Yıl: 2005 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 505 - 508 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşın 50 gram glukoz tarama testi sonucu ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerindeki izole etkisini belirlemektir Materyal ve Metot: Çalışmaya vücut kitle indeksi, gebelik öncesi vücut ağırlığı ve 24. hafta ağırlıkları açısından eşleştirilmiş 25 yaş altında 54,25-29 yaşlar arasında 65,30-34 yaşlar arasında 52 ve 35 yaş ve üzerinde 66 tekil gebeliği olan sağlıklı gebeler dahil edildi.24 28 haftalar arasında 1 -saatlik 50 gram glukoz tarama testi uygulandı, hastaların ayrıca test öncesinde açlık kan şekerleri ölçüldü.50 gram glukoz tarama testi 140 mg/dl ve üzerinde olan hastalara 3 saatlik 100 gram oral glukoz tolerans testi yapıldı. Bulgular: Yaş arttıkça pozitif 50 gram glukoz tarama testi oranı ve gestasyonel diyabet prevalansı daha yüksek bulundu (sırasıyla p < 0.001 ve p = 0.001). Bu dört grup arasında açlık kan glukoz düzeyleri arasında bir fark saptanmazken (p = 0.372), 50 gram glukoz tarama testinde elde edilen ortalama kan glukoz düzeyi, 30-34 ile > 35 yaş gruplarında, <25 yaş ile 25-29 yaş gruplarından daha yüksek bulundu (p = 0.001). Sonuçlar: Diğer risk faktörleri ekarte edilse bile anne yaşı glukoz tarama testi sonucu ve gestasyonel diyabet prevalansını etkileyen önemli bir faktördür.
Anahtar Kelime: Glukoz tolerans testi Diabetes, gestasyonel Anne yaşı Yaş faktörü Yaygınlık

The isolated impact of age on 50 gram glucose challenge test and on the prevalence of gestational diabetes mellitus

Öz:
Objective: The purpose of this study was to determine the isolated impact of age on the result of 50 gram glucose challenge test and on the prevalence of gestational diabetes mellitus. Materials and Methods: 54 women under 25 years, 65 women between 25 and 29 years, 52 women between 30 and 34 years and 66 women > 35 years with singleton pregnancies were included in the study. The groups were matched according to body mass index, pre-pregnant body weight and weight at 24 weeks. A 1 -hour 50 gram glucose challenge test was performed to all patients between 24 and 28 weeks. Fasting blood glucose was also measured before the test. 3-hour 100 gram oral glucose tolerance test was performed to the patients with 50 gram glucose challenge test result above 140 mg/dl. Results: The rate of 50 gram glucose challenge test positivity and the prevalence of gestational diabetes mellitus was found to increase with age (p < 0.001 and p = 0.001, respectively). There was no difference between four groups according to fasting blood glucose, but the mean blood glucose level obtained by 50 gram glucose challenge test was higher in 30-34 and > 35 age group than <25 and25-29 age group. (p = 0.001). Conclusion: Although other risk factors are eliminated, maternal age is an important factor that determines the result of glucose challenge test and the prevalence of gestational diabetes mellitus.
Anahtar Kelime: Maternal Age Glucose Tolerance Test Prevalence Age Factors Diabetes, Gestational

