Sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmezleri: KOBİ’ler ve Ar-Ge. KOBİ’lerde Ar-Ge’nin önündeki engelleri belirlemeye yönelik bir araştırma

Yıl: 2022 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 22 - 40 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.15295/bmij.v10i1.1905

Sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmezleri: KOBİ’ler ve Ar-Ge. KOBİ’lerde Ar-Ge’nin önündeki engelleri belirlemeye yönelik bir araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir gelişme için önemli role sahip olan KOBİ’lerde Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki engellerin belirlenmesidir. Bu doğrultuda Ar-Ge başarısının önündeki engellerin belirlenmesi için açıklayıcı çoklu durum analizi uygulanmıştır. Literatür araştırması, görüşme ve doküman inceleme, mülakat, analiz ve değerlendirme aşamalarından oluşan araştırma deseni doğrultusunda ulaşılan sonuçlar şunlardır. KOBİ’lerde Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki engeller dört kategoride sınıflandırılmaktadır: Beşerî sermaye ile ilgili faktörler, maliyet kaynaklı faktörler, bilgi ile ilgili faktörler ve yönetim ile ilgili faktörler. Sonuç bölümünde bu kategoriler tanımlanırken Ar-Ge profesyonellerinin görüş ve önerilerine de yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜNEŞ K, KARAKUŞ G (2022). Sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmezleri: KOBİ’ler ve Ar-Ge. KOBİ’lerde Ar-Ge’nin önündeki engelleri belirlemeye yönelik bir araştırma. Business and Management Studies: An International Journal, 10(1), 22 - 40. 10.15295/bmij.v10i1.1905
Chicago GÜNEŞ Kasım,KARAKUŞ GÜZİDE Sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmezleri: KOBİ’ler ve Ar-Ge. KOBİ’lerde Ar-Ge’nin önündeki engelleri belirlemeye yönelik bir araştırma. Business and Management Studies: An International Journal 10, no.1 (2022): 22 - 40. 10.15295/bmij.v10i1.1905
MLA GÜNEŞ Kasım,KARAKUŞ GÜZİDE Sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmezleri: KOBİ’ler ve Ar-Ge. KOBİ’lerde Ar-Ge’nin önündeki engelleri belirlemeye yönelik bir araştırma. Business and Management Studies: An International Journal, vol.10, no.1, 2022, ss.22 - 40. 10.15295/bmij.v10i1.1905
AMA GÜNEŞ K,KARAKUŞ G Sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmezleri: KOBİ’ler ve Ar-Ge. KOBİ’lerde Ar-Ge’nin önündeki engelleri belirlemeye yönelik bir araştırma. Business and Management Studies: An International Journal. 2022; 10(1): 22 - 40. 10.15295/bmij.v10i1.1905
Vancouver GÜNEŞ K,KARAKUŞ G Sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmezleri: KOBİ’ler ve Ar-Ge. KOBİ’lerde Ar-Ge’nin önündeki engelleri belirlemeye yönelik bir araştırma. Business and Management Studies: An International Journal. 2022; 10(1): 22 - 40. 10.15295/bmij.v10i1.1905
IEEE GÜNEŞ K,KARAKUŞ G "Sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmezleri: KOBİ’ler ve Ar-Ge. KOBİ’lerde Ar-Ge’nin önündeki engelleri belirlemeye yönelik bir araştırma." Business and Management Studies: An International Journal, 10, ss.22 - 40, 2022. 10.15295/bmij.v10i1.1905