Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Yıl: 2021 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 417 - 731 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284 İndeks Tarihi: 28-05-2022

Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Öz:
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension is an underdiagnosed and potentially fatal subgroup of pulmonary hypertension, if left untreated. Clinical signs include exertional dyspnea and non-specific symptoms. Diagnosis requires multimodality imaging and heart catheterization. Pulmonary endarterectomy, an open heart surgery, is the gold standard treatment of choice in selected patients in specialized centers. Targeted medical therapy and balloon pulmonary angioplasty can be effective in high-risk patients with significant comorbidities, distal pulmonary vascular obstructions, or recurrent/persistent pulmonary hypertension after pulmonary endarterectomy. Currently, there is a limited number of data regarding novel coronavirus-2019 infection in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension and the changing spectrum of the disease during the pandemic. Challenging times during this outbreak due to healthcare crisis and relatively higher case-fatality rates require convergence; that is an ultradisciplinary collaboration, which crosses disciplinary and sectorial boundaries to develop integrated knowledge and new paradigms. Management strategies for the “new normal” such as virtual care, preparedness for further threats, redesigned standards and working conditions, reevaluation of specific recommendations, and online collaborations for optimal decisions for chronic thromboembolic pulmonary hypertension patients may change the poor outcomes
Anahtar Kelime:

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon tedavisinde çıtayı ultradisipliner iş birliğine yükseltmek

Öz:
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, yetersiz oranda tanı konulan ve tedavi edilmez ise potansiyel olarak ölümcül olabilen bir pulmoner hipertansiyon alt grubudur. Klinik bulguları efor dispnesi ve spesifik olmayan semptomlardır. Tanı için, multimodal görüntüleme ve kalp kateterizasyonu gerekmektedir. Bir açık kalp ameliyatı olan pulmoner endarterektomi, uzman merkezlerde seçilmiş hastalar için uygulanan altın standart tedavi şeklidir. Hedeflenmiş tıbbi tedavi ve balon pulmoner anjiyoplasti, belirgin komorbiditeleri olan yüksek riskli hastalarda, distal pulmoner vasküler tıkanıklıklarda veya pulmoner endarterektomi sonrası nüks eden veya inatçı pulmoner hipertansiyonda etkili olabilir. Günümüzde kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu hastalarda yeni koronavirüs-2019 enfeksiyonuna ve hastalığın pandemi sırasında değişen spektrumuna ilişkin veriler sınırlıdır. Bu pandemi sırasında sağlık hizmetleri krizi nedeniyle yaşanan zor zamanlar ve göreceli olarak artmış ölüm oranları, birleşmeyi, diğer bir deyişle, disiplinler arası ve sektörel sınırları geçerek, birleşik bilgileri ve yeni paradigmaları geliştirebilmek için ultradisipliner iş birliğini zorunlu kılmaktadır. ‘’Yeni normal’’ dönemde sanal bakım, daha ileri tehditler için hazırlıklı olma, yeniden düzenlenen standartlar, spesifik önerilerin tekrar değerlendirilmesi ve kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastaları için en iyi kararı verebilmek üzere çevrimiçi iş birlikleri gibi tedavi stratejileri, kötü prognozu değiştirebili
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for thediagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Respir J 2015;46:903-75.
 • 2. Wilkens H, Konstantinides S, Lang IM, Bunck AC, Gerges M, Gerhardt F, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH): Updated Recommendations from the Cologne Consensus Conference 2018. Int J Cardiol 2018;272S:69-78.
 • 3. Taş SG. Pulmoner hipertansiyon. In: Polat A, Akay HT, Köksal C, Bozkurt AK, editörler. Damar. İstanbul: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık; 2019. s. 663-76.
 • 4. Kim NH, Delcroix M, Jais X, Madani MM, Matsubara H, Mayer E, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir J 2019;53:1801915.
 • 5. Madani M, Ogo T, Simonneau G. The changing landscape of chronic thromboembolic pulmonary hypertension management. Eur Respir Rev 2017;26:170105.
 • 6. Lang IM, Madani M. Update on chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Circulation 2014;130:508-18.
