Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 99 - 117 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.22520/tubaked.2021.23.005 İndeks Tarihi: 15-06-2022

AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR

Öz:
Bu makalenin konusunu Amorium kazılarında bulunan styluslar oluşturmaktadır. 1989-2019 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda 13 adet stylus ele geçmiştir. Stylusların 3’ü bronz ve diğer 10’u demir malzemedendir. Arkeolojik kazılarda bulunan çok sayıda yazı araç ve gereçleri özellikle styluslar korozyon nedeniyle, kitap donanım/ bağlantı parçaları da tasarım açısından elbise aksesuarlarına benzetildiği için fark edilememekte olması böyle bir çalışmayı zorunlu kılmıştır. Makalenin konusunu oluşturan styluslar yoğun olarak Amorium Aşağı Şehir Kilisesi olmak üzere kentin farklı yerleşim alanlarında ele geçmiştir. Ortaçağ’da Phrygia bölgesini kapsayan coğrafyada yer alan Amorium’da bulunan yazı araç ve gereçlerinin varlığı Orta Bizans Dönemi’nde Amorium özelinde Anadolu’da okur yazarlığı kanıtlayan parçalar olması açısından dikkat çekicidir.
Anahtar Kelime:

STYLUSES FOUND IN THE AMORIUM EXCAVATIONS

Öz:
The subject of this article is the styluses found in the Amorium excavations. 13 styluses were found during excavations between 1989-2019. 3 of the styluses are bronze and the other 10 are made of iron. The fact that many writing tools found in archaeological excavations, especially the styluses are not noticed due to corrosion, and the book hardware / fittings are likened to dress accessories in terms of design, made it necessary to work like this. The styluses that constitute the subject of the article were found in different residential areas of the city, mainly the Amorium Lower City Church. The existence of writing tools and materials found in Amorium, which is located in the geography covering the Phrygia region in the Middle Ages, is remarkable in terms of being pieces that prove literacy in Anatolia in the Middle Byzantine period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKTAŞ, H. F., 2020. “Amorium Kenti/Büyük Mekan’da Bulunan Mimari Plastik Elemanlar”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • AL-TABARİ, 1991. The History of al-Tabari, V. XXXIII, Storm and Stress along the Northern Borders of the Abbasid Caliphate, C. E. Bosworth (çev.)
 • AVRAM, A. AND G. R. TSETSKHLADZE 2014. ‘A New Attalid Letter from Pessinus’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 191, 2014: 151-181.
 • AYBEK, S., O. GÜLBAY VE E. DURAK, 2016. ‘Metropolis’ten Bronz Aletler, Gereçler ve Aksesuarlar’, Arkeoloji Dergisi XXI: 141-168.
 • BAYKAN,D., 2009. ‘Allianoi Tıp Aletleri’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BAYKAN, D., 2015. ‘Metal Finds from Nif-Olympus’, E. Laflı ve S. Patacı (eds.), Recent Studies on the Archaeology of Anatolia. BAR International Series 2750: 41-48.
 • BELKE, K.-M RESTLE, 1984. Tabula Imperii Byzantini IV, Galatien und Lykaonien. Verlag de Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
 • BISCHOP, D., 1992. ‘Metallfunde: Geräte aus Bronze, Blei und Eisen’, Ausgrabungen in Assos 1990, Asia Minor Studien 1992, Band 5: 149–171.
 • BLINKENBERG, C. AND K. F. KINCH, 1931. Lindos Fouilles et Recherches 1902-1914, Walter de Gruytercie libraires-Editeurs.
 • BLIQUEZ, L. J., 2009. The Tools of Asclepius Surgical Instruments in Greek and Roman Times, Brill.
 • BOZIC, D. AND M FEUGERE, 2004. ‘Les instruments de l’ecriture: L’ecritre dans la societe gallo-romaine. Elements d’une reflexion collective’, Gallia, 61: 21-41.
