Yıl: 2022 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 406 - 416 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33083/joghat.2022.140 İndeks Tarihi: 02-07-2022

TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Öz:
Teknolojinin gelişimi ile son yıllarda robotik uygulamalara ilişkin yayın sayısında artış yaşanmaya başlanmıştır. Yayınların nicel açıdan gelişmesi ile ilgili alanın yer aldığı literatüre dair durum analizinin yapılaması yeni araştırmacılara ışık tutmaktadır. Robotik uygulamalar açısından yeni bir alan olan turizm ve gastronomi çerçevesinde yenilikler içeren çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada turizm ve gastronomi alanında uygulamaya dahil edilen aşçı robot kavramının alanyazın analizinin yapılması amaçlanmıştır. Literatürde daha önce yayınlanan çalışmaları ele alarak güncel trendleri ve kronolojik bilgisini bibliyometrik kavramı ile ortaya konulabilmektedir. Dolayısı ile bu çalışmada aşçı robot kavramına dair SCOPUS veri tabanında yayınlanan makalelerin R programı yardımıyla bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. R programının kullanılması alanyazında yer alan makalelerin farklı boyutları ile okuyuculara sunulmasına yardımcı olmaktadır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde gastronomi ve turizm alanında robotik uygulamalara dair az sayıda makalenin olduğu tespit edilmiştir. Aşçı robot kavramına ilişkin yayın yapan ülkeler ve işbirliği açısından birkaç ülkenin öncül olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aşçı robot konusunda gerçekleştirilen araştırma bulguları ve sonuçları çerçevesinde yeni araştırmaların literatürde yer alan boşluklara yönelik yapılması alanyazının gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelime:

REFLECTIONS OF TECHNOLOGY IN THE KITCHEN: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON COOKING ROBOT BASED ON THE R PROGRAM

