Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 133 - 140 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31362/patd.472717 İndeks Tarihi: 06-06-2022

Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları

Öz:
Amaç: Bu çalışmada spinal disrafizme bağlı nörojen mesane nedeni ile temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulayan hastalar ile nörojen mesanesi olmayan ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan hastaların idrar kültürlerindeki mikroorganizmaların tipleri ve antibiyotik dirençleri ayrımlanmaya çalışıldı. Gereç ve yöntem: Spinal disrafizme bağlı nörojen mesanesi olan ve TAK uygulamakta olan hastalar grup 1, nörojen mesanesi olmayıp tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile takip edilen hastalar grup 2 olarak adlandırıldı. Ayrıca grup 1 antibiyotik proflaksisi alan ve almayan olmak üzere, grup 2‘deki hastalar ise vezikoüreteral reflü olup olmamasına göre iki alt gruba ayrıldı ve mikroorganizma türleri ve antibiyotik dirençleri karşılaştırıldı. Bulgular: Grup 1’deki 26 (ortalama yaş 6,01±4 yıl, 18 kız) hastadan 1 yıl içinde alınan idrar kültürlerinin 99’unda, Grup 2’deki 76 (ortalama yaş 7,2±4,34 yıl, 56 kız) hastanın 352 idrar kültüründe anlamlı üreme saptandı. Her iki hasta grubunda en sık görülen mikroorganizma türü E. Coli idi. Grup 1’de genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz mikroorganizma (ESBL+), Grup 2’ye göre daha yüksekti. Grup 1’de antibiyotik proflaksisi alan hastalarda Klebsiella gibi E. Coli dışı mikroorganizma üreme sıklığı artmış saptandı. Ampisilin, seftriakson, gentamisin dirençleri bu grupta anlamlı daha yüksekti. Sonuç: TAK yapılan hastalarda ESBL+ dirençli mikroorganizmaların yüksek görülmesi TAK yapılmasının dirençte risk faktörü olduğunu göstermektedir. Çalışmada hem en yüksek antibiyotik direnci hem de en yüksek skar oranı normal mesaneli VUR+ hastalarda saptandı. TAK yapılan nörojen mesaneli hastalarda direnç gelişimini artırması nedeniyle profilaktik antibiyotik kullanılmaması kanaatindeyiz.
Anahtar Kelime:

Comparison of types of microorganisms and antibiotic resistance in patients with neurogenic bladder treated with clean intermittent catheterization and children with normal bladder and recurrent urinary tract infection

Öz:
Purpose: In this study, it was aimed to compare the types of significant bacteriuria and antibiotic resistance characteristics in children with myelodysplasia-neurogenic bladder in whom clean intermittent catheterization (CIC) and children with normal bladder and recurrent urinary tract infection. Material and methods: The patients who had neurogenic bladder due to spinal dysraphism with clean intermittent catheterization were called group 1 and, the children with recurrent urinary tract infection without neurogenic bladder were group 2. In addition, group 1 patients were divided into two subgroups according to the presence of vesicoureteral reflux, and all groups were compared in terms of microorganism species and antibiotic resistance. Results: Ninety-nine of the urine cultures obtained from 26 patients (mean age 6.01±4 years, 18 girls) produced significant bacteria in Group 1 within one year, 352 urine cultures obtained from 26 patients (mean age 7.2±4.34 years, 56 girls) in group 2 showed significant bacteria grown. E. coli was the most common microorganism in both groups. The ratio of extended-spectrum beta-lactamase microorganisms (ESBL +) in Group 1 were higher than in Group 2. Non E. Coli microorganisms such as Klebsiella were found highest rate in children with neurogenic bladder who were using prophylactic antibiotic. The resistances to ampicillin, ceftriaxone and gentamicin were high in this group. Conclusion: The use of prophylactic antibiotics may lead to the development of drug-resistance in patients with neurogenic bladder in whom clean intermittent catheterization. Therefore use of prophylactic antibiotics this group may not be necessary. Highest antibiotic resistance was found in the patients with normal bladder and vesicoureteral reflux. Also a significant increase renal scar incidence in same group. We suggest that prophylactic antibiotics should not be used in patients with neurogenic bladder who used CIC.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
3
2
APA GIRISGEN I, YUKSEL S, AKBULUT E, YALÇIN K, SENOL H (2019). Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. , 133 - 140. 10.31362/patd.472717
Chicago GIRISGEN ILKNUR,YUKSEL SELCUK,AKBULUT EFTAL EGEMEN,YALÇIN Kadriye Karcılı,SENOL HANDE Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. (2019): 133 - 140. 10.31362/patd.472717
MLA GIRISGEN ILKNUR,YUKSEL SELCUK,AKBULUT EFTAL EGEMEN,YALÇIN Kadriye Karcılı,SENOL HANDE Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. , 2019, ss.133 - 140. 10.31362/patd.472717
AMA GIRISGEN I,YUKSEL S,AKBULUT E,YALÇIN K,SENOL H Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. . 2019; 133 - 140. 10.31362/patd.472717
Vancouver GIRISGEN I,YUKSEL S,AKBULUT E,YALÇIN K,SENOL H Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. . 2019; 133 - 140. 10.31362/patd.472717
IEEE GIRISGEN I,YUKSEL S,AKBULUT E,YALÇIN K,SENOL H "Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları." , ss.133 - 140, 2019. 10.31362/patd.472717
ISNAD GIRISGEN, ILKNUR vd. "Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları". (2019), 133-140. https://doi.org/10.31362/patd.472717
APA GIRISGEN I, YUKSEL S, AKBULUT E, YALÇIN K, SENOL H (2019). Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. Pamukkale Tıp Dergisi, 12(1), 133 - 140. 10.31362/patd.472717
Chicago GIRISGEN ILKNUR,YUKSEL SELCUK,AKBULUT EFTAL EGEMEN,YALÇIN Kadriye Karcılı,SENOL HANDE Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. Pamukkale Tıp Dergisi 12, no.1 (2019): 133 - 140. 10.31362/patd.472717
MLA GIRISGEN ILKNUR,YUKSEL SELCUK,AKBULUT EFTAL EGEMEN,YALÇIN Kadriye Karcılı,SENOL HANDE Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. Pamukkale Tıp Dergisi, vol.12, no.1, 2019, ss.133 - 140. 10.31362/patd.472717
AMA GIRISGEN I,YUKSEL S,AKBULUT E,YALÇIN K,SENOL H Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(1): 133 - 140. 10.31362/patd.472717
Vancouver GIRISGEN I,YUKSEL S,AKBULUT E,YALÇIN K,SENOL H Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(1): 133 - 140. 10.31362/patd.472717
IEEE GIRISGEN I,YUKSEL S,AKBULUT E,YALÇIN K,SENOL H "Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları." Pamukkale Tıp Dergisi, 12, ss.133 - 140, 2019. 10.31362/patd.472717
ISNAD GIRISGEN, ILKNUR vd. "Temiz aralıklı kateterizasyon yapan nörojen mesaneli hastalar ile normal mesaneli ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların idrar kültürlerindeki mikroorganizma türleri ve antibiyotik direnç farkları". Pamukkale Tıp Dergisi 12/1 (2019), 133-140. https://doi.org/10.31362/patd.472717