Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 515 - 525 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/amj.2021.39019 İndeks Tarihi: 13-03-2023

ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI

Öz:
Amaç: İstenmeyen bir durum olan adölesan gebeliklerde anne ve bebek sağlığı olumsuz etkilenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, adölesan gebeliklerin, erken neonatal dönem sonuçlar üzerine etkisini incelemektir. Materyal ve Metot: Çalışmada üçüncü basamak bir hastanede doğum yapan adölesan yaştaki (14-19 yaş) ve 20 yaş annelerin (kontrol grubu) ve bebeklerinin elektronik dosyaları retrospektif olarak incelendi. Anne ve bebeğe ait kayıtlı demografik ve klinik veriler değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 14-19 yaş arası 1842 (%69,82) adölesan ve 796 (%30,17) 20 yaş anne bebeği olmak üzere toplam 2638 hasta alındı. Adölesan gebelerin bebeklerinin ortalama gestasyonel yaşlarının daha büyük ancak doğum ağırlıklarının kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük olduğu, intrauterin büyüme geriliği (İUBG), gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) ve hipoglisemi oranlarının ise anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu (sırasıyla p= 0,001, p<0,001, p=0,046, p=0,038, p=0,042). Adölesan annelerin vücut kitle indeksi (VKİ) daha düşük, preeklampsi ve sezeryan ile doğum oranları ise daha fazla bulundu (sırasıyla p<0,001, p=0,048, p<0,001). Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış ve diğer neonatal morbidite oranları her iki grupta benzer oranlarda saptandı. Sonuç: Sonuç olarak adölesan gebelerde sezaryen gereksinimi daha fazla olup, olumsuz yenidoğan sonuçlarıyla ilişkili olan; preeklampsi, İUBG, SGA ve hipoglisemi daha fazla görülmektedir. Halen bir sorun olarak devam eden adölesan gebeliklerin önlenmesi için toplumsal bilinçlendirme sağlanmalıdır. Adölesan gebelerin düzenli takiplerinin yapılması, özellikle preeklampsi ve İUBG açısından yakın izlemi gereklidir. Adölesan gebelerin bebeklerinin hipoglisemi açısından yakın izlemi önemlidir.
Anahtar Kelime:

