Yıl: 2021 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 6 - 12 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021 İndeks Tarihi: 24-05-2022

Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals

Öz:
Objectives: This study was conducted to determine the knowledge, attitudes, behaviours and risk perceptions about the disease of relatives of patients with chronic hepatitis B and C. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 121 relatives of patients with chronic hepatitis B and C admitted to Erciyes University Hospital, Infectious Diseases Outpatient Clinic between December 2016 and June 2017 were included. Results: The mean age of the participants was 44.0±14.5 years. Sixty-four participants were male (52.9%) and 83.5% were married. 61.2% of the patients had hepatitis B virus (HBV) infection and 38.8% had HCV infection and 67.8% of the relatives stated that they lived in the same house with the patients. When the relatives of the patients were asked what type of hepatitis they knew, 92.6% stated that they knew HBV, 86.8% said they knew HCV and 79.4% said they knew both HBV-HCV. 26.4% of the participants did not know hepatitis. Approximately one-quarter of the relatives did not know what hepatitis B carrier is. 52.1% of the patient’s relatives stated that they felt at risk for hepatitis infection and 69.4% stated that they had hepatitis tests and 48.8% had HBV vaccine. 38.7% ohose who did not have vaccination stated that they did not intend to have the vaccination. Conclusion: Although the majority of the patient’s relatives knew the basic ways of transmission of hepatitis B and C, their level of knowledge about other risks of transmission in their daily lives was insufficien
Anahtar Kelime:

Erciyes Üniversitesi Hastanelerine Başvuran Hepatit B ve Hepatit C’li Hasta Yakınlarının Hepatitler Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Risk Algıları

Öz:
Amaç: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran kronik hepatit B ve C’li hasta yakınlarının hastalıkla ilgili bilgi, tutum, davranış ve risk algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmaya, Erciyes Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’ne 2016 Aralık-2017 Haziran aylarında başvuran kronik hepatit B ve C’li hastaların 121 yakını dahil edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 44,0±14,5 yıl olup, 64’ü erkek (%52,9) ve %83,5’i evlidir. Hastaların %61,2’sinde hepatit B virüs (HBV), %38,8’inde ise HCV enfeksiyonu mevcut olup yakınlarının %67,8’i hastalarla aynı evde yaşadığını belirtmiştir. Hasta yakınlarına hangi hepatit türünü bildikleri sorulduğunda %92,6’sı HBV’yi, %86,8’i HCV’yi ve %79,4’ü HBV-HCV’nin her ikisini de bildiklerini belirtmiştir. Katılımcıların %26,4’nün hepatitleri bilmediği görülmüştür. Hasta yakınlarının yaklaşık dörtte biri hepatit B taşıyıcılığının ne olduğunu bilmemektedir. Hasta yakınlarının %52,1’i kendini hepatit bulaşması yönünden risk altında hissettiğini ifade etmiş ve %69,4’ü hepatit testlerini ve %48,8’i HBV aşısını yaptırdığını belirtmiştir. Aşyaptırmayanların %38,7’si ise aşı yaptırmayı düşünmediğini ifade etmiştir. Sonuç: Hasta yakınlarının büyük bir çoğunluğu hepatit B ve C’nin temel bulaşma yollarını bilse de günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri diğer bulaşma riskinin olduğu durumlar hakkındaki bilgi düzeyleri yetersizdir
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • 1. Fattovich G, Pantalena M, Zagni I, Realdi G, Schalm SW, Christensen E; European Concerted Action on Viral Hepatitis (EUROHEP). Effect of hepatitis B and C virus infections on the natural history of compensated cirrhosis: a cohort study of 297 patients. Am J Gastroenterol. 2002;97:2886-2895.
 • 2. Shapiro CN, Margolis HS. Worldwide epidemiology of hepatitis A virus infection. J Hepatol. 1993;18(Suppl 2):11-14.
 • 3. Balayan MS. Epidemiology of hepatitis E virus infection. J Viral Hepat. 1997;4:155-165.
 • 4. Custer B, Sullivan SD, Hazlet TK, Iloeje U, Veenstra DL, Kowdley KV. Global epidemiology of hepatitis B virus. J Clin Gastroenterol. 2004;38:158-168.
 • 5. World Health Organizationç Global Hepatitis Report, 2017, date of access: 04.07.2019 access address: https://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/255016/9789241565455-eng. pdf?sequence=1
 • 6. Tozun N, Ozdogan O, Cakaloglu Y, Idilman R, Karasu Z, Akarca U, Kaymakoglu S, Ergonul O. Seroprevalence of hepatitis B and C virus infections and risk factors in Turkey: a fieldwork TURHEP study. Clin Microbiol Infect. 2015;21:1020-1026.
