Yıl: 2022 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 36 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/yeditepe.2022.31032 İndeks Tarihi: 13-06-2022

Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması

Öz:
Amaç: Bu anket çalışması ile ülkemizdeki diş hekimlerinin sanal gerçeklik teknolojisinin diş hekimliğindeki uygulama alanları ile ilgili bilgi düzeylerinin ve bu teknolojiye karşı yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çevrimiçi anket linki, Türkiye’nin farklı şehirlerinde çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan diş hekimlerine e-posta yoluyla ulaştırıldı. Anket kapsamındaki 26 soru ile katılımcıların sosyodemografik verileri ve sanal gerçeklik teknolojisinin diş hekimliğinde kullanımıyla ilgili bilgi düzeyleri ve yaklaşımları değerlendirildi. Çevrimiçi anketlerden elde edilen verilerle tanımlayıcı istatistikler yapıldı. Bulgular: Anket; Kütahya, Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta ve Uşak olmak üzere 7 farklı şehirde görev yapmakta olan 131 (53 erkek [%40.5] ve 78 kadın [%59.5]) diş hekimi tarafından tamamlandı. Bilgi düzeyinin değerlendirildiği sorulara doğru cevap veren katılımcıların oranı %44.3 ve %74.8 arasında değişkenlik gösterdi. Katılımcıların %38.2’si (n=50) CAD/CAM, dijital ölçü tarayıcı ve 3D gözlükler gibi sanal gerçeklik teknolojisi araçlarından birini kullandığı şeklinde cevap verdi. Araştırmamızda katılımcıların çoğunluğu tarafından gelecekte sanal gerçeklik tabanlı teknolojileri kullanma (%86.2) konusunda ve bu teknolojinin geleneksel tekniklere kıyasla daha fazla avantaj sunduğu, uzun vadede daha uygun maliyetli olacağı yönünde pozitif yaklaşım sergilendi. Sonuç: Dijital protetik ölçü, sanal artikülatör ve CAD/CAM gibi uygulamaların geleneksel prosedürlere olan üstünlükleri kabul edilmiş olsa da sanal gerçeklik teknolojisinin diş hekimliği alanında kullanımı küresel olarak gelişme aşamasındadır ve bazı uygulamalara ait teknik açıdan eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri göz önünde bulundurduğumuzda dijital yaşam modelinin benimsenmeye başladığı ve pandemi gibi öngörülemez sıkıntılara maruz kaldığımız bugünler bu teknolojinin etkinliğinin değerlendirilmesi için uygun bir dönem olabilir ve bu doğrultuda longitudinal, randomize çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelime:

