Yıl: 2022 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 16 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5152/jern.2022.59319 İndeks Tarihi: 21-06-2022

Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes

Öz:
Aim: This study was conducted to examine the relationship between socio-demographic characteristics, metabolic variables, and treatment adherence in individuals with diabetes. Methods: The study population consisted of individuals who were treated in Balıkesir State Hospital Endocrinology Clinic, and the study sample included 260 individuals with diabetes who met the inclusion criteria and volunteered to participate in the study. The data were collected between November 30, 2015, and September 30, 2016, by using the face-to-face interview method. In the evaluation of the data, the Shapiro Wilk test was used to analyze the normality of the variables, and Mann–Whitney U and Kruskal–Wallis H tests were used to analyze the differences between the groups. In case of significant differences from the Kruskal–Wallis H test, a post hoc multiple comparison test was employed, and Spearman’s correlation coefficient was used for variables that did not show a normal distribution. Results: Of the individuals with diabetes, 79.23% were female, 40.77% were in the 56-65 age group, 95.77% stated that they followed the recommended treatment regularly, and 95.38% reported that they accepted the treatment. It was determined that 93.08% of the individuals followed their blood sugar, 22.69% regularly applied medical nutrition therapy, 28.84% did regular exercise, 23.46% paid attention to their foot care, and 88.08% had received education on diabetes before. The examination of individuals’ metabolic control levels indicated that the mean HbA1c was 8.57 ± 2.11, the mean total cholesterol was 206.55 ± 48.62 mg/dL, the mean systolic/diastolic blood pressure was 129.88 ± 16.31/78.08 ± 14.39, and the mean body mass index was 29.39 ± 5.65 kg/m². There was a statistically significant difference between gender and acceptance of the treatment, age groups and doing regular exercise, education level and doing regular exercise, paying attention to foot care and previous education on diabetes, HbA1c value and doing regular exercise, and BMI value and regular application of medical nutrition therapy. Conclusion: It was found that the majority of the individuals with diabetes accepted the treatment and controlled their blood sugar, but that the majority of them did not pay attention to their medical nutrition, exercise, and foot care. The healthcare team, especially diabetes nurses, has considerable responsibilities in the treatment and care of individuals with diabetes. Since metabolic variables provide clues about treatment adherence in individuals with diabetes, it is important to monitor patients’ metabolic parameters as well as their body mass index. In this context, it is recommended to evaluate the treatment adherence of individuals with diabetes and their needs in this respect.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Tanrıverdi MH, Çelepkolu T, Aslanhan H. Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri. J Clin Exper Investig. 2013;4(4):562-567.
 • 2. Çınar S, Kara K. Diyabetli kadınlarda diyabet bakım profili ve metabolik kontrol değişkenleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Derg. 2010;2(2):11-19.
 • 3. Gülşen G, Olgun N. Diyabetli hastalarda ayak bakımı ve ayakkabı kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Derg. 2014;1(2):38-58.
 • 4. Bayraktar AK, Tekir Ö, Yıldız H. Tip 2 diyabetli bireylere mobil telefonları aracılığı ile uzaktan verilen video eğitimin diyabetle ilgili bilgi ve alışkanlıklara etkisi. TJFMPC. 2021;15(1):110-120.
 • 5. Hill-Briggs F, Adler NE, Berkowitz SA, et al. Social determinants of health and diabetes: a scientific review. Diabetes Care. 2020;44:258-279. [CrossRef]
 • 6. Mokhtari Z, Gheshlagh RG, Kurdi A. Health-related quality of life in Iranian patients with type 2 diabetes: an updated meta-analysis. Diabetes Metab Syndr. 2019;13(1):402-407. [CrossRef]
 • 7. World Health Organization (WHO). Diabetes. Available at: https://www.who .int/health-topics/diabetes#tab=tab_1. Access date 14.11.2021.
 • 8. Ridosh MM, Roux G, Meehan M, Penckofer S. Barriers to self-management in depressed women with type 2 diabetes. Can J Nurs Res. 2017;49(4):160- 169. [CrossRef]
 • 9. Tekir Ö, Esen A. Diyabetlide yaşam biçiminin güçlendirilmesi için yetki sürecinin incelenmesi. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Derg. 2012;4(1):22-31.
 • 10. Tekir Ö, Esen A. Güçlendirme kavramı ve diyabetli bireylerin güçlendirilmesi. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Derg. 2012;4(1):15-21.
 • 11. World Health Organization (WHO). Available at: https://www.who.int/healt h-topics/diabetes#tab=tab_1. Access 12.11.2021.
 • 12. Özkaptan B, Kapucu S, Demirci İ. Relationship between adherence to treatment and acceptance of illness in patients with type 2 diabetes. Cukurova Med J. 2019;44(suppl 1):447-454.
 • 13. Arslan E. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Tedaviye Uyumlarını Etkileyen Faktörler (Tıpta uzmanlik tezi). Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; 2011.
 • 14. Dikeç G, Kutlu Y. Ruhsal bozukluklarda tedavi uyumunu artırmak için bir yöntem: tedaviye uyum programı. Psikiyatr Hemşireliği Derg. 2015;6(1):40-46.
 • 15. Akın S 2011. Diyabetli Hastalarda Uyumun ve Aile Destek Düzeylerinin Belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul: İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı.
