Yıl: 2021 Cilt: 45 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 93 - 101 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 06-06-2022

AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC

Öz:
Background and Aims: Inadequate and incorrect information about dental implants causes patients to have unrealistic expectations. This study aimed to evaluate the level and sources of information on dental implants among patients at a university dental clinic. Material and Methods: We designed a standardized 18-item questionnaire to assess patients’ knowledge, awareness, and attitudes regarding dental implants. The data collected were evaluated with respect to source and amount of information and levels of information on prosthodontic options, dental implant surgeries, and dental implant acceptance. Results: The study recruited 505 participants aged 13 to 82 years (mean: 38.31 years), with a male–female ratio of 1:1.4. Of the participants, 47% were aware of dental implants as alternative replacements for missing teeth. Meanwhile, 60%, who desired the fixed prosthetic denture, demanded implant- supported prosthetic rehabilitation for their missing teeth. High cost was reported as the major disadvantage of dental implant treatment, while the major advantage was longevity of dental implants. Health workers were the main source of information. About half (58%) of the participants reported that specialists in implantology can perform dental implant surgery, whereas 56.2% of them believed that a professor, associate professor, or assistant professor working at dental office was the best option for dental implant treatment. Conclusion: The participants had a moderate level of awareness about dental implants as a treatment option for missing teeth.
Anahtar Kelime:

ÜNİVERSİTE DİŞ KLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DENTAL İMPLANTLARA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI, BİLGİLERİ VE TUTUMLARI

