Yıl: 2021 Cilt: 27 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 539 - 546 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14744/tjtes.2020.64911 İndeks Tarihi: 24-05-2022

Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması

Öz:
AMAÇ: Yangın birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen, canlıların hayatını tehdit eden ve ekonomik zarara sebep olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yangın ortamından çıkarılan kişilerde yapılacak ilk tıbbi incelemeler, olay yeri incelemesi ve adli soruşturma önemli deliller ortaya koyabilmektedir. GEREÇ VE YÖNTEM: Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 2007–2016 yılları arasındaki dönemde, yangın ortamında bulunan ölüm olgularına ait otopsi raporları geriye dönük olarak incelendi. BULGULAR: On yıllık arşiv taraması neticesinde yangın ortamında bulunan ve adli otopsileri yapılan 158 olgunun 100’ünün (%63.3) erkek, 58’inin (%36.7) kadın olduğu tespit edildi. Orijini tespit edilemeyen grup dışlanarak; cinayet orijinli ölümlerle ile diğer orjinli ölümler (kaza ve intihar) arasında karboksihemoglobin seviyeleri açısından yapılan değerlendirmede iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Yangın ortamı açık ve kapalı alanlar olarak gruplandırıldığında olgularda tespit edilen karboksihemoglobin düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 6’da gösterilmiştir. İki grup arası fark istatistiki olarak anlamlı bulundu (p<0.05). TARTIŞMA: Yangın ortamından çıkarılan kişilerde olay yeri incelemesinden başlanarak, iyi bir radyolojik, toksikolojik ve patolojik inceleme yapılması esastır. Toksikolojik incelme, karboksihemoglobin, siyanür ve irade ve hareketi etkileyecek alkol, uyutucu, uyuşturucu vb gibi birçok maddeyi kapsamalıdır. Karboksihemoglobin düzeyleri ölümün meydana geldiği mekan, orijin ve kişideki mevcut ek hastalıklarla ilgili bilgi verebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
2
0
 • 1. World Health Organization. A WHO Plan for Burn Prevention and Care. Geneva: World Health Organization; 2008.
 • 2. Peck MD. Epidemiology of burns throughout the world. Part I: Distribution and risk factors. Burns 2011;37:1087–100.
 • 3. Hettiaratchy S, Dziewulski P. ABC of burns: Pathophysiology and types of burns. BMJ 2004;328:1427–9.
 • 4. Fanton L, Jdeed K, Tilhet-Coartet S, Malicier D. Criminal burning. Forensic Sci Int 2006;158:87–93.
 • 5. Melez IE, Arslan MN, Melez DO, Gurler AS, Buyuk Y. Manner of death determination in fire fatalities: 5-Year autopsy data of Istanbul city. Am J Forensic Med Pathol 2017;38:59–68.
 • 6. Buyuk Y, Kocak U. Fire-related fatalities in Istanbul, Turkey: Analysis of 320 forensic autopsy cases. J Forensic Legal Med 2009;16:449–54. 7. Janík M, Ublová M, Kučerová S, Hejna P. Carbon monoxide-related fatalities: A 60-year single institution experience. J Forensic Legal Med 2017;48:23–9.
 • 8. Bohnert M, Werner CR, Pollak S. Problems associated with the diagnosis of vitality in burned bodies. Forensic Sci Int 2003;135:197–205.
 • 9. Sully CJ, Walker GS, Langlois NE. Review of autopsy reports of deaths relating to fire in South Australia 2000-2015. Forensic Sci Med Pathol 2018;14:180–7.
 • 10. Sarıtas A, Cıkman M, Candar M, Kandıs H, Baltacı D. Retrospective analysis of judicial burn cases admitted to our clinic: 4-year experience. Duzce Med J 2011;13:29–33.
 • 11. İlhan E, Cengiz F, Demirkıran MA, Yılmaz S, Deneçli AG. Evaluation of our 15-month experience in the Izmir Bozyaka Education and Research Hospital Burn Unit. Ulusal Cerrahi Derg 2011;27:154–8.
 • 12. Gurfinkel R, Cohen AD, Glezinger R, Krieger Y, Yancolevich N, Rosenberg L. Burns at the Soroka university medical center-a two-year experience. Ann Burns Fire Disasters 2007;20:3–6.
 • 13. Lopez ON, Cambiaso-Daniel J, Branski LK, Norbury WB, Herndon DN. Predicting and managing sepsis in burn patients: Current perspectives. Ther Clin Risk Manage 2017;13:1107–17.
 • 14. Saukko P, Knight B. Knight’s Forensic Pathology. 4th ed. United States: CRC Press; 2016.
 • 15. Kallinen O, Partanen TA, Maisniemi K, Böhling T, Tukiainen E, Koljonen V. Comparison of premortem clinical diagnosis and autopsy findings in patients with burns. Burns 2008;34:595–602.
