Yıl: 1998 Cilt: 22 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 447 - 461 Metin Dili: Türkçe

A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey)

Öz:
Hasan Uğurlu Baraj Gölü fitoplankton topluluğu ve mevsimsel değişimi iki istasyondan alınan örneklerde, Temmuz 1992 - Aralık 1993 tarihleri arasında araştırılmıştır. Fitoplanktonda Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Dinophyta ve Euglenophyta'ya ait 57 takson tesbit edilmiştir. Fitoplanktonda Asterionella formosa, Cyclotella planetonica, Pediastrum simplex ve Ceratium hirundinella belirli aylarda aşırı çoğalmalar yapmıştır. Fitoplankton topluluğunda ve mevsimsel değişiminde ışık ve sıcaklık etkili olmuş, göldeki besin tuzları miktarı ise sınırlayıcı olmamıştır. Hasan Uğurlu Baraj Gölü; morfometrik yapısı, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri ve farklı taksonların belirli aylarda aşırı çoğalmalar yaptığı bir fitoplankton tipi içermesi nedeni ile mezotrof karakter taşımaktadır.
Anahtar Kelime: populasyon dinamiği barajlar flora fitoplankton mevsimsel değişimler su kalitesi Samsun

Hasan Uğurlu Baraj Gölü (Samsun - Türkiye) fitoplanktonu üzerinde bir araştırma

Öz:
The composition and seasonal variations of phytoplankton of Hasan UĞURLU Dam Lake were studied using samples collected from two stations between July 1992 to December 1993. 57 taxa were identified belonging to the Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Dinophyta and Euglenophyta divisions of phytoplankton. In the phytoplankton, Asterionella formosa, Cyclotella plane-tonka, Pediastrum simplex and Ceratium hirundinella caused water blooms in certain months. The light density and temperature affected the composition and seasonal variations in phytoplankton considerably. Nutrient levels in the lake did not limit the seasonal variations in phytoplankton. It was determined that Lake Hasan Uğurlu had mesotrophic characteristics because of the morpho-metric structure, physical and chemical properties of the water and a phytoplankton type which caused water blooming by various taxa during certain months
Anahtar Kelime: population dynamics Samsun dams flora phytoplankton seasonal variation water quality