 • BRAY, J., 1990. ‘al-Mu’tasim’s ‘Bridge of Toil’ and Abu Tammam’s Amorium qasida’, Studies in Islamic and Middle Eastern texts and traditions in memory of Norman Calder: 31-73.
 • BRONEER, O., 1959. ‘Excavation at Isthmia 1957-1958’, Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies, 28/4: 298-343.
 • BROWN, M, 1994. “The Role of the Wax Tablet in Medieval Literacy: Reconsideration in Light of a Recent find from York”, The British Library Journal, 20/1: 1-16.
 • BROWNING, R., 1999A. ‘Bizans Toplumunda Okuryazarlık Üzerine Bir Kez Daha Düşünmek’, Cogito 17: 211-225.
 • BROWNING, R., 1999B. ‘Bizans’ta Yazın Yaşamı’, kitap-lık 35: 144-157. CANLI, H., 2018. ‘Gökçeseki (Philadephia?) Metal Buluntularının Ön Değerlendirmesi’, H. Muşmal, Ü.E. Yüksel ve Ü. M A. Kapar (ed.), Ermenek Araştırmaları I, Ermenek Belediyesi: 37-51.
 • CARTER, F. E., 1901. ‘Earliest Forms of Books and Ancient Libraries’, Thesis for the Degree of Bachelor of Library Science in the State Library School, University of Illinois, 1901 (Digitized by the Internal Archive in 2013http://archive.0rg/details/ earliestformsofb00cart)
 • CUNI, J., 2016. “What do we know of Roman Wall Painting Technique? Potential Confounding Factors in Ancient Paint Media Analysis”, Heritage Science, 4/44: 1-13.
 • ÇELİKBAŞ, E., 2016. “2005-2014 Parion Kazısı Metal (Bronz-Demir-Kurşun) Buluntuları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum
 • ÇELİKBAŞ, E., 2020. Tokat Müzesi Bronz Eserleri, Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • ÇETİN, C., 2015. ‘Isparta Müzesi’nden Bir Grup Bronz Eser’, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20: 11-31.
 • DAVIDSON, G. R., 1952. Corinth Vol. XII The Minor Objects.
 • DEMİREL, F. A., 2016. ‘Infant and Child Skeletons from the Lower City Church at Byzantine Amorium’, J. R. Brandt, E. Hagelberg, G. Bjornstad, S. Ahrens (eds.), Life and Death in Asia Minor in Hellenistic, Roman and Byzantine Times, Oxbow Books: 306-317
 • DEMİREL GÖKALP, Z., EREL, C., TSIVIKIS, N. VE H. YILMAZYAŞAR, 2016. ‘2014 Yılı Amorium Kazısı’, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3: 199-214.
 • DEMİREL GÖKALP, Z., A. C. EREL, N. TSIVIKIS VE S. UYGUN, 2017. ‘2015 Yılı Amorium Kazısı”, 38. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3: 451-460.
 • DEMİREL GÖKALP, Z., EREL, C. VE H. YILMAZYAŞAR, 2018. ‘2016 Yılı Amorium Kazısı’, 39.Kazı Sonuçları Toplantısı, C.2: 557-570.
 • DEMİREL-GÖKALP, Z., A. C. EREL, N. TSIVIKIS VE H. YILMAZYAŞAR, 2019A. ‘Amorium Kazıları 2017’,40. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3: 713-725;
 • DEMİREL GÖKALP, Z., A. C. EREL, N. TSIVIKIS, H. YILMAZYAŞAR VE M KURT, 2019B. ‘2018 Yılı Amorium Kazıları’, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.4: 567-577.
 • DEMİRER, Ü., 2013. ‘Kibyra Metal Buluntuları’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • DEMİRİŞ, B., 2002. Eskiçağ’da Yazı ve Gereçleri, Eskiçağ Bilileri Enstitüsü Yayınları.
 • DEONNA, W., 1938. Exploration Archeologique de Delos, Faite par I’Ecole Française d’Athenes, Le Mebilier Delien, Paris.
