Yıl: 2021 Cilt: 51 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 294 - 300 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tjo.galenos.2020.64927 İndeks Tarihi: 19-06-2022

Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma

Öz:
Amaç: Koroid kanamaları (KK), koroid damarlarının rüptürü ve kanın supra koroid boşluğuna ekstravazasyonu ile meydana gelir. Koroid damar sistemini daha iyi şekilde anlamak için, bu çalışmada amaca yönelik olarak ölçeklendirilmiş bir model kullanıldı. Bu model aracılığıyla, koroid damar sistemindeki stres düzeyleri farklı koşullar altında ölçüldü. Gereç ve Yöntem: Koroid damar yapısı modelinde, 1 cm genişliğinde ve 10 cm uzunluğunda lastik bir tüp kullanıldı. Modeldeki stres seviye ölçümü için ise özel iletken iplik kullanıldı. Modeldeki stres seviyeleri, farklı sistemik intravasküler kan basıncı seviyeleri (İVB), farklı göz içi basınç seviyeleri (GİB) ve farklı distorsiyon seviyeleri altında ölçüldü. Bulgular: Koroid damar modelindeki stres değerleri GİB ile negatif, İVB ve distorsiyon ile pozitif korelasyon gösterdi. Tüm korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Ancak, modelde ekspansil tamponad kullanıldığında bu korelasyon ekspansil olmayan tamponadlara göre daha kuvvetliydi. Distorsiyonun stres ile korelasyonu, İVB’nin korelasonuna göre daha güçlü idi. İVB’nin stres ile korelasyonu ise, GİB’nin korelasonuna göre daha güçlü idi. Distorsiyondan kaynaklanan damar yapısındaki stres, yüksek GİB etkisi ile karşılaştırıldığında gerileme gösterirken, yüksek İVB’den kaynaklanan damar yapısındaki stres tam tersine hafif bir artış sergiledi. Sonuç: Cerrahi işlemler sırasında göz küresinin aşırı distorsiyonu, nadiren görülen intraoperatif KK’lerin başlıca nedeni olabilir. Ekspansil olmayan oküler tamponat kullanımı, koroid kanamasına karşı vasküler yatak için daha iyi destek sağlar ve koroid kanaması saptanan hastalarda önerilen tampon çeşidi olmalıdır. GİB’nin aşırı artırılması, distorsiyondan kaynaklanan koroid damarlarındaki kanama riskinin önlenmesinde sınırlı etkiye sahiptir
Anahtar Kelime:

Experimental Laboratory Modeling of Choroidal Vasculature: A Study of the Dynamics of Intraoperative Choroidal Hemorrhage during Pars Plana Vitrectomy

