Yıl: 2022 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 56 - 61 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dermato.2021-86767

COVID-19 Enfeksiyonunun Hastanede Yatış Süresiyle İlişkili Kutanöz Bulguları: Prospektif, Çok Merkezli Çalışma

Öz:
Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)], Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edildi. Vaka sayısı arttıkça enfeksiyon multisistemik bir hastalık olarak gözlemlenmeye başlandı. Solunum, kardiyak, hepatit, renal, vasküler, gastrointestinal sistemler ve son olarak deri, COVID-19’un hedef organları olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19’un kutanöz belirtilerini ve bunların hasta prognozu üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Mayıs-Temmuz 2021 tarihleri arasında hastanede yatan toplam 192 COVID-19 vakası çalışmaya dâhil edildi. Hastaların, hastanede kalış süreleri [length of stay (LoS)] kaydedildi. Hastaların yatış ve taburculuk kararları ve tüm tedavileri, Sağlık Bakanlığının pandemi kılavuzlarına göre tedaviyi yapan hekimin inisiyatifinde belirlendi. Ateş, yorgunluk, öksürük, nefes darlığı, miyalji, anosmi ve baş ağrısı, COVID-19 semptomları olarak kabul edildi. Bulgular: On olguda dermatolojik bulgular görüldü. Dermatolojik bulgusu olan gruptaki LoS, dermatolojik bulgusu olmayan gruba göre daha kısaydı ve gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Hastaların taburcu edilmesi çalışmanın bitiş noktasıydı. Sonuç: Çok merkezli çalışmamız, kutanöz bulguları olan hastaların genellikle COVID-19 için klasik semptomlarının olmadığını ve daha kısa bir LoS’a sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Dermatoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Zhao Q, Fang X, Pang Z, Zhang B, Liu H, Zhang F. COVID-19 and cutaneous manifestations: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34(11):2505-10. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 2. Marzano AV, Cassano N, Genovese G, Moltrasio C, Vena GA. Cutaneous manifestations in patients with COVID-19: a preliminary review of an emerging issue. Br J Dermatol. 2020; 183(3):431-42. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 3. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al; China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727- 33. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 4. Giavedoni P, Podlipnik S, Pericàs JM, Fuertes de Vega I, García-Herrera A, Alós L, et al. Skin manifestations in COVID-19: prevalence and relationship with disease severity. J Clin Med. 2020;9(10):3261. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 5. Wollina U, Chiriac A, Karadag AS. The dermatological spectrum of coronavirus disease-19 disease: cutaneous signs for diagnostics and prognosis and an expanded classification. Open Access Maced J Med Sci. 2020;8(T1): 294-303. [Crossref]
 • 6. Drenovska K, Schmidt E, Vassileva S. Covid-19 pandemic and the skin. Int J Dermatol. 2020;59(11):1312-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 7. Freeman EE, McMahon DE, Lipoff JB, Rosenbach M, Kovarik C, Desai SR, et al. The spectrum of COVID-19-associated dermatologic manifestations: An international registry of 716 patients from 31 countries. J Am Acad Dermatol. 2020;83(4):1118-29. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 8. Rees EM, Nightingale ES, Jafari Y, Waterlow NR, Clifford S, B Pearson CA, et al. COVID-19 length of hospital stay: a systematic review and data synthesis. BMC Med. 2020;18(1): 270. [Crossref] [PubMed] [PMC] 9. Gül Ü. COVID-19 and dermatology. Turk J Med Sci. 2020;50(8):1751-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 10. Galván Casas C, Català A, Carretero Hernández G, Rodríguez-Jiménez P, Fernández-Nieto D, Rodríguez-Villa Lario A, et al. Class ification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 cases. Br J Dermatol. 2020;183(1):71-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 11. Algaadi SA. Urticaria and COVID-19: a review. Dermatol Ther. 2020;33(6):e14290. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Imbalzano E, Casciaro M, Quartuccio S, Minciullo PL, Cascio A, Calapai G, et al. Association between urticaria and virus infections: a systematic review. Allergy Asthma Proc. 2016;37(1):18-22. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, Yuan YD, Yang YB, Yan YQ, et al. Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy. 2020;75(7):1730-41. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Dastoli S, Bennardo L, Patruno C, Nisticò SP. Are erythema multiforme and urticaria related to a better outcome of COVID-19? Dermatol Ther. 2020;33(4):e13681. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 15. Elsaie ML, Youssef EA, Nada HA. Herpes zoster might be an indicator for latent COVID 19 infection. Dermatol Ther. 2020;33(4): e13666. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 16. Llamas-Velasco M, Rodríguez-Jiménez P, Chicharro P, De Argila D, Muoz- Hernández P, Daudén E. Reply to "Varicella-like exanthem as a specific COVID-19-associated skin manifestation: Multicenter case series of 22 patients": To consider varicella-like exanthem associated with COVID-19, virus varicella zoster and virus herpes simplex must be ruled out. J Am Acad Dermatol. 2020;83(3):e253-4. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 17. Thai PQ, Toan DTT, Son DT, Van HTH, Minh LN, Hung LX, et al. Factors associated with the duration of hospitalisation among COVID-19 patients in Vietnam: a survival analysis. Epidemiol Infect. 2020;148:e114. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 18. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061-9. Erratum in: JAMA. 2021;325(11):1113. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 19. Lescure FX, Bouadma L, Nguyen D, Parisey M, Wicky PH, Behillil S, et al. Clinical and virological data of the first cases of COVID-19 in Europe: a case series. Lancet Infect Dis. 2020;20(6):697-706. Erratum in: Lancet Infect Dis. 2020. Erratum in: Lancet Infect Dis. 2020;20(6):e116. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 20. CDC COVID-19 Response Team. Severe outcomes among patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) - United States, February 12- March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(12):343-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 21. Wu S, Xue L, Legido-Quigley H, Khan M, Wu H, Peng X, et al. Understanding factors influencing the length of hospital stay among non-severe COVID-19 patients: a retrospective cohort study in a Fangcang shelter hospital. PLoS One. 2020;15(10):e0240959. [Crossref] [PubMed] [PMC]
APA TATLIPARMAK A, SERDAR Z, KARTAL S, ÇELİK G, HACINECİPOĞLU F, TEMEL Ş, KOCABAŞ YENİPAZAR G, SERDAR İ, TATLIPARMAK A (2022). COVID-19 Enfeksiyonunun Hastanede Yatış Süresiyle İlişkili Kutanöz Bulguları: Prospektif, Çok Merkezli Çalışma. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 32(1), 56 - 61. 10.5336/dermato.2021-86767
Chicago TATLIPARMAK Aslı,SERDAR Zehra AŞİRAN,KARTAL Selda Pelin,ÇELİK Gökçen,HACINECİPOĞLU Fatmanur,TEMEL Şirin YURTLU,KOCABAŞ YENİPAZAR Gizem,SERDAR İnci,TATLIPARMAK Ali Cankut COVID-19 Enfeksiyonunun Hastanede Yatış Süresiyle İlişkili Kutanöz Bulguları: Prospektif, Çok Merkezli Çalışma. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 32, no.1 (2022): 56 - 61. 10.5336/dermato.2021-86767
MLA TATLIPARMAK Aslı,SERDAR Zehra AŞİRAN,KARTAL Selda Pelin,ÇELİK Gökçen,HACINECİPOĞLU Fatmanur,TEMEL Şirin YURTLU,KOCABAŞ YENİPAZAR Gizem,SERDAR İnci,TATLIPARMAK Ali Cankut COVID-19 Enfeksiyonunun Hastanede Yatış Süresiyle İlişkili Kutanöz Bulguları: Prospektif, Çok Merkezli Çalışma. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, vol.32, no.1, 2022, ss.56 - 61. 10.5336/dermato.2021-86767
AMA TATLIPARMAK A,SERDAR Z,KARTAL S,ÇELİK G,HACINECİPOĞLU F,TEMEL Ş,KOCABAŞ YENİPAZAR G,SERDAR İ,TATLIPARMAK A COVID-19 Enfeksiyonunun Hastanede Yatış Süresiyle İlişkili Kutanöz Bulguları: Prospektif, Çok Merkezli Çalışma. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 2022; 32(1): 56 - 61. 10.5336/dermato.2021-86767
Vancouver TATLIPARMAK A,SERDAR Z,KARTAL S,ÇELİK G,HACINECİPOĞLU F,TEMEL Ş,KOCABAŞ YENİPAZAR G,SERDAR İ,TATLIPARMAK A COVID-19 Enfeksiyonunun Hastanede Yatış Süresiyle İlişkili Kutanöz Bulguları: Prospektif, Çok Merkezli Çalışma. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 2022; 32(1): 56 - 61. 10.5336/dermato.2021-86767
IEEE TATLIPARMAK A,SERDAR Z,KARTAL S,ÇELİK G,HACINECİPOĞLU F,TEMEL Ş,KOCABAŞ YENİPAZAR G,SERDAR İ,TATLIPARMAK A "COVID-19 Enfeksiyonunun Hastanede Yatış Süresiyle İlişkili Kutanöz Bulguları: Prospektif, Çok Merkezli Çalışma." Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 32, ss.56 - 61, 2022. 10.5336/dermato.2021-86767