Yıl: 2005 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 315 - 317 Metin Dili: Türkçe

Akut posterior multifokal plakoid epiteliopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları

Öz:
Olgu Sunumu: Akut posterior multifokal plakoid pigment epiteliopati (APMPPE) teşhisi konulan 17 yaşındaki hastanın optik koherens tomografi incelemesi yapıldı. Hastanın gözdibi muayenesinde her iki gözde arka kutupta çok sayıda krem-beyaz plak benzeri lezyonlar tespit edildi. Floresein anjiografinin erken döneminde lezyonlar hipofloresan özellikte iken, geç dönemde boyanma gözlendi. Optik koherens tomografi lezyonların bulunduğu bölgede retina pigment epitelinin sınırlarının bozulduğunu göstermekteydi. Retina normal görünümdeydi. Bu olguda optik koherens tomografi incelemesinin sağladığı in-vivo değerlendirme lezyonların bulunduğu bölgede sadece retina pigment epitelinin etkilendiğini, retinanın normal olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: Ergen Floresan anjiyografi Tomografi, optik koherens Kadın Gözün epitel pigmenti

Optical coherence tomography findings in a patient with acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy

Öz:
Case Report: PA 17-year old woman with acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy (APMPPE) was examined by optical coherence tomography. Fundus examination demonstrated bilateral multiple creamy-white plaque like lesions in the posterior pole. Fluorescein angiography showed early blockage and late staining of the lesions. Optical coherence tomography disclosed irregular border of retina pigment epithelium in the affected area. The retina was normal. In this case, in vivo investigation by optical coherence tomography confirmed that only the retina pigment epithelium was affected.
Anahtar Kelime: Female Fluorescein Angiography Pigment Epithelium of Eye Adolescent Tomography, Optical Coherence

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Bibliyografik
  • 1. Süllü Y, Kaman A, Öge İ, ve ark.: Akut posterior multifokal plako-id pigment epiteliyopati. Ret-Vit 2001 ;9:165-168.
  • 2. Sınık B, Özkan SS, Soykan E, ve ark.: Akut posterior multifokal plakoid epiteliyopatide uzun dönem takip sonuçları. T Oft Gaz 2000;30:390-394.
  • 3. Park D, Schatz H, McDonald HR, et al.: Acute multifocal posterior placoid pigment epitheliopathy: A theory of pathogenesis. Retina 1995;15:351-352.
  • 4. Wolf MD, Folk JC, Panknene CA, et al.: HLA-B7 and HLA-DR2 antigens and acute placoid multifocal pigment epitheliopathy. Arch Ophthalmol 1990;108:698-700.
  • 5. Quillen DA, Davis JB, Gottlieb JL, et al.: The white dot syndromes. Am J Ophthalmol 2004;137:538-550. 3
  • 6. Nussenblatt RB, Whitcup SM, Palestina AG: Uveitis. Fundamentals and Clinical Practice. Mosby. St. Louis 1996, P:371-384.
  • 7. Pedroza-Seres M: Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy. In Foster CS, Vitale AT: Diagnosis and Treatment of Uveitis. W.B. Sounders Co. Philadelphia 2002;772-779.
  • 8. Subaşı M, Koksal M, Özer A, et al.: İyi prognozlu multifokal kori-oretinopatiler. Ret-Vit 1997;5:117-120.
  • 9. Gass JDM.: Stereoscopic atlas of macular disease. St. Louis: Mosby, 1997:668-675.
  • 10. Garg SG, Jampol LM.: Macular serous detachment in acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Retina 2004;24:650-651.
APA KARAÇORLU A, ÖZDEMİR H, ŞENTÜRK F, KARAÇORLU M (2005). Akut posterior multifokal plakoid epiteliopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus, 13(4), 315 - 317.
Chicago KARAÇORLU Arf Serra,ÖZDEMİR Hakan,ŞENTÜRK Fevzi,KARAÇORLU Murat Akut posterior multifokal plakoid epiteliopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus 13, no.4 (2005): 315 - 317.
MLA KARAÇORLU Arf Serra,ÖZDEMİR Hakan,ŞENTÜRK Fevzi,KARAÇORLU Murat Akut posterior multifokal plakoid epiteliopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus, vol.13, no.4, 2005, ss.315 - 317.
AMA KARAÇORLU A,ÖZDEMİR H,ŞENTÜRK F,KARAÇORLU M Akut posterior multifokal plakoid epiteliopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus. 2005; 13(4): 315 - 317.
Vancouver KARAÇORLU A,ÖZDEMİR H,ŞENTÜRK F,KARAÇORLU M Akut posterior multifokal plakoid epiteliopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus. 2005; 13(4): 315 - 317.
IEEE KARAÇORLU A,ÖZDEMİR H,ŞENTÜRK F,KARAÇORLU M "Akut posterior multifokal plakoid epiteliopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları." Retina-Vitreus, 13, ss.315 - 317, 2005.
ISNAD KARAÇORLU, Arf Serra vd. "Akut posterior multifokal plakoid epiteliopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları". Retina-Vitreus 13/4 (2005), 315-317.