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Aykulu, G., Obalı, O. Phytoplankton Biomass in the Kurtboğazı Dam Lake. Comun. Fac. Sci. Univ. Ank., Tome 24, Serie C2, 29-45, 1981.
 • 2. Gönülol, A., Aykulu, G. Çubuk-I Baraj Gölü algleri üzerinde araştırmalar I. Fitoplanktonun kompozisyonu ve yoğunluğunun mevsimsel değişimi, Doğa Bilim Dergisi. A2, 8, 2, 330-342, 1984.
 • 3. Gönülol, A. Studies on the phytoplankton of the Bayındır Dam Lake. Commun. Fac. Bci. Univ ANk., ISSN 0256- 7865, Serie C, Tome 3, 21-38, 1985.
 • 4. Yıldız, K. Altınapa Baraj Gölü alg toplulukları üzerinde araştırmalar Kısım I: Fitoplankton topluluğu. Doğa Bilim Dergisi. A2, 9, 2, 419-427, 1985.
 • 5. Altuner, Z., Gürbüz, H. Tercan Baraj Gölü fitoplankton topluluğu üzerinde bir araştırma. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz, 131-140, 1990.
 • 6. Gönülol, A., Çomak, Ö. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) fitoplanktonu üzerinde floristik araştırmalar ICyanophyta. Doğa-Tr. J. of Botany, 16, 223-245, 1992.
 • 7. Gönülol, A., Çomak, Ö. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) fitoplanktonu üzerinde floristik araştırmalar IVBacillariophyta, Dinophyta, Xanthophyta. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, 4(1), 1-19, 1992.
 • 8. Gönülol, A., Çomak, Ö. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) fitoplanktonu üzerinde floristik araştırmalar IIEuglenophyta. Doğa-Tr. J. of Botany, 17, 163-169, 1993.
 • 9. Gönülol, A., Çomak, Ö. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) fitoplanktonu üzerinde floristik araştırmalar IIIChlorophyta. Doğa-Tr. J. of Botany, 17, 4, 227-236, 1993.
 • 10. Gönülol, A., Arslan, N. Samsun-İncesu Deresi alg florası üzerinde araştırmalar. Doğa-Tr. J. of Botany, 16, 311-334, 1992.
 • 11. Lund, J.W.G., Kipling, E.D., Le Cren. The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of estimation by counting. Hydrobiol., 11, 143-170, 1958.
 • 12. Round, F.E. An investigation of two benthic algal communities in Malharm Tarn, Yorkshire. J. Ecol. 41: 174-197, 1953.
 • 13. APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods fod the Examination of Water and Wastewater, 18th Edition. Washington DC, USA., 1992.
 • 14. Husted, F. Bacillariophyta (Diatome) Heft. 10(In a Pacher die suswassers flora mitteleuropas). 466 pp., Gwstav Fischer Dub., Jena, Germany, 1930.
 • 15. Fremy, P. Les Myxophycees de 1’Afrique equatoriale Française. 304 pp., CEAN, 1930.
 • 16. Cleve-Euler, A. Die diatomen von Schweden und Finnland. 458 pp., Verlag Von J. Cramer, 1968.
 • 17. Huber-Pestalozzi, G.U.A. Das Phytoplankton des Susswassers. Systematik und Biologie. Part 1: Cyanophycean (Blaualgen). 342 pp., E. Schweizerbarth’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart, 1968.
 • 18. Huber-Pestalozzi, G.U.A. Das Phytoplankton des Susswassers. Systematik und Biologie. Part 4: Euglenophycean. 606 pp., E. Schweizerbarth’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Sututtgart., 1969.
 • 19. Huber-Pestalozzi, G.U.A. Das Phytoplankton des Susswassers. Systematik und Biologie. Part 6: Fott, Bohuslav: Chlorophyceae (Grunalgen), Ordnung Tetrasporales. 116 S., E. Schweizerbarth’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart., 1972.
 • 20. Huber-Pestalozzi, G.U.A. Das Phytoplankton des Susswassers. Systematik und Biologie. Part 5: Chlorophyceae (Grunalgen), Ordung Volvocales. 744 S., E. Schweizerbarth’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart., 1974.
 • 21. Huber-Pestalozzi, G.U.A. Das Phytoplankton des Susswassers. Systematik und Biologie. Part 3, Teiy: 2 Auflage Pyrrophyta. 310 S., E. Schweizirbarth’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart, 1976.
 • 22. Huber-Pestalozzi, G.U.A. Das Phytoplankton des Susswassers. Systematik und Biologice. Part 8: Foerster, K.: Conjugatophyceae, Desmidiales (excl Zygnemataceae) und Zygnematales. Lieferung 1, 543 p., E. Schweizerbarth’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart., 1982.
 • 23. Hu.er-Pestalozzi, G.U.A. Das Phytoplankton des Susswassers. Systematik und Biologie. Part 7, Teil 1: Komarek, J. und B. Fott: Chlorophyceae (Grunalgen), Ordnung Chloroccales. 1044 S., E. Schweizerbarth’sche Verlagbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart., 1983.
 • 24. Prescott, G.W. Algae of the western Great Lakes Area. 977 pp., Brown comp. pub., Dbuque, Iowa., 1973.
 • 25. Round, F.E. The ecology of algae. 653 pp., Cambridge University press., 653 p., 1984.
 • 26. Ortalama ve Ekstem Kıymetler Meteoroloji Bülteni, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1974.
 • 27. Lund, J. W. G. The ecology of Freshwater Phytoplankton. Biol. Rew, Vol. 40(2): 231-293, 1965.
 • 28. Hutchinson, G. E. A treatise on limnology Vol: II Introduction to lake biology and limnoplankton. 1115 pp., John Wiley and Sons. Inc., New York, London-Sydney., 1967.
 • 29. Şazıcı, N., Gönülol, A. Suat Uğurlu Baraj Gölü (Çarşamba, Samsun-Türkiye) Fitoplanktonu üzerinde floristik ve ekolojik bir araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Derg., 11, 42, 31-56., 1994.
 • 30. Fott, B. Studies in Phycology. E. Schweizerbarth’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart. 304 pp., 1969.
 • 31. Gönülol, A., Obalı, O. Phytoplankton of Karamık Lake (Afyon) Turkey. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank., ISSN 0256- 7865, Ser. C, Vol. 4, 105-128., 1986.
 • 32. Obalı, O. Mogan Gölü fitoplanktonunun değişimi. Doğa Bilim Dergisi. A2, 8, 1, 91-104., 1984.
 • 33. Altuner, Z. Tortum Gölünden Bir Astasyondan Alınan Fitoplanktonun Kalitatif ve Kantitatif Olarak İncelenmesi. Doğa Bilim Dergisi, A2, 8, 2, 162-182., 1984.
 • 34. Cirik-Altındağ, S. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu III-Chlorophyta. Doğa Bilim Dergisi, A2, 8, 1, 1-8, 1984.
 • 35. Cirik, S., Ş. Limnoloji. 135 s., E.Ü. Su Ürünleri Yay. No: 21., 1991.
 • 36. Cirik-Altındağ, S. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu II-Euglenophyta. Doğa Bilim Dergisi, A, 7, 3, 460-468., 1983.
APA GÖNÜLOL A, OBALI O (1998). A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). , 447 - 461.
Chicago GÖNÜLOL ARİF,OBALI Olcay A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). (1998): 447 - 461.
MLA GÖNÜLOL ARİF,OBALI Olcay A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). , 1998, ss.447 - 461.
AMA GÖNÜLOL A,OBALI O A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). . 1998; 447 - 461.
Vancouver GÖNÜLOL A,OBALI O A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). . 1998; 447 - 461.
IEEE GÖNÜLOL A,OBALI O "A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey)." , ss.447 - 461, 1998.
ISNAD GÖNÜLOL, ARİF - OBALI, Olcay. "A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey)". (1998), 447-461.
APA GÖNÜLOL A, OBALI O (1998). A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). Turkish Journal of Biology, 22(4), 447 - 461.
Chicago GÖNÜLOL ARİF,OBALI Olcay A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). Turkish Journal of Biology 22, no.4 (1998): 447 - 461.
MLA GÖNÜLOL ARİF,OBALI Olcay A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). Turkish Journal of Biology, vol.22, no.4, 1998, ss.447 - 461.
AMA GÖNÜLOL A,OBALI O A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). Turkish Journal of Biology. 1998; 22(4): 447 - 461.
Vancouver GÖNÜLOL A,OBALI O A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey). Turkish Journal of Biology. 1998; 22(4): 447 - 461.
IEEE GÖNÜLOL A,OBALI O "A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey)." Turkish Journal of Biology, 22, ss.447 - 461, 1998.
ISNAD GÖNÜLOL, ARİF - OBALI, Olcay. "A study on the phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun -Turkey)". Turkish Journal of Biology 22/4 (1998), 447-461.