 • 7. Mahmud E, Madani MM, Kim NH, Poch D, Ang L, Behnamfar O, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Evolving therapeutic approaches for operable and inoperable disease. J Am Coll Cardiol 2018;71:2468-86.
 • 8. Klok FA, Barco S, Konstantinides SV, Dartevelle P, Fadel E, Jenkins D, et al. Determinants of diagnostic delay in chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Results from the European CTEPH Registry. Eur Respir J 2018;52:1801687.
 • 9. Akay HT, Hatipoğlu A. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon. In: Polat A, Akay HT, Köksal C, Bozkurt AK, editörler. Damar. İstanbul: Bayçınar Tıbbi Yayıncılık; 2019. s. 677-87.
 • 10. Uçanok K, Akar AR. Septostomi ve pulmoner tromboendarterektomi. In: Karabıyıkoğlu G, editör. Pulmoner hipertansiyon. Ankara: Antıb Basımevi; 2007. s. 244-56.
 • 11. Okumuş G, Önen ZP, editörler. Pulmoner hipertansiyon Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. İstanbul: Logos Yayıncılık; 2020.
 • 12. Fedullo P, Kerr KM, Kim NH, Auger WR. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2011;183:1605-13.
 • 13. Khangoora VS, Shlobin OA. Evolving spectrum of treatment for CTEPH. Curr Opin Pulm Med 2020;26:406-13.
 • 14. Auger WR, Fedullo PF. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Semin Respir Crit Care Med 2009;30:471-83.
 • 15. Nishimura R, Tanabe N, Sugiura T, Shigeta A, Jujo T, Sekine A, et al. Improved survival in medically treated chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Circ J 2013;77:2110-7.
 • 16. Delcroix M, Torbicki A, Gopalan D, Sitbon O, Klok FA, Lang I, et al. ERS Statement on chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir J 2020:2002828.
 • 17. Peacock A, Simonneau G, Rubin L. Controversies, uncertainties and future research on the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Proc Am Thorac Soc 2006;3:608-14.
 • 18. Madani MM, Wittine LM, Auger WR, Fedullo PF, Kerr KM, Kim NH, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension in pediatric patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;141:624-30.
 • 19. Thistlethwaite PA, Kemp A, Du L, Madani MM, Jamieson SW. Outcomes of pulmonary endarterectomy for treatment of extreme thromboembolic pulmonary hypertension. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;131:307-13.
 • 20. Pepke-Zaba J, Delcroix M, Lang I, Mayer E, Jansa P, Ambroz D, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH): Results from an international prospective registry. Circulation 2011;124:1973-81.
 • 21. Piazza G, Goldhaber SZ. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. N Engl J Med 2011;364:351-60.
 • 22. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, Bueno H, Geersing GJ, Harjola VP, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J 2020;41:543-603.
 • 23. Taboada D, Pepke-Zaba J, Jenkins DP, Berman M, Treacy CM, Cannon JE, et al. Outcome of pulmonary endarterectomy in symptomatic chronic thromboembolic disease. Eur Respir J 2014;44:1635-45.
 • 24. Galiè N, McLaughlin VV, Rubin LJ, Simonneau G. An overview of the 6th World Symposium on Pulmonary Hypertension. Eur Respir J 2019;53:1802148.
 • 25. Belge C, Quarck R, Godinas L, Montani D, Escribano Subias P, Vachiéry JL, et al. COVID-19 in pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A reference centre survey. ERJ Open Res 2020;6:00520-2020.
 • 26. Akay T, Sade LE, Bozbaş Ş, Hekimoğlu K, Okyay K, Gültekin B, et al. How to deal with chronic thromboembolic pulmonary arterial hypertension (CTEPH) during the COVID-19 pandemic: Too many gray zones to be considered. Turk J Vasc Surg 2021;30:70-6.
 • 27. Akar AR, Ertugay S, Kervan Ü, İnan MB, Sargın M, Engin Ç, et al. Turkish Society of Cardiovascular Surgery (TSCVS) Proposal for use of ECMO in respiratory and circulatory failure in COVID-19 pandemic era. Turk Gogus Kalp Dama 2020;28:229-35.