 • DIEUDONNE-GLAD, N., M FEUGERE, M ÖNAL, 2013. Zeugma V Les Objets, Travaux de la Maison de I’Orient et de la Mediterranae, N 64.
 • EROL, A. F. VE E. YILDIRIM,2019. ‘Evaluations of Iron from the Fatsa Cıngırt Kayası Excavations’, G.R.Tsetskhladze and S. Atasoy (eds.), Settlements and its Hinterland in Antiquity, Archaeopress Publishing: 177-189.
 • EUGENIDOU, D. AND V. MOUSEIO (EDS), 2002. Byzantium : an oecumenical empire : [exhibition] Byzantine and Christian Museum, October 2001-January 2002. Hellenic Ministry of Culture.
 • FÜNFSCHILLING, S., 2012. “Schreibgerate und Schreibzubehör aus Augusta Raurica”, Jahresberichte aus August und Kaiseraugst, 33: 163-236.
 • GASSNER, V., 1997. Das Südtor der Tetragonos-Agora Keramik und Kleinfunde, Forschungen in Ephesos XIII/1/1, Verlag der Österreichischen der Wissenschaften. GEORGIUS CEDRENUS 1838. Georgius Cedrenus Compendium Historiarum I, I. Bekler (yay.), Inpensis Ed. Weberi.
 • GILL, M V., 1986. ‘The Small Finds’, R. M Harrison (ed.), Excavations at Saraçhane in Istanbul, vol. 1, Princeton, N.J., Princeto University Press, Washington, D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection: 226-277.
 • GOLDMAN, H., 1950. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus, Volume I, The Hellenistic and Roman Periods, Princeton University Press.
 • GÖNLÜGÜR, M, 2007. Son Parşömen, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları.
 • GÜLTEKİN, A., 2012. ‘Pisidia Antiokheia Antik Kenti Metal Buluntuları’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • HAMILTON, W. J., 1842. Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia 1.
 • HARRISON, R. M, 1990 ‘Amorium Excavations 1989: The Second Preliminary Report’, Anatolian Studies 40: 205-218.
 • HARRISON, R. M, 1991A. ‘Amorium1989’, 12. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.2: 251-267.
 • HARRISON, R. M, 1991B. ‘Amorium Excavations 1990: The Third Preliminary Report’, Anatolian Studies 41: 215-229.
 • HARRISON, R. M, 2001. Mountain and Plain from the Lycian Coast to the Phrygian Plateau in the Late Roman and Early Byzantine Period, Wendy Young (ed.), Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • HARTMANN,B., 2011. Die Römischen Schreibtafeln (tabula ceratae) aus Tasgetium/Eschenz”, S. Benguerel et al (eds.), Tasgetium I. Das Römische Eschenz AİTG 17: 123-156.
 • HENNING, J., 2007. ‘Catalogue of Archaeological Finds from Pliska’, J. Henning (ed.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium V.2, Waltre de Gruyter: 661-707.
 • HOWSAM, C., L. 2016. ‘Book Fastenings and Furnishings an Archaeology of Late Medieval Books’, A Thesis Summitted fort he degree of Doctor of Philosophy, University of Sheffield, Faculty of Arts and Humanities.
 • IOANNIDOU, E., 2012. ‘Animal Husbandry’, C.S.Lightfoot and E.A.Ivison (eds.) Amorium Reports 3: The Lower City Enclosure finds Reports and Technical Studies, Ege Yayınları: 419- 442.
 • IVISON, E. A., 2003. “Polychromy Decoration in the Lower Cıty Church: An Overvıew”, C. S. Lightfoot (ed.), Amorium Reports 2. Research Papers and Technical Reports, BAR-IS 1170: 119, 128.
 • IVISON, E. A., 2007 ‘Amorium in the Byzantine Dark Ages (seventh to ninth centuries)’, J.Henning (ed.) Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 2 Byzantium, Pliska, and the Balkans, Walter de Gruyter: 25-59.
