Yıl: 2006 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 18 - 29 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?

Öz:
Yaygın gazetelerin satış rakamlarında yıllardır önemli bir hareketlilik dikkati çekmezken, Eskişehir basınında son iki yıldır neredeyse hem yayınlanan gazete sayısı hem de gazetelerin toplam satış rakamı ikiye katlanmıştır. Bu çalışmada söz konusu değişimin nedenleri gazetecilerle ve gazete yöneticileri ile yapılan görüşmelere dayalı olarak sistematik bir biçimde açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada bu nedenler gazete okurlarından ve dış unsurlardan kaynaklanan nedenler, gazete içeriklerinden kaynaklanan nedenler ve yönetim anlayışından kaynaklanan nedenler şeklinde üç ayrı başlıkta açıklanmıştır. Genel olarak gazeteciler arasında tiraj artışının nedenleri konusunda genel bir uzlaşma bulunmazken, kimi konularda görüş ayrılıkları dikkati çekmektedir. Özellikle Eskişehirliler’in ilgi ya da merak düzeyinin artması, Eskişehir’in gündeminin farklılaşması, İstanbul gazetelerinin Eskişehir’e ilgisiz kalması gibi yerel gazeteler dışında gelişen kimi unsurlarla birlikte, gazete içeriklerindeki değişimin de önemli bir rolünün olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelime: okur profili Eskişehir tiraj gazetecilik gazete yerel basın

Why Eskişehir Dailies Get Circulation?

Öz:
While there is not an important movement in the daily circulation of the national dailies for many years, approximately the number of the daily printed newspapers and the total circulation of the dailies in Eskişehir have been nearly doubled in two years. This study tries to systematically explain the reasons of this development in Eskişehir press depending on the interviews with the journalists and the administrators. These reasons are identified in three different titles in this study, which are the reasons sourced by the readers and the external components, the reasons sourced by the newspaper content, the reasons sourced by the perceptiveness of the administrators. There is no agreement between the ideas about the circulation increase in general. But especially the reasons, which develops outside of the local newspapers, such as increase in the interest or curiosity level of people, the differentiation on the agenda of Eskisehir, the uninterestedness of Istanbul newspapers and the change in the newspaper contents seem to have important role on the circulation increase.
Anahtar Kelime: journalism Eskisehir reader profile newspaper circulation rate local press

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyıldız H (2005) Telefonla görüşme, 26 Ocak 2005.
 • Akyüz, A (2005) Telefonla görüşme, 2 Şubat 2005.
 • Aşkun İ (2005) Yüzyüze görüşme, 27 Ocak 2005.
 • Baraz T (1988) Başlangıcından Günümüze Eskişehir Basını, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Baraz T (1989) Eskişehir’de Bir Yerel Basın Taramasının Düşündürdükleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi Kurgu 6, Eskişehir.
 • Basın Kanunu. http://www.byegm.gov.tr/ byegmhakkinda/basinkanunu.htm
 • Bayrı E (2005) Telefonla görüşme, 26 Ocak 2005.
 • Bodur F (1997) Yerel Basında Yönetim ve Örgüt Yapısı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Demiray U, Gürcan H İ, Vural A M, Yüksel E, Bodur F, Kaya A Y (2000) TGC-KAV Yerel Medya Projesi Meslek İçi Eğitim Seminerlerinin İçerik Çözümlemesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi 17, Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim, 20-21 Temmuz 2000, Muğla. İstanbul: Erdini Basım ve Yayınevi.
 • Girgin A (1997) Türkiye’deki Yerel Basının Gelişmesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul.
 • Göktekin M (2005) Telefonla görüşme, 2 Şubat 2005.
 • Hacıoğlu C (2005) Telefonla görüşme, 14 Ocak 2005.
 • İnuğur N (1992) Türk Basın Tarihi, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul.
 • İnuğur N (1993) Basın ve Yayın Tarihi, Üçüncü Baskı, Der Yayınları, İstanbul.
 • Karasar N (1994) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Beşinci Baskı, 3 A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara.
 • Kocabaşoğlu U (1997) “Geçmişten Günümüze Türk Basını”, İki Arada Bir Derede, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Kutlu H (2005) Yüzyüze görüşme, 14 Ocak 2005, 28 Ocak 2005.
 • Sağlam H (2005) Telefonla görüşme, 14 Ocak 2005.
 • Sarıçoban A İ (2005) Telefonla görüşme 11 Ocak 2005.
 • Taşkın M (2005) Telefonla görüşme, 14 Ocak 2005.
 • Topateş, S (2005) Telefonla görüşme, 12 Şubat 2005.
 • Topuz H (2003) Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Tutar H (1993) 21. Yüzyılda Türk Basını. Ankara.
 • Vural A M (1997) Bir İletişim Kurumu Olarak Yerel Basının Kamuoyu Oluşumu Sürecindeki İşlevi ve Yerel Basın-Kamuoyu İlişkileri Eskişehir Basını Örneğinde Bir Uygulama, Doktora Tezi. A.Ü. Sos. Bil. Enst., Eskişehir.
 • Yüksel E (1999) Türkiye’de Ekonomi Basını Gündemi ve Siyasal Gündem İlişkisi (Özelleştirme Örneğinde Bir Gündem Belirleme Çalışması), Doktora Tezi, A.Ü. Sos. Bil. Enst. Eskişehir.
APA YÜKSEL E (2006). Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. , 18 - 29.
Chicago YÜKSEL ERKAN Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. (2006): 18 - 29.
MLA YÜKSEL ERKAN Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. , 2006, ss.18 - 29.
AMA YÜKSEL E Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. . 2006; 18 - 29.
Vancouver YÜKSEL E Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. . 2006; 18 - 29.
IEEE YÜKSEL E "Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?." , ss.18 - 29, 2006.
ISNAD YÜKSEL, ERKAN. "Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?". (2006), 18-29.
APA YÜKSEL E (2006). Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. Selçuk İletişim, 4(2), 18 - 29.
Chicago YÜKSEL ERKAN Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. Selçuk İletişim 4, no.2 (2006): 18 - 29.
MLA YÜKSEL ERKAN Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. Selçuk İletişim, vol.4, no.2, 2006, ss.18 - 29.
AMA YÜKSEL E Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. Selçuk İletişim. 2006; 4(2): 18 - 29.
Vancouver YÜKSEL E Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?. Selçuk İletişim. 2006; 4(2): 18 - 29.
IEEE YÜKSEL E "Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?." Selçuk İletişim, 4, ss.18 - 29, 2006.
ISNAD YÜKSEL, ERKAN. "Eskişehir Basını Neden Tiraj Kazanıyor?". Selçuk İletişim 4/2 (2006), 18-29.