 • 28. Pengo V, Lensing AW, Prins MH, Marchiori A, Davidson BL, Tiozzo F, et al. Incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary embolism. N Engl J Med 2004;350:2257-64.
 • 29. Gall H, Hoeper MM, Richter MJ, Cacheris W, Hinzmann B, Mayer E. An epidemiological analysis of the burden of chronic thromboembolic pulmonary hypertension in the USA, Europe and Japan. Eur Respir Rev 2017;26:160121.
 • 30. Ende-Verhaar YM, Cannegieter SC, Vonk Noordegraaf A, Delcroix M, Pruszczyk P, Mairuhu AT, et al. Incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension after acute pulmonary embolism: A contemporary view of the published literature. Eur Respir J 2017;49:1601792.
 • 31. Lang IM, Pesavento R, Bonderman D, Yuan JX. Risk factors and basic mechanisms of chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A current understanding. Eur Respir J 2013;41:462-8.
 • 32. Lang IM. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension- -not so rare after all. N Engl J Med 2004;350:2236-8.
 • 33. Coquoz N, Weilenmann D, Stolz D, Popov V, Azzola A, Fellrath JM, et al. Multicentre observational screening survey for the detection of CTEPH following pulmonary embolism. Eur Respir J 2018;51:1702505.
 • 34. Kaymaz C, Mutlu B, Küçükoğlu MS, Kaya B, Akdeniz B, Kılıçkıran Avcı B, et al. Preliminary results from a nationwide adult cardiology perspective for pulmonary hypertension: RegiStry on clInical outcoMe and sUrvival in pulmonaRy hypertension Groups (SIMURG). Anatol J Cardiol 2017;18:242-50.
 • 35. Wolf M, Boyer-Neumann C, Parent F, Eschwege V, Jaillet H, Meyer D, et al. Thrombotic risk factors in pulmonary hypertension. Eur Respir J 2000;15:395-9.
 • 36. Bonderman D, Skoro-Sajer N, Jakowitsch J, Adlbrecht C, Dunkler D, Taghavi S, et al. Predictors of outcome in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Circulation 2007;115:2153-8.
 • 37. Bonderman D, Jakowitsch J, Adlbrecht C, Schemper M, Kyrle PA, Schönauer V, et al. Medical conditions increasing the risk of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Thromb Haemost 2005;93:512-6.
 • 38. Fernandes T, Auger W, Fedullo P. Epidemiology and risk factors for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Thromb Res 2018;164:145-9.
 • 39. Jevnikar M, Sanchez O, Chocron R, Andronikof M, Raphael M, Meyrignac O, et al. Prevalence of pulmonary embolism in patients with COVID 19 at the time of hospital admission. Eur Respir J 2021:2100116.
 • 40. Simonneau G, Torbicki A, Dorfmüller P, Kim N. The pathophysiology of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir Rev 2017;26:160112.
 • 41. Yan L, Li X, Liu Z, Zhao Z, Luo Q, Zhao Q, et al. Research progress on the pathogenesis of CTEPH. Heart Fail Rev 2019;24:1031-40.
 • 42. Matthews DT, Hemnes AR. Current concepts in the pathogenesis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Pulm Circ 2016;6:145-54.
 • 43. Jenkins D, Madani M, Fadel E, DʼArmini AM, Mayer E. Pulmonary endarterectomy in the management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir Rev 2017;26:160111.
 • 44. Madani MM, Jamieson SW. Technical advances of pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2006;18:243-9.
 • 45. Korn D, Gore I, Blenke A, Collins DP. Pulmonary arterial bands and webs: An unrecognized manifestation of organized pulmonary emboli. Am J Pathol 1962;40:129-51.
 • 46. Moser KM, Bloor CM. Pulmonary vascular lesions occurring in patients with chronic major vessel thromboembolic pulmonary hypertension. Chest 1993;103:685-92.
 • 47. Dorfmüller P, Günther S, Ghigna MR, Thomas de Montpréville V, Boulate D, Paul JF, et al. Microvascular disease in chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A role for pulmonary veins and systemic vasculature. Eur Respir J 2014;44:1275-88.
