DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM

Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 897 - 912 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7456/11203100/022 İndeks Tarihi: 29-07-2022

DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM

Öz:
Dijitalleşmenin, iletişim teknolojileri ile entegre olmasının ardından günlük yaşam dijital araçların egemenliği altında devam etmektedir. Bireyler, yoğun bir teknoloji sarmalında hayatlarını sürdürmekte ve günlük rutinlerinde yapmaları gereken işlerde bu teknolojileri kullanmaktadırlar. Geçmişten günümüze kadar gelen süreçte, her yeni çıkan teknolojiye karşı çekimser ve kötümser bir bakış sergilenmekle beraber, internet ile hayatımıza giren dijital araçlar kadar hiç biri, insan yaşamında bu kadar etkili ve bağlantılı olmamıştır. Dijital araçlara karşı da başlangıçta olan önyargı zaman içerisinde kendisini bir alışkanlığa bırakmış ve bu araçlar, bireylerin hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dijital teknolojilerin sunmuş olduğu kolaylık, her an her yerde erişim sağlaması ve pahalı olmaması gibi avantajlı kullanım alanlarının dışında sürekli bağlantıda kalma ve kontrol de bulunma dürtüsü bazı bireylerde dezavantaja dönüşerek bağımlılığa yol açmaktadır. Günümüzde bireylerin teknolojilerle olan sıkı ilişkisi, onları dijital bağımlıya dönüştürmeye başlamış ve bireyler, bu araçları amaçlı kullanmak yerine sürekli etkileşimde bulundukları bir araç haline getirmişlerdir. Son zamanlarda dijital bağımlıklardan kurtulma ya da önleme yollarından biri olarak dijital detoks, dijital diyet ve dijital minimalizm sıklıkla başvurulan yöntemlerdendir. Bu çalışmada, dijital bağımlılıklardan kurtulma ya da bağımlı olmayı önlemek adına dijital minimalizm bağlamında; bireylerin dijital araçları kullanırken minimalize ettikleri kullanım alışkanlıklarının olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, iletişim fakültesinde lisansüstü eğitim gören dört kadın ve dört erkek olmak üzere sekiz katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların aslında birer dijital bağımlı oldukları ve bunu önlemek adına hiçbir girişimde bulunmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: dijital minimalizm dijital bağımlılıklar dijitalleşme