Öz:
There has been an increase in the number of publications on robotic applications in recent years with the development of technology. The situation analysis of the literature, which includes the field of quantitative development of publications, sheds light on new researchers. There are many studies involving innovations within the framework of tourism and gastronomy, which is a new field in terms of robotic applications. In this study, it has been aimed to analyze the literature of the cooking robot concept, which is included in the application in tourism and gastronomy fields. By addressing previously published studies in the literature, current trends and chronological information can be revealed with the concept of bibliometrics. Therefore, in this study, bibliometric analysis of the articles published in the SCOPUS database on the concept of the cooking robot has been carried out with the help of the R program. Using the R program helps to present the articles in the literature with different dimensions to the readers. When the results are examined, it has been determined that there are few articles on robotic applications in the fields of gastronomy and tourism. It has been concluded that, in terms of cooperation and countries, several countries are pioneers that publish on the concept of cooking robot. In the framework of the research findings and results on the cooking robot, new researches that will be carried out to fill the gaps in this field will contribute to the development of the literature.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aldebert, B., Dang, R. J. & Longhi, C. (2011). Innovation in the tourism industry: The case of Tourism@. Tourism Management, 32(5), 1204-1213.
 • Aramendia Muneta, M. E. & Ollo López, A. (2013). ICT Impact on tourism industry. International Journal of Management Cases 2013, 15(2), 87-98.
 • Atar, A. (2020). Gelenekselden dijitale turizm sektörü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1640- 1654.
 • Barnett, W., Foos, A., Gruber, T., Keeling, D., Keeling, K. & Nasr, L. (2014). Consumer perceptions of interactive service robots: A value-dominant logic perspective. In Paper presented at The 23rd
 • IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, Edinburgh (pp. 1134–1139).
 • Beer, J. M., Fisk, A. D. & Rogers, W. A. (2014). Toward a framework for levels of robot autonomy in human-robot interaction. Journal of Human-robot Interaction, 3(2), 74.
 • Belanche, D., Casaló, L. V. & Flavián, C. (2021). Frontline robots in tourism and hospitality: service enhancement or cost reduction?. Electronic Markets, 31(3), 477-492.
 • Ben-Ari, M. & Mondada, F. (2017). Elements of robotics. Springer Nature.
 • Buhalis, D. (2000). Trends in information technology and tourism. (Eds) Gartner, W. C. & Lime, W. D. In Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism, 47-61, London: CABI
 • Buhalis, D. (2019), Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: A perspective article, Tourism Review, 75(1), 267-272.
 • Claveria, O., Monte, E., & Torra, S. (2015). Common trends in international tourism demand: Are they useful to improve tourism predictions?. Tourism Management Perspectives, 16, 116-122.
 • Çalışkan, G. & Yıldırım, G. (2021). Geleceğin restoranlarında üretim ve hizmet. (Editör) Çalışkan, G. & Yıldırım, G., Geleceğin Restoranları içinde, 71-86, Ankara: Detay.
 • Çiçek, D. & Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, 196-211.
 • Fusté-Forné, F. (2021). Robot chefs in gastronomy tourism: What's on the menu?. Tourism Management Perspectives, 37, 100774.
 • International Organization for Standardization, ISO 8373:2012(en) Robots and robotic devices – Vocabulary, 2012. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en:term:2.2.
 • Işın, A. & Yalçın, E. (2021). Robotlar ve restoranlar. (Editör) Çalışkan, G. & Yıldırım, G., Geleceğin Restoranları içinde, 87-98, Ankara: Detay.
 • Ivanov, S. & Webster, C. (2020). Robots in tourism: A research agenda for tourism economics. Tourism Economics, 26(7), 1065-1085.
 • Jiangang, S. Kaifeng, D. Guangdong, W. Rui, Z. & Xiaowei, F. (2020). Comprehensive metrological and content analysis of the public–private partnerships (ppps) research field: a new bibliometric journey. Scientometrics. 124, 2145–2184.
 • Khatri, I. (2019). Information technology in tourism & hospitality industry: A review of ten years’ publications. Journal of Tourism and Hospitality Education, 9, 74-87.
 • Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M. & López-Cózar, E. D. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of Informetrics, 12(4), 1160-1177.
 • Özgürel, G. (2021). Turizmde robotlaşma: Yiyecek-içecek sektöründe robot şefler ve robot garsonlar. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı), 1849-1882.
 • Öztürk, H. M. (2020). Teknolojik gelişmeler ve gastronomi alanına yansımaları: Gastronomi 4.0. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 222-239.
 • Patwary, A. K., Chowdury, M. M., Mohamed, A. E. & Azim, M. S. (2020). Dissemination of information and communication technology (ICT) in tourism industry: Pros and cons. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology, 1(8), 36-42.
 • Solunoğlu, A. (2020). Perceived food quality, satisfaction, brand image in restaurants and recommendation intention relation. Journal of Yaşar University, 15(60), 833-849.
 • Topsakal, Y. & Yüzbaşıoğlu, N. (2018). Turizm işletmelerinin özelliklerine göre sosyal inovasyon algı farkları. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(1), 27-46.
 • Troshin, A. S., Sokolova, A. P., Ermolaeva, E. O., Magomedov, R. M. & Fomicheva, T. L. (2020). Information technology in tourism: Effective strategies for communication with consumers. Journal of Environmental Management & Tourism, 11-2 (42), 322-330.
APA TARINC A, OZBEK O (2022). TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. , 406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
Chicago TARINC Abdullah,OZBEK Ozlem TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. (2022): 406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
MLA TARINC Abdullah,OZBEK Ozlem TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. , 2022, ss.406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
AMA TARINC A,OZBEK O TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. . 2022; 406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
Vancouver TARINC A,OZBEK O TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. . 2022; 406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
IEEE TARINC A,OZBEK O "TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ." , ss.406 - 416, 2022. 10.33083/joghat.2022.140
ISNAD TARINC, Abdullah - OZBEK, Ozlem. "TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ". (2022), 406-416. https://doi.org/10.33083/joghat.2022.140
APA TARINC A, OZBEK O (2022). TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 5(1), 406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
Chicago TARINC Abdullah,OZBEK Ozlem TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 5, no.1 (2022): 406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
MLA TARINC Abdullah,OZBEK Ozlem TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.5, no.1, 2022, ss.406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
AMA TARINC A,OZBEK O TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2022; 5(1): 406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
Vancouver TARINC A,OZBEK O TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2022; 5(1): 406 - 416. 10.33083/joghat.2022.140
IEEE TARINC A,OZBEK O "TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ." Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 5, ss.406 - 416, 2022. 10.33083/joghat.2022.140
ISNAD TARINC, Abdullah - OZBEK, Ozlem. "TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ". Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 5/1 (2022), 406-416. https://doi.org/10.33083/joghat.2022.140