 • 48. Kovacs G, Berghold A, Scheidl S, Olschewski H. Pulmonary arterial pressure during rest and exercise in healthy subjects: A systematic review. Eur Respir J 2009;34:888-94.
 • 49. Kim NH, Delcroix M, Jenkins DP, Channick R, Dartevelle P, Jansa P, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2013;62(25 Suppl):D92-9.
 • 50. Gopalan D, Delcroix M, Held M. Diagnosis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur Respir Rev 2017;26:160108.
 • 51. Al-Naamani K, Hijal T, Nguyen V, Andrew S, Nguyen T, Huynh T. Predictive values of the electrocardiogram in diagnosing pulmonary hypertension. Int J Cardiol 2008;127:214-8.
 • 52. Klok FA, Surie S, Kempf T, Eikenboom J, van Straalen JP, van Kralingen KW, et al. A simple non-invasive diagnostic algorithm for ruling out chronic thromboembolic pulmonary hypertension in patients after acute pulmonary embolism. Thromb Res 2011;128:21-6.
 • 53. Surie S, Reesink HJ, van der Plas MN, Hardziyenka M, Kloek JJ, Zwinderman AH, et al. Plasma brain natriuretic peptide as a biomarker for haemodynamic outcome and mortality following pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;15:973-8.
 • 54. Thistlethwaite PA, Kaneko K, Madani MM, Jamieson SW. Technique and outcomes of pulmonary endarterectomy surgery. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2008;14:274-82.
 • 55. Tunariu N, Gibbs SJ, Win Z, Gin-Sing W, Graham A, Gishen P, et al. Ventilation-perfusion scintigraphy is more sensitive than multidetector CTPA in detecting chronic thromboembolic pulmonary disease as a treatable cause of pulmonary hypertension. J Nucl Med 2007;48:680-4.
 • 56. Reesink HJ, Marcus JT, Tulevski II, Jamieson S, Kloek JJ, Vonk Noordegraaf A, et al. Reverse right ventricular remodeling after pulmonary endarterectomy in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Utility of magnetic resonance imaging to demonstrate restoration of the right ventricle. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133:58-64.
 • 57. Memon HA, Lin CH, Guha A. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Pearls and pitfalls of diagnosis. Methodist Debakey Cardiovasc J 2016;12:199-204.
 • 58. Madani M, Mayer E, Fadel E, Jenkins DP. Pulmonary endarterectomy. Patient selection, technical challenges, and outcomes. Ann Am Thorac Soc 2016;13 Suppl 3:S240-7.
 • 59. Klok FA, Tesche C, Rappold L, Dellas C, Hasenfuß G, Huisman MV, et al. External validation of a simple non- invasive algorithm to rule out chronic thromboembolic pulmonary hypertension after acute pulmonary embolism. Thromb Res 2015;135:796-801.
 • 60. Orhan G, Bastopcu M, Aydemir B, Ersoz MS. Intracardiac and pulmonary artery hydatidosis causing thromboembolic pulmonary hypertension. Eur J Cardiothorac Surg 2018;53:689-90.
 • 61. Thistlethwaite PA, Madani MM, Kemp AD, Hartley M, Auger WR, Jamieson SW. Venovenous extracorporeal life support after pulmonary endarterectomy: Indications, techniques, and outcomes. Ann Thorac Surg 2006;82:2139-45.
 • 62. Thistlethwaite PA, Mo M, Madani MM, Deutsch R, Blanchard D, Kapelanski DP, et al. Operative classification of thromboembolic disease determines outcome after pulmonary endarterectomy. J Thorac Cardiovasc Surg 2002;124:1203-11.
 • 63. Moser KM, Braunwald NS. Successful surgical intervention in severe chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Chest 1973;64:29-35.
 • 64. Hazan E, Şişli E, Uğurlu ŞB, Akdeniz B, Barış N, Silistreli E. Pulmonary embolectomy and thromboendarterectomy in seven cases. Turk Gogus Kalp Dama 2012;20:442-9.
 • 65. Kumbasar U, Aypar E, Karagöz T, Demircin M, Doğan R. Pulmonary thromboendarterectomy in pediatric patients: Report of three cases. Turk J Pediatr 2018;60:604-7.