Öz:
Objectives: Choroidal hemorrhages (CH) result from rupture of choroidal vessels leading to extravasation of blood into the suprachoroidal space. In this study, we aimed to understand the hemodynamics of CH by developing a purpose-built scale model of the choroidal vasculature and calculating stress levels in the model under different conditions. Materials and Methods: We modeled the choroidal vasculature using a rubber tube 10 cm in length and 1 cm in diameter that was wrapped with conductive thread to enable the measurement of stress at the walls of the tube. Stress levels across the tube were continuously measured under different systemic intravascular blood pressure levels (IVP), intraocular pressure (IOP) levels, and distortion. Results: Stress values across the choroidal vessel model correlated negatively with IOP and positively with IVP and distortion. All correlations were statistically significant (p<0.05) and were stronger when the model was filled with expansile tamponade compared to non-expansile tamponades. Distortion showed the strongest correlation in terms of increasing stress across the model, while IVP showed stronger correlation compared to IOP. Raising IOP to counteract the stress in the model was effective when the stress in the model was secondary to increased IVP, but this approach was not effective when the stress in the model was caused by distortion. Conclusion: Excessive distortion of the globe during surgical maneuvers could be the primary reason for the rarely observed intraoperative CH. Non-expansile ocular tamponade provides better support for the vascular bed against CH and should be the recommended choice of tamponade in patients with existing CH. Increasing IOP excessively is of limited effect in preventing CH in vessels that are under stress as a result of distorting surgical maneuvers
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Wolter JR. Expulsive hemorrhage: a study of histopathological details. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1982;219:155-158.
 • 2. Williamson, T.H., Intraocular Surgery: A Basic Surgical Guide. Switzerland; Springer International Publishing; 2016:87-110.
 • 3. Gressel MG, Parrish RK, Heuer DK. Delayed nonexpulsive suprachoroidal hemorrhage. Arch Ophthalmol. 1984;102:1757-1760.
 • 4. Purcell JJ Jr, Krachmer JH, Doughman DJ, Bourne WM. Expulsive Hemorrhage in Penetrating Keratoplasty. Ophthalmology. 1982;89:41-43.
 • 5. Manschot WA. The pathology of expulsive hemorrhage. Am J Ophthalmol. 1955;40:15-24.
 • 6. Maumenee AE, Schwartz MF. Acute intraoperative choroidal effusion. Am J Ophthalmol. 1985;100:147-154.
 • 7. Taylor DM. Expulsive hemorrhage. Am J Ophthalmol. 1974;78:961-966.
 • 8. Zauberman H. Expulsive choroidal haemorrhage: an experimental study. Br J Ophthalmol. 1982;66:43-45.
 • 9. Samuels B. Postoperative nonexpulsive subchoroidal hemorrhage. Arch Ophthalmol. 1931;6:840-851.
 • 10. Ruderman JM, Harbin TS Jr, Campbell DG. Postoperative suprachoroidal hemorrhage following filtration procedures. Arch Ophthalmol. 1986;104:201- 205.
 • 11. Taylor DM. Expulsive hemorrhage: some observations and comments. Trans Am Ophthalmol Soc. 1974;72:157-169.
 • 12. Beyer CF, Peyman GA, Hill JM. Expulsive choroidal hemorrhage in rabbits: a histopathologic study. Arch Ophthalmol. 1989;107:1648-1653.
 • 13. Fuchs E. Ablösung der aderhaut nach staaroperation. Albrecht von Graefes Arch Ophthalmol. 1900;51:199-224.
 • 14. Lakhanpal V. Experimental and clinical observations on massive suprachoroidal hemorrhage. Trans Am Ophthalmol Soc. 1993;91:545-652.
 • 15. Wolter JR. Expulsive Hemorrhage During Retinal Detachment Surgery: A case with survival of the eye after Verhoeff sclerotomy. Am J Ophthalmol. 1961;51:264-266.
 • 16. Chandra A, Jazayeri F, Williamson TH. Warfarin in vitreoretinal surgery: a case controlled series. Br J Ophthalmol. 2011;95:976-978.
 • 17. Capper SA, Leopold IH. Mechanism of serous choroidal detachment: A review and experimental study. AMA Arch Ophthalmol. 1956;55:101-113.
 • 18. Collins ET. An experimental investigation as to some of the effects of hypotony in rabbits’ eyes. Tr Ophthalmol Soc UK. 1918;38:217-227.
 • 19. Wolter JR, Garfinkel RA. Ciliochoroidal effusion as precursor of suprachoroidal hemorrhage: a pathologic study. Ophthalmic Surg. 1988;19:344-349.
 • 20. Pederson JE, Gaasterland DE, MacLellan HM. Experimental ciliochoroidal detachment: effect on intraocular pressure and aqueous humor flow. Arch Ophthalmol. 1979;97:536-541.
 • 21. Verhoeff FH, Waite JH. Separation of the choroid, with report of a spontaneous case. Trans Am Ophthalmol Soc. 1925;23:120-139.
 • 22. Chylack LT Jr, Bellows AR. Molecular sieving in suprachoroidal fluid formation in man. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1978;17:420-427.
 • 23. Brubaker RF. Intraocular surgery and choroidal hemorrhage. Arch Ophthalmol. 1984;102:1753-1754.
 • 24. Campbell J. Expulsive choroidal hemorrhage and effusion: A reappraisal. Ann Ophthalmol. 1980;12:332-340.
APA Dogramaci M, Dikkaya F, şentürk f, aras c (2021). Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. , 294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
Chicago Dogramaci Mahmut,Dikkaya Funda,şentürk fevzi,aras cengiz Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. (2021): 294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
MLA Dogramaci Mahmut,Dikkaya Funda,şentürk fevzi,aras cengiz Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. , 2021, ss.294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
AMA Dogramaci M,Dikkaya F,şentürk f,aras c Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. . 2021; 294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
Vancouver Dogramaci M,Dikkaya F,şentürk f,aras c Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. . 2021; 294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
IEEE Dogramaci M,Dikkaya F,şentürk f,aras c "Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma." , ss.294 - 300, 2021. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
ISNAD Dogramaci, Mahmut vd. "Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma". (2021), 294-300. https://doi.org/10.4274/tjo.galenos.2020.64927
APA Dogramaci M, Dikkaya F, şentürk f, aras c (2021). Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. Türk Oftalmoloji Dergisi, 51(5), 294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
Chicago Dogramaci Mahmut,Dikkaya Funda,şentürk fevzi,aras cengiz Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. Türk Oftalmoloji Dergisi 51, no.5 (2021): 294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
MLA Dogramaci Mahmut,Dikkaya Funda,şentürk fevzi,aras cengiz Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. Türk Oftalmoloji Dergisi, vol.51, no.5, 2021, ss.294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
AMA Dogramaci M,Dikkaya F,şentürk f,aras c Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2021; 51(5): 294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
Vancouver Dogramaci M,Dikkaya F,şentürk f,aras c Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2021; 51(5): 294 - 300. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
IEEE Dogramaci M,Dikkaya F,şentürk f,aras c "Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma." Türk Oftalmoloji Dergisi, 51, ss.294 - 300, 2021. 10.4274/tjo.galenos.2020.64927
ISNAD Dogramaci, Mahmut vd. "Koroidin Vasküler Yapısının Laboratuvar Modellemesi: Pars Plana Vitrektomi Esnasında İntraoperatif Koroidal Hemoraji Dinamiklerini Değerlendiren bir Çalışma". Türk Oftalmoloji Dergisi 51/5 (2021), 294-300. https://doi.org/10.4274/tjo.galenos.2020.64927