Yıl: 2021 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 321 - 328 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33083/joghat.2021.77 İndeks Tarihi: 06-07-2022

COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK

Öz:
Covid-19 pandemisi küresel bazda birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken yiyecek-içecek sektörü yeni pazarlama arayışı içinde paket servis ve gel-al-götür konseptlerinde işletme faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile işletmelerin paket servis organizasyonlarına online sipariş tabanlı bulut mutfak ile yeni bir boyut eklenmiştir. Bulut mutfak işletmelere yatırım sermayesi, işletme giderleri, personel sayısı gibi birçok ekonomik alanda fayda sağladığı gibi işletmenin sadece üretime odaklanması ile ürün kalitesini arttırmasına olanak sağlamaktadır. Bu avantajlar ile birlikte çalışmanın amacı yeni bir paket servis organizasyonu ve işletmeciliği olan bulut mutfağın tanıtılması, işleyişi ve avantajları hakkında bilgi vermektir. Bulut mutfak kavramının yeni olması ile birlikte bu kavramın detaylı bir şekilde açıklanması çalışmanın önemini göstermektedir. Bulut mutfak hem pazarda hali hazırda bulunan yiyecek-içecek işletmelerinin hem de sınırlı sermayeye sahip yeni girişimcilerin de yer alacağı bir platformdur. Pandemi sürecinde pazar payını hızla artıran bulut mutfak gelecekte daha fazla işletmecinin ilgisini çekebilir. Dolayısı ile yiyecek-içecek işletmelerinin orta ve uzun vadeli pazarlama stratejilerinde bulut mutfak uygulamasına yer vermesi işletmeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