DIGITAL ADDICTIONS AND DIGITAL MINIMALISM AS A WAY TO GET RID OF DIGITAL ADDICTIONS

Öz:
After digitalization is integrated with communication technologies, daily life continues under the dominance of digital tools. Individuals continue their lives in an intense technology spiral and use these technologies in the work they need to do in their daily routines. In the process from the past to the present, although a reluctant and pessimistic view is displayed against every new technology, none of them has been as effective and connected in human life as the digital tools that have entered our lives with the internet. The prejudice against digital tools at the beginning has left itself to a habit over time and these tools have become an inseparable part of the lives of individuals. The urge to stay in constant connection and control outside of the convenience, access and inexpensive advantages of digital technologies turns into a disadvantage in some individuals and leads to addiction. Today, individuals' close relationship with technologies has started to turn them into digital addicts and individuals have made these tools a tool that they interact with instead of using them for purpose. Recently, digital detox, digital diet and digital minimalism are frequently used methods as one of the ways to get rid of or prevent digital addictions. In this study, in the context of digital minimalism in order to get rid of digital addictions or prevent addiction; It is aimed to reveal whether individuals have minimalized usage habits while using digital tools. In this context, semi-structured interviews were conducted with eight participants, four women and four men, who are postgraduate studies at the faculty of communication. As a result of the study, it was concluded that the participants were actually digital addicts and they did not take any action to prevent it.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allcott, H., Gentzkow, M. ve Song, L., (2021). Digital addiction (No. w28936). National Bureau of Economic Research.
 • Bauman, Z. (2004). Akışkan Aşk, (Çev, Ergüden, I.), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Basu, R. (2019). Impact of Digital Detox on Individual Performance of the Employees. Int. J. Res. Anal. Rev, 6(2), 378-381.
 • Bayzan, Ş. (2015). İnternet ve Çocuk/ Dijital Yerlilerin İnternet Macerası Dijital Yerlilerden Önceki Süreç, Hece Yayınları.
 • Chayko, M., (2018). Süper Bağlantılı, (Çev. Bayındır, B., Yengin, D. ve Bayrak, T.), İstanbul: Der Yayınları.
 • Crowley, D. ve Heyer, P. (2014). İletişim tarihi: Teknoloji, Kültür, Toplum. (Çev. B. Ersöz). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Feindel, H., (2019). İnternet Bağımlılığı, (Çev. Atilla Dirim). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education. Newyork: McGraw-Hill.
 • Fredricks, R. (2019). Digital Addiction. http://drrandifredricks.com/digital-addiction/ adresinden 10.10.2021 tarihinde ulaşıldı.
 • Gere, C. Dijital Kültür, (Çev. Akın, A. Ve Pembecioğlu, N.). 1. Baskı, İstanbul: Salon Yayınları, 2019: 20-22.
 • Griffiths, M. (1999). Internet Addiction: Fact or Fiction? The Psychologist, Turkish Psychological Bulletin 1999. ISSN: 1300-7408.
 • Kucur, B., A. (2018) Transmedya Hikâye Anlatcılığı: Angry Birds Evreni Örneği, İstanbul: Arı Sanat Yayınları.
 • Manovich, L., The Language of New Media, MIT Press: Cambridge, Mass., (2001)
 • McAlaney, J., Arden-Close, E., ve Ali, R., (2019). Gender Differences in Attitudes Towards Prevention and Intervention Messages for Digital Addiction.
 • M.T. (2021). Bilgi Ağ Zaman, İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Newport, C. (2019). Dijital Minimalizm, (Çev. Cansen Mavituna). İstanbul: Metropolis Yayıncılık.
 • Oxford Dictionaries Definition of digital detox in English. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/digital-detox. Erişim Tarihi: 05.09.2021
 • Ögel, K. (2017). İnternet Bağımlılığı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. MCB University Press, 9(5), 1-6.
 • Schwab, K. (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi, (Çev. Zülfü Dicleli), İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Skivko, M., Korneeva, E., ve Kolmykova, M., (2019). Digital Minimalism as a Leading Limitation of Media Communications in the Heyday of Digital Culture. In Proceedings of the 6th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL-6-2019) (pp. 225-229).
 • Syvertsen, T. ve Enli, G. (2020). Digital detox: Media resistance and the promise of authenticity. Convergence, 26(5-6), 1269-1283.
 • Uzelac, A. (2008). How to understand digital culture: Digital culture- aresource for a knowledge society? A. Uzelac ve B. Cvjeticanin (Ed.) Digital Culture: The Changing Dynamics içinde (s. 7-21). Croatia: Institute for International Relations.
 • Wignall, N. (2018). What is Digital Minimalism, https://nickwignall.com/what-is-digital-minimalism/ Erişim Tarihi: 19.01.2022
 • Yengin, D. ve Bayındır, B. (2019). Dijital Bağımlı, (Editör Gökmen H. Karadağ) Dijital Hastalıklar kitabı, İstanbul: Der Yayınları.
 • Zach, S. ve Lissitsa, S. (2016). Internet use and leisure time physical activity of adults–A nationwide survey. Computers in Human Behavior, 60, 483-491.
APA BİRİCİK Z (2022). DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. , 897 - 912. 10.7456/11203100/022
Chicago BİRİCİK Zeynep DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. (2022): 897 - 912. 10.7456/11203100/022
MLA BİRİCİK Zeynep DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. , 2022, ss.897 - 912. 10.7456/11203100/022
AMA BİRİCİK Z DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. . 2022; 897 - 912. 10.7456/11203100/022
Vancouver BİRİCİK Z DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. . 2022; 897 - 912. 10.7456/11203100/022
IEEE BİRİCİK Z "DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM." , ss.897 - 912, 2022. 10.7456/11203100/022
ISNAD BİRİCİK, Zeynep. "DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM". (2022), 897-912. https://doi.org/10.7456/11203100/022
APA BİRİCİK Z (2022). DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12(3), 897 - 912. 10.7456/11203100/022
Chicago BİRİCİK Zeynep DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 12, no.3 (2022): 897 - 912. 10.7456/11203100/022
MLA BİRİCİK Zeynep DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.12, no.3, 2022, ss.897 - 912. 10.7456/11203100/022
AMA BİRİCİK Z DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2022; 12(3): 897 - 912. 10.7456/11203100/022
Vancouver BİRİCİK Z DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2022; 12(3): 897 - 912. 10.7456/11203100/022
IEEE BİRİCİK Z "DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12, ss.897 - 912, 2022. 10.7456/11203100/022
ISNAD BİRİCİK, Zeynep. "DİJİTAL BAĞIMLILIKLAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMA YOLU OLARAK DİJİTAL MİNİMALİZM". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 12/3 (2022), 897-912. https://doi.org/10.7456/11203100/022