Yıl: 2022 Cilt: 56 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 124 - 132 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5578/mb.20229911 İndeks Tarihi: 10-06-2022

Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi

Öz:
Mycobacterium bovis, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde enfekte süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi yoluyla bulaşarak gastrointestinal tüberküloza neden olmakta ve komşuluk yoluyla diğer intra- abdominal doku ve organlara yayılabilmektedir. Abdominal tüberkülozlu kadın hastalarda kilo kaybı, halsizlik ve tutulum yerine göre karın ağrısı, kronik diyare gibi semptomların yanı sıra pelvik kitle, asit ve CA-125 yüksekliği gibi bulgulara rastlanabilmekte ve tanıda ilk olarak over kanseri akla gelmektedir. Tedavileri farklı olan bu iki hastalığın hızlı bir şekilde birbirinden ayırt edilmesi oldukça önemlidir. Bu olgu raporunda, kilo kaybı, asit, pelvik kitle ve CA-125 yüksekliği gibi over kanser bulgularını taklit eden, tanısı mikrobiyolojik yöntemlerle kesinleşmiş M.bovis kaynaklı intra-abdominal tüberküloz olgusu sunulmuştur. Karın ağrısı, kilo kaybı, asit, pelvik kitle ve CA-125 yüksekliği (643.9 U/ml) bulguları olan, abdomen bilgisayarlı tomografi (BT)’sinde sol tubaovaryan bölgede kitle tespit edilen yirmi üç yaşında kadın hastaya kolonoskopi yapılmıştır. İleum biyopsi örneği ve parasentez ile alınan asit sıvı örneği, aside dirençli boyama (ARB) ile direkt mikroskopik inceleme ve tüberküloz kültürü yapılması amacıyla laboratuvarımıza gönderilmiştir. Laboratuvarımızda örnekler hem sıvı [BACTEC MGIT 320 Mycobacteria Kültür Sistemi (Becton Dickinson, ABD)] hem de katı [Löwenstein-Jensen besiyeri (Becton Dickinson, ABD)] kültür ortamında inkübe edilmiş ve ARB yaymaları yapılmıştır. ARB yaymaları negatif olarak saptanırken, sıvı kültür ortamında ileum biyopsi materyali 14. günde, asit sıvı örneği 11. günde üreme sinyali vermiştir. Sıvı kültür şişesinden yapılan ARB boyamada kord faktörü oluşmuş, mavi zemin üzerinde kırmızı basiller görülmüştür. İzolat immünkromatografik hızlı test BD MGIT TBc IdentificationTest (BD, ABD) ile Mycobacterium tuberculosis kompleks olarak tanımlanmıştır. Hastaya intra-abdominal tüberküloz tanısıyla tam doz anti-tüberküloz tedavi başlanmıştır. Antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre izolat izoniazid, rifampisin, etambutol duyarlı, streptomisin dirençli olarak bulunmuştur. M.tuberculosis kompleksin alt tür tanımlanması, “matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS)” yöntemiyle araştırılmış ancak alt tür tanımlaması yapılamamıştır. İzolat, GenoType MTBC VER 1.X (Hain Lifescience, HardwiesenstraBe, Almanya) kiti ile genotiplendirilmiş ve M.bovis olarak tanımlanmıştır. Hastanın üç ay sonraki kontrolünde tümör belirteçleri asit sıvısı ve intra-abdominal lenf nodlarının belirgin şekilde gerilediği ve sol overdeki kitlenin tamamen kaybolduğu tespit edilmiştir. Over kanserinin klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularını taklit eden intra-abdominal tüberküloz olgusunun sunulduğu bu raporda mikrobiyolojik tanının önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA DALGIÇ B, YENİŞEHİRLİ G, TANRİVERDİ E, AKKAN M, Otlu B, SEZER Ö, İNÖNÜ KÖSEOĞLU H (2022). Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. , 124 - 132. 10.5578/mb.20229911
