Yıl: 2005 Cilt: 22 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 157 - 161 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi

Öz:
Amaç: Kırık tamiri yapılan protezlerde tamir materyali ile kaide materyalinin birleşim alanında tekrarlanan kırıklara sıklıkla rastlanılmak tadır. Bu nedenle tamir materyali ile kaide materyali arasındaki bağlantının artırılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı, ısı ile polimerize olan bir kaide materyaline farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolifherizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerindeki etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: 15 mm çapında, 3 mm kalınlığında 40 adet ısı ile polimerize olan akrilik disk hazırlandı. Örnekler otopolimerizan akril bloklar içerisine yerleştirildi ve her biri 10 örnek içeren 4 gruba ayrıldı. Gruplardan biri kontrol grubu (Grup K) olarak seçildi ve bu gruptaki örneklere yüzey işlemi uygulanmadı. Deney gruplarından birincisine (Grup M5) 5 saniye, ikincisine (Grup M15) 15 saniye ve üçüncü gruba (Grup M30) 30 saniye süre ile metilen klorid yüzey işlemi olarak uygulandı. Daha sonra tüm örneklere bir pirinç kalıp yardımı ile otopolimerizan akril uygulandı. Hazırlanan örneklere 500 kez 5-55°C ısısal değişim işlemi uygulandıktan sonra makaslama dayançları ölçüldü. Elde edilen veriler Tek Yönlü Varyans Analizi ve Post Hoc Tukey testleri kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Örneklerin bağlantı yüzeyleri kırık tiplerini belirlemek'amacı ile incelendi. Farklı sürelerde uygulanan metilen kloridin akrilik kaide materyalinin yüzeyi üzerine etkisi tarama elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi. Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulundır" (p<0.05). Metilen klorid uygulanan tüm gruplar, kontrol grubuna göre daha yüksek makaslama dayancı gösterdiler. Grup M5 ve Grup M30 arasında fark bulunmadı (p>0.05). En yüksek makaslama dayancı 15 saniye metilen klorid uygulaması (Grup M15) ile elde edildi. Sonuç: Kaide materyaline metilen klorid uygulaması tamir materyalinin makaslama dayancı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Çalışmada karşılaştırılan metilen klorid uygulama sürelerinin hepsinde kontrol grubuna göre daha yüksek bağlanma dayancı elde edilirken, bağlanma dayancını en fazla artıran uygulama süresinin 15 saniye olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelime: Isı Metilen klorid Varyans analizi Protez tamiri Protez kaideleri Makaslama gücü

Konular: Genel ve Dahili Tıp

The effect of methylene chloride application for different time periods on the bond strength of autopolymerizing acrylic resin to denture base resin

Öz:
Objective: The fracture of repaired dentures often occures at the junction of base and repair material. For this reason, it is important to improve the bond strength between repair material and denture base. The aim of this study was to investigate the effect of methylene chloride application to denture base resin for different time periods on the bond strength of autopolymerizing resin to denture base resin. Material and Method: Fourty heat-poymerized acrylic resin disks were prepared in 15 mm diameter and 3 mm thick. The discs were embedded in autopolymerizing acrylic blocks and were divided into 4 groups, each containing 10 specimens. One of the groups were served as controls (Group K) and had no surface treatment. In the experimental groups, the first (Group M5), second (Group M15) and third (Group M30) groups specimens' surfaces were chemically treated by methylene chloride for 5 s, 15 s, and 30 s, respectively. Then autopolymerizing resin was placed on to treated surfaces using a brass ring. After the specimens were thermocycled for 500 times between 5 and 55 °C, the shear bond strengths of the specimens were measured. The data were compared statistically by using 1-way ANOVA and Post Hoc Tukey tests. The bond surface of the specimens were examined to identify the nature of the failure. The effect of the methylene chloride treatments for different periods of time on the surface of base resin were examined under a scanning electron microscope (SEM). Results: Significant differences were found between the groups (p<0.05). All groups treated with methylene chloride showed higher shear bond strength than the control group. No differences were detected between Group M5 and Group M30 (p> 0.05). The highest shear bond strength was obtained with Group M15. Conclusion: Methylene chloride treatments to base resin showed positive effect on the shear bond strength of repair material. All experimental groups showed higher bond strength than the control and the highest shear bond strength was obtained with methylene chloride application for 15 seconds.
Anahtar Kelime: Denture Repair Denture Bases Shear Strength Heat Methylene Chloride Analysis of Variance