 • 16. Kumar V, Mohanty MK, Kanth S. Fatal burns in Manipal area: A 10 year study. J Forensic Legal Med 2007;14:3–6.
 • 17. Okumus H. Tavşanlarda Post Mortem kan Numunelerinde Artefakt Niteliğindeki Karboksihemoglobin Seviyesinin Co-oximetreli kan Gazları Cihazı ile Değerlendirilmesi [tez]. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi; 2016.
 • 18. Ketenci HC, Karadeniz H, Boz H, Beyhun N. An evaluation of the autopsy cases of carbon monoxide poisoning in Trabzon between 2009- 2016. Bull Legal Med 2018;23:174–9.
 • 19. Lisbona CF, Hamnett HJ. Epidemiological study of carbon monoxide deaths in Scotland 2007-2016. J Forensic Sci 2018;63:1776–82.
 • 20. Hirschler MM. Carbon Monoxide and Human Lethality: Fire and Nonfire Studies. Boca Raton, FL: CRC Press; 1993.
 • 21. Imam I. Alcohol and the central nervous system. Br J Hosp Med 2005;71:635–9.
 • 22. Jung YC, Namkoong K. Alcohol: Intoxication and poisoning-diagnosis and treatment. In: Handbook of Clinical Neurology. Vol. 125. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2014. p. 115–21.
 • 23. Askay M, Ketenci HC, Aydogdu HI, Demir I, Özer E. Carbonmonoxide intoxication facilitated with the use of tetrahydrocannabinol: Report of two cases. J For Med 2017;31:40–4.
 • 24. Kandis H, Katirci Y, Cakır Z, Aslan S, Uzkeser M, Bilir O. Retrospective analysis of the cases with emergency service carbonmonoxide entoxication. Acad Emerg Med J 2007;5:21–5.
 • 25. Ryan CM, Thorpe W, Mullin P, Roberts W, Tompkins D, Kelleher P, et al. A persistent fire hazard for older adults: Cooking-related clothing ignition. J Am Geriatr Soc 1997;45:1283–5.
 • 26. Minn YK. Who burned and how to prevent? Identification of risk for and prevention of burns among epileptic patients. Burns 2007;33:127– 8.
 • 27. Vaghardoost R, Kazemzadeh J, Rabieepoor S. Epidemiology of burns during pregnancy in Tehran, Iran. Burns 2016;42:663–7.
APA AYDOĞDU H, Ketenci H, askay m, boz h, kırcı G, OZER E (2021). Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. , 539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
Chicago AYDOĞDU HALİL İLHAN,Ketenci Huseyin Cetin,askay mehmet,boz halil,kırcı Güven Seçkin,OZER ERDAL Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. (2021): 539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
MLA AYDOĞDU HALİL İLHAN,Ketenci Huseyin Cetin,askay mehmet,boz halil,kırcı Güven Seçkin,OZER ERDAL Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. , 2021, ss.539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
AMA AYDOĞDU H,Ketenci H,askay m,boz h,kırcı G,OZER E Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. . 2021; 539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
Vancouver AYDOĞDU H,Ketenci H,askay m,boz h,kırcı G,OZER E Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. . 2021; 539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
IEEE AYDOĞDU H,Ketenci H,askay m,boz h,kırcı G,OZER E "Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması." , ss.539 - 546, 2021. 10.14744/tjtes.2020.64911
ISNAD AYDOĞDU, HALİL İLHAN vd. "Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması". (2021), 539-546. https://doi.org/10.14744/tjtes.2020.64911
APA AYDOĞDU H, Ketenci H, askay m, boz h, kırcı G, OZER E (2021). Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 27(5), 539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
Chicago AYDOĞDU HALİL İLHAN,Ketenci Huseyin Cetin,askay mehmet,boz halil,kırcı Güven Seçkin,OZER ERDAL Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 27, no.5 (2021): 539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
MLA AYDOĞDU HALİL İLHAN,Ketenci Huseyin Cetin,askay mehmet,boz halil,kırcı Güven Seçkin,OZER ERDAL Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, vol.27, no.5, 2021, ss.539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
AMA AYDOĞDU H,Ketenci H,askay m,boz h,kırcı G,OZER E Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2021; 27(5): 539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
Vancouver AYDOĞDU H,Ketenci H,askay m,boz h,kırcı G,OZER E Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2021; 27(5): 539 - 546. 10.14744/tjtes.2020.64911
IEEE AYDOĞDU H,Ketenci H,askay m,boz h,kırcı G,OZER E "Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması." Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 27, ss.539 - 546, 2021. 10.14744/tjtes.2020.64911
ISNAD AYDOĞDU, HALİL İLHAN vd. "Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması". Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 27/5 (2021), 539-546. https://doi.org/10.14744/tjtes.2020.64911