KITCHEN TREND AFTER COVID-19: CLOUD KITCHEN

Öz:
The food and beverage industry has intensified its business activities in the concepts of takeaway and come-take-away in search of new marketing while the Covid-19 pandemic has negatively affected many sectors on a global basis. With the development of technology, a new dimension has been added to the package service organizations of enterprises with online order-based cloud kitchen. Cloud kitchen provides benefits to businesses in many economic areas such as investment capital, operating expenses, number of personnel, and allows the business to increase product quality by focusing only on production. The aim of working with these advantages is to give information about the introduction, operation and advantages of cloud kitchen, which is a new takeaway organization and management. With the concept of cloud kitchen being new, the detailed explanation of this concept shows the importance of the study. Cloud kitchen is a platform where both food and beverage businesses that are already in the market and new entrepreneurs with limited capital will take part. Cloud kitchen, which has rapidly increased its market share during the pandemic process, will attract more entrepreneurs in the future. Therefore, it is thought that the use of cloud kitchen application in the medium and long-term marketing strategies of food and beverage businesses will contribute to the business.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Allied Analytics LLP, (2020). Cloud kitchen market by type, product type and nature: Global opportunity analysis and industry forecast, 2021-2027. https://www.researchandmarkets.com/reports/5134068/cloud-kitchen-market-by-type-product-typeand. Erişim Tarihi: 28.04.2021
 • Armağan, E. & Eskici, Y. (2019). Tüketicilerin online yemek servislerine karşı tutum, davranış ve satın alma niyetleri. Ekev Akademi Dergisi, ICOAEF, 39-75
 • Chavan, S. (2020). The qualitative analysis of cloud kitchen emerging as a viable food & beverage (F&B) alternative post Covid-19. The International Journal of Analytical and Experimental Modal Analysis, 12(9), 463-471.
 • Choudhary, N. (2019). Strategic Analysis of Cloud Kitchen–A Case Study. Management Today, 9(3), 184- 190.
 • Coronameter, (2021). Covid-19 coronavırus pandemic. https://www.worldometers.info/coronavirus/. Erişim Tarihi: 01.10.2021
 • Fifth Wall Ventures, V. c. (2019). Ghost kitchens: Location + Specialization are the keys to the future of food delivery. https://medium.com/fifth-wall-insights/ghost-kitchens-location-specialization-are-the-keysto-the-future-of-food-delivery-f4766790d2b4. Erişim Tarihi: 25.05.2021
 • Gastrofests, (2021). Yemek Sepeti’nden 2020’nin lezzet rehberi. https://www.gastrofests.com/yemeksepetinden-2020nin-lezzet-rehberi/. Erişim tarihi: 24.05.2021
 • Kara, E. (2020). Covid-19 pandemisi: İşgücü üzerindeki etkileri ve istihdam tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covid-19 özel sayısı, 2, 7(5), 269-282.
 • Maurya, A., Subramaniam, G. & Dixit, S. (2021, January). Laying the table from the cloud during Lockdown: Impact of covid crisis on cloud kitchens in India. In 2021 2nd International Conference on Computation, Automation and Knowledge Management (ICCAKM) (pp. 299-302). IEEE.
 • Moyeenudin, H. M., Anandan, R. & Bindu, G. (2020). A research on cloud kitchen prerequisites and branding strategies. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 9(3), 983-987.
 • Nagumoto, J. (2019). Ghost restaurants' ride Asia's food delivery boom. https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Ghost-restaurants-ride-Asia-s-food-delivery-boom. Erişim Tarihi: 26.05.2021
 • Paket Mutfak, (2021). https://www.paketmutfak.com.tr/. Erişim tarihi: 02.06.2021
 • Senthil, M., Gayathri, N. & Chandrasekar, K. S. (2020). Changing paradigms of Indian foodtech landscapeimpact of online food delivery aggregators. International Journal on Food System Dynamics, 11(2), 139-152.
 • The Business Research Company, (2021). Online food delivery services global market report 2021: COVID19 growth and change to 2030, https://www.marketresearch.com/Business-Research-Companyv4006/Online-Food-Delivery-Services-Global-14484234/. Erişim tarihi: 01.05.2021
 • Thrive Point-of-Sale, (2017). 8 Restaurant KPIs that help evaluate your Pizzeria’s delivery Service. https://www.thrivepos.com/blog/8-restaurant-kpis-that-help-evaluate-your-pizzerias-delivery-service. Erişim Tarihi:28.05.2021
 • Torres, A. M. (2021). Converging digital technologies using api: Expanding the landscape of food ordering and delivery in South Korea. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 14(1), 37-44.
 • Upadhye, N. & Sathe, S. (2020). Cloud kitchen-case study of Swiggy cloud kitchen in Pune, UGC Care Journal, 6(4), 107-114.
 • X Kitchen, (2021). https://xkitchen.co/xkitchen-akilli-mutfaklar.html. Erişim Tarihi: 03.06.2021.
 • Zomato, (2021). https://www.zomato.com/business/. Erişim tarihi: 02.06.2021.
APA TARINC A, ÜLKEN H (2021). COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. , 321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
Chicago TARINC Abdullah,ÜLKEN HALİT COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. (2021): 321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
MLA TARINC Abdullah,ÜLKEN HALİT COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. , 2021, ss.321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
AMA TARINC A,ÜLKEN H COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. . 2021; 321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
Vancouver TARINC A,ÜLKEN H COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. . 2021; 321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
IEEE TARINC A,ÜLKEN H "COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK." , ss.321 - 328, 2021. 10.33083/joghat.2021.77
ISNAD TARINC, Abdullah - ÜLKEN, HALİT. "COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK". (2021), 321-328. https://doi.org/10.33083/joghat.2021.77
APA TARINC A, ÜLKEN H (2021). COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 4(2), 321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
Chicago TARINC Abdullah,ÜLKEN HALİT COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 4, no.2 (2021): 321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
MLA TARINC Abdullah,ÜLKEN HALİT COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.4, no.2, 2021, ss.321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
AMA TARINC A,ÜLKEN H COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2021; 4(2): 321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
Vancouver TARINC A,ÜLKEN H COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2021; 4(2): 321 - 328. 10.33083/joghat.2021.77
IEEE TARINC A,ÜLKEN H "COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK." Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 4, ss.321 - 328, 2021. 10.33083/joghat.2021.77
ISNAD TARINC, Abdullah - ÜLKEN, HALİT. "COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK". Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 4/2 (2021), 321-328. https://doi.org/10.33083/joghat.2021.77