Yıl: 2022 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 380 - 399 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2022.995 İndeks Tarihi: 11-06-2022

Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği

Öz:
Farklı kültürlere olan ilginin mutfak açısından ele alındığı gastronomi müzeleri turizmde çekici bir unsur haline gelmiştir. Özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru insanların ilgisini çekmeyi başaran gastronomi müzeleri büyük bir ivme kazanmıştır. Kâr amacı olmayan kuruluşlar arasında yer alan gastronomi müzeleri, kültürel açıdan geçmişin anlaşılmasına katkı sağlamanın yanında destinasyon ve ülkelere de turizmde çekiciliği açısından değer katmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin ilk zeytinyağı müzesi olan Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin turizmde çekicilik unsuru olarak kullanımı ve bölgenin turizm faaliyetlerine katkısının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında müzenin ortak kurucularından olan üç kişi ile hem yüz yüze hem de dijital ortamda görüşme yapılmıştır. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme tekniği ve gözlem kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre müzenin bulunduğu Küçükkuyu ilçesinde müze açılmadan önce turistik faaliyetlerin fazla olmadığı tespit edilmiştir. Adatepe Zeytinyağı müzesi kurulduktan sonra eğitim ve gurme turları ile beraber münferit turistik ziyaretlerin de arttığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, gastronomi müzelerinin destinasyon ya da bölgenin turizm potansiyeli üzerinde olumlu bir katkısı olacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelime:

Gastronomy Museums as Attractive Elements in Tourism: The Case of Adatepe Olive Oil Museum

Öz:
As a manifestation of the interest in different cultures in terms of cuisine, gastronomy museums have become an attractive element in tourism. It managed to attract the attention of people especially towards the end of 20th century, and gained a great momentum. Among organizations that do not have non-profit, gastronomy museums not only contribute to understanding the past in cultural terms, but also bring value to destinations and countries by increasing attraction in tourism. In this context, the study aims to analyse the use of Adatepe Olive Oil Museum, the first olive oil museum in Turkey, as an element of attraction in tourism, and its contribution to the tourism activities of the region. Three people, who are co-founders of the museum, were interviewed both face-to-face and through digital teleconference. Qualitative data collections methods, interview and observation, were used in the study. According to the results of the research, it was determined that touristic activities were not at a high level in the province of Küçükkuyu before the museum was opened. It was observed that individual touristic visits increased after Adatepe Olive Oil museum was established and educational and gourmet tours started. Therefore, it can be suggested that gastronomy museums have a positive contribution to the tourism potential of the destination or region.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA LOKMAN U, Yarmacı Güvenç N, GÜDÜL H (2022). Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. , 380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
Chicago LOKMAN Uğur,Yarmacı Güvenç Nihan,GÜDÜL Halime Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. (2022): 380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
MLA LOKMAN Uğur,Yarmacı Güvenç Nihan,GÜDÜL Halime Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. , 2022, ss.380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
AMA LOKMAN U,Yarmacı Güvenç N,GÜDÜL H Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. . 2022; 380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
Vancouver LOKMAN U,Yarmacı Güvenç N,GÜDÜL H Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. . 2022; 380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
IEEE LOKMAN U,Yarmacı Güvenç N,GÜDÜL H "Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği." , ss.380 - 399, 2022. 10.21325/jotags.2022.995
ISNAD LOKMAN, Uğur vd. "Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği". (2022), 380-399. https://doi.org/10.21325/jotags.2022.995
APA LOKMAN U, Yarmacı Güvenç N, GÜDÜL H (2022). Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(1), 380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
Chicago LOKMAN Uğur,Yarmacı Güvenç Nihan,GÜDÜL Halime Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 10, no.1 (2022): 380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
MLA LOKMAN Uğur,Yarmacı Güvenç Nihan,GÜDÜL Halime Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.10, no.1, 2022, ss.380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
AMA LOKMAN U,Yarmacı Güvenç N,GÜDÜL H Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2022; 10(1): 380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
Vancouver LOKMAN U,Yarmacı Güvenç N,GÜDÜL H Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2022; 10(1): 380 - 399. 10.21325/jotags.2022.995
IEEE LOKMAN U,Yarmacı Güvenç N,GÜDÜL H "Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10, ss.380 - 399, 2022. 10.21325/jotags.2022.995
ISNAD LOKMAN, Uğur vd. "Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 10/1 (2022), 380-399. https://doi.org/10.21325/jotags.2022.995