Yıl: 2022 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 - 36 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5578/flora.20229903

Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit

Öz:
Introduction: Viral pathogens have been reported increasingly in pneumonia patients. There are few studies in Turkey on viral and atypical bacterial etiology in adult patients with community-acquired pneumonia (CAP) or hospital-acquired pneumonia (HAP). In this study, it was aimed to determine atypical and viral pathogens in patients with pneumonia requiring ICU and to research clinical progression. Materials and Methods: Adult patients admitted to adult ICUs between November 2016-October 2017 with either CAP or HAP diagnosis were included prospectively. Viral pathogens and also atypical bacterial pathogens were investigated with the in-house multiplex polymerase chain reaction method. Results: Two hundred patients were enrolled to the study, of whom 63 had CAP (31.5%) and 137 had HAP (68.5%). Viral agents were identified in 31 (15.5%) patients in total, 11 (17.5%) in CAP and 20 (14.6%) in HAP. The most identified viral etiologic agents were rhinovirus, influenza A, and coronavirus HKU. Eight patients (4%) had Mycoplasma pneumoniae. All patients were negative for Legionella pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae. Mortality rates were 16.7% for cases with a viral etiology only, 29.2% for cases with bacterial pathogens only, and 23.5% for cases with mixed agents identified. Conclusion: Viral pathogens and M. pneumoniae should be remembered in the etiology of severe pneumonia patients.
Anahtar Kelime:

Yoğun Bakım Gerektiren Pnömonili Hastalarda Viral ve Atipik PatojenlerinAraştırılması

Öz:
Giriş: Pnömonili hastalarda viral patojenler giderek daha fazla rapor edilmektedir. Türkiye’de toplum kökenli pnömoni (TKP) veya hastane kökenli pnömoni (HKP) olan erişkin hastalarda viral ve atipik bakteriyel etiyoloji ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada yoğun bakım ünitesi (YBÜ) gerektiren pnömonili hastalarda atipik ve viral patojenleri belirlemek ve klinik progresyonu araştırmak amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Kasım 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında erişkin yoğun bakım ünitelerine TKP veya HKP tanısı ile başvuran erişkin hastalar prospektif olarak dahil edildi. In-house multipleks polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle viral patojenler ve ayrıca atipik bakteriyel patojenler araştırıldı. Bulgular: Çalışma periyoduna alınan 200 hastadan, 63 olguda TKP (%31.5) ve 137 olguda HKP (%68.5) vardı. TKP’de 11 (%17.5) ve HKP’de 20 (%14.6) olmak üzere toplam 31 (%15.5) hastada viral ajan tespit edildi. En çok tanımlanan viral etiyolojik ajanlar rinovirus, influenza A ve koronavirüs HKU idi. Sekiz hastada (%4) Mycoplasma pneumoniae vardı. Tüm hastalarda Legionella pneumoniae ve Chlamydophilia pneumoniae negatifti. Mortalite oranları tek viral etiyolojiye sahip olgularda %16.7, yalnızca bakteriyel patojenlerin saptandığı olgularda %29.2 ve karışık etken saptanan olgularda %23.5 idi. Sonuç: Ciddi pnömoni kliniği olan hastaların etiyolojisinde viral patojenler ve M. pneumoniae akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DOĞAN A, ERSOY Y, OTLU B, KUZUCU Ç (2022). Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. , 28 - 36. 10.5578/flora.20229903
Chicago DOĞAN Ahmet,ERSOY Yasemin,OTLU Barış,KUZUCU Çiğdem Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. (2022): 28 - 36. 10.5578/flora.20229903
MLA DOĞAN Ahmet,ERSOY Yasemin,OTLU Barış,KUZUCU Çiğdem Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. , 2022, ss.28 - 36. 10.5578/flora.20229903
AMA DOĞAN A,ERSOY Y,OTLU B,KUZUCU Ç Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. . 2022; 28 - 36. 10.5578/flora.20229903
Vancouver DOĞAN A,ERSOY Y,OTLU B,KUZUCU Ç Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. . 2022; 28 - 36. 10.5578/flora.20229903
IEEE DOĞAN A,ERSOY Y,OTLU B,KUZUCU Ç "Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit." , ss.28 - 36, 2022. 10.5578/flora.20229903
ISNAD DOĞAN, Ahmet vd. "Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit". (2022), 28-36. https://doi.org/10.5578/flora.20229903
APA DOĞAN A, ERSOY Y, OTLU B, KUZUCU Ç (2022). Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 27(1), 28 - 36. 10.5578/flora.20229903
Chicago DOĞAN Ahmet,ERSOY Yasemin,OTLU Barış,KUZUCU Çiğdem Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 27, no.1 (2022): 28 - 36. 10.5578/flora.20229903
MLA DOĞAN Ahmet,ERSOY Yasemin,OTLU Barış,KUZUCU Çiğdem Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.27, no.1, 2022, ss.28 - 36. 10.5578/flora.20229903
AMA DOĞAN A,ERSOY Y,OTLU B,KUZUCU Ç Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2022; 27(1): 28 - 36. 10.5578/flora.20229903
Vancouver DOĞAN A,ERSOY Y,OTLU B,KUZUCU Ç Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi. 2022; 27(1): 28 - 36. 10.5578/flora.20229903
IEEE DOĞAN A,ERSOY Y,OTLU B,KUZUCU Ç "Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit." Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 27, ss.28 - 36, 2022. 10.5578/flora.20229903
ISNAD DOĞAN, Ahmet vd. "Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit". Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 27/1 (2022), 28-36. https://doi.org/10.5578/flora.20229903