Yıl: 1998 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi

Öz:
Sun’i çayır tesislerinde kullanılabilecek baklagil ve buğdaygil yembitkileri ile bunların ikili karışımlarını belirlemek amacıyla planlanan bu çalışma Erzurum sulu şartlarında 3 yıl süreyle yürütülmüştür. Denemede iki baklagil, yonca ve çayır üçgülü ile kelp kuyruğu, kırmızı yumak, çok yıllık çim, çayır yumağı, çayır salkımotu ve kılçıksız brom gibi buğdaygillerin yalnız ve ikili (baklagil+buğdaygil) karışımları karşılaştırılmıştır. Üç yıllık sonuçlara göre, karışım halinde ekimler yalnız ekimlerden daha yüksek kuru ot ve ham protein verimleri ile karışım etkinliğine sahip olmuştur. Karışımlardaki baklagil oranı ortalama % 66.7 olarak belirlenmiştir. Kuru otta en yüksek ham protein oranı yalnız ekilen baklagillerde elde edilirken, en düşük ham protein oranı saf buğdaygil parsellerinde tespit edilmiştir. Bu araştırmada yonca ile kırmızı yumak (Victor); çayır üçgülü ile kırmızı yumak (Nova Rubra), kelp kuyrugu ve çayır yumağı en yüksek kuru ot ve protein verimine sahip karışımlar olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: ham protein Medicago sativa yem bitkileri kimyasal bileşim kuru ot verimi yonca karışım bitki bileşimi yeşil ot

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Determination of suitable forage crop species and their mixtures for meadow establishment

Öz:
This three-year study was conducted in order to determine suitable legume and grass species and their mixtures for meadow establishment under irrigated conditions of Erzurum. In the study, legumes species of alfalfa and red clover and grass species of timothy, red fescue, perennial ryegrass, meadow fescue, kentucky bluegrass and bromegrass, and their binary mixtures were compared. As an average mixtures gave higher hay and crude protein yields and higher mixture efficiency (land equivalent ratio) than pure stands. The percentage of legumes in hay was 66.7% in mixtures. Crude protein content was the highest in pure legume stands and the lowest in pure grass stands. Mixtures of alfalfa + red clover + meadow fescue produced the highest yields.
Anahtar Kelime: plant composition herbage crude protein Medicago sativa fodder plants chemical composition hay yield lucerne mixtures