 • IVISON, E. A. 2010. ‘Kirche und religiöses leben im Byzantinischen Amorium’, F. Daim and J. Drauschke (eds.) Byzanz-das Römerreich im Mittelalter, Mainz, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums: 309-343.
 • IVISON, E. A., 2012. ‘Excavation at the Lower City Enclosure, 1996-2008”, C.S.Lightfoot and E.A.Ivison (eds.) Amorium Reports 3: The Lower City Enclosure finds Reports and Technical Studies, Ege Yayınları: 5-151.
 • İMRANA-ALTUN, F., 2015. ‘Kuşadası, Kadıkalesi/AnaiaKazısı 2001-2012 Sezonu Bizans Küçük Buluntuları’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • KATSARİ, C., C.S. LİGHTFOOT AND A. ÖZME, 2012 The Amorium Mint and Coin Finds (Amorium Reports 4).
 • KAYA, M C. VE Ü. DEMİRER, 2020. ‘Kibyra’dan Instrumenta Domestica Metaller: Kuzey Yamaç 1 No’lu Mekan Buluntuları’, Phaselis VI: 113-143.
 • KEITH , H., 2016. The Book: A Cover-to-Cover Exploration of the Most Powerful Object of Our Time. W.W. Norton & Company.
 • KÜÇÜK, R. VE Z. TAŞĞIN, 2017. ‘Bilim Tarihine Katkısı Yönüyle “Parşömen Kağıdı’, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi 58: 131-140.
 • LAIOU, A., E., 2002. ‘The Byzantine Economy: An Overview’, A. E. Laiou (ed.), Dumbarton The Economic History of Byzantium V.3, Oaks Research Library and Collection: 1163-164.
 • LAVAN, L., E. SWIFT and T. PUTZEYS, 2007 (EDS.). Objects in Context, Objects in Use Material Spatiality in Late Antiquity.
 • LIGHTFOOT, C. S., 1996. ‘Doukas and Amorium: A Note’, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistk 46: 339-342.
 • LIGHTFOOT, C. S., 2002. ‘Byzantine Anatolia: Reassessing the Numismatic Evidence’, Revue Numismatique 158: 229-39.
 • LIGHTFOOT, C. S., 2003. ‘Amorium’daki Sikke Buluntuları: Anadolu’da Bizans Para Ekonomisi İçin Yeni Kanıtlar’, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3: 23-28.
 • LIGHTFOOT, C. S., 2007. ‘Trade and Industry in Byzantine Anatolia: The Evidence from Amorium’, Dumbarton Oaks Papers 61: 269-286.
 • LIGHTFOOT, C. S., 2012A. ‘Hellenistic and Roman Terracotta Figurines and Architectural Fragments’, C. S. Lightfoot and E. A. Ivison (eds.) The Lower City Enclosure. Finds Reports and Technical Studies (Amorium Reports 3): 233–241. Ege Yayınları.
 • LIGHTFOOT, C. S., 2012B. ‘Business as Usual? Archaeological Evidence for Byzantine Commercial Enterprise at Amorium in the Seventh to Eleventh Centuries’, C. Morrisson (ed.), Trade and Markets in Byzantium: 177-191.
 • LIGHTFOOT, C.S., 2012C. ‘Small Finds in Bone and Ivory’, C.S.Lightfoot ve E.A.Ivison (eds.), Amorium Reports 3: The Lower City Enclosure Final Reports and Technical Studies, Ege Yayınları: 263-276.
 • LIGHTFOOT, C. S., 2014. ‘Learning and Literacy at Byzantine Amorium’, A. Özfırat (ed.) Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin’e Armağan: 382-386. Ege Yayınları.