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1-Metzger BE, Coustan DR.Summary and recommendations of the Fourth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. The Organizing Committee.Diabetes Care. 1998;21:61-7
 • 2-Gabbe SG, Mestman JG, Freeman RK, Anderson G V, Lowensohn RI.Management and outcome of class A diabetes mellitus.Am J Obstet Gynecol. 1977;127:465-9.
 • 3-Coustan DR, Imarah J.Prophylactic insulin treatment of gestational diabetes reduces the incidence of macrosomia, operative delivery,andbirthtrauma.Am J Obstet Gynecol. 1984; 150:836-42
 • 4-Widness JA, CowettRM, Coustan DR, Carpenter MW, Oh W.Neonatal morbidities in infants of mothers with glucose intolerance in pregnancy.Diabetes. 1985;2:61-5.
 • 5-Peters RK, Kjos SL, Xiang A, Buchanan TA.Long-term diabetogenic effect of single pregnancy in women with previous gestational diabetes mellitus.Lancet. 1996;347:227-30.
 • 6-Naylor CD, Sermer M, Chen E, Farine D.Selective screening for gestational diabetes mellitus. Toronto Trihospital Gestational Diabetes Project Investigators.N Engl J Med. 1997;337:1591-6
 • 7-Cooper A, Granat M, Sharf M.Glucose intolerance during pregnancy. II. A comparative study of diagnostic screening methods.Obstet Gynecol. 1979 ;53:495-9
 • 8-Gabbe SG.Gestational diabetes mellitus.N Engl J Med. 1986;315:1025-6
 • 9-Danilenko-Dixon DR, Van Winter JT, Nelson RL, Ogburn PL Jr.Universal versus selective gestational diabetes screening:application of 1997 American Diabetes Association recommendations.Am J Obstet Gynecol. 1999; 181:798-802
 • 10-Walkinshaw SA.Dietary regulation for 'gestational diabetes'.Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD000070
 • 11-O'Sullivan JB, Mahan CM, Charles D, Dandrow RV.Screening criteria for high-risk gestational diabetic patients.Am J Obstet Gynecol. 1973;116:895-900
 • 12-Sacks DA, Abu-Fadil S, Karten GJ, Forsythe AB, Hackett JR.Screening for gestational diabetes with the one-hour 50-g glucose test.Obstet Gynecol. 198 7;70:89-93.
 • 13-Solomon CG, Willett WC, Carey VJ, Rich-Edwards J, Hunter DJ, Colditz GA,et al..A prospective study of pregravid determinants of gestational diabetes mellitus.JAMA. 1997;278:1078-83
 • 14-Onat A., Yıldırım B, Ceyhan K, Keleş İ, Başar O, Sansoy V ve ark. Halkımızda diyabet ve glukoz ıntoleransı: koroner mortalite ve morbiditeye prospektif etkisi, prevalansında artma. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29:268-273
APA TOK C, ERTUNÇ D, YAZICI G, KAPLANOĞLU M, ABAN M, DİLEK S (2005). 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. , 505 - 508.
Chicago TOK C. Ekrem,ERTUNÇ Devrim,YAZICI Gürkan,KAPLANOĞLU MUSTAFA,ABAN Meral,DİLEK Saffet 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. (2005): 505 - 508.
MLA TOK C. Ekrem,ERTUNÇ Devrim,YAZICI Gürkan,KAPLANOĞLU MUSTAFA,ABAN Meral,DİLEK Saffet 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. , 2005, ss.505 - 508.
AMA TOK C,ERTUNÇ D,YAZICI G,KAPLANOĞLU M,ABAN M,DİLEK S 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. . 2005; 505 - 508.
Vancouver TOK C,ERTUNÇ D,YAZICI G,KAPLANOĞLU M,ABAN M,DİLEK S 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. . 2005; 505 - 508.
IEEE TOK C,ERTUNÇ D,YAZICI G,KAPLANOĞLU M,ABAN M,DİLEK S "50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi." , ss.505 - 508, 2005.
ISNAD TOK, C. Ekrem vd. "50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi". (2005), 505-508.
APA TOK C, ERTUNÇ D, YAZICI G, KAPLANOĞLU M, ABAN M, DİLEK S (2005). 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. Kadın Doğum Dergisi, 3(3), 505 - 508.
Chicago TOK C. Ekrem,ERTUNÇ Devrim,YAZICI Gürkan,KAPLANOĞLU MUSTAFA,ABAN Meral,DİLEK Saffet 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. Kadın Doğum Dergisi 3, no.3 (2005): 505 - 508.
MLA TOK C. Ekrem,ERTUNÇ Devrim,YAZICI Gürkan,KAPLANOĞLU MUSTAFA,ABAN Meral,DİLEK Saffet 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. Kadın Doğum Dergisi, vol.3, no.3, 2005, ss.505 - 508.
AMA TOK C,ERTUNÇ D,YAZICI G,KAPLANOĞLU M,ABAN M,DİLEK S 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. Kadın Doğum Dergisi. 2005; 3(3): 505 - 508.
Vancouver TOK C,ERTUNÇ D,YAZICI G,KAPLANOĞLU M,ABAN M,DİLEK S 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. Kadın Doğum Dergisi. 2005; 3(3): 505 - 508.
IEEE TOK C,ERTUNÇ D,YAZICI G,KAPLANOĞLU M,ABAN M,DİLEK S "50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi." Kadın Doğum Dergisi, 3, ss.505 - 508, 2005.
ISNAD TOK, C. Ekrem vd. "50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi". Kadın Doğum Dergisi 3/3 (2005), 505-508.