 • 7. Maddrey WC. Hepatitis B: an important public health issue. J Med Virol. 2000;61:362-366.
 • 8. Aygen B, Demirtürk N, Türker N, Asan A, Eraksoy H, Gürbüz Y, İnan D, Keten D, Koçulu S, Öncü S, Özkaya D, Saltoğlu N, Sayan M, Süer K, Şener A, Tekin S, Tuna N, Yazıcı S. Management of Chronic Hepatitis C Virus Infection: A Consensus Report of the Study Group for Viral Hepatitis of the Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases-2017 Update. Klimik Journal. 2014;27(Special Issue 1):19-39.
 • 9. Gower E, Estes C, Blach S, Razavi-Shearer K, Razavi H. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014;61(Suppl 1):S45-57.
 • 10. World Health Organization. Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016-2021. Towards Ending Viral Hepatitis, 2016 date of access: 08.12.2019 access address https://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng. pdf?sequence=1
 • 11. Holmes KK, Bertozzi S, Bloom BR, Jha P, Gelband H, DeMaria LM, Horton S, Major Infectious Diseases: Key Messages from Disease Control Priorities, Third Edition. In: Holmes KK, Bertozzi S, Bloom BR, Jha P (eds.), Major Infectious Diseases. 3rd ed. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank; 2017. p. 401-406.
 • 12. Lavanchy D. Worldwide epidemiology of HBV infection, disease burden, and vaccine prevention. J Clin Virol. 2005;34(Suppl 1):S1- 3.
 • 13. Chevaliez S, Rodriguez C, Pawlotsky JM. New Virologic tools for management of chronic hepatitis B and C. Gastroenterology. 2012;142:1303-1313.e1.
 • 14. Turkey Viral Hepatitis Diagnosis and Treatment Guidelines 2017, access date: 02,04,2020 access address: https://www.vhsd. org/tr/article/desc/48317/tu-rkiye-viral-hepatitler-tani-ve-tedavi- kilavuzu-2-7.html;p:15-55.
 • 15. Güner R, Kalem AK, Hasanoglu I, Keske S Güven T, Yilmaz GR, Tasyaran MA. Evaluation of the Knowledge Level of the Patients Infected By HBV About Their Disease. Viral Hepat J. 2012;18:29- 33.
 • 16. Ersoy Y, Ilgar M, Güneş G. Knowledge Level of the Midwifes About Hepatitis B in Malatya Province. J Inonu University Medical Faculty. 2005;12:159-162.
 • 17. Nayır E, Sezgin O, Altıntaş E, Üçbilek E. Knowledge levels of general practitioners employed in Mersin province about hepatitis B and hepatitis C. Turk J Acad Gastroenterol. 2012;11:58-62.
 • 18. Şahin NH, Bilgiç D, Esen Ü, Çetinkaya R, Tozoğlu Z. Determining Knowledge and Practices of Hairdressers and Manicurist- Pedicurists about Hepatit B. TAF Prev Med Bull. 2009:8:147-154.
 • 19. Koruk İ, Tekin-Koruk S, Demir C, Kutlu S, Havlioglu S, Keklik AZ. Comparison of Knowledge Levels of General Practitioners About Viral Hepatitis in Şanlıurfa in the Years 2007 and 2011. Klimik Journal. 2015;28:18-22.
 • 20. Balin SO, Denk A. Assessment of Hepatitis B Awareness Among High School Students. Klimik Journal. 2016;29:77-81.
 • 21. Poyrazoğlu S, Baykan Z, Naçar M, Çetinkaya F. Knowledge Levels About Hepatitis and Risk Perception in the Relatives of Hepatitis B and C Patients. Viral Hepat J. 2009;14:108-115.
 • 22. Cruz HM, Barbosa JR, Baima Colores JK, de Moraes Neto AHA, Alencar MFL, Bastos FI, da Mota JC, Carvalho-Costa FA, Ivantes CAP, Lewis-Ximenez LL, Villar LM. Cross-sectional study to determine viral hepatitis knowledge in different urban populations in Brazil. World J Hepatol. 2018;10:867-876.
 • 23. Hou J, Liu Z, Gu F. Epidemiology and Prevention of Hepatitis B Virus Infection. Int J Med Sci. 2005;2:50-57.
 • 24. Hebo HJ, Gemeda DH, Abdusemed KA. Hepatitis B and C Viral Infection: Prevalence, Knowledge, Attitude, Practice, and Occupational Exposure among Healthcare Workers of Jimma University Medical Center, Southwest Ethiopia. Scientific World J. 2019;2019:1-11.
 • 25. Kwon SY, Lee CH. Epidemiology and prevention of hepatitis B virus infection. Korean J Hepatol. 2011;17:87-95.