 • 66. Yağdı T, Engin Ç. Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda pulmoner tromboendarterektomi. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2015;7:87-93.
 • 67. Berman M, Tsui S, Vuylsteke A, Snell A, Colah S, Latimer R, et al. Successful extracorporeal membrane oxygenation support after pulmonary thromboendarterectomy. Ann Thorac Surg 2008;86:1261-7.
 • 68. Vuylsteke A, Sharples L, Charman G, Kneeshaw J, Tsui S, Dunning J, et al. Circulatory arrest versus cerebral perfusion during pulmonary endarterectomy surgery (PEACOG): A randomised controlled trial. Lancet 2011;378:1379-87.
 • 69. Morsolini M, Azzaretti A, Orlandoni G, DʼArmini AM. Airway bleeding during pulmonary endarterectomy: The “bubbles” technique. J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145:1409-10.
 • 70. Karahan M, Sert DE, Yavaş S, Kervan Ü. A successful surgical treatment of pulmonary thromboembolism after endovenous radiofrequency ablation with extracorporeal membrane oxygenation bridging. Turk Gogus Kalp Dama 2020;28:369-71.
 • 71. Ghofrani HA, D’Armini AM, Grimminger F, Hoeper MM, Jansa P, Kim NH, et al. Riociguat for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. N Engl J Med 2013;369:319-29.
 • 72. Rubin LJ, Galiè N, Grimminger F, Grünig E, Humbert M, Jing ZC, et al. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension: A long-term extension study (PATENT-2). Eur Respir J 2015;45:1303-13.
 • 73. Ghofrani HA, Galiè N, Grimminger F, Grünig E, Humbert M, Jing ZC, et al. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med 2013;369:330-40.
 • 74. Jaïs X, D’Armini AM, Jansa P, Torbicki A, Delcroix M, Ghofrani HA, et al. Bosentan for treatment of inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension: BENEFiT (Bosentan Effects in iNopErable Forms of chronIc Thromboembolic pulmonary hypertension), a randomized, placebo-controlled trial. J Am Coll Cardiol 2008;52:2127-34.
 • 75. Ghofrani HA, Simonneau G, DʼArmini AM, Fedullo P, Howard LS, Jaïs X, et al. Macitentan for the treatment of inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension (MERIT-1): Results from the multicentre, phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled study. Lancet Respir Med 2017;5:785-94.
 • 76. Inami T, Kataoka M, Yanagisawa R, Ishiguro H, Shimura N, Fukuda K, et al. Long-term outcomes after percutaneous transluminal pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Circulation 2016;134:2030-2.
 • 77. Lang IM, Matsubara H. Balloon pulmonary angioplasty for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Is Europe behind? Eur Respir J 2019;54:1901639.
 • 78. Räber L, Ueki Y, Lang IM. Balloon pulmonary angioplasty for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. EuroIntervention 2019;15:e814-e815.
 • 79. Tanabe N, Kawakami T, Satoh T, Matsubara H, Nakanishi N, Ogino H, et al. Balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A systematic review. Respir Investig 2018;56:332-41.
 • 80. Ogawa A, Satoh T, Fukuda T, Sugimura K, Fukumoto Y, Emoto N, et al. Balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Results of a multicenter registry. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2017;10:e004029.
 • 81. Kriechbaum SD, Wiedenroth CB, Wolter JS, Hütz R, Haas M, Breithecker A, et al. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide for monitoring after balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. J Heart Lung Transplant 2018;37:639-46.
 • 82. Jais X, Brenot P, Bouvaist H, Canuet M, Chabanne C, Chaouat A, et al. Late Breaking Abstract - Balloon pulmonary angioplasty versus riociguat for the treatment of inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Results from the randomised controlled RACE study. European Respiratory Journal 2019;54 (suppl 63):RCT1885.