 • 16. Tekir Ö 2011. Diyabetlide Yaşam Biçiminin Güçlendirilmesi için Yetki Sürecinin Incelenmesi (Doktora tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Programı.
 • 17. Kassahun T, Gesesew H, Mwanri L, Eshetie T. Diabetes related knowledge, self-care behaviours and adherence to medications among diabetic patients in Southwest Ethiopia: a cross-sectional survey. BMC Endocr Disord. 2016;16(1):28. [CrossRef]
 • 18. Çıtıl R, Öztürk Y, Günay O. Kayseri il merkezinde bir sağlık ocağına başvuran diyabetik hastalarda metabolik kontrol durumu ve eşlik eden faktörler. Erciyes Tıp Derg. 2010a;32(2):111-122.
 • 19. İlaslan E, Dalkıran Ş, Özer ZC, Balcı MK. Tip 2 diyabetli bireylerin hastalığı kabul düzeyi ve bakım verenlerin bakım verme yükü. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2021;30(2):84-95. [CrossRef]
 • 20. Baykal A, Kapucu S. Tip 2 Diyabetes Mellituslu hastaların tedavilerine uyumlarının değerlendirilmesi. acettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;44-58.
 • 21. Taha NM, El-Azeaz MA, El-Razık BGA. Factors affecting compliance of diabetic patients toward therapeutic management. Med J Cairo Univ. 2011;79(1):211-218.
 • 22. Park KA, Kim JG, Kim BW, et al. Factors that affect medication adherence in elderly patients with diabetes mellitus. Korean Diabetes J. 2010;34(1):55- 65. [CrossRef]
 • 23. Özonuk E. Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Tedaviye Uyum ile Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İzmir; 2017.
 • 24. Jansiraninatarajan S. Diabetic compliance: a qualitative study from the patient’s perspective in developing countries. IORS J Nurs Health Sci. 2013;1(4):29-38.
 • 25. Korkmaz S. TİP II Diyabetli Hastalarda Tedaviye Uyumun Yaşam Kalitesine Etkisinin Incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep: Sanko Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı; 2018.
 • 26. Sayıner ZA. Diabetes Mellitusta Morisky Tedavi Uyum Ölçeği-8’in Türkçe Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması ve Hastalarda Tedavi Uyumunu Gösteren Faktörlerle Ilişkisinin Saptanması (Uzmanlık tezi). Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı; 2014.
 • 27. Karan T 2020. TİP 2 Diyabetli Hastalarda Moralin Tedavi Uyumu Üzerine Etkisi (Yüksek lisans tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı.
 • 28. Walker EA, Molitch M, Kramer MK, et al. Adherence to preventive medications: predictors and outcomes in the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care. 2006;29(9):1997-2002. [CrossRef]
 • 29. Teklay G, Hussien J, Tesfaye D. Non-adherence and associated factors among type 2 diabetic patients at Jimma University Specialized Hospital, Southwest Ethiopia. J Med Sci. 2013;13(7):578-584. [CrossRef]
 • 30. Bezie Y, Molina M, Hernandez N, Batista R, Niang S, Huet D. Therapeutic compliance: a prospective analysis of various factors involved in the adherence rate in type 2 diabetes. Diabetes Metab. 2006;32(6):611-616. [CrossRef]
APA Yıldız Aslan G, Tekir Ö, Yıldız H (2022). Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. , 7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
Chicago Yıldız Aslan Gamze,Tekir Özlem,Yıldız Hicran Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. (2022): 7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
MLA Yıldız Aslan Gamze,Tekir Özlem,Yıldız Hicran Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. , 2022, ss.7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
AMA Yıldız Aslan G,Tekir Ö,Yıldız H Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. . 2022; 7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
Vancouver Yıldız Aslan G,Tekir Ö,Yıldız H Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. . 2022; 7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
IEEE Yıldız Aslan G,Tekir Ö,Yıldız H "Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes." , ss.7 - 16, 2022. 10.5152/jern.2022.59319
ISNAD Yıldız Aslan, Gamze vd. "Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes". (2022), 7-16. https://doi.org/10.5152/jern.2022.59319
APA Yıldız Aslan G, Tekir Ö, Yıldız H (2022). Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. Journal of education and research in nursing (Online), 19(1), 7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
Chicago Yıldız Aslan Gamze,Tekir Özlem,Yıldız Hicran Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. Journal of education and research in nursing (Online) 19, no.1 (2022): 7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
MLA Yıldız Aslan Gamze,Tekir Özlem,Yıldız Hicran Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. Journal of education and research in nursing (Online), vol.19, no.1, 2022, ss.7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
AMA Yıldız Aslan G,Tekir Ö,Yıldız H Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. Journal of education and research in nursing (Online). 2022; 19(1): 7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
Vancouver Yıldız Aslan G,Tekir Ö,Yıldız H Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes. Journal of education and research in nursing (Online). 2022; 19(1): 7 - 16. 10.5152/jern.2022.59319
IEEE Yıldız Aslan G,Tekir Ö,Yıldız H "Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes." Journal of education and research in nursing (Online), 19, ss.7 - 16, 2022. 10.5152/jern.2022.59319
ISNAD Yıldız Aslan, Gamze vd. "Investigation of the Relationship Between Socio-Demographic Characteristics, Metabolic Variables, and Treatment Adherence in Individuals with Diabetes". Journal of education and research in nursing (Online) 19/1 (2022), 7-16. https://doi.org/10.5152/jern.2022.59319