Yıl: 2022 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 23 - 44 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18037/ausbd.1095095

Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme

Öz:
Tüketicilerin üründen çok sembolik anlamları ve arzuları tükettiği bir dönemde olduğumuz söylenebilir. Bu ihtiyacın farkında olan günümüz markaları reklamları ürüne ilişkin ihtiyaç, arzu ve tatmin yaratmak amacıyla hazırlamaktadır. Mücevher gibi lüks tüketim ürünlerinin reklamları sosyal statü, itibar, özel ve değerli hissetme gibi ihtiyaçların tatmini üzerine kurgulanmaktadır. Bunların arasında pırlanta markaları özellikle kadınların bu ihtiyaçlarına seslenmekte hatta bu ihtiyacı yaratmaktadır. Pırlanta reklamlarında kadınlara pırlanta bir yüzük ya da kolyenin hediye edilmesi onlara kendilerini değerli ve özel hissettirme, sosyal ortamlarında itibar kazandırmak hatta onlara duyulan aşk ve sevginin ölçüsü olarak sunulmaktadır. Bu ürünlerin satın alıcısı olarak erkekler hedeflense de kadınlar ürünleri talep eden kişi olarak gösterilmekte hatta bu bir olmazsa olmaz olarak verilmektedir. Bu çalışma pırlanta reklamlarında toplumsal cinsiyet rollerinin temsilini ve pırlanta ürünleriyle nasıl ilişkilendirildiğini görmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla seçilen Blue Diamond ve Zen Pırlanta markalarının reklamları Metz’in film çözümleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve pırlantaya yükledikleri toplumsal cinsiyetle ilişkili anlamlar kadın ve erkek cinsiyet rolleri bakımından incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlar bu amacı ve reklamda toplumsal cinsiyet literatürünü desteklemektedir. İncelenen pırlanta reklamlarında ‘aşk, bağlılık, mutluluk, değerli olma’ gibi duygular toplumsal cinsiyet üzerinden ürünle ilişkilendirilmektedir. Bu reklamlar erkeğe pırlanta hediye etme rolünü yüklerken kadına da pırlanta hediye edilen rolünü uygun görmektedir. Tüketime yönlendiren reklamların yarattığı ihtiyaç ve anlamları deşifre eden çalışmalar toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden düşünülmesi bakımından önemlidir.
Anahtar Kelime: Toplumsal Cinsiyet Reklam Tüketim Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Representation of Gender Roles in Diamond Ads: An Analysis Through Blue Diamond and Zen

Öz:
It can be said that we are in a period where consumers consume symbolic meanings and desires rather than products. Aware of this need, today's brands manage advertisements in order to create needs, desire and satisfaction forthe product. The reduction of functional differences between products has also made itcompulsory for brands to try to create needs through symbolic meanings and values. Ads direct consumers to products with symbolic meanings as a way of expressing their identity. The advertisements of products such as luxury consumption products and jewellery are based on the satisfaction of needs such as social status, reputation, and feeling special and valuable. Among them, diamond brands especially address these needs of women and even create this need. In diamond advertisements, the gift of a diamond ring or necklace to women is presented as making them feel valuable and special, gaining prestige in their social environment, and even a measure of the love and affection felt for them. Although men are targeted as purchasers of these products, women are shown as demanders of the products and even this is given as a sine qua non. In this study, the messages conveyed to women and men in diamond advertisements were examined in the context of gender roles. For this purpose, the advertisements of Blue Diamond and Zen Diamond brands which are selected were analyzed using semiotic analysis method and the gender-related meanings they attributed to the diamond were compared in terms of female and male gender roles.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÜNAL G, KALAN Ö (2022). Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. , 23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
Chicago ÜNAL Gülin TEREK,KALAN Özlem Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. (2022): 23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
MLA ÜNAL Gülin TEREK,KALAN Özlem Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. , 2022, ss.23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
AMA ÜNAL G,KALAN Ö Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. . 2022; 23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
Vancouver ÜNAL G,KALAN Ö Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. . 2022; 23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
IEEE ÜNAL G,KALAN Ö "Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme." , ss.23 - 44, 2022. 10.18037/ausbd.1095095
ISNAD ÜNAL, Gülin TEREK - KALAN, Özlem. "Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme". (2022), 23-44. https://doi.org/10.18037/ausbd.1095095
APA ÜNAL G, KALAN Ö (2022). Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
Chicago ÜNAL Gülin TEREK,KALAN Özlem Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22, no.1 (2022): 23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
MLA ÜNAL Gülin TEREK,KALAN Özlem Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, 2022, ss.23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
AMA ÜNAL G,KALAN Ö Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 22(1): 23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
Vancouver ÜNAL G,KALAN Ö Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 22(1): 23 - 44. 10.18037/ausbd.1095095
IEEE ÜNAL G,KALAN Ö "Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, ss.23 - 44, 2022. 10.18037/ausbd.1095095
ISNAD ÜNAL, Gülin TEREK - KALAN, Özlem. "Pırlanta Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili: Blue Diamond ve Zen Reklamları Üzerinden Bir Çözümleme". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22/1 (2022), 23-44. https://doi.org/10.18037/ausbd.1095095