Yıl: 2022 Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 282 - 290 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dentalsci.2021-85369 İndeks Tarihi: 15-06-2022

Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma

Öz:
Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu, toplumumuzda yaygın olarak görülen ve dental işlemler yoluyla diş hekimlerinden hastalara ya da hastalardan diş hekimlerine bulaşabilen bir viral enfeksiyondur. Bu çalışmada, diş hekimliği fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin HBV enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin, bu konudaki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Buna ek olarak, yüksek bulaşıcılık oranına sahip HBV, hepatit C virüsü (HCV) ve insan immün yetmezliği virüsü [human immunodeficiency virus (HIV)] seroprevalansları değerlendirildi. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel klinik araştırmada, gönüllülere demografik bilgiler, HBV hakkındaki bilgi düzeyleri, tutum ölçeği ve davranış ölçeği olmak üzere 4 bölümden oluşan çevrim içi anket uygulandı. Öğrencilerin HBV, HCV ve HIV seroprevalanslarının değerlendirilmesinde ise ELISA testi kullanıldı. Bulgular: 4. Sınıf öğrencilerinin bilgi düzeyi skorları ile tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p=0,0001). Bilgi düzeyi yüksek olan öğrencilerin tutum puanı ortalamaları, bilgi düzeyi orta olan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,0001). 4. Sınıf öğrencilerinden bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin davranış puanı ortalamaları, bilgi düzeyi orta ve yüksek olan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,012, p=0,001). 5. Sınıf öğrencilerinin ise bilgi düzeyi, tutum ve davranış puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,156, p=0,574). Sonuç: HBV genel bilgi seviyesi ve serolojik test sonuçları yeterli düzeyde görünse de kliniğe yeni başlayan 4. sınıf öğrencilerinden HBV enfeksiyonu hakkında bilgi düzeyi düşük olanların tutum ve davranışlarının daha yetersiz olduğu görüldü. Bu sonuç, sürekli enfeksiyon kontrolü eğitiminin gerekliliğini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of the Hepatitis B, Hepatitis C, HIV Seroprevalences and Level of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Hepatitis B Infection of a Faculty of Dentistry Students: Cross-Sectional Clinical Study

Öz:
Hepatitis B virus (HBV) infection is a common viral infection in our society that can be transmitted from dentists to patients or from patients to dentists during the dental procedures. In this study, the aim was to evaluate the knowledge, attitudes, and behaviors of HBV virus infection among 4th and 5th grade students in School of Dentistry. Additionally, seroprevalences of highly contagious HBV, hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV) were evaluated. Material and Methods: In this cross-sectional clinical study, an online questionnaire consisting of four parts: demographic information, knowledge of HBV, attitude scale and behavior scale was applied to the volunteers. The ELISA test was used to evaluate the students' HBV, HCV and HIV seroprevalences. Results: Significant difference was observed between knowledge scores of 4th grades and attitude scores (p=0.0001). Attitude score with high knowledge was found to be significantly higher with medium knowledge (p=0.0001). Average behavioral scores of 4th grade with low knowledge were found to be significantly lower than medium and high knowledge (p=0.012, p=0.001). No significant difference was observed between knowledge, attitude, and behavior scores in 5th grades (p=0.156, p=0.574). Conclusion: Although the overall knowledge of HBV and serological test results seemed to be adequate, 4th grade students with lower knowledge showed inadequate attitudes and behaviors. This result highlighted the necessity of infection control education in a regular basis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Al-Shamiri HM, AlShalawi FE, AlJumah TM, AlHarthi MM, AlAli EM, AlHarthi HM. Knowledge, attitude and practice of hepatitis b virus infection among dental students and interns in Saudi Arabia. J Clin Exp Dent. 2018;10(1):e54-e60. [PubMed] [PMC]
