Yıl: 1998 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 93 - 97 Metin Dili: Türkçe

Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey)

Öz:
Suat Uğurlu Baraj Gölü fitoplankton aşırı üremelerin mevsimsel değişimi Temmuz 1992 - Aralık 1993 tarihleri arasında incelendi. Asterionella formosa Hassal, Cyclotella planctonica Brunthaler, Melosira granulata (Ehr.) Ralfs (Bacillariophyta): Pediastrum simplex Meyen, Pandorina morum Borry (Chlorophyta); Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Schrank (Dinophyta) türleri belirli aylarda aşırı çoğalmalara neden oldu. Araştırma süresince gölde N/P oranı 10.3-62.5 arasında değişti. Bu oranın değişimine paralel olarak Yaz aylarında fosfatı daha fazla kullanan P. simplex, P. morum, C. hirundinella; Kış aylarında ise nitratı daha fazla fosfatı daha az kullanan A. formosa, C. planctonica ve M. granulata'nn aşın çoğaldığı tespit edildi.
Anahtar Kelime: barajlar Samsun fitoplankton mevsimsel değişimler azot/fosfor oranı mevsimsel bolluk

Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde (Samsun - Türkiye) fitoplankton aşırı üremelerinin mevsimsel değişimi

Öz:
The seasonal variations in phytopiankton blooms in Suat Uğurlu Reservoir were studied between July 1992 and December 1993. In certain months, the species Asterionella formosa Hassal, Cyclotella planctonica Brunthaler, Melosira granulata (Ehr.) Ralfs (Bacillariophyta); Pediastrum simplex Meyen, Pandorina morum Borry (Chlorophyta) and Ceratium hirundinella (0 F. MOIIer) Schrank (Dinophyta) produced blooms in the lake. During the study period, the measured N/P ratio in the water varied from 10.3 mg/lt to 62.5. In accordance with these variations, P. simplex, P. morum and C. hirundinella, which consume high levels of phosphate, produced blooms in summer, whereas the blooms in winter were produced by A. formosa, C. planctonica and M. granulata, which consume more nitrate than phosphate.
Anahtar Kelime: seasonal abundance Samsun dams phytoplankton seasonal variation nitrogen/phosphorus ratio

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Round, F.E., The ecology of algae. 653 pp., Cambridge UniversityPress., (1984).
 • 2.Aykulu, G., Obalı, O., Phytoplankton Biomass in the KurtboğazıDam Lake. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank., Tome 24, Serie C2,29-45, (1981).
 • 3.Gönülol, A., Studies on the phytoplankton of the Bayındır DamLake. Commun. Fac. Sci. Univ Ank., ISSN 0256-7865, Serie C,Tome 3, 21-38, (1985).
 • 4.Altuner, Z., Gürbüz, H. Tercan Baraj Gölü fitoplankton topluluğuüzerinde bir araştırma. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Tem-muz, Erzurum- 31-140, (1990).
 • 5.Tosun, F., Tarımda Uygulamalı İstatistik Metotları Ders Notları,O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Not No: 1, sayfa 58, 66-67, (1993)
 • 6.Lund, J.W.G., Kipling, E.D., Le Creen, The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of es-timation by counting. Hydrobiol., 11, 143-170, (1958).
 • 7.Round, F.E., An investigation of two benthic algal communities inMalharm Tam, morkshire. J. Ecol., 41: 174-197, (1953).
 • 8.APHA, AWWA, WPCF., Standard Methods for the Examination ofWater and Was Water, 18th Edition, Washington DC, USA,(1992).
 • 9.Cleve-Euler, A., Die Diatomeen von Schweden und Finnland. 458pp., Verlag Von J. Cramer, (1968).
 • 10.Huber-Pestalozzi, G., Das Phytoplankton des Susswassers Sys-tematik und Biologie, V. Teil Chlorophyceae (Grunalgen) Ordung:Volvocales. 744 pp., E. Schweizerbarth’ sche Ver-lagsbuchandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart, (1974).
 • 11.Huber-Pestalozzi, G., Das Phytoplankto des Susswassers System-atik und Biologie, III. Teil: 2 Auflage Pyrrophyta 310 pp., E.Schweizerbarth’sche Verlagsbuchhandung (Nagele u. Obermiller),Stuttgart, (1976)
 • 12.Huber- Pestalozzi, G., Das Phytoplankton des Susswassers Sys-tematik und Biologie, Part 7, Teil 1: Komarek, J und B. Foot.:Chlorophyceae (Grunalgen), ordnung Chlorococcales. 1044 pp.E. Schweizerbarth’sche Verlagsbuch handlung (Nagele u. Ober-miller), Stuttgart, (1983).
 • 13.Hutchinson, G.E., A treatise on limnology Vol: II Introduction tolake biology and the limnoplankton. 1115 ppp., John Wiley andSons. Inc., New York, London, Sydney, (1967).
 • 14.Cirik, S., Cirik, Ş., Limnoloji.- 135 s., E.Ü. Su Ürünleri Yay. No:21, (1991).
 • 15.Gönülol, A., Çomak, Ö. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl)fitoplanktonu üzerinde floristik araştırmalar III - Chlorophyta.Doğa - Tr. J. of Botany, 17, 4, 227-236, (1993).
 • 16.Kor, N., Kirlenmenin ekolojik Yönleri, Çevre Bakanlığı Yayınları,Tercüme, 105s., (1978)
APA GÖNÜLOL A, OBALI O (1998). Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). , 93 - 97.
Chicago GÖNÜLOL ARİF,OBALI Olcay Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). (1998): 93 - 97.
MLA GÖNÜLOL ARİF,OBALI Olcay Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). , 1998, ss.93 - 97.
AMA GÖNÜLOL A,OBALI O Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). . 1998; 93 - 97.
Vancouver GÖNÜLOL A,OBALI O Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). . 1998; 93 - 97.
IEEE GÖNÜLOL A,OBALI O "Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey)." , ss.93 - 97, 1998.
ISNAD GÖNÜLOL, ARİF - OBALI, Olcay. "Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey)". (1998), 93-97.
APA GÖNÜLOL A, OBALI O (1998). Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). Turkish Journal of Botany, 22(2), 93 - 97.
Chicago GÖNÜLOL ARİF,OBALI Olcay Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). Turkish Journal of Botany 22, no.2 (1998): 93 - 97.
MLA GÖNÜLOL ARİF,OBALI Olcay Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). Turkish Journal of Botany, vol.22, no.2, 1998, ss.93 - 97.
AMA GÖNÜLOL A,OBALI O Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). Turkish Journal of Botany. 1998; 22(2): 93 - 97.
Vancouver GÖNÜLOL A,OBALI O Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey). Turkish Journal of Botany. 1998; 22(2): 93 - 97.
IEEE GÖNÜLOL A,OBALI O "Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey)." Turkish Journal of Botany, 22, ss.93 - 97, 1998.
ISNAD GÖNÜLOL, ARİF - OBALI, Olcay. "Seasonal variations of phytoplankton blooms in Suat Uğurlu (Samsun - Turkey)". Turkish Journal of Botany 22/2 (1998), 93-97.