Öz:
Arkaplan ve Amaç: Dental implantlar hakkında yetersiz ve yanlış bilgi hastalarda gerçekçi olmayan beklentilere yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir üniversitenin diş kliniğine başvuran hastalarda dental implantlar hakkında bilgi düzeyini ve bilgi kaynaklarını değerlendirmektir. Materyal ve Yöntem: Hastaların dental implantlara karşı farkındalıklarını, bilgilerini ve tutumlarını değerlendirmek için 18 sorudan oluşan standart bir anket hazırlanmıştır. Anketten toplanan veri, hastaların protetik seçenekler hakkında bilgi düzeylerini, bilgilerinin kaynağını ve miktarını, dental implant cerrahisi hakkındaki bilgi düzeylerini ve dental implant tedavisini kabul düzeylerini içeren dört kısımda değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Çalışmaya toplam 505 katılımcı eşlik etmiştir. Hastaların yaşları 13-82 arasında değişmektedir (ortalama yaş 38.31), ve erkek kadın oranı 1:1.4’tür. Katılımcıların %47.1’i dental implantları eksik dişlerin yerine geçebilecek bir alternatif olarak bilmektedirler. Hastaların %60’ı sabit protez istemektedirler ve aynı zamanda eksik dişleri için implant destekli protetik rehabilitasyon talep etmektedirler. Dental implant tedavisinde, dental implantların uzun ömürlü olması en büyük avantaj olarak görülürken, yüksek maliyet en büyük dezavantaj olarak rapor edilmiştir. Sağlık çalışanları dental implantlar hakkında elde edilen bilginin ana kaynağıdır. Katılımcıların yaklaşık yarısı (%58’si), dental implant cerrahisini implantoloji uzmanlarının yapabileceğini belirtmişlerdir ve %56.2’si klinikte çalışan profesör, doçent ya da yardımcı doçentin dental implant tedavisi için en iyi seçenek olduğuna inanmaktadırlar. Varılan sonuç: Dental implantların eksik dişler için alternatif bir tedavi seçeneği olduğuna dair orta düzeyde farkındalık bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Gbadebo OS LF, Sulaiman AO, Ajayi DM. Dental implant as an option for tooth replacement: The awareness of patients at a tertiary hospital in a developing country. Contemp Clin Dent 2014; 5: 302-306.
 • 2. Jayasinghe RM, Jayasinghe V, Thilakumara IP, Rasnayaka S, Shiraz MHM, Ranabahu I et al. Awareness, attitudes, need and demand on replacement of missing teeth among a group of partially dentate patients attending a University Dental Hospital. BMC Res Notes 2017; 10: 334.
 • 3. Zimmer CM, Zimmer WM, Williams J, Liesener J. Public awareness and acceptance of dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants Summer 1992; 7(2): 228-232.
 • 4. Pommer BZW, Watzak G, Ulm C, Watzek G, Tepper G. Progress and trends in patients’ mindset on dental implants. I: level of information, sources of information and need for patient information. Clin Oral Implants Res 2011; 22: 223-229.
 • 5. Ozcakir Tomruk C, Ozkurt-Kayahan Z, Sençift K. Patients’ knowledge and awareness of dental implants in a Turkish subpopulation. J Adv Prosthodont 2014; 6: 133-137.
 • 6. Al-Dwairi ZN, El Masoud MB, Al-Afifi SA, Borzabadi-Farahani A, Lynch E. Awareness, attitude, and expectations toward dental implants among removable prostheses wearers. J Prosthodont 2014; 23: 192-197.
 • 7. Raju CM, Gunupathi S, Babu MM, Reddy CSK, Biradavolu, S, Saravanan, M. Awareness toward implant-supported prosthesis: an observational study. J Contemp Dent Pract 2017; 18: 49-51.
 • 8. Best HA. Awareness and needs of dental implants by patients in New South Wales. Aust Prosthodont J 1993;7 : 9-12.
 • 9. Berge TI. Public awareness, information sources and evaluation of oral implant treatment in Norway. Clin Oral Implants Res 2000; 11: 401-408.
 • 10. Hosadurga R, Tenneti S, Hegde S, Kashyap RS, Arunkumar SM. Awareness, knowledge, and attitude of patients toward dental implants - A questionnaire-based prospective study. J Indian Soc Periodontol 2017; 21: 315-325.
 • 11. Chowdhary R, Mankani N, Chandraker NK. Awareness of dental implants as a treatment choice in urban Indian populations. Int J Oral Maxillofac Implants 2010; 25: 305-308.
 • 12. Kohli S, Bhatia S, Kaur A, Rathakrishnan T. Patients awareness and attitude towards dental implants. Indian J Dent 2015; 6: 167-171. 13. Deeb G, Wheeler B, Jones M, Carrico C, Laskin D, Deeb JG. Public and patient knowledge about dental implants. J Oral Maxillofac Surg 2017; 75: 1387-1391.
 • 14. Saha A, Dutta S, Vijaya V, Rajnikant N. Awareness among patients regarding Implants as a treatment option for replacement of missing teeth in Chattisgarh. J Int Oral Health 2013; 5: 48-52.
 • 15. Blanes RJ, Bernard J, Blanes ZM, Belser UC. A 10-year prospective study of ITI dental implants placed in the posterior region. I: Clinical and radiographic results. Clin Oral Implants Res 2007; 18: 699-706.
 • 16. Garlini G, Chierichetti V, D’Amato S, Redemagni M. A long term follow-up of single-tooth Xive implant: 15 year results. Dent Oral Craniofac Res 2016; 3.
APA Aktaş A, Tuz H, Karaca Ç, Urhan Güçlü Ş (2021). AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. , 93 - 101.
Chicago Aktaş Alper,Tuz Hakan H,Karaca Çiğdem,Urhan Güçlü Şeydanur AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. (2021): 93 - 101.
MLA Aktaş Alper,Tuz Hakan H,Karaca Çiğdem,Urhan Güçlü Şeydanur AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. , 2021, ss.93 - 101.
AMA Aktaş A,Tuz H,Karaca Ç,Urhan Güçlü Ş AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. . 2021; 93 - 101.
Vancouver Aktaş A,Tuz H,Karaca Ç,Urhan Güçlü Ş AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. . 2021; 93 - 101.
IEEE Aktaş A,Tuz H,Karaca Ç,Urhan Güçlü Ş "AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC." , ss.93 - 101, 2021.
ISNAD Aktaş, Alper vd. "AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC". (2021), 93-101.
APA Aktaş A, Tuz H, Karaca Ç, Urhan Güçlü Ş (2021). AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. Clinical Dentistry and Research, 45(2), 93 - 101.
Chicago Aktaş Alper,Tuz Hakan H,Karaca Çiğdem,Urhan Güçlü Şeydanur AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. Clinical Dentistry and Research 45, no.2 (2021): 93 - 101.
MLA Aktaş Alper,Tuz Hakan H,Karaca Çiğdem,Urhan Güçlü Şeydanur AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. Clinical Dentistry and Research, vol.45, no.2, 2021, ss.93 - 101.
AMA Aktaş A,Tuz H,Karaca Ç,Urhan Güçlü Ş AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. Clinical Dentistry and Research. 2021; 45(2): 93 - 101.
Vancouver Aktaş A,Tuz H,Karaca Ç,Urhan Güçlü Ş AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC. Clinical Dentistry and Research. 2021; 45(2): 93 - 101.
IEEE Aktaş A,Tuz H,Karaca Ç,Urhan Güçlü Ş "AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC." Clinical Dentistry and Research, 45, ss.93 - 101, 2021.
ISNAD Aktaş, Alper vd. "AWARENESS, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE REGARDING DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS ATTENDING A UNIVERSITY DENTAL CLINIC". Clinical Dentistry and Research 45/2 (2021), 93-101.