Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1982 - 2001 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26677/TR1010.2021.830 İndeks Tarihi: 24-05-2022

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği

Öz:
Bu araştırmada temel olarak COVID-19 Pandemisinin devam ettiği günlerde turizm eğitimi alan lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve turizm sektörüne yönelik algıları ile çeşitli sosyo-demografik değişkenler arasındaki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Nicel yöntemin kullanıldığı bu çalışma, genel tarama modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Araştırmaya ilişkin veriler, 2021 yılının Mayıs ayında çevrimiçi anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma kapsamında 453 anket toplanmış ve her bir anket doğruluğu, tutarlılığı ve tamlığı açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme sonucunda araştırmacılarda güven duygusu oluşturmayan sekiz anketin veri setinden çıkarılmasına karar verilmiş ve 445 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre pandemiye rağmen kariyeri ile ilgili geleceğe umutla bakan ve turizm sektöründe çalışmaya devam etmek isteyen öğrencilerin oranı yüksektir. Fakat bu süreçte lise mezuniyeti sonrası iş bulma umut ve inançlarının olmadığı görülmektedir. Aldıkları eğitimin yeterli olduğunu bu şekilde sektörde başarılı olabileceğine inanan öğrenci sayısı yüksektir. Öte yandan, pandemi sebebiyle turizm sektörünün güvenilir bir seçim olmadığını düşünenlerin oranı %44,7’dir. Sonuç olarak uzun vadede öğrencilerin büyük çoğunluğunun kariyer gelişimlerinde geleceğe umutla baktıkları ve bu durumu yükseköğrenimlerine devam ederek perçinlemek istedikleri görülmektedir. Genel olarak ise öğrencilerin turizm sektörüne karşı olumsuz tutumlarının çalışma koşullarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

A Research on Future Expectations and Perceptions Towards the Tourism Sector of the Adolescents’ Receiving Tourism Education During the Covid 19 Pandemic: The Case of Hatay

Öz:
The main purpose of this research is to determine the differences between the future expectations and perceptions of the tourism sector and various socio-demographic variables of adolescents’ who received tourism education during the days of the COVID-19 Pandemic. This study, in which the quantitative method was used, is a descriptive research based on the general survey model. Data for the research were collected through an online survey in May 2021. Within the scope of the study, 453 questionnaires were collected and each questionnaire was evaluated in terms of accuracy, consistency and completeness. As a result of this evaluation, it was decided to remove eight questionnaires that did not create a sense of confidence in the researchers from the data set and analyzes were carried out on 445 questionnaires. In this context, percentage, frequency, arithmetic mean, t-test and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) analysis were performed. According to the results of the research, despite the pandemic, the rate of students who look forward to the future with hope and want to continue working in the tourism sector is high. However, in this process, it is seen that they do not have hope and belief in finding a job after high school graduation. On the other hand, the rate of those who think that the tourism sector is not a reliable choice due to the pandemic is 44.7%. As a result, in the long run, it is seen that the majority of the students look to the future with hope in their career development and they want to reinforce this situation by continuing their higher education. In general, it was determined that the negative attitudes of the students towards the tourism sector were caused by the working conditions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
2
2
APA İflazoglu N, Can İ, Nur M, Cevent Nisani E (2021). Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. , 1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
Chicago İflazoglu Nurhayat,Can İpek Itır,Nur Mehmet,Cevent Nisani Eymen Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. (2021): 1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
MLA İflazoglu Nurhayat,Can İpek Itır,Nur Mehmet,Cevent Nisani Eymen Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. , 2021, ss.1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
AMA İflazoglu N,Can İ,Nur M,Cevent Nisani E Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. . 2021; 1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
Vancouver İflazoglu N,Can İ,Nur M,Cevent Nisani E Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. . 2021; 1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
IEEE İflazoglu N,Can İ,Nur M,Cevent Nisani E "Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği." , ss.1982 - 2001, 2021. 10.26677/TR1010.2021.830
ISNAD İflazoglu, Nurhayat vd. "Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği". (2021), 1982-2001. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.830
APA İflazoglu N, Can İ, Nur M, Cevent Nisani E (2021). Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
Chicago İflazoglu Nurhayat,Can İpek Itır,Nur Mehmet,Cevent Nisani Eymen Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no.3 (2021): 1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
MLA İflazoglu Nurhayat,Can İpek Itır,Nur Mehmet,Cevent Nisani Eymen Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.3, 2021, ss.1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
AMA İflazoglu N,Can İ,Nur M,Cevent Nisani E Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(3): 1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
Vancouver İflazoglu N,Can İ,Nur M,Cevent Nisani E Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(3): 1982 - 2001. 10.26677/TR1010.2021.830
IEEE İflazoglu N,Can İ,Nur M,Cevent Nisani E "Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği." Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, ss.1982 - 2001, 2021. 10.26677/TR1010.2021.830
ISNAD İflazoglu, Nurhayat vd. "Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği". Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5/3 (2021), 1982-2001. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.830