 • 2. Lavanchy D. Worldwide epidemiology of HBV infection, disease burden, and vaccine prevention. J Clin Virol. 2005;34 Suppl 1:S1-3. [Crossref] [PubMed]
 • 3. World Health Organization. Global Hepatitis Report 2017. Geneva: World Health Organization (WHO); 2017. [Link]
 • 4. Kahraman HG, Ozbek OA, Emek M, Atasoylu G, Sekreter O, unal B. Hepatitis B seroprevalence and the relationship between being hepatitis B vaccinated and infected with social determinants of health: Manisa, 2014. Hepat Mon. 2018;18(7):e65395. [Crossref]
 • 5. Acikgoz A, Cimrin D, Kizildag S, Esen N, Balci P, Sayiner AA. Hepatitis A, B and C seropositivity among first-year healthcare students in western Turkey: a seroprevalence study. BMC Infect Dis. 2020;20(1):529. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 6. Alavian SM, Mahboobi N, Mahboobi N, Savadrudbari MM, Azar PS, Daneshvar S. Iranian dental students' knowledge of hepatitis B virus infection and its control practices. J Dent Educ. 2011;75(12):1627-34. [Crossref] [PubMed]
 • 7. Mahboobi N, Agha-Hosseini F, Mahboobi N, Safari S, Lavanchy D, Alavian SM. Hepatitis B virus infection in dentistry: a forgotten topic. J Viral Hepat. 2010;17(5):307-16. [Crossref] [PubMed]
 • 8. Tomruk CÖ, Özkurt z, Gürsoy H, Şençift K. Yeditepe üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan enfeksiyonlar, enfeksiyon kontrolü̈ ve hepatit B enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerinin, tutumlarının ve hepatit B aşılanma ve serolojik durumlarının değerlendirilmesi [Evaluation of status, knowledge levels and attitude of students in Yeditepe university Faculty of Dentistry on Hepatit B infection]. Cumhuriyet Dent J. 2011;14(2):78-91. [Link]
 • 9. Rathi A, Kumar V, Majhi J, Jain S, Lal P, Singh S. Assessment of knowledge, attitude, and practices toward prevention of hepatitis B infection among medical students in a high-risk setting of a newly established medical institution. J Lab Physicians. 2018;10(4):374-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 10. Gaze R, Carvalho DM, Tura LF. Informação de profissionais de saúde sobre transmissão transfusional de hepatites virais [Health providers' knowledge on transfusion-transmitted viral hepatitis]. Rev Saude Publica. 2006;40(5):859-64. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Khosravanifard B, Rakhshan V, Najafi-Salehi L, Sherafat S. Tehran dentists' knowledge and attitudes towards hepatitis B and their willingness to treat simulated hepatitis B positive patients. East Mediterr Health J. 2014;20(8):498-507. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Akbulut N, Öztaş B, Kurşun Ş, Çölok G. Knowledge, attitude, and behavior regarding hepatitis b and infection control in dental clinical students. Clinical Dentistry and Research. 2011;35(2):21-7. [Link]
 • 13. Li X, Kang H, Wang S, Deng z, Yang T, Jia Y, et al. Knowledge, attitude, and behavior of hepatitis B virus infection among Chinese dental interns. Hepat Mon. 2015;15(5):e25079. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 14. Sarin SK, Kumar M, Lau GK, Abbas z, Chan HL, Chen CJ, et al. AsianPacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update. Hepatol Int. 2016;10(1):1-98. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 15. Pathoumthong K, Khampanisong P, Quet F, Latthaphasavang V, Souvong V, Buisson Y. Vaccination status, knowledge and awareness towards hepatitis B among students of health professions in Vientiane, Lao PDR. Vaccine. 2014;32(39):4993-9. [Crossref] [PubMed]
 • 16. The Lancet. Towards elimination of viral hepatitis by 2030. Lancet. 2016;388(10042):308. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Pfaender S, von Hahn T, Steinmann J, Ciesek S, Steinmann E. Prevention strategies for blood-borne viruses-in the Era of vaccines, direct acting antivirals and antiretroviral therapy. Rev Med Virol. 2016;26(5):330-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 18. Khandelwal V, Khandelwal S, Gupta N, Nayak uA, Kulshreshtha N, Baliga S, et al. Knowledge of hepatitis B virus infection and its control practices among dental students in an Indian city. Int J Adolesc Med Health. 2017;1-6. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Cottone JA. The global challenge of hepatitis B: implications for dentistry. Int Dent J. 1991;41(3):131-41. [PubMed]
