Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma

Yıl: 2022 Cilt: 30 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 485 - 510 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15337/suhfd.1056210 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma

Öz:
Bir kimse kendi malvarlığı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Kural bu olmakla birlikte bazı durumlarda yasalar bu özgürlüğe sınırlamalar getirmektedir. Bunlardan biri de tasarruf özgürlüğünü sınırlayan saklı pay kavramıdır. Mirasbırakan saklı paylı mirasçılarının saklı paylarını ihlal etmemek kaydıyla malvarlığı üzerinde özgürce tasarrufta bulunabilir. Saklı paylı mirasçıların kimler olduğu ve saklı pay oranları Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla mirasbırakan sağlığında yapacağı fakat ölümünden sonra sonuç doğuracak tasarruflar bakımından bu oranlara dikkat etmelidir. Ancak Kanun öyle özel ve sınırlı sebepler hüküm altına almıştır ki bu sebeplerin varlığı halinde mirasbırakan saklı paylı mirasçılarını bu paylarından uzaklaştırma hakkına sahip olabilmektedir. Böylelikle mirasbırakan tasarruf edeceği oran da artmaktadır. Mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarına karşı kullanabileceği iki farklı hüküm öngörülmüştür. Bunlardan biri, saklı paydan uzaklaştırma iken; diğeri saklı payın kısıtlanması olarak düzenlenmektedir. Saklı paydan uzaklaştırma sebepleri Alman Medeni Kanun’unda tek bir maddede hüküm altına alınmıştır. Hükümde kimlerin hangi sebeplerle saklı paydan uzaklaştırılacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu Çalışmada, yapılan değişikliklere de değinilerek, Alman hukukunda saklı paydan uzaklaştırma kavramının neyi ifade ettiği, saklı paydan uzaklaştırma sebeplerinin neler olduğu hususları üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Ayrıca saklı paydan uzaklaştırmaya yönelik iradenin ortaya koyulacağı şekil ve nasıl bir içeriğe sahip olması gerektiği ele alınacaktır. Bununla birlikte, mirasbırakan öldüğünde uzaklaştırma sebebinin gerçekleştiği ve ilgili saklı paylı mirasçının saklı payından uzaklaştırılması hususunu ispat etmesi gereken kişi ya da kişilerin kimler olduğu hakkında bilgi verilecektir. Vurgulamak gerekir ki bu çalışma sadece Alman hukukundaki saklı pay düzenlemesi esas alınarak yapılmakta; dolayısıyla başta Türk hukuku olmak üzere diğer ülke hukuklarıyla herhangi bir karşılaştırma yolu tercih edilmemektedir. Bunun temel nedeni ise, saklı payın Alman hukukundaki niteliğidir.
Anahtar Kelime: saklı pay Saklı Paydan Uzaklaştırma • Malvarlığı tasarruf özgürlüğü saklı paylı mirasçı

According to German Law, A Legal Remedy for Disclaimers with Hidden Share from the Hidden Share: Extracting from the Hidden Share

