Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 480 Sayfa Aralığı: 45 - 50 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-06-2022

Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Öz:
Deprem kuşağında bulunan Türkiye’nin depreme dayanıklı şekilde yenilenmesi gereken yüzbinlerce binası bulunmaktadır. 1990 öncesi yapılmış konut stoğu hala ciddi sorun olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle büyük nüfus barındıran ve çeyrek yüzyıl sonraki öngörülen nüfusu ile Avrupa’nın en büyük kenti durumuna gelmesi beklenen İstanbul’da yaklaşık 2 milyonun üzerinde bina bulunmaktadır. Bu ürkütücü tablo Türkiye’nin her ne koşul altında olursa olsun zaman yitirmeden depreme dayanıksız durumdaki konut stoğunu yenilemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada gerek devlete, gerek çürük binalarda yaşayan kat maliklerine ve gerekse inşaat sektöründe çalışan şirketlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Birden fazla inşaat şirketinin gerek adi ortaklık ve gerekse konsorsiyum şeklinde bir araya gelerek güçlerini amaç ve hedef yönünde birleştirerek Türkiye’nin acil çözüm bekleyen bu sorununu ortadan kaldırmak için çaba harcamaları yaşamsal önemdedir. İşte birden fazla inşaat şirketinin kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yapmak üzere adi ortaklık şeklinde güçlerini birleştirmeleri halinde vergi hukuku yönünden nasıl bir tablonun onları beklediği bu çalışmada irdelenmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
  • - Murat Arksak, “Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi Nedir?”, https://barandogan. av.tr/blog/gayrimenkul-hukuku/kat-karsiligi-arsapayi- karsiligi-insaat-sozlesmesi-nasil-yapilir.html
  • - Rüknettin Kumkale, “Bir sermaye şirketi ile şahıslar arasında adi ortaklık kurulması”, Dünya Gazetesi, 27.01.2015, https://www.dunya.com/kose-yazisi/ bir-sermaye-sirketi-ile-sahislar-arasinda-adi-ortaklikkurulmasi/ 22756
  • - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  • - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  • - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  • - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
APA EROL A (2021). Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. , 45 - 50.
Chicago EROL AHMET Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. (2021): 45 - 50.
MLA EROL AHMET Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. , 2021, ss.45 - 50.
AMA EROL A Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. . 2021; 45 - 50.
Vancouver EROL A Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. . 2021; 45 - 50.
IEEE EROL A "Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu." , ss.45 - 50, 2021.
ISNAD EROL, AHMET. "Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu". (2021), 45-50.
APA EROL A (2021). Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. Vergi Dünyası Dergisi, 1(480), 45 - 50.
Chicago EROL AHMET Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. Vergi Dünyası Dergisi 1, no.480 (2021): 45 - 50.
MLA EROL AHMET Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. Vergi Dünyası Dergisi, vol.1, no.480, 2021, ss.45 - 50.
AMA EROL A Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. Vergi Dünyası Dergisi. 2021; 1(480): 45 - 50.
Vancouver EROL A Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu. Vergi Dünyası Dergisi. 2021; 1(480): 45 - 50.
IEEE EROL A "Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu." Vergi Dünyası Dergisi, 1, ss.45 - 50, 2021.
ISNAD EROL, AHMET. "Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu". Vergi Dünyası Dergisi 1/480 (2021), 45-50.