Yıl: 2021 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 397 - 404 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29278/azd.916557 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi

Öz:
Amaç: Yüksek adaptasyon kabiliyeti ve diğer tahıl türlerine göre marjinal alanlarda daha yüksek verim vermesi sebebi ile öne çıkan bir serin iklim tahılı olan tritikale, özellikle yem bitkisi olarak kuru ot ve tane ürün olarak kullanılmaktadır. Artan yem ihtiyacı ve değişen iklim koşulları göz önüne alındığında tritikalenin bu yem açığını kapatmadaki rolünün gün geçtikçe artacağı öngörülmektedir. Çalışmanın amacı yavru döllerin ebeveynlere kıyasla kontrollü koşullarda nasıl performans göstereceğini ortaya koymaktır. Materyal ve Yöntem: Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Serasında tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülmüştür. Çalışmada 9 adet F1 kademesinde melez hat ve 4 adet ileri hat materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma Bulguları: Varyans analizi sonucuna göre çalışmada incelenen tüm özellikler bakımından genotiplerin istatistiksel olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Başaklanma gün sayısı 52.00-63.00 gün, SPAD değeri 46.53-56.57, bitki boyu 77.67- 102.75 cm, sararma gün sayısı 89.00-94.67 gün, başak uzunluğu 5.96-8.93 cm, başakta başakçık sayısı 15.38-24.42 adet, başakta tane sayısı 19.79- 46.56 adet, başakta tane ağırlığı 0.69-1.74 g ve bin tane ağırlığı 34.61-40.11 g arasında değişmiştir. Özellikler arası ilişkiler incelendiğinde SPAD değerinin bin tane ağırlığı ve bitki boyu ile, bitki boyunun başak uzunluğu, başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı değerleri ile olumlu ve önemli ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda; T1 hattı erkencilik, T7 hattı bitki boyu bakımından ön plana çıkarken, tane verimi bakımından T6, T7, T8 ve T12 hatları ön plana çıkmaktadır.
Anahtar Kelime: Bin tane ağırlığı Tritikale Melez SPAD

Investigation of agricultural properties of some triticale lines and F1 hybrids in greenhouse conditions

Öz:
Objective: Triticale, as forage plant at marginal areas, is grown to hay produce and grain product. Due to its high adaptability and higher yield than other cool season cereals. Considering the increasing need for feed and changing climatic conditions, it is predicted that the role of triticale in elimination of feed deficiency will increase day by day. The aim of the study is to reveal how the hybrid offspring will perform under controlled conditions compared to the parents. Materials and Methods: This study was carried out in the Dicle University Faculty of Agriculture Greenhouse according to the randomized plot trial design. In the study, 9 hybrid lines in F1 level and 4 lines were used as material. Results: Genotypes showed significant differences for all investigated traits as a result of the variance analysis. The range of trait changed as 52.00-63.00 for number of spike days, 46.53-56.57 for SPAD value, 77.67-102.75 cm for plant height, 89.00-94.67 days for maturation days, 5.96-8.93 cm for spike length, 15.38-24.42 for number of spikelets in spike, 19.79-46.56 for grain number per spike, 0.69-1.74 g for grain weight in spike and 34.61-40.11 g for thousand grain weight. According to correlation anaylsis, that the SPAD value had a positive and significant relationship with thousand grain weight and plant height and the plant height had a positive and significant relationship with spike length, the number of grains per spike and the grain weight per spike. Conclusion: According to the result of study; while T1 and T7 lines were respectively superior for earliness and plant height. The results of the research suggested that the line T6, T7, T8 and T12 could be successful at producing high yields.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA albayrak o, Özkan R, bayhan m, AKINCI C (2021). Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. , 397 - 404. 10.29278/azd.916557
Chicago albayrak onder,Özkan Remzi,bayhan merve,AKINCI CUMA Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. (2021): 397 - 404. 10.29278/azd.916557
MLA albayrak onder,Özkan Remzi,bayhan merve,AKINCI CUMA Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. , 2021, ss.397 - 404. 10.29278/azd.916557
AMA albayrak o,Özkan R,bayhan m,AKINCI C Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. . 2021; 397 - 404. 10.29278/azd.916557
Vancouver albayrak o,Özkan R,bayhan m,AKINCI C Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. . 2021; 397 - 404. 10.29278/azd.916557
IEEE albayrak o,Özkan R,bayhan m,AKINCI C "Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi." , ss.397 - 404, 2021. 10.29278/azd.916557
ISNAD albayrak, onder vd. "Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi". (2021), 397-404. https://doi.org/10.29278/azd.916557
APA albayrak o, Özkan R, bayhan m, AKINCI C (2021). Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 10(2), 397 - 404. 10.29278/azd.916557
Chicago albayrak onder,Özkan Remzi,bayhan merve,AKINCI CUMA Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi 10, no.2 (2021): 397 - 404. 10.29278/azd.916557
MLA albayrak onder,Özkan Remzi,bayhan merve,AKINCI CUMA Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, vol.10, no.2, 2021, ss.397 - 404. 10.29278/azd.916557
AMA albayrak o,Özkan R,bayhan m,AKINCI C Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi. 2021; 10(2): 397 - 404. 10.29278/azd.916557
Vancouver albayrak o,Özkan R,bayhan m,AKINCI C Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi. 2021; 10(2): 397 - 404. 10.29278/azd.916557
IEEE albayrak o,Özkan R,bayhan m,AKINCI C "Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi." Akademik Ziraat Dergisi, 10, ss.397 - 404, 2021. 10.29278/azd.916557
ISNAD albayrak, onder vd. "Bazı tritikale hat ve F1 melezlerinin sera koşullarında tarımsal özelliklerinin belirlenmesi". Akademik Ziraat Dergisi 10/2 (2021), 397-404. https://doi.org/10.29278/azd.916557