 • LIGHTFOOT, C. S., 2017. Amorium Reports 5: A Catalogue of Roman Byzantine Stone Inscriptions from Amorium and its Territory, together with Graffiti, Stamps and Miscellanaea, Ege Yayınları
 • LIGHTFOOT, C. S. AND E. A. IVISON. 1997. ‘The Amorium Project: The 1995 Excavation Season’, Dumbarton Oaks Papers 51: 291-300.
 • LIGHTFOOT C. VE Y. MERGEN 1998. ‘1996 Yılı Amorium Kazısı’, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, II: 343-366.
 • LIGHTFOOT C. VE Y. MERGEN 1999. ‘1997 Yılı Amorium Çalışmaları’, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.2: 525-538.
 • LIGHTFOOT, C. S. VE Y. ARBEL, 2004. ‘Amorium Kazısı 2002’, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı C.1: 1-12.
 • LIGHTFOOT, C. S., O. KOÇYİĞİT VE H. YAMAN, 2006. ‘Amorium Kazısı, 2004’, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı C.1: 77-88.
 • LIGHTFOOT, M VE C. S. LIGHTFOOT, 2007. Anadolu’da Bir Bizans Kenti Amorium Homer Kitabevi.
 • LIGHTFOOT,C. S.,E. A. IVISON, M ŞEN VE H. YAMAN, 2009. ‘Amorium Kazısı, 2007’, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı C.1:221-226.
 • LIGHTFOOT, C. S., E. IVISON, O. KOÇYİĞİT VE M ŞEN, 2010. ‘Amorium Kazıları, 2008’, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.1: 133-158.
 • LIGHTFOOT, C. S., N. TSIVIKIS VE J. FOLEY, 2011. ‘Amorium Kazıları 2009’, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.1: 47-68.
 • MAIURI, A., 1953. Roman Painting, the Great Centuries of Painting.
 • MANNING, W. H., 1985 Cataloque of the Romano-British Iron Tools Fitting and Weapons in the British Museum, London.
 • MCCORMICK, M, 2007. ‘Where do Trading Towns come from? Early Medieval Venice and the Nothern Emporia’, J. Henning (ed.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, V.1. The Heirs of the Roman West, Walter de Gruyter: s.41-68.
 • OIKONOMIDES, N., 2002. ‘Writing Materials, Documents, and Books’, A. E. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium V.2, Dumbarton Oaks Research Library and Collection: 589- 592.
 • ORANSAY, B. S. A., 2000. ‘Arykanda Madenciliği ve Madeni Buluntular’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • PARANI, M G., 2003. Reconstructing the Reality of Images Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th-15th Centuries), Brill.
 • POBLOME, J., P. TALLOEN AND E. KAPTIJN 2017. ‘Sagalassos’, P. Niewöhner (ed.), The Archaeology of Byzantine Anatolia from the end of Late Antiquity until the Coming of the Turks, Oxford University Press: 302- 311.
 • POBLOME, J., 2019 (YAY.HAZ.) Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos, Yapı Kredi Yayınları.
 • ROBINSON, D. M, 1941. Excavations at Olynthus Part X: Metal and Minor Miscellaneous Finds, an Original Contribution to Greek Life, The Johns Hopkins Press, Baltimore.
 • SCHALTENBRAND-OBRECHT, V., 2012. Stylus, Forschungen in Augst Band 45/2, Augusta Raurica.
 • SENSERRICH-ESPUNES, R., A. NUALART- TORROJA, J. IBANEZ-INSA, 2013. “The Creative Process Revealed. The Role of Incisions, High-relief Decoration and Polychromy in the Gothic Altar Frontal Belonging to Sant LIorenç de Morunys”, S. Litjens ans K. Seymour (eds.), Polychrome Sculpture: Tool Marks, Construction Techniques, Decorative Practice and Artistic Tradition, V. III, 86-95.
 • STRABON, 2005. Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV), A. Pekman (çev.), 5. bs., Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Szirmai, J. A., 1999. The Archaeology of Medieval Bookbinding. Ashgate.