 • 83. Kerr KM, Elliott CG, Benza RL, Channick RN, Chin KM, Davis RD, et al. The United States chronic thromboembolic pulmonary hypertension registry: Protocol for a prospective, longitudinal study. JMIR Res Protoc 2021;10:e25397
APA AKAY T, KAYMAZ C, AKAR A, ORHAN G, Yanartas M, Gultekin B, ŞIRLAK M, Kervan U, TAŞ S, BİÇER M, YAĞDI T, İSPİR S, DOĞAN R (2021). Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. , 417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
Chicago AKAY Tankut,KAYMAZ Cihangir,AKAR Ahmet Rüçhan,ORHAN Gökçen,Yanartas Mehmed,Gultekin Bahadir,ŞIRLAK Mustafa,Kervan Umit,TAŞ Serpil Gezer,BİÇER Murat,YAĞDI Tahir,İSPİR Selim,DOĞAN Rıza Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. (2021): 417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
MLA AKAY Tankut,KAYMAZ Cihangir,AKAR Ahmet Rüçhan,ORHAN Gökçen,Yanartas Mehmed,Gultekin Bahadir,ŞIRLAK Mustafa,Kervan Umit,TAŞ Serpil Gezer,BİÇER Murat,YAĞDI Tahir,İSPİR Selim,DOĞAN Rıza Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. , 2021, ss.417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
AMA AKAY T,KAYMAZ C,AKAR A,ORHAN G,Yanartas M,Gultekin B,ŞIRLAK M,Kervan U,TAŞ S,BİÇER M,YAĞDI T,İSPİR S,DOĞAN R Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. . 2021; 417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
Vancouver AKAY T,KAYMAZ C,AKAR A,ORHAN G,Yanartas M,Gultekin B,ŞIRLAK M,Kervan U,TAŞ S,BİÇER M,YAĞDI T,İSPİR S,DOĞAN R Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. . 2021; 417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
IEEE AKAY T,KAYMAZ C,AKAR A,ORHAN G,Yanartas M,Gultekin B,ŞIRLAK M,Kervan U,TAŞ S,BİÇER M,YAĞDI T,İSPİR S,DOĞAN R "Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension." , ss.417 - 731, 2021. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
ISNAD AKAY, Tankut vd. "Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension". (2021), 417-731. https://doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
APA AKAY T, KAYMAZ C, AKAR A, ORHAN G, Yanartas M, Gultekin B, ŞIRLAK M, Kervan U, TAŞ S, BİÇER M, YAĞDI T, İSPİR S, DOĞAN R (2021). Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 29(3), 417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
Chicago AKAY Tankut,KAYMAZ Cihangir,AKAR Ahmet Rüçhan,ORHAN Gökçen,Yanartas Mehmed,Gultekin Bahadir,ŞIRLAK Mustafa,Kervan Umit,TAŞ Serpil Gezer,BİÇER Murat,YAĞDI Tahir,İSPİR Selim,DOĞAN Rıza Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 29, no.3 (2021): 417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
MLA AKAY Tankut,KAYMAZ Cihangir,AKAR Ahmet Rüçhan,ORHAN Gökçen,Yanartas Mehmed,Gultekin Bahadir,ŞIRLAK Mustafa,Kervan Umit,TAŞ Serpil Gezer,BİÇER Murat,YAĞDI Tahir,İSPİR Selim,DOĞAN Rıza Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.29, no.3, 2021, ss.417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
AMA AKAY T,KAYMAZ C,AKAR A,ORHAN G,Yanartas M,Gultekin B,ŞIRLAK M,Kervan U,TAŞ S,BİÇER M,YAĞDI T,İSPİR S,DOĞAN R Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2021; 29(3): 417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
Vancouver AKAY T,KAYMAZ C,AKAR A,ORHAN G,Yanartas M,Gultekin B,ŞIRLAK M,Kervan U,TAŞ S,BİÇER M,YAĞDI T,İSPİR S,DOĞAN R Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2021; 29(3): 417 - 731. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
IEEE AKAY T,KAYMAZ C,AKAR A,ORHAN G,Yanartas M,Gultekin B,ŞIRLAK M,Kervan U,TAŞ S,BİÇER M,YAĞDI T,İSPİR S,DOĞAN R "Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension." Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 29, ss.417 - 731, 2021. 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
ISNAD AKAY, Tankut vd. "Raising the bar to ultradisciplinary collaborations in management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension". Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 29/3 (2021), 417-731. https://doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284