Yıl: 2021 Cilt: 45 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 257 - 261 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.52824 İndeks Tarihi: 25-05-2022

Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, 24 aylık sürede (Ocak 2017-Aralık 2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran hastaların seroloji laboratuvarında çalışılan Toxoplasma gondii IgM, Toxoplasma gondii IgG ve IgG avidite test sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Hastaların serum örneklerinde T. gondii IgM ve IgG antikorları ve T. gondii IgG avidite testleri, VIDAS otomatize sisteminde (BioMérieux, France) üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Bulgular: T. gondii IgM antikorları %1,7 (101/6104) oranında saptanırken, T. gondii IgG antikorları %37,9 (1,149/3024) oranında bulunmuştur. Doğurganlık yaş grubundaki kadınlarda T. gondii IgG seropozitifliği %31,5 oranında saptanmıştır. T. gondii IgG avidite testi, doğurgan yaş grubunda 191 kadının 134’ünde (%70,1) yüksek, 29’unda (%15,2) düşük saptanmıştır. Sonuç: Doğurgan çağdaki kadınlarda toksoplasma serolojisinin taranmasının ve tanısının önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma sonuçlarının T. gondii enfeksiyonuna karşı alınacak optimal kontrol ve önlemlerde yardımcı olabileceği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Serological Prevalence of Toxoplasma gondii in Faculty of Medicine ofBursa Uludağ University During 2016-2018

Öz:
Objective: This study aimed to retrospectively investigate Toxoplasma gondii IgG and IgM distribution and IgG avidity in serum samples with suspected toxoplasmosis in the medical microbiology serology laboratory of Faculty of Medicine Hospital at Bursa Uludağ University over a 24-month period (January 2016 to December 2018). Methods: An enzyme-linked fluorescent assay using the VIDAS automated analyzer (BioMérieux, France) was used to determine T. gondii IgM antibodies, T. gondii IgG antibodies, and T. gondii IgG avidity. Results: The T. gondii IgM antibody positivity was found to be 1.7% (101/6104), whereas the T. gondii IgG antibody positivity was 37.9% (1.149/3024). The seropositivity of T. gondii IgG was 31.5% in women belonging to the childbearing age group. In this group, T. gondii IgG high and low avidity rates were 70.1% (134/191) and 15.2% (29/191), respectively. Conclusion: Screening and diagnosis of toxoplasma serology in women of childbearing age is important. The results of this study may be useful for designing optimal control and preventive measures against T. gondii infection
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
3
2
APA Alver O, Sınırtas M, Sağlık İ (2021). Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. , 257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
Chicago Alver Oktay,Sınırtas Melda,Sağlık İmran Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. (2021): 257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
MLA Alver Oktay,Sınırtas Melda,Sağlık İmran Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. , 2021, ss.257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
AMA Alver O,Sınırtas M,Sağlık İ Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. . 2021; 257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
Vancouver Alver O,Sınırtas M,Sağlık İ Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. . 2021; 257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
IEEE Alver O,Sınırtas M,Sağlık İ "Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı." , ss.257 - 261, 2021. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
ISNAD Alver, Oktay vd. "Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı". (2021), 257-261. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2021.52824
APA Alver O, Sınırtas M, Sağlık İ (2021). Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 45(4), 257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
Chicago Alver Oktay,Sınırtas Melda,Sağlık İmran Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi 45, no.4 (2021): 257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
MLA Alver Oktay,Sınırtas Melda,Sağlık İmran Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.45, no.4, 2021, ss.257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
AMA Alver O,Sınırtas M,Sağlık İ Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2021; 45(4): 257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
Vancouver Alver O,Sınırtas M,Sağlık İ Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2021; 45(4): 257 - 261. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
IEEE Alver O,Sınırtas M,Sağlık İ "Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 45, ss.257 - 261, 2021. 10.4274/tpd.galenos.2021.52824
ISNAD Alver, Oktay vd. "Son İki Yılda (2017-2018) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Görülen Toxoplasma gondii Serolojik Prevalansı". Türkiye Parazitoloji Dergisi 45/4 (2021), 257-261. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2021.52824