Yıl: 2021 Cilt: 24 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 499 - 512 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/kpd.2021.82653 İndeks Tarihi: 26-05-2022

Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı-kesitsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. İki devlet üniversitesi eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri kliniği ile bir devlet üniversitesinin ruh sağlığı ve hastalıkları eğitim araştırma hastanesinde Ekim-Aralık 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örneklemi 43 hemşire/hekim, 76 hasta ve 37 hasta yakını oluşturmaktadır. Veriler Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ), Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği (RSTTÖ) ve Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalama Ölçeği (RHİDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının ruhsal bozukluğa ilişkin inanç ve tutum puan ortalamaları karşılaştırılmış, ruhsal bozukluğa sahip hastaların içselleştirilmiş damgalama yaşama düzeyleri değerlendirilmiş ve bazı değişkenler açısından parametreler incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılanların %27,6’sı hemşire/hekim, %48,7’si hasta ve %23,7’si hasta yakınıdır. Gruplara göre RHYİÖ tehlikelilik, çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma ve utanma alt boyutları ve ölçek toplam puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Gruplara göre RSTTÖ korku/dışlama puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Ruhsal hastalığa/hastalara yönelik en olumsuz inanca sahip olanların hastalar olduğu, hemşire/hekimlerin ise daha fazla korku ve dışlama tutumu sergiledikleri saptanmıştır. Ayrıca gruplara göre farklılık gösterse de inanç, tutum ve damgalamanın ekonomik durum, eğitim düzeyi, cinsiyet, hastane yatış sayısı gibi değişkenlerden etkilendiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of belief and attitudes towards stigma of nurses/physician,patients and patients’ relatives in psychiatric clinics

Öz:
Objective: This study was conducted to evaluate the beliefs and attitudes of nurses/physicians, patients and patients’ relatives towards stigma in psychiatry clinics. Method: The study was undertaken using descriptivesectional study method. It was conducted between October-December 2017 at the psychiatry clinic of two state university training and research hospitals and at the mental health and diseases training and research hospital of a state university. The sample consists of 43 nurses/physicians, 76 patients and 37 patient relatives. The data were collected using Beliefs towards Mental Illness Scale (BMI), scale of The Community Attitudes towards the Mentally Ill (CAMI) and İnternalized Stigma of Mental İllness Scale (ISMI). The beliefs and attitudes scores of nurses/physicians, patients, and patient relatives were compared, the internalized stigmatization levels of patients with mental disorders were evaluated, and the stigma belief and attitude levels were examined for some variables. Results: Participants in the study were 27.6% nurses/physicians, 48.7% patients and 23.7% patient relatives. A statistically significant difference was found between the groups in terms of the BMI subscales of dangerousness, poor social and interpersonal skills and incurability and shame, and the scale total score (p <0.05). A statistically significant difference was found between the groups in terms of CAMI fear/exclusion score (p <0.05). Discussion: It was determined that patients have the most negative beliefs towards to mental disorders/patients, also nurses/physicians were found to exhibit more fear and exclusion attitudes. Although it varies according to the groups it was determined that beliefs, attitudes and internalized stigmatization were affected by variables such as economic status, education level, gender, and number of hospitalizations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Ercan F, KARAKAS M, Demircan Ü, gürhan n, KAYA H (2021). Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. , 499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
Chicago Ercan Feride,KARAKAS MEHMET,Demircan Ümran,gürhan nermin,KAYA Haydar Mehmet Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. (2021): 499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
MLA Ercan Feride,KARAKAS MEHMET,Demircan Ümran,gürhan nermin,KAYA Haydar Mehmet Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. , 2021, ss.499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
AMA Ercan F,KARAKAS M,Demircan Ü,gürhan n,KAYA H Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. . 2021; 499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
Vancouver Ercan F,KARAKAS M,Demircan Ü,gürhan n,KAYA H Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. . 2021; 499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
IEEE Ercan F,KARAKAS M,Demircan Ü,gürhan n,KAYA H "Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi." , ss.499 - 512, 2021. 10.5505/kpd.2021.82653
ISNAD Ercan, Feride vd. "Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi". (2021), 499-512. https://doi.org/10.5505/kpd.2021.82653
APA Ercan F, KARAKAS M, Demircan Ü, gürhan n, KAYA H (2021). Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(4), 499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
Chicago Ercan Feride,KARAKAS MEHMET,Demircan Ümran,gürhan nermin,KAYA Haydar Mehmet Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi 24, no.4 (2021): 499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
MLA Ercan Feride,KARAKAS MEHMET,Demircan Ümran,gürhan nermin,KAYA Haydar Mehmet Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.24, no.4, 2021, ss.499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
AMA Ercan F,KARAKAS M,Demircan Ü,gürhan n,KAYA H Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2021; 24(4): 499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
Vancouver Ercan F,KARAKAS M,Demircan Ü,gürhan n,KAYA H Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2021; 24(4): 499 - 512. 10.5505/kpd.2021.82653
IEEE Ercan F,KARAKAS M,Demircan Ü,gürhan n,KAYA H "Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi." Klinik Psikiyatri Dergisi, 24, ss.499 - 512, 2021. 10.5505/kpd.2021.82653
ISNAD Ercan, Feride vd. "Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi". Klinik Psikiyatri Dergisi 24/4 (2021), 499-512. https://doi.org/10.5505/kpd.2021.82653