Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

Yıl: 2022 Cilt: 1 Sayı: 486 Sayfa Aralığı: 93 - 100 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 22-06-2022

Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

Öz:
Motorola Telefon Şirketinde çalışan mühendis Martin Cooper’ın 1973 yılında ilk cep telefonunu 1960 yılından itibaren başlayan çalışmalar sonucunda 23 Ağustos 1991yılında İsviçre'de kurulmuş olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) adlı kurumda birimler arası veri transferlerinin yapılmasına olanak tanıyan Internet hayata geçmiştir. 20. Yüzyılın bu iki büyük buluşunun hayata geçmesiyle içinde yaşadığımız 21. Yüzyıl “Bilgi Çağı” olarak adlandırılmıştır. Cep telefonlarının ileri teknoloji ürünü olarak gelişmesi, Internet’in hızlanmasıyla bilginin dünyadaki dolaşımının önündeki engeller büyük ölçüde kalkmış, ülkeler arasındaki veri akışı hızlanmış, ülke sınırları adeta devre dışı kalarak dünya bu iki buluş sayesinde küresel bir yaşam alanı haline gelmiştir. Yeryüzündeki bilgi ve veri akışının artık saliseler içinde gerçekleşmesiyle ağır süreçler içinde oluşturulan hukuki mekanizmalar bu değişim hızına yetişemez duruma gelmiş; ulus devletler, gerçek ve tüzel kişiler yaşam döngülerini, yaşama dair plan ve kararlarını bu hıza uydurmak için uğraşır duruma gelmişlerdir. Bu iki buluşun yarattığı geometrik değişim hızı, ulusal ve uluslararası vergilendirme sistemlerini de etkisi altına almış; ekonominin, ticaretin, para hareketlerinin boyut değiştirmesi ve çeşitlenmesiyle vergi düzenlemeleri bu değişimleri yakalama, kayıt altına alma ve becerebildiği ölçüde vergileme telaşına düşmüştür. Türk vergi sistemi bu iki devrimsel buluşun hızına evrimsel bir hızla yetişmeye çalışmış; ancak bununla başarılı olamayacağını yitirdiği kıymetli zamana rağmen öğrenmiştir. Henüz bu öğrenme sürecinin çok başlarında da olsa değişimi yakalama çabasına girdiği gözlemlenmektedir. İşte bunlardan bir tanesi de 7338 sayılı Yasa ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na Mükerrer 20/A maddesidir. Söz konusu madde ile Türk vergi yönetimi, İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların vergilendirilmesine yönelik bir düzenleme yapma gereğini duymuştur. Bu çalışmamızda Türk vergi sistemine yeni getirilen bu düzenleme irdelenecektir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
  • ttps://www.internetyardim.org.tr/sosyal-agplatformlari/sosyal-ag-nedir
  • T. Gökmen Bolayır, GizemAkıllılar, “Aplikasyon (Uygulama) Satışlarında Vergilendirme”, https://bolay ir d o g a n c e li k . c om/ a p li k a s y o n - u y g u l ama - satislarinda-vergilendirme/
  • Exceptional Provisions for Income from Social Media
  • 7338 sayılı Kanun.
  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu.
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu
APA EROL A (2022). Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. , 93 - 100.
Chicago EROL AHMET Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. (2022): 93 - 100.
MLA EROL AHMET Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. , 2022, ss.93 - 100.
AMA EROL A Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. . 2022; 93 - 100.
Vancouver EROL A Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. . 2022; 93 - 100.
IEEE EROL A "Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi." , ss.93 - 100, 2022.
ISNAD EROL, AHMET. "Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi". (2022), 93-100.
APA EROL A (2022). Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. Vergi Dünyası Dergisi, 1(486), 93 - 100.
Chicago EROL AHMET Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. Vergi Dünyası Dergisi 1, no.486 (2022): 93 - 100.
MLA EROL AHMET Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. Vergi Dünyası Dergisi, vol.1, no.486, 2022, ss.93 - 100.
AMA EROL A Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. Vergi Dünyası Dergisi. 2022; 1(486): 93 - 100.
Vancouver EROL A Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi. Vergi Dünyası Dergisi. 2022; 1(486): 93 - 100.
IEEE EROL A "Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi." Vergi Dünyası Dergisi, 1, ss.93 - 100, 2022.
ISNAD EROL, AHMET. "Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi". Vergi Dünyası Dergisi 1/486 (2022), 93-100.