Chicago DALGIÇ Bahise Çağla TAŞKIN,YENİŞEHİRLİ Gülgün,TANRİVERDİ Elif Seren,AKKAN Murat,Otlu Baris,SEZER Öznur,İNÖNÜ KÖSEOĞLU Handan Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. (2022): 124 - 132. 10.5578/mb.20229911
MLA DALGIÇ Bahise Çağla TAŞKIN,YENİŞEHİRLİ Gülgün,TANRİVERDİ Elif Seren,AKKAN Murat,Otlu Baris,SEZER Öznur,İNÖNÜ KÖSEOĞLU Handan Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. , 2022, ss.124 - 132. 10.5578/mb.20229911
AMA DALGIÇ B,YENİŞEHİRLİ G,TANRİVERDİ E,AKKAN M,Otlu B,SEZER Ö,İNÖNÜ KÖSEOĞLU H Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. . 2022; 124 - 132. 10.5578/mb.20229911
Vancouver DALGIÇ B,YENİŞEHİRLİ G,TANRİVERDİ E,AKKAN M,Otlu B,SEZER Ö,İNÖNÜ KÖSEOĞLU H Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. . 2022; 124 - 132. 10.5578/mb.20229911
IEEE DALGIÇ B,YENİŞEHİRLİ G,TANRİVERDİ E,AKKAN M,Otlu B,SEZER Ö,İNÖNÜ KÖSEOĞLU H "Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi." , ss.124 - 132, 2022. 10.5578/mb.20229911
ISNAD DALGIÇ, Bahise Çağla TAŞKIN vd. "Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi". (2022), 124-132. https://doi.org/10.5578/mb.20229911
APA DALGIÇ B, YENİŞEHİRLİ G, TANRİVERDİ E, AKKAN M, Otlu B, SEZER Ö, İNÖNÜ KÖSEOĞLU H (2022). Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. Mikrobiyoloji Bülteni, 56(1), 124 - 132. 10.5578/mb.20229911
Chicago DALGIÇ Bahise Çağla TAŞKIN,YENİŞEHİRLİ Gülgün,TANRİVERDİ Elif Seren,AKKAN Murat,Otlu Baris,SEZER Öznur,İNÖNÜ KÖSEOĞLU Handan Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. Mikrobiyoloji Bülteni 56, no.1 (2022): 124 - 132. 10.5578/mb.20229911
MLA DALGIÇ Bahise Çağla TAŞKIN,YENİŞEHİRLİ Gülgün,TANRİVERDİ Elif Seren,AKKAN Murat,Otlu Baris,SEZER Öznur,İNÖNÜ KÖSEOĞLU Handan Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.56, no.1, 2022, ss.124 - 132. 10.5578/mb.20229911
AMA DALGIÇ B,YENİŞEHİRLİ G,TANRİVERDİ E,AKKAN M,Otlu B,SEZER Ö,İNÖNÜ KÖSEOĞLU H Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2022; 56(1): 124 - 132. 10.5578/mb.20229911
Vancouver DALGIÇ B,YENİŞEHİRLİ G,TANRİVERDİ E,AKKAN M,Otlu B,SEZER Ö,İNÖNÜ KÖSEOĞLU H Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2022; 56(1): 124 - 132. 10.5578/mb.20229911
IEEE DALGIÇ B,YENİŞEHİRLİ G,TANRİVERDİ E,AKKAN M,Otlu B,SEZER Ö,İNÖNÜ KÖSEOĞLU H "Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi." Mikrobiyoloji Bülteni, 56, ss.124 - 132, 2022. 10.5578/mb.20229911
ISNAD DALGIÇ, Bahise Çağla TAŞKIN vd. "Over Kanserini Taklit Eden Mycobacterium bovis Kaynaklı İntra-abdominal Tüberküloz Olgusu: Mikrobiyolojik Tanının Önemi". Mikrobiyoloji Bülteni 56/1 (2022), 124-132. https://doi.org/10.5578/mb.20229911