 • ŞAHİN, F., 2010. ‘Patara Metal Buluntuları’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • THEOPHANES CONFESSOR, 1997. The Chronicle of Theophanes Confessor, Byzantine and Near Eastern History (A.D. 284-813), Cyril Mango - Roger Scott (çev.), Clarendon Press.
 • THOMPSON, D. V., 1933. The Craftman’s Handbook ‘II Libro dell’ Arte’ by Cennino d’A. Cennini, Yale Universty Press.
 • THOMSON, R., 2006. ‘Gilt Leather’, M Kite and R. Thomson (eds.), Conservation of Leather and Related Materials, Elsevier Butterworth-Heinemann: 90-91.
 • TREADGOLD, W., 1988. The Byzantine Revival, 780-842, Stanford University Press.
 • WALDBAUM, J. C., 1983. Metalwork from Sardis: The Finds Through 1974, Harvard University Press.
 • WIJK, B.VAN, 2019. ‘Book Fittings the Archaeological Reconstruction of (post-) medieval Books’, Research Master thesis Archaeology 2019-2020, Groningen Institute of Archaeology University of Groningen The Netherlad.
 • WINFIELD, D., 1968. “Middle and Later Byzantine Wall Painting Methods. A Compative Study”, Dumbarton Oaks Paper, 22: 61-139.
 • WINFIELD, D., 1977. “The Northern Routes across Anatolia”, Anat. St. 27: 151-166.
 • WITTE, J., 2012. ‘Toys, Game Pieces, and Boards, 1988-2005’, C.S.Lightfoot and E.A.Ivison (eds.) Amorium Reports 3: The Lower City Enclosure finds Reports and Technical Studies, Ege Yayınları: 277-295.
 • UZEL, İ., 2000. Anadolu’da Bulunan Antik Tıp Aletleri, Türk Tarih Kurumu.
 • YAMAN, H., 2012. ‘ Small Finds for the Dating of a Tomb at Amorium’, B. Böhlendorf-Arslan and A. Ricci (eds.), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts BYZAS 15: 331- 342.
 • YAVAŞ, A., Z. DEMİREL-GÖKALP, Ü. GÜDER VE M KURT, 2018. “Amorium Kazılarında Bulunan Bir Grup Okucu”, TÜBA-AR 23: 179-209.
 • YILDIRIM, B., 2017. ‘Amorium Kazıları Büyük Mekan Maden Buluntuları’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • YILDIZ, N., 2000. Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, Türk Tarih Kurumu
APA Demirel-Gökalp Z (2021). AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. , 99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
Chicago Demirel-Gökalp Zeliha AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. (2021): 99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
MLA Demirel-Gökalp Zeliha AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. , 2021, ss.99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
AMA Demirel-Gökalp Z AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. . 2021; 99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
Vancouver Demirel-Gökalp Z AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. . 2021; 99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
IEEE Demirel-Gökalp Z "AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR." , ss.99 - 117, 2021. 10.22520/tubaked.2021.23.005
ISNAD Demirel-Gökalp, Zeliha. "AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR". (2021), 99-117. https://doi.org/10.22520/tubaked.2021.23.005
APA Demirel-Gökalp Z (2021). AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 0(23), 99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
Chicago Demirel-Gökalp Zeliha AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi 0, no.23 (2021): 99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
MLA Demirel-Gökalp Zeliha AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, vol.0, no.23, 2021, ss.99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
AMA Demirel-Gökalp Z AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi. 2021; 0(23): 99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
Vancouver Demirel-Gökalp Z AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi. 2021; 0(23): 99 - 117. 10.22520/tubaked.2021.23.005
IEEE Demirel-Gökalp Z "AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR." TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 0, ss.99 - 117, 2021. 10.22520/tubaked.2021.23.005
ISNAD Demirel-Gökalp, Zeliha. "AMORİUM KAZILARINDA BULUNAN STYLUSLAR". TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi 23 (2021), 99-117. https://doi.org/10.22520/tubaked.2021.23.005