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Ta, T.C., Faris, M.A., Effects of Alfalfa Proportions and Clipping Frequencies on Timothy-Alfalfa Mixtures. II. Nitrogen Fixation and Transfer, Agron. J., 73, 820-824, 1987a.
 • 2. Sheaffer, C.C., Hovin, A.V., Rabas, D.L., Yield and Composition of Orchardgrass, Tall Fescue and Red Canarygrass Mixtures, Agron. J., 73, 101-107, 1981.
 • 3. Coulman, B.E., Yield and Composition of Monocultures Bromegrass, Orchardgrass, Timothy, Can. J. Plant Sci. 67, 203- 214, 1987.
 • 4. Tosun, F., Korunganın Birlikte Yetistigi Bazı Bugdaygil Yembitkilerinin Azot Oranına, Ot ve Ham Protein Verimlerine Etkisi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak., Arast. Enst. Bül. No: 26, 1968.
 • 5. Altın, M., Erzurum Sartlarında Bazı Yembitkileri ile Bunların Karısımlarının Degisik Azot Dozlarındaki Kuru Ot ve Ham Protein Verimleri ile Karısımların Botanik Kompozisyonu, TÜBITAK, 552/ TOAG 115, 1980 a.
 • 6. Altın, M., Bazı Yembitkileri ile Bunların Karısımlarının Degisik Ekim Sekillerindeki Kuru Ot ve Ham Protein Verimleri, Türlerin Ham Protein Oranları ve Karısımların Botanik Kompozisyonları I. Kuru Ot ve Ham Protein Verimleri, Doga Tar. ve Orm. Der., 6, 93-107, 1982 a.
 • 7. Altın, M. Gökkus, A., Erzurum Sulu Kosullarında Bazı Yembitkileri ile Bunların Karısımlarının Degisik Ekim Sekillerindeki Kuru Ot Verimleri Üzerinde Bir Arastırma, Doga Tu. Tar. ve Orm. Der. 12, 24-36, 1988.
 • 8. Nosland, A., Larger Lime Requirement for Lucerne, Bromegrass Goes Well with Lucerne, Herbage Abst. 58, 241, 1085, 1988.
 • 9. Dale, D.W., Smith, D. Yield and Persistence of Several Legume- Grass Mixtures as Effected by Cutting Frequency and Nitrogen Fertilization, Agron J. 56, 130-133, 1964.
 • 10. Scott, D., Maunsel, L.A., Pasture Irrigation in the Mackenzic Basen 3-Hay Production, New Zealand J. Exp. Agric. 14, 25-29, 1986.
 • 11. Altın, M., Erzurum Sartlarında Bazı Yembitkileri ile Bunların Karısımlarının Degisik Azot Dozlarındaki Kuru Ot ve Ham Protein Verimleri ile Karısımların Botanik Kompozisyonu I. Kuru Ot Verimi, TÜBITAK, 552/TOAG, 115, 1980 b.
 • 12. Gökkus A., Erzurum Sulu Sartlarında Bugdaygil Yembitkileri Adaptasyonu, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl., Arastırma Raporları, 1990.
 • 13. Altın, M., Yalnız ve Baklagillerle Karısık Ekilen Üç Bugdaygil Yembitkisinin Degisik Azot Seviyelerindeki Ham Protein Oranları, Doga Tu. Tar. ve Orm. Der. 12, 24-36, 1987.
 • 14. Manga I., Acar, Z., Erden, I., Bugdaygil Yembitkileri, OMÜ Ziraat Fak., Ders Notu: 6, Samsun, 233 s., 1994.
 • 15. Tosun, F., Baklagil ve Bugdaygil Yembitkileri Kültürü, Atatürk Üniv. Yay. No: 242, Ziraat Fak. Yay. No: 123, Ders Kitapları Seri No: 8, Erzurum, 300 s., 1974.
 • 16. Ofori, F., Stern, W.R., Cereal-Legume Intercropping Systems, Adv. Agron. 41, 41-90, 1987.
 • 17. Frame, J., Hariless, R.D., The Productivity of Four Forage Legumes Sown Alone and with Each Five Companion Grasses, Grass and Forage Sci. 42, 213-223, 1987.
 • 18. Ta., T.C., Faris, M.A., Effects of Alfalfa Proportions and Clipping Frequencies on Timothy-Alfalfa Mixtures, I. Competition and Yield Advantages, Agron. J., 5, 817-820, 1987b.
 • 19. Dancik, J., Vilcek, P., The Effect of Composition of Grass/Lucerne and Grass/Clover Mixtures and Their Establishment on Herbage Yield, Herbage Abst. 57, 131, 840, 1987.
 • 20. Totev, T.V., A Study of Perennial Grasses and Legumes Sown Independently or Double Mixtures on Ploughed Degraded Meadows and Pastures, Herbage Abst. 57, 268, 1930, 1987.
 • 21. Lesak, J., Suverokava, J., Result of Agrotechnical Trials with Clover/Grass Mixtures, Herbage Abst. 59, 384, 50, 1989.
 • 22. Novoselov, Y.K., Aslanov, I.E., Grishina, N.V., Productivity and Persistence of Perennial Herbage Species in a Crop Rotation, Herbage Abst. 58, 42, 108, 1988.
 • 23. Tosun, F.- Altın, M., Çayır-Mer’a Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri, OMÜ Ziraat Fak. Yay No: 1, Ders Kitapları Seri No: 1, Samsun, 229s., 1981.
 • 24. Altın, M., Bazı Yembitkileri ile Bunların Karısımlarının Degisik Ekim Sekillerindeki Kuru ot ve Ham Protein Verimleri, Türlerin Ham Protein Oranları ve Karısımların Botanik Kompozisyonları, II. Ham Protein Oranları ve Karısımların Botanik Kompozisyonları, Doga Tu. Tar. ve Orm. Der. 6, 109-126, 1982 b.
 • 25. Miller, D.A., Forage Crops, Mc Gaw-Hill Book Company, USA, 530P., 1984.
 • 26. Gordon, E.V.R., Smith, D., Changes in the Chemical Compositon of the Herbage of Alfalfa Medium, Red Clover, Ladino Clover and Bromegrass with Advence in Maturity, University of Wisconsin, Agric. Exp. Sta., Res. Report No: 4, 1959.
 • 27. Frame, J., Hariless, R.D., Hurt, I.V., Effect of Seed Rate of Red Clover and of Companion Timothy or Tall Fescue on Herbage Production, Grass and Forage Sci. 4, 459-465, 1985.
APA SERİN Y, GÖKKUŞ A, Tan M, KOÇ A, ÇOMAKLI B (1998). Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. , 13 - 20.
Chicago SERİN Yunus,GÖKKUŞ Ahmet,Tan Mustafa,KOÇ ALI,ÇOMAKLI Binali Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. (1998): 13 - 20.
MLA SERİN Yunus,GÖKKUŞ Ahmet,Tan Mustafa,KOÇ ALI,ÇOMAKLI Binali Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. , 1998, ss.13 - 20.
AMA SERİN Y,GÖKKUŞ A,Tan M,KOÇ A,ÇOMAKLI B Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. . 1998; 13 - 20.
Vancouver SERİN Y,GÖKKUŞ A,Tan M,KOÇ A,ÇOMAKLI B Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. . 1998; 13 - 20.
IEEE SERİN Y,GÖKKUŞ A,Tan M,KOÇ A,ÇOMAKLI B "Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi." , ss.13 - 20, 1998.
ISNAD SERİN, Yunus vd. "Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi". (1998), 13-20.
APA SERİN Y, GÖKKUŞ A, Tan M, KOÇ A, ÇOMAKLI B (1998). Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 22(1), 13 - 20.
Chicago SERİN Yunus,GÖKKUŞ Ahmet,Tan Mustafa,KOÇ ALI,ÇOMAKLI Binali Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 22, no.1 (1998): 13 - 20.
MLA SERİN Yunus,GÖKKUŞ Ahmet,Tan Mustafa,KOÇ ALI,ÇOMAKLI Binali Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.22, no.1, 1998, ss.13 - 20.
AMA SERİN Y,GÖKKUŞ A,Tan M,KOÇ A,ÇOMAKLI B Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 1998; 22(1): 13 - 20.
Vancouver SERİN Y,GÖKKUŞ A,Tan M,KOÇ A,ÇOMAKLI B Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 1998; 22(1): 13 - 20.
IEEE SERİN Y,GÖKKUŞ A,Tan M,KOÇ A,ÇOMAKLI B "Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi." Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 22, ss.13 - 20, 1998.
ISNAD SERİN, Yunus vd. "Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi". Turkish Journal of Agriculture and Forestry 22/1 (1998), 13-20.