Yıl: 2022 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 60 - 69 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.51513/jitsa.1076884 İndeks Tarihi: 29-07-2022

THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT

Öz:
Baggage handling services make up a significant portion of the airline passenger transportation system's services. Air passenger transportation, unlike other modes of transportation, allows passengers to save time. It's one of the things passengers think about when making choices. The time it takes to travel is directly affected by delays in baggage delivery or flow. This could eliminate the time savings that air transportation has provided to its passengers. Some rules have changed as a result of the coronavirus pandemic. One of them was discovered as a result of the pandemic circular. It is forbidden to take cabin baggage with passengers, and it is requested that the baggage be sent under the plane, according to the circular. This change also exposed a condition that could cause problems with baggage flow. Problems with baggage flow may have an impact on the time benefit. Due to the drop in flight frequency at several airports during the pandemic period, this study was scheduled to be conducted at Istanbul Airport, and it was conducted on international lines due to the interruptions experienced on domestic lines and the decreased number of passengers. In this study, international baggage transactions at Istanbul Airport were simulated using the Arena Trial program using data obtained through the interview method. As a result, during the Airport Pandemic Measures and Certification Circular, there was an increase in the time it took for bags to get to aircraft.
Anahtar Kelime:

COVID-19 KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERİN UÇAK GECİKMELERİNE ETKİSİ: İSTANBUL HAVALİMANI ÖRNEĞİ

Öz:
Bagaj elleçleme işlemleri havayolu yolcu taşımacılık sisteminde gerçekleşen işlemlerin önemli bir kısmını içermektedir. Havayolu yolcu taşımacılığı diğer ulaşım araçlarından farklı olarak yolculara zaman faydası sağlamaktadır. Yolcuların tercihlerini yaparken dikkate aldıkları faktörler arasında yer almaktadır. Bagaj tesliminde ya da akışında yaşanacak aksaklıklar ise direkt olarak seyahat süresini etkilemektedir. Bu durum havayolu taşımacılığının yolcularını sunmuş olduğu zaman faydasını ortadan kaldırabilir. Koronavirüs salgınıyla birlikte bazı kurallarda değişiklik yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi de salgınla birlikte yayınlanan genelge sonucunda gerçekleşmiştir. Genelge kapsamında kabin bagajları yolcuların yanına alması yasaklanmış, bagajların uçak altına göndermesi istenmiştir. Bu değişiklik de bagaj akış sürecini aksatabilecek bir durumu ortaya çıkarmıştır. Bagaj akışında meydana gelebilecek aksaklıklar da zaman faydasını etkileyebilecektir. Bu çalışma, pandemi döneminde birçok havalimanında gerçekleşen uçuşların sıklıklarının düşmesi sebebi ile İstanbul Havalimanında yapılması planlanmış, iç hatlarda yaşanan aksamalar ve yolcu sayılarının daha az olması sebebiyle de dış hatlarda yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada İstanbul havalimanı dış hatlar bagaj işlemleri görüşme yöntemiyle alınan veriler ışığında Arena Trial programı ile simüle edilmiştir. Bunun sonucunda Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi döneminde bagajların uçaklara ulaşma sürelerinde artış yaşandığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: Covid-19