 • 26. Khaleel HA. Hepatitis B Virus: Can it be a Vector-Borne Transmitted Infection?. Trop Med Surg. 2015;3:1-3.
 • 27. Mohamed MK, Abdel-Hamid M, Mikhail N, Abdel-Aziz F, Medhat A, Magder LS, Fix AD, Strickland GT. Intrafamilial transmission of hepatitis C in Egypt. Hepatology. 2005;42:683-687.
 • 28. Hafta A, Çolakoğlu S, Serin E, Yarkın F, Akkız H, Ergün Y, Sandıkçı M, Köksal F, İahin İ. Intrafamilial transmission of hepatitis C virus infection. Turk J Gastroenterol. 1997;8:286-290.
 • 29. Ackerman Z, Ackerman E, Paltiel O. Intrafamilial transmission of hepatitis C virus: a systematic review. J Viral Hepat. 2000;7:93- 103. 30. Yenice N, Cansız M, Arıcan N, Gökten Y, Durgut C, Türkmen S. HBsAg and anti-HCV seroprevalence in spouses of patients with chronic hepatitis B and chronic hepatitis C. Turk J Acad Gastroenterol. 2004;3:79-82.
 • 31. EKMUD Turkey Infectious Diseases and Clinical Microbiology Specialist Association Adult Immunization Guide: İstanbul; 2016. p. 16.
 • 32. Hyun S, Lee S, Ventura WR, McMenamin J. Knowledge, Awareness, and Prevention of Hepatitis B Virus Infection Among Korean American Parents. J Immigr Minor Health. 2018;20:943- 950.
APA ORAL B, ÇETİNKAYA F, NAÇA M, BAYKAN Z, KILIÇ A, ALABAY S, MEŞE E (2021). Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. , 6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
Chicago ORAL Belgin,ÇETİNKAYA Fevziye,NAÇA Melis,BAYKAN ZEYNEP,KILIÇ Ayşegül ULU,ALABAY Selma,MEŞE Emine Alp Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. (2021): 6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
MLA ORAL Belgin,ÇETİNKAYA Fevziye,NAÇA Melis,BAYKAN ZEYNEP,KILIÇ Ayşegül ULU,ALABAY Selma,MEŞE Emine Alp Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. , 2021, ss.6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
AMA ORAL B,ÇETİNKAYA F,NAÇA M,BAYKAN Z,KILIÇ A,ALABAY S,MEŞE E Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. . 2021; 6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
Vancouver ORAL B,ÇETİNKAYA F,NAÇA M,BAYKAN Z,KILIÇ A,ALABAY S,MEŞE E Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. . 2021; 6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
IEEE ORAL B,ÇETİNKAYA F,NAÇA M,BAYKAN Z,KILIÇ A,ALABAY S,MEŞE E "Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals." , ss.6 - 12, 2021. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
ISNAD ORAL, Belgin vd. "Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals". (2021), 6-12. https://doi.org/10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
APA ORAL B, ÇETİNKAYA F, NAÇA M, BAYKAN Z, KILIÇ A, ALABAY S, MEŞE E (2021). Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. Viral Hepatitis Journal, 27(1), 6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
Chicago ORAL Belgin,ÇETİNKAYA Fevziye,NAÇA Melis,BAYKAN ZEYNEP,KILIÇ Ayşegül ULU,ALABAY Selma,MEŞE Emine Alp Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. Viral Hepatitis Journal 27, no.1 (2021): 6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
MLA ORAL Belgin,ÇETİNKAYA Fevziye,NAÇA Melis,BAYKAN ZEYNEP,KILIÇ Ayşegül ULU,ALABAY Selma,MEŞE Emine Alp Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. Viral Hepatitis Journal, vol.27, no.1, 2021, ss.6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
AMA ORAL B,ÇETİNKAYA F,NAÇA M,BAYKAN Z,KILIÇ A,ALABAY S,MEŞE E Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. Viral Hepatitis Journal. 2021; 27(1): 6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
Vancouver ORAL B,ÇETİNKAYA F,NAÇA M,BAYKAN Z,KILIÇ A,ALABAY S,MEŞE E Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals. Viral Hepatitis Journal. 2021; 27(1): 6 - 12. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
IEEE ORAL B,ÇETİNKAYA F,NAÇA M,BAYKAN Z,KILIÇ A,ALABAY S,MEŞE E "Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals." Viral Hepatitis Journal, 27, ss.6 - 12, 2021. 10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021
ISNAD ORAL, Belgin vd. "Knowledge Level and Risk Perceptions about Hepatitis of Relatives of Patients with Hepatitis B and C Admitted to Erciyes University Hospitals". Viral Hepatitis Journal 27/1 (2021), 6-12. https://doi.org/10.4274/vhd.galenos.2020.2020.0021