Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması

Yıl: 2022 Cilt: 46 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 97 - 101 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.85856

Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması

Öz:
Amaç: Leishmaniasis, Dünya Sağlık Örgütü’nün ihmal edilen hastalıklar sıralamasında sıtmadan sonra dünyada en fazla ölüme sebep olan ikinci paraziter hastalıktır. Kutanöz leishmaniasis (KL), Leishmaniasis’in en yaygın görülen formu olup, çatışma ve çevresel faktörlerden dolayı, insidansı artmakta olan az sayıdaki bulaşıcı hastalıklardan biri olarak bilinmektedir. KL iki ana gruba ayrılabilir: Akut KL (AKL) ve kronik KL (KKL). Bu çalışmada, oral yol ile kullanılan bir alkilfosfolipid analoğu olan miltefosinin, standart tedavide kullanılan beş değerli antimon bileşiklerine göre tedavi etkinliğinin in vitro olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.Yöntemler: Çalışmada, daha önce 5 KKL hastasından elde edilen hasta örnekleri kullanılmıştır. Bu izolatlara internal transcribed spacer-1 problu gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu testi uygulanarak genotipleme yapılmıştır. Genotipleme sonrası, meglumin antimoniat (MA) ve miltefosine karşı etkinliklerini değerlendirmek amacıyla in vitro ilaç etkinliği testleri uygulanmıştır. MA ve miltefosinden hazırlanan seri sulandırımlar (512, 256, 128, 64, 32, 16, 8 ve 4 µg/mL) RPMI 1640 besiyeri (%15 FCS eklenmiş) içinde 96’lık düz tabanlı hücre kültürü plaklarında 100 µL olarak hazırlanmış ve 48 saat boyunca 24 °C’lik etüvlerde enkübe edilmiştir. İlaçların Leishmania spp. promastigotları üzerindeki etkisi, 24. ve 48. saatlerde, hemositometri lamında sayılarak ve XTT hücre canlılık testi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Tüm örnekler L. tropica olarak genotiplenmiştir. İlk 24 saat sonunda yapılan hemositometri ve XTT testleri sonucunda, miltefosin ve MA’ın tam leishmanisidal etki gösterdiği minimum konsantrasyon sırasıyla 128 µg/mL ve 256 µg/mL olarak saptanmıştır. Kırk sekizinci saatteki incelemede, miltefosin ve MA’nın minimum etkin konsantrasyonu 32 µg/mL ve 64 µg/mL olarak izlenmiştir. Hemositometri ile sayım ve XTT yöntemi sonuçları korelasyon göstermektedir.Sonuç: Literatürde, KKL hasta örneklerinde miltefosin etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu özel hasta grubunda karşılaşılan tedavi zorluklarının giderilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, miltefosinin KKL tedavisinde etkili bir ajan olduğu görülmüş ve miltefosin ile yapılacak klinik çalışmaların değerli veriler sunacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Tropik Tıp
Fen > Temel Bilimler > Parazitoloji
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Biyotıp

Investigation of in vitro Efficacy of Miltefosine on Chronic Cutaneous Leishmaniasis