Öz:
A person has the right to dispose of his property as he wishes. In some cases,laws impose limitations on this freedom. One of these is the concept of hiddenshare, which limits the freedom of savings.Who the heirs with hidden shares are and the ratios of the hidden shares areclearly regulated in the German Civil Code. However, the Law has stipulatedsuch special and limited reasons that in the presence of these reasons, the legatormay have the right to remove the heirs with reserved shares from these shares.Thus, the rate at which the legator will save also increases.The most important opportunity that the legator can use against his heirs with ahidden share is removal from the reserved share. The reasons for expulsion fromthe reserved share are stipulated in a single article in the German Civil Code. Theprovision clearly states who will be removed from the reserved share and forwhat reasons.In this study, the reasons for removal from the hidden share and the formconditions sought in terms of asserting these reasons will be discussed in detail.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BURANDT, Wolfgang/ROJAHN, Dieter: “Erbrecht”, 3. Auflage, München 2019. HAU, Wolfgang/POSECK, Roman: “BeckOK BGB”, 60. Edition, Verlag C. H. BECK München 2021.
 • DAMRAU, Jürgen/TANCK, Manuel: “Praxiskommentar Erbrecht”, 4. Auflage, Bonn 2020.
 • HAMM, Christoph: “Beck'sches Rechtsanwalts-Handbuch”, 12. Auflage 2022.
 • HAU, Wolfgang/POSECK, Roman: “BeckOK BGB”, 60. Edition, Verlag C. H. BECK München 2021.
 • HERZOG, Stephanie: “Die Pflichtteilsentziehung im Lichte der neuren Rechstsprechung von Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht”, FF 3/2006, s. 86-95.
 • HERZOG, Stephanie/LINDNER, Richard: “Die Erbrechtsreform 2010”, ZAP Verlag, Münster 2010.
 • KAHVECİ, Nalan: “Alman Medeni Kanununda Saklı Paydan Uzaklaştırma Sebeplerine İlişkin Yapılan Değişiklikler ve İsviçre-Türk Hukuku İle Karşılaştırılması”, Yaşar Üniversitesi E- Dergisi, Cilt:8, Sayı: Özel, 2013, s. 0-1524.
 • KROISS, Ludwig: “Die Reform des Pflichtteilsentziehungsrechts – Der Wegfall des Entziehungsgrundes des„ ehrlosen und unsittlichen Lebenswandels”, FPR 2008, s. 543-546.
 • LANGE, Knut/ HONZEN, Johannes: “Folgeprobleme der Erbrechtsreform im Pflichtteilsrecht (2)”, ZErb 2011, Ausgabe 12, s. 316-321.
 • NIEDER, Heinrich/ KOSSINGER, Winfreid: “Handbuch der Testamentsgestaltung”, 6. Auflage, München 2020.
 • SARRES, Ernst: “Neues Erb- und Verjährungsrecht verändert das Erbrecht”, Fur 2010, FuR 2010, 71-73- Ausgabe 2.
 • SCHERER, Stephan: “Unternehmensnachfolge”, 6. Auflage 2020.
 • SCHERER, Stephan: “Münchener Anwalts Handbuch, Erbrecht”, 5. Überarbeitete Auflage, München 2018 (Anwalts Handbuch).
 • SCHLITT, Gerhard/MÜLLER, Gabriel : “Handbuch Pflichtteilsrecht”, 2. Auflage, 2017.
 • SCHMOECKEL, Mathias: “Erbrecht”, Nomos Verlagsgesellschaft, Bonn 2014.
 • SCHONKE/SCHRODER: “Strafgesetzbuch”, 30. Auflage 2019.
 • SCHULZE, Reiner: “Bürgerliches Gesetzbuch” 11. Auflage, Baden- Baden 2022, Abschnitt 5 Pflichtteil, BGB § 2333 Entziehung des Pflichtteils.
 • TROLL, Max/GEBEL, Dieter/JÜLICHER, Marc/GOTTSCHALK, Paul Richard: “Erbschaftsteuer- Und Schenkungsteuer Gesetz mit Bewertungsrecht und Verfahrensrecht, Kommantar”, Verlag Franz Vahlen München, München 2020.
 • Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (MüKoBGB): Verlag C.H.BECK München, München 2020.
APA caglayan aygun g (2022). Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. , 485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
Chicago caglayan aygun gozde Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. (2022): 485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
MLA caglayan aygun gozde Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. , 2022, ss.485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
AMA caglayan aygun g Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. . 2022; 485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
Vancouver caglayan aygun g Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. . 2022; 485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
IEEE caglayan aygun g "Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma." , ss.485 - 510, 2022. 10.15337/suhfd.1056210
ISNAD caglayan aygun, gozde. "Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma". (2022), 485-510. https://doi.org/10.15337/suhfd.1056210
APA caglayan aygun g (2022). Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 30(1), 485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
Chicago caglayan aygun gozde Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 30, no.1 (2022): 485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
MLA caglayan aygun gozde Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, 2022, ss.485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
AMA caglayan aygun g Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 30(1): 485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
Vancouver caglayan aygun g Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 30(1): 485 - 510. 10.15337/suhfd.1056210
IEEE caglayan aygun g "Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma." Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 30, ss.485 - 510, 2022. 10.15337/suhfd.1056210
ISNAD caglayan aygun, gozde. "Alman Hukukuna Göre Mirasbırakanın Saklı Paylı Mirasçılarını Saklı Paydan Çıkarmak İçin Sahip Olduğu Hukuki Bir Çare Saklı Paydan Uzaklaştırma". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 30/1 (2022), 485-510. https://doi.org/10.15337/suhfd.1056210