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akca, M. (2020). Covid-19’un Havacılık Sektörüne Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 45-64.
 • Cavada, J. P., Cortés, C. E. and Rey, P. A. (2017). A Simulation Approach To Modelling Baggage Handling Systems At An International Airport. Simulation Modelling Practice and Theory. 75, 146-164.
 • DHMI (2021) Havacılık İstatistikleri, retrieved from: https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.a spx
 • Ersöz, F. (2019). Benzetim ve Modelleme. Seçkin Teknik: Ankara.
 • Eurocontrol (2020). EUROCONTROL Brifing, retrieved from https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/ 2020-11/eurocontrol-brief-on-covid19-impactturkey-tr-03112020.pdf
 • Gerede, E. (2015). Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler Teori ve Türkiye Uygulaması. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları: Ankara.
 • Hafilah, D. L., Cakravastia, A., Lafdail, Y., & Rakoto, N. (2019). Modeling and Simulation of Air France Baggage Handling System With Colored Petri Nets. IFACPapersOnLine, 52(13), 2443-2448.
 • Kiracı, K. (2018). Havayolu Taşımacılığı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 197- 216.
 • Le, V. T., Creighton, D. and Nahavandi, S. (2007). Simulation-Based Input Loading Condition Optimisation of Airport Baggage Handling Systems. IEEE Intelligent Transportation Systems Conference.
 • Le, V. T., Zhang, J., Johnstone, M., Nahavandi, S., and Creighton, D. (2012). A Generalised Data Analysis Approach for Baggage Handling Systems Simulation. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics.
 • Malandri, C., Briccoli, M., Mantecchini, L., and Paganelli, F. (2018). A Discrete Event Simulation Model for Inbound Baggage Handling. Transportation research procedia, 35, 295-304.
 • Rijsenbrij, J. C., & Ottjes, J. A. (2007). New Developments in Airport Baggage Handling Systems. Transportation Planning and Technology, 30(4), 417-430.
 • Öz, Y. (2017). Antalya Uluslararasi Havalimanı Simülasyon Modeli ile Bir Kuyruk Problemi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 50-62.
 • Özçift, A. (2010). Otomotiv Endüstrisinde Simülasyon Çalışması. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli
 • Öztürk, A. and Ateş, S. S. (2021). Uçak Çevrim Süresinin Covid-19 Öncesi ve Sonrası Simülasyon Analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 1628-1640.
 • Savrasovs, M. Medvedev, A. and Sincova, E. (2009). Riga Airport Baggage Handing System Simulation. ECMS, 384-390.
 • SHGM (2020). Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi, retrieved from https://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacil ik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/2020/Hav aalani-pandemi-tedbirleri.pdf
 • SHGM (2020). Duyurular, retrieved from http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Zhuang, Z., Zhao, S., Lin, Q., Cao, P., Lou, Y., Yang, L., & He, D. (2020). Preliminary Estimation of The Novel Coronavirus Disease (Covid-19) Cases in Iran: A Modelling Analysis Based on Overseas Cases and Air Travel Data. International Journal of Infectious Diseases, 94, 29-31.
 • WHO (2020). Coronavirus Topic, retrieved from https://www.who.int/healthtopics/coronavirus#tab=tab_2
 • Zhuang, Z., Zhao, S., Lin, Q., Cao, P., Lou, Y., Yang, L., & He, D. (2020). Preliminary Estimation of The Novel Coronavirus Disease (Covid-19) Cases in Iran: A Modelling Analysis Based on Overseas Cases and Air Travel Data. International Journal of Infectious Diseases, 94, 29-31.
 • WHO (2020). Coronavirus Topic, retrieved from https://www.who.int/healthtopics/coronavirus#tab=tab_2
APA TUTKUN A, Ateş S (2022). THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. , 60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
Chicago TUTKUN Ayberk,Ateş Savaş Selahattin THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. (2022): 60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
MLA TUTKUN Ayberk,Ateş Savaş Selahattin THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. , 2022, ss.60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
AMA TUTKUN A,Ateş S THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. . 2022; 60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
Vancouver TUTKUN A,Ateş S THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. . 2022; 60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
IEEE TUTKUN A,Ateş S "THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT." , ss.60 - 69, 2022. 10.51513/jitsa.1076884
ISNAD TUTKUN, Ayberk - Ateş, Savaş Selahattin. "THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT". (2022), 60-69. https://doi.org/10.51513/jitsa.1076884
APA TUTKUN A, Ateş S (2022). THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (Online), 5(1), 60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
Chicago TUTKUN Ayberk,Ateş Savaş Selahattin THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (Online) 5, no.1 (2022): 60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
MLA TUTKUN Ayberk,Ateş Savaş Selahattin THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (Online), vol.5, no.1, 2022, ss.60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
AMA TUTKUN A,Ateş S THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (Online). 2022; 5(1): 60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
Vancouver TUTKUN A,Ateş S THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (Online). 2022; 5(1): 60 - 69. 10.51513/jitsa.1076884
IEEE TUTKUN A,Ateş S "THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT." Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (Online), 5, ss.60 - 69, 2022. 10.51513/jitsa.1076884
ISNAD TUTKUN, Ayberk - Ateş, Savaş Selahattin. "THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE SCOPE OF COVID-19 ON FLIGHT DELAYS: THE CASE OF ISTANBUL AIRPORT". Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (Online) 5/1 (2022), 60-69. https://doi.org/10.51513/jitsa.1076884