EARLY NEONATAL OUTCOMES OF ADOLESCENT PREGNANCIES

Öz:
Objectives: Adolescent pregnancies, which are undesirable situations, can adversely affect maternal and infant health. The aim of this study is to examine the effect of adolescent pregnancies on early neonatal outcomes. Materials and Methods: In this study, electronic files of adolescents (14-19 years old) and 20 years old mothers (control group) who gave birth and their babies in a tertiary hospital were retrospectively analyzed. Demographic and clinical data of the mother and baby were evaluated. Results: A total of 2638 patients, 1842 (69.82%) adolescents and 796 (30.17%) 20 years old mothers, were included in this study. While the birth weights of the babies of adolescent pregnant women were significantly lower than the control group; mean gestational ages, intrauterine growth retardation (IUGR), small for gestational age (SGA), and hypoglycemia rates were significantly higher (p<0.001, p=0.001, p=0.046, p=0.038, p=0.042, respectively). Adolescent mothers' body mass index was lower, preeclampsia and cesarean delivery rates were higher (p<0.001, p=0.048, p<0.001, respectively). The rates of admission to the neonatal intensive care unit and other neonatal morbidities were similar in both groups. Conclusion: Caesarean section rate is higher in adolescent pregnancies. Adolescent pregnancies are associated with negative neonatal outcomes like preeclampsia, IUGR, SGA and hypoglycemia. Social awareness should be provided to prevent adolescent pregnancies, which are still a problem. Regular follow-up of pregnant adolescents, especially in terms of preeclampsia and IUBG, is required. Close monitoring of infants of adolescent pregnant women is required for hypoglycemia is important.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ganchimeg T, Ota E, Morisaki N, et al. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. BJOG. 2014;121(Suppl. 1):40–8.
 • 2. Kassa GM, Arowojolu AO, Odukogbe AA, Yalew AW. Adverse neonatal outcomes of adolescent pregnancy in Northwest Ethiopia. PLoS ONE 2019;14(6): e0218259.
 • 3. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye; 2019 [İnternet] http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. (Erişim tarihi: 26.04.2021)
 • 4. Kapisiz SG, Dedeoglu Z. Adölesan gebelikler ve yasal boyutu. Türk Kadın Sağlığı ve Neonatoloji Dergisi. 2020;2(2):41-6
 • 5. Kim JH. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatr. 2013;13(1):59.
 • 6. Tucker J, Mcguire W. ABC of preterm birth: Epidemiology of preterm birth. BMJ. 2004;329:675–8.
 • 7. Aliefendioğlu D, Çoban A, Hatipoğlu N, Ecevit A, Arısoy AE, Yeşiltepe G, et al. Management of hypoglycemia in newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report. Turk Arch Pediatr. 2018;53 (Suppl 1):224–33.
 • 8. Satar M, Arısoy AE, Çelik İH. Turkish neonatal society guideline on neonatal infections diagnosis and treatment. Turk Arch Pediatr. 2018;53 (Suppl 1):88–100.
 • 9. Ozkan H, Erdeve O, Kutman H, Gözde K. Turkish Neonatal Society guideline on the management of respiratory distress syndrome and surfactant treatment. Turk Arch Pediatr. 2018;53 (Suppl 1):45-54.
 • 10. Yıldızdaş HY, Demirel N, İnce Z. Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanda sıvı ve elektroli̇t dengesi̇ rehberi̇ güncellemesi. 2021. [İnternet] http://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2021/09/Yenidoganda-Sivi-ve-Elektrolit-Dengesi-Rehberi-2021-Guncellemesi.pdf. (Erişim tarihi: 04.11.2021)
 • 11. Çoban A, Türkmen MK, Gürsoy T. Turkish Neonatal Society guideline to the approach, follow-up, and treatment of neonatal jaundice. Turk Arch Pediatr. 2018;53(Suppl 1):172-9.
 • 12. Magee LA, Pels A, Helewa M, Rey E, von Dadelszen P. Hypertension Guideline Comittee. Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy: Executive summary. J Obs Gynaecol Can. 2014;36(5):416-38.
 • 13. Güngör K, Güngör ND. First-trimester maternal vitamin d levels and risk for gestational diabetes mellitus. Ankara Med J. 2021;(3):339-49
 • 14. Miller J, Turan S, Baschat AA. Fetal growth restriction. Semin Perinatol 2008;32(4): 274–80.
 • 15. Kırbas A, Gulerman HC, Daglar K. Pregnancy in adolescence: is it an obstetrical risk?. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;29(4):367-71.
 • 16. Kaya AE, Başbuğ A, Sönmez CI, Barut C, Şengün Y, Çağlar M. Geç adölesan gebelikler, maternal ve fetal sonuçlar. Fam Pract Palliat Care. 2017;2(3):22-7.
 • 17. Şolt A, Yazıcı S. Adölesan gebelikler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015;2(2):241-9.
 • 18. Omar K, Hasim S, Muhammad NA, Jaffar A, Hashim SM, Siraj HH. Adolescent pregnancy outcomes and risk factors in Malaysia. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2010;111(3):220-3.
 • 19. Dağlı SS. Cantürk FK. Adolescent pregnancies. Bozok Tıp Dergisi. 2019;9(1):9-13.
 • 20. Kawakita T, Wilson K, Grantz KL, Landy HJ, Huang CC, Gomez-Lobo V. Adverse maternal and neonatal outcomes in adolescent pregnancy. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2016;29(2):130–6.
 • 21. Shrim A, Ates S, Mallozzi A, et al. Is young maternal age really a risk factor for adverse pregnancy outcome in a Canadian tertiary referral hospital? Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2011;24(4):218–22.
 • 22. Görkem Ü, Toğrul C, Güngör T. Adölesan gebelik gerçekten bir risk faktörü müdür? Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2017;74(3):193-200.
 • 23. Yuce T, Aker SS, Seval MM, Kalafat E, Soylemez F. Obstetric and neonatal outcomes of adolescent pregnancy. Northern Clinics of Istanbul. 2015;2(2):122-7.
 • 24. Malabarey OT, Balayla J, Klam SL, Shrim A, Abenhaim HA. Pregnancies in young adolescent mothers: Population-based study on 37 million births. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2012;25(2):98-102
APA ÇAKIR S, ÇELIK S, YAZICIOĞLU B, ÇALIŞKAN C (2021). ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. , 515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
Chicago ÇAKIR Salih Çağrı,ÇELIK Samettin,YAZICIOĞLU Bahadır,ÇALIŞKAN Canan Soyer ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. (2021): 515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
MLA ÇAKIR Salih Çağrı,ÇELIK Samettin,YAZICIOĞLU Bahadır,ÇALIŞKAN Canan Soyer ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. , 2021, ss.515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
AMA ÇAKIR S,ÇELIK S,YAZICIOĞLU B,ÇALIŞKAN C ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. . 2021; 515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
Vancouver ÇAKIR S,ÇELIK S,YAZICIOĞLU B,ÇALIŞKAN C ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. . 2021; 515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
IEEE ÇAKIR S,ÇELIK S,YAZICIOĞLU B,ÇALIŞKAN C "ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI." , ss.515 - 525, 2021. 10.5505/amj.2021.39019
ISNAD ÇAKIR, Salih Çağrı vd. "ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI". (2021), 515-525. https://doi.org/10.5505/amj.2021.39019
APA ÇAKIR S, ÇELIK S, YAZICIOĞLU B, ÇALIŞKAN C (2021). ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. Ankara Medical Journal, 21(4), 515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
Chicago ÇAKIR Salih Çağrı,ÇELIK Samettin,YAZICIOĞLU Bahadır,ÇALIŞKAN Canan Soyer ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. Ankara Medical Journal 21, no.4 (2021): 515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
MLA ÇAKIR Salih Çağrı,ÇELIK Samettin,YAZICIOĞLU Bahadır,ÇALIŞKAN Canan Soyer ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. Ankara Medical Journal, vol.21, no.4, 2021, ss.515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
AMA ÇAKIR S,ÇELIK S,YAZICIOĞLU B,ÇALIŞKAN C ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. Ankara Medical Journal. 2021; 21(4): 515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
Vancouver ÇAKIR S,ÇELIK S,YAZICIOĞLU B,ÇALIŞKAN C ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI. Ankara Medical Journal. 2021; 21(4): 515 - 525. 10.5505/amj.2021.39019
IEEE ÇAKIR S,ÇELIK S,YAZICIOĞLU B,ÇALIŞKAN C "ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI." Ankara Medical Journal, 21, ss.515 - 525, 2021. 10.5505/amj.2021.39019
ISNAD ÇAKIR, Salih Çağrı vd. "ADÖLESAN GEBELİKLERİN ERKEN NEONATAL DÖNEM SONUÇLARI". Ankara Medical Journal 21/4 (2021), 515-525. https://doi.org/10.5505/amj.2021.39019