Öz:
Objective: Leishmaniasis is the second deadliest parasitic disease in the World Health Organisation’s list of neglected diseases, following malaria. Cutaneous leishmaniasis (CL) is the most common form of the disease and it is one of the few communicable diseases with increasing incidence rates owing to factors like armed conflicts and climate change. CL can be divided into two major groups: Acute CL (ACL) and chronic CL (CCL). The aim of this study was to compare the in vitro efficacy of miltefosine and pentavalent antimony compounds in the CCL patient samples.Methods: Five isolates previously isolated from 5 CCL patients were included in this study. Genotyping is performed using internal transcribed spacer 1 (ITS 1) gene region real-time PCR. In vitro drug efficacy tests were applied to determine their activity against meglumine antimoniate (MA) and miltefosine. Serial dilutions (512, 256, 128, 64, 32, 16, 8 and 4 µg/mL)
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Tropik Tıp
Fen > Temel Bilimler > Parazitoloji
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Biyotıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Gürel MS, Yeşilova Y, Olgen MK, Ozbel Y. [Cutaneous leishmaniasis in Turkey]. Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 121-9.
 • 2. Douba MD, Abbas O, Wali A, Nassany J, Aouf A, Tibbi MS, et al. Chronic cutaneous leishmaniasis, a great mimicker with various clinical presentations: 12 years experience from Aleppo. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26: 1224-9.
 • 3. Brito NC, Rabello A, Cota GF. Efficacy of pentavalent antimoniate intralesional infiltration therapy for cutaneous leishmaniasis: A systematic review. PLoS ONE 2017; 12: e0184777.
 • 4. Vanaerschot M, Dumetz F, Roy S, Ponte-Sucre A, Arevalo J, Dujardin JC. Treatment failure in leishmaniasis: drug-resistance or another (epi-) phenotype? Expert Rev Anti Infect Ther 2014; 12: 937-46.
 • 5. Sundar S, Olliaro PL. Miltefosine in the treatment of leishmaniasis: Clinical evidence for informed clinical risk management. Ther Clin Risk Manag 2007; 3: 733-40.
 • 6. Özbilgin A, Çulha G, Uzun S, Harman M, Topal SG, Okudan F, et al. Leishmaniasis in Turkey: first clinical isolation of Leishmania major from 18 autochthonous cases of cutaneous leishmaniasis in four geographical regions. Trop Med Int Heal 2016; 21: 783-91.
 • 7. Toz SO, Culha G, Zeyrek FY, Ertabaklar H, Alkan MZ, Vardarlı AT, et al. A real-time ITS1-PCR based method in the diagnosis and species ıdentification of Leishmania parasite from human and dog clinical samples in Turkey. PLoS Negl Trop Dis 2013; 7: e2205.
 • 8. Tokur O, Aksoy A. In Vitro Sitotoksisite Testleri. Harran Üniv Vet Fak Derg 2017; 6: 112-8.
 • 9. Williams C, Espinosa OA, Montenegro H, Cubilla L, Capson TL, OrtegaBarría E, et al. Hydrosoluble formazan XTT: its application to natural products drug discovery for Leishmania. J Microbiol Methods 2003; 55: 813-6.
 • 10. Motulsky HJ. No Title [Internet]. GraphPad Statistics Guide. [cited 2020 Apr 29]. Available from: http://www.graphpad.com/guides/prism/7/ statistics/index.htm
 • 11. Ponte-Sucre A, Gamarro F, Dujardin JC, Barrett MP, López-Vélez R, García-Hernández R, et al. Drug resistance and treatment failure in leishmaniasis: A 21st century challenge PLoS Negl Trop Dis 2017; 11: e0006052.
 • 12. Loiseau P, Bories C. Mechanisms of drug action and drug resistance in Leishmania as basis for therapeutic target ıdentification and design of antileishmanial modulators. Curr Top Med Chem 2006; 6: 539-50.
 • 13. Croft SL, Sundar S, Fairlamb AH. Drug resistance in leishmaniasis. Clin Microbiol Rev 2006; 19: 111-26.
 • 14. Singh OP, Singh B, Chakravarty J, Sundar S. Current challenges in treatment options for visceral leishmaniasis in India: a public health perspective. Infect Dis Poverty 2016; 5: 19.
 • 15. Uliana SRB, Trinconi CT, Coelho AC. Chemotherapy of leishmaniasis: present challenges. Parasitology 2018; 145: 464-80.
 • 16. Rahman R, Goyal V, Haque R, Jamil K, Faiz A, Samad R, et al. Safety and efficacy of short course combination regimens with AmBisome, miltefosine and paromomycin for the treatment of visceral leishmaniasis (VL) in Bangladesh. PLoS Negl Trop Dis 2017; 11: e0005635.
 • 17. Aronson N, Herwaldt BL, Libman M, Pearson R, Lopez-Velez R, Weina P, et al. Diagnosis and Treatment of Leishmaniasis: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and the American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH). Clin Infect Dis 2016; 63: e202-64.
 • 18. Escobar P, Yardley V, Croft SL. Activities of hexadecylphosphocholine (miltefosine), AmBisome, and sodium stibogluconate (Pentostam) against Leishmania donovani in immunodeficient scid mice. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45: 1872-5.
 • 19. Sindermann H, Engel KR, Fischer C, Bommer W. Oral miltefosine for Leishmaniasis in immunocompromised patients: compassionate use in 39 patients with HIV infection. Clin Infect Dis 2004; 39: 1520-3.
 • 20. Dorlo TPC, van Thiel PPAM, Schoone GJ, Stienstra Y, van Vugt M, Beijnen JH, et al. Dynamics of parasite clearance in cutaneous leishmaniasis patients treated with miltefosine. PLoS Negl Trop Dis 2011; 5: e1436.
 • 21. Soto J, Arana BA, Tolado J, Rizzo N, Vega JC, Diaz A, et al. Miltefosine for new world cutaneous leishmaniasis. Clin Infect Dis 2004; 38: 1266-72.
 • 22. Keynan Y, Larios OE, Wiseman MC, Plourde M, Ouellette M, Rubinstein E. Use of oral miltefosine for cutaneous leishmaniasis in Canadian soldiers returning from Afghanistan. Can J Infect Dis Med 2008; 19: 394-6.
 • 23. Killingley B, Lamb LEM, Davidson RN. Miltefosine to treat cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania tropica. Ann Trop Med Parasitol 2009; 103: 171-5.
APA ÇAVUŞ İ, ÖZBİLGİN A, TURGAY N, ZORBOZAN O, TUNALI V, HARMAN M (2022). Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 46(2), 97 - 101. 10.4274/tpd.galenos.2022.85856
Chicago ÇAVUŞ İbrahim,ÖZBİLGİN Ahmet,TURGAY Nevin,ZORBOZAN Orçun,TUNALI Varol,HARMAN MEHMET Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi 46, no.2 (2022): 97 - 101. 10.4274/tpd.galenos.2022.85856
MLA ÇAVUŞ İbrahim,ÖZBİLGİN Ahmet,TURGAY Nevin,ZORBOZAN Orçun,TUNALI Varol,HARMAN MEHMET Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.46, no.2, 2022, ss.97 - 101. 10.4274/tpd.galenos.2022.85856
AMA ÇAVUŞ İ,ÖZBİLGİN A,TURGAY N,ZORBOZAN O,TUNALI V,HARMAN M Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2022; 46(2): 97 - 101. 10.4274/tpd.galenos.2022.85856
Vancouver ÇAVUŞ İ,ÖZBİLGİN A,TURGAY N,ZORBOZAN O,TUNALI V,HARMAN M Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2022; 46(2): 97 - 101. 10.4274/tpd.galenos.2022.85856
IEEE ÇAVUŞ İ,ÖZBİLGİN A,TURGAY N,ZORBOZAN O,TUNALI V,HARMAN M "Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 46, ss.97 - 101, 2022. 10.4274/tpd.galenos.2022.85856