Virtual reality in digital dentistry: A survey study

Öz:
Aim: It was aimed to evaluate the knowledge level of dentists in our country about the application areas of virtual reality technology in dentistry and their approach to this technology. Materials and Methods: Online survey link was delivered via email to dentists working in various public institutions and private clinic of different cities in Turkey. Sociodemographic data of the participants and their knowledge levels and approaches about the use of virtual reality in dentistry were evaluated with 26 questions within the survey. Descriptive statistics were made with the data obtained from online surveys. Results: The survey was completed by 131 dentists (53 male [40.5%] and 78 female [59.5%]) working in 7 different cities: Kütahya, Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta and Uşak. The rate of participants, who gave correct answers to the questions evaluating their knowledge level, varied between 44.3% and 74.8%. The virtual reality technology tools such as CAD / CAM, digital impression scanner and 3D glasses were claimed to be used by 38.2% of the participants (n = 50). Conclusion: A positive approach was taken by the majority of the participants to use virtual reality-based technologies in the future and that this technology offers more advantages compared to traditional techniques. These days, when digital life model has begun to be adopted and we are exposed to a pandemic, may be a suitable period for the evaluation of the advantage of this technology and longitudinal, randomized studies can be conducted for this purpose.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Buchanan JA. Use of simulation technology in dental education. J Dent Educ 2001; 65: 1225-1231.
 • 2. Paul L, Child J. Digital dentistry: is this the future of dentistry. Dent Econ 2011; 101: 10.
 • 3. Gorman PJ, Meier AH, Rawn C, Krummel TM. The future of medical education is no longer blood and guts, it is bits and bytes. Am J Surg 2000; 180: 353-356.
 • 4. Huang T-K, Yang C-H, Hsieh Y-H, Wang J-C, Hung C-C. Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) applied in dentistry. Kaohsiung J Med Sci 2018; 34: 243-248.
 • 5. Dutã M, Amariei CI, Bogdan CM, Popovici DM, Ionescu N, et al. An overview of virtual and augmented reality in dental education. Oral Health Dent Manag 2011; 10: 42- 49.
 • 6. Zafar S, Lai Y, Sexton C, Siddiqi A. Virtual Reality as a novel educational tool in pre‐clinical paediatric dentistry training: Students’ perceptions. Int J Paediatr Dent 2020; 30: 791-797.
 • 7. Gottlieb R, Vervoorn JM, Buchanan J. Simulation in Dentistry and Oral Health. In: Levine AI, DeMaria S, Schwartz AD, Sim AJ, editors. The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. Springer, New York, NY; 2013. p. 329-340.
 • 8. Buchanan JA. Experience with virtual reality‐based technology in teaching restorative dental procedures. J Dent Educ 2004; 68: 1258-1265.
 • 9. Koralakunte PR, Aljanakh M. The role of virtual articulator in prosthetic and restorative dentistry. J Clin Diagn Res 2014; 8: 25-28.
 • 10. Wiederhold MD, Gao K, Wiederhold BK. Clinical use of virtual reality distraction system to reduce anxiety and pain in dental procedures. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2014; 17: 359-365.
 • 11. Hoffman HG, Garcia-Palacios A, Patterson DR, Jensen M, Furness III T, et al. The effectiveness of virtual reality for dental pain control: a case study. CyberPsychol Behav 2001; 4: 527-535.
 • 12. Aminabadi NA, Erfanparast L, Sohrabi A, Oskouei SG, Naghili A. The impact of virtual reality distraction on pain and anxiety during dental treatment in 4-6 year-old children: a randomized controlled clinical trial. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2012; 6: 117-124.
 • 13. Raja’a M, Farid F. Computer-based technologies in dentistry: types and applications. J Dent (Tehran) 2016; 13: 215-222.
 • 14. Sabalic M, Schoener JD. Virtual reality-based technologies in dental medicine: knowledge, attitudes and practice among students and practitioners. Tech Know Learn 2017; 22: 199-207.
 • 15. Wang D, Li T, Zhang Y, Hou J. Survey on multisensory feedback virtual reality dental training systems. Eur J Dent Educ 2016; 20: 248-260.
 • 16. Perry S, Burrow M, Leung W, Bridges S. Simulation and curriculum design: a global survey in dental education. Aust Dent J 2017; 62: 453-463.
 • 17. Bulut AC, Sonmez O. Diş hekimliği preklinik eğitimi için sanal gerçeklik ortamında diş modellerinin oluşturulması: Pilot çalışma. Turk J Clin Lab 2020; 2: 42-49.
APA GURBUZ E, Ceylan E (2022). Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . , 31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
Chicago GURBUZ EZGI,Ceylan Ezgi Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . (2022): 31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
MLA GURBUZ EZGI,Ceylan Ezgi Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . , 2022, ss.31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
AMA GURBUZ E,Ceylan E Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . . 2022; 31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
Vancouver GURBUZ E,Ceylan E Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . . 2022; 31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
IEEE GURBUZ E,Ceylan E "Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması ." , ss.31 - 36, 2022. 10.5505/yeditepe.2022.31032
ISNAD GURBUZ, EZGI - Ceylan, Ezgi. "Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması ". (2022), 31-36. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2022.31032
APA GURBUZ E, Ceylan E (2022). Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . 7tepe Klinik, 18(1), 31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
Chicago GURBUZ EZGI,Ceylan Ezgi Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . 7tepe Klinik 18, no.1 (2022): 31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
MLA GURBUZ EZGI,Ceylan Ezgi Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . 7tepe Klinik, vol.18, no.1, 2022, ss.31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
AMA GURBUZ E,Ceylan E Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . 7tepe Klinik. 2022; 18(1): 31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
Vancouver GURBUZ E,Ceylan E Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması . 7tepe Klinik. 2022; 18(1): 31 - 36. 10.5505/yeditepe.2022.31032
IEEE GURBUZ E,Ceylan E "Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması ." 7tepe Klinik, 18, ss.31 - 36, 2022. 10.5505/yeditepe.2022.31032
ISNAD GURBUZ, EZGI - Ceylan, Ezgi. "Dijital diş hekimliğinde sanal gerçeklik: Anket çalışması ". 7tepe Klinik 18/1 (2022), 31-36. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2022.31032