Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 642 - 659 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26677/TR1010.2021.685 İndeks Tarihi: 30-05-2022

Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor?

Öz:
Gastronomi uzun yıllar insan hayatının bir parçası olmakla birlikte bu alandaki bilimsel çalışmalar son yıllarda büyük artış göstermektedir. Gerek uluslararası gerekse ulusal çalışmalarda gastronomi yükselen bir ivme göstermektedir. Alana gerçek anlamda katkının sağlanabilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirerek ilerlemek önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı ulusal düzeyde gastronomi makalelerinin hangi konularda eğilim gösterdiğinin belirlenmesi olmuştur. ULAKBİM TR Dizin dergilerinde taranan turizm dergileri kapsamında ele alınan bu çalışmada 620 makale incelenmiştir. Bulgular incelendiğinde, gastronomi konusunda yemek ve kültür, operasyonlar, gastronomi turizmi, gıda ve sağlık, gastronomi eğitimi, gıda bilimi olmak üzere altı tema belirlenmiştir. Diğer alanlarda ise pazarlama, yönetim, turizm, medya ve sürdürülebilirlik başlıkları öne çıkmıştır. Araştırma sonucunda en çok dikkati çeken, pazarlama alanındaki çalışmaların fazlalığı olmuştur. Gastronomi alanında yöresel ve yerel konularda yığılma olduğu ve tek bir bölge veya özel bir ürün gibi konulara çokça yer verilirken Türkiye genelini kapsayabilecek yaygın etkiye sahip konuların azlığı da dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelime:

Gastronomy in Turkish Tourism Journals: Where the Gastronomy Studies are Headed?

Öz:
Gastronomy has been a part of human life for a long time. On the other hand, scientific research in this field is recently increasing. Gastronomy has been gaining an increasing momentum in both international and national studies. It is important to study the fields development. In this context, the main purpose of this study is to investigate the topics of national gastronomy studies. In this research, which is handled within the scope of tourism magazines scanned in ULAKBIM TR Index journals, 620 articles have been examined. Research purposes such as the number of articles, authors, multi-authorship and institution and keywords were examined, and content analysis was used in this context. When the findings were examined, six areas related to gastronomy were identified: food and culture, operations, gastronomy tourism, food and health, gastronomy education and food science. Besides, marketing, management, tourism, media, sustainability and other fields were identified. Results has demonstrated that the most striking issue is marketing and the local issues. Specific products and regions were over studied in the gastronomy field. On the other hand, it was found that topics that may have widespread effects were scarce.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ZENCİR E (2021). Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . , 642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
Chicago ZENCİR EBRU Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . (2021): 642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
MLA ZENCİR EBRU Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . , 2021, ss.642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
AMA ZENCİR E Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . . 2021; 642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
Vancouver ZENCİR E Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . . 2021; 642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
IEEE ZENCİR E "Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? ." , ss.642 - 659, 2021. 10.26677/TR1010.2021.685
ISNAD ZENCİR, EBRU. "Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? ". (2021), 642-659. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.685
APA ZENCİR E (2021). Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
Chicago ZENCİR EBRU Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no.1 (2021): 642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
MLA ZENCİR EBRU Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, 2021, ss.642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
AMA ZENCİR E Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(1): 642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
Vancouver ZENCİR E Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? . Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(1): 642 - 659. 10.26677/TR1010.2021.685
IEEE ZENCİR E "Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? ." Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, ss.642 - 659, 2021. 10.26677/TR1010.2021.685
ISNAD ZENCİR, EBRU. "Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor? ". Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5/1 (2021), 642-659. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.685