 • 20. Al-Maweri SA, Tarakji B, Shugaa-Addin B, Al-Shamiri HM, Alaizari NA, AlMasri O. Infection control: Knowledge and compliance among Saudi undergraduate dental students. GMS Hyg Infect Control. 2015;10:Doc10. [PubMed] [PMC]
 • 21. Tirounilacandin P, Krishnaraj S, Chakravarthy K. Hepatitis-B infection: Awareness among medical, dental interns in India. Annals of Tropical Medicine and Public Health. 2009; 2(2):33. [Link]
 • 22. Altamimi AR, Alqahtani TM, Ahmed JA, Aldosari LH, Alzahrani MM, Alotaibi GS, et al. Knowledge, awareness, and vaccination compliance of hepatitis B among medical students in Riyadh's governmental universities. J Family Med Prim Care. 2021;10(1):485-90. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 23. Duffy RE, Cleveland JL, Hutin YJ, Cardo D. Evaluating infection control practices among dentists in Vâlcea, Romania, in 1998. Infect Control Hosp Epidemiol. 2004;25(7):570-5. [Crossref] [PubMed]
 • 24. Altas N, Yilmaz zC. Knowledge, attitude, and perceived mental healthcare needs of Turkish dentistry students regarding the COVID-19 pandemic. Int J Experiment Dent Sci. 2020;9(2):31-7. [Crossref]
 • 25. Nguyen TTL, Pham TTH, So S, Hoang THV, Nguyen TTu, Ngo TB, et al. Knowledge, attitudes and practices toward hepatitis B virus infection among students of medicine in Vietnam. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(13):7081. [Crossref] [PubMed] [PMC]
APA Çukurova Yılmaz Z, ALTAS N, Gözetici B (2022). Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. , 282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
Chicago Çukurova Yılmaz Zeynep,ALTAS NURCAN,Gözetici Burcu Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. (2022): 282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
MLA Çukurova Yılmaz Zeynep,ALTAS NURCAN,Gözetici Burcu Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. , 2022, ss.282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
AMA Çukurova Yılmaz Z,ALTAS N,Gözetici B Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. . 2022; 282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
Vancouver Çukurova Yılmaz Z,ALTAS N,Gözetici B Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. . 2022; 282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
IEEE Çukurova Yılmaz Z,ALTAS N,Gözetici B "Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma." , ss.282 - 290, 2022. 10.5336/dentalsci.2021-85369
ISNAD Çukurova Yılmaz, Zeynep vd. "Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma". (2022), 282-290. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2021-85369
APA Çukurova Yılmaz Z, ALTAS N, Gözetici B (2022). Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 28(2), 282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
Chicago Çukurova Yılmaz Zeynep,ALTAS NURCAN,Gözetici Burcu Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 28, no.2 (2022): 282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
MLA Çukurova Yılmaz Zeynep,ALTAS NURCAN,Gözetici Burcu Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.28, no.2, 2022, ss.282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
AMA Çukurova Yılmaz Z,ALTAS N,Gözetici B Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2022; 28(2): 282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
Vancouver Çukurova Yılmaz Z,ALTAS N,Gözetici B Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2022; 28(2): 282 - 290. 10.5336/dentalsci.2021-85369
IEEE Çukurova Yılmaz Z,ALTAS N,Gözetici B "Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma." Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 28, ss.282 - 290, 2022. 10.5336/dentalsci.2021-85369
ISNAD Çukurova Yılmaz, Zeynep vd. "Bir Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV Seroprevalanslarının ve Hepatit B Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Klinik Araştırma". Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 28/2 (2022), 282-290. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2021-85369