmet Binark: "Working Like Breathing"

Öz:
This article was written in memory of my father Mehmet İsmet Binark, who passed away on July 2, 2021. It is an attempt to look at the public sphere from his private sphere
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • Ağaoğlu, B. (1995). İsmet Binark Bibliyografyası, Mütefferika, 6, 151-162.
  • Aşçı, A. (2015). Biyografisi ve bibliyografyası ile İsmet Binark. Keskin, İ., Somer, Ş. N. ve Oğuz, N. (Der.). İsmet Binark Armağanı içinde (ss. 11-32). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı.
  • Binark, İ. (1964). Fatih devri kitap tezhibleri ve ciltleri. (Yayımlanmamış mezuniyet tezi). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.
  • Binark, İ. (1975). Eski kitapçılık sanatlarımız. Ankara: Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları.
  • Binark, M. (1979). Arşiv ve arşivcilik bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış
  • Kaynaklar 1926-1976). Ankara: T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı Yayını
  • Binark, İ. (1980). Arşiv ve arşivcilik bilgileri. Ankara: T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı Yayın No: 3.
  • Binark, İ. (2005). Dost kapısı. İstanbul: Cenân Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Neşriyâtı. Binark, İ. ve Sefercioğlu, N. (1971). Doğumun 95.yıldönümü münasebetiyle Ziya Gökalp Bibliyografyası. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
  • Çetin, A. (1980). Arşiv ve arşivcilik bilgileri. [Tanıtım]. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 29(4), 260-265.
  • Rıfai, K. (1974). İlahiyat-ı Kenan. İstanbul: Baha Matbaası..
APA Binark F (2021). Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. , 609 - 620. 10.24146/tk.1038204
Chicago Binark Ferruh Mutlu Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. (2021): 609 - 620. 10.24146/tk.1038204
MLA Binark Ferruh Mutlu Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. , 2021, ss.609 - 620. 10.24146/tk.1038204
AMA Binark F Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. . 2021; 609 - 620. 10.24146/tk.1038204
Vancouver Binark F Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. . 2021; 609 - 620. 10.24146/tk.1038204
IEEE Binark F "Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”." , ss.609 - 620, 2021. 10.24146/tk.1038204
ISNAD Binark, Ferruh Mutlu. "Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”". (2021), 609-620. https://doi.org/10.24146/tk.1038204
APA Binark F (2021). Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. Türk Kütüphaneciliği, 35(4), 609 - 620. 10.24146/tk.1038204
Chicago Binark Ferruh Mutlu Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. Türk Kütüphaneciliği 35, no.4 (2021): 609 - 620. 10.24146/tk.1038204
MLA Binark Ferruh Mutlu Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. Türk Kütüphaneciliği, vol.35, no.4, 2021, ss.609 - 620. 10.24146/tk.1038204
AMA Binark F Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. Türk Kütüphaneciliği. 2021; 35(4): 609 - 620. 10.24146/tk.1038204
Vancouver Binark F Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”. Türk Kütüphaneciliği. 2021; 35(4): 609 - 620. 10.24146/tk.1038204
IEEE Binark F "Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”." Türk Kütüphaneciliği, 35, ss.609 - 620, 2021. 10.24146/tk.1038204
ISNAD Binark, Ferruh Mutlu. "Mehmet İsmet Binark’ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak”". Türk Kütüphaneciliği 35/4 (2021), 609-620. https://doi.org/10.24146/tk.1038204