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Anusavice KJ. Phillip's science of dental materials. 11th ed. Philadelphia(PA): WB Saunders; 2003, 237-271.
 • 2.Curtis DA, Eggleston TL, Marshall SJ, Watanabe LG. Shear bond strength of visible-light cured resin relative to heat-cured resin. Dent Mater 5:314-318, 1989.
 • 3.Jacobsen NL, Mitchell DL, Johnson DL, Holt RA. Lased and sandblasted denture base surface preparations affecting resilient li­ner bonding. J Prosthet Dent 78:153-158, 1997.
 • 4.Jagger RG, al-Athel MS, Jagger DC, Vowels RW. Some variables influencing the bond strength between PMMA and a silicon dentu­re lining material. Int J Prosthodont 15:55-58, 2002.
 • 5.Lin CT, Lee S Y, Tsia TY, Dong DR, Shih YH. Degradation of repa­ired denture base materials in simulated oral fluid. J Oral Rehabil 27:190-198,2000.
 • 6.Minami H, Suzuki S, Minesaki Y, Kurashige H, Tanaka T. In vitro evaluation of the influence of repairing condition of denture base resin on the bonding of autopolymerizing resins. J Prosthet Dent 91:164-170,2004
 • 7.Nagai E, Otani K, Satoh Y, Suzuki S. Repair of denture base resin using woven metal and glass fiber: Effect of methylene chloride pretreatment. J Prosthet Dent 85:496-500, 2001.
 • 8.Ng ETL, Tan LHH, Chew BSH, Thean HPY. Shear bond strength of microwaveable acrylic resin for denture repair. J Oral Rehabil 31:798-802,2004.
 • 9.Nishigawa G, Maruo Y, Oka M, Oki M, Minagi S. Plasma,treatment increased shear bond strength between heat cured acrylic resin and self-curing acrylic resin. J Oral Rehabil 30:1081-1084, 2003.
 • 10.Rached RN, Del-Bel Cury AA. Heat-cured acrylic resin repaired with microwave-cured one: bond strength and surface texture. J Oral Rehabil 28:370-375, 2001.
 • 11.Rached RN, Powers JM, Del Bel Cury A A. Repair strength of au­topolymerizing, microwave, and conventional heat-polymerized acrylic resins. J Prosthet Dent 92:79-82, 2004.
 • 12.Shen C, Colaizzi FA, Birns B. Strength of denture repairs as influ­enced by surface treatment. J Prosthet Dent 52:844-848, 1984.
 • 13.Stipho HD, Stipho AS. Effectiveness and durability of repaired acrylic resin points. J Prosthet Dent 58:249-253, 1987.
 • 14.Stipho HD, Talic YF. Repair of denture base resins with visible light-polymerized reline material: Effect on tensile and shear bond strengths. J Prosthet Dent 86:143-148, 2001.
 • 15.Stipho HD. Repair of acrylic resin denture base reinforced with glass fiber. J Prosthet Dent 80:546-550, 1998.
 • 16.Takahashi Y, Chai J. Assessment of shear bond strength between three denture reline materials and a denture base acrylic resin. Int J Prosthodont 14:531-535, 2001.
 • 17.Vallittu PK, Lassila VP, Lappalainen R. Wetting the repair surface with methylmethacrylate affects the transverse strength of repaired heat-polymerized resin. J Prosthet Dent 72:639-642, 1994.
APA SARAÇ D, SARAÇ Y, külünk ş, KÜLÜNK T, URAL Ç (2005). Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. , 157 - 161.
Chicago SARAÇ Duygu,SARAÇ Y. Şinasi,külünk şafak,KÜLÜNK Tolga,URAL Çağrı Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. (2005): 157 - 161.
MLA SARAÇ Duygu,SARAÇ Y. Şinasi,külünk şafak,KÜLÜNK Tolga,URAL Çağrı Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. , 2005, ss.157 - 161.
AMA SARAÇ D,SARAÇ Y,külünk ş,KÜLÜNK T,URAL Ç Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. . 2005; 157 - 161.
Vancouver SARAÇ D,SARAÇ Y,külünk ş,KÜLÜNK T,URAL Ç Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. . 2005; 157 - 161.
IEEE SARAÇ D,SARAÇ Y,külünk ş,KÜLÜNK T,URAL Ç "Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi." , ss.157 - 161, 2005.
ISNAD SARAÇ, Duygu vd. "Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi". (2005), 157-161.
APA SARAÇ D, SARAÇ Y, külünk ş, KÜLÜNK T, URAL Ç (2005). Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22(3), 157 - 161.
Chicago SARAÇ Duygu,SARAÇ Y. Şinasi,külünk şafak,KÜLÜNK Tolga,URAL Çağrı Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 22, no.3 (2005): 157 - 161.
MLA SARAÇ Duygu,SARAÇ Y. Şinasi,külünk şafak,KÜLÜNK Tolga,URAL Çağrı Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, 2005, ss.157 - 161.
AMA SARAÇ D,SARAÇ Y,külünk ş,KÜLÜNK T,URAL Ç Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2005; 22(3): 157 - 161.
Vancouver SARAÇ D,SARAÇ Y,külünk ş,KÜLÜNK T,URAL Ç Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2005; 22(3): 157 - 161.
IEEE SARAÇ D,SARAÇ Y,külünk ş,KÜLÜNK T,URAL Ç "Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi." Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22, ss.157 - 161, 2005.
ISNAD SARAÇ, Duygu vd. "Farklı sürelerde metilen klorid uygulamasının otopolimerizan akrilin kaide materyaline bağlanma dayancı üzerine etkisi". Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 22/3 (2005), 157-161.