Yıl: 2021 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 526 - 537 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33083/joghat.2021.91 İndeks Tarihi: 07-07-2022

İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ

Öz:
Gastronomi kültürü ortak beslenme gelenekleri, uygulamaları, ritüelleri vb. içeren çok boyutlu bir yapıdır. Bir toplumun gastronomi kültürünü oluşturan temel unsurların başında “din” gelmektedir. Bir toplumdaki beslenme kuralları, ritüeller, semboller, törenler, yiyeceklerin hazırlanması ve tüketilmesi ile ilgili uygulamalar vb. farklı dinlerin bünyesinde kendine özgü inanış ve uygulamalardan etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, gastronomi kültürü ve din etkileşimini farklı boyutlarıyla ele almaktır. Çalışma kapsamında, ilkel çağlardan günümüze kadar gastronomi kültürü ve din ilişkisi ele alınmış, daha sonra ise ilahi ve ilahi olmayan dinlerde gastronomi kültürü ile ilgili kavram ve uygulamalar ayrıntılı olarak değerlendirilmiş, benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. İnanç sahiplerinin gastronomi kültürlerinde etkisi olan dini uygulamalar; kutsal metinler, kutsal ritüeller ve dini kurallar açısından irdelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler farklı dinlerde inanış biçimleri, inanılan değerler, ritüeller, toplumsal paylaşımlar, kutsal günler vb. pek çok açıdan farklılaşan dinlerin gastronomi kültürü açısından benzerlikler gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

RELIGIOUSEFFECTS ON GASTRONOMY CULTURE FROM PRIMITIVE AGES TO PRESENT

Öz:
Gastronomy culture is a multidimensional structure that contains common eating traditions, practices, rituals, etc. Religion is one of the main elements that make up the gastronomic culture of a society. Dietary rules, rituals, symbols, ceremonies, practices related to the preparation and consumption of food, etc. in a society, it is influenced by distinctive beliefs and practices within different religions. The aim of this study is to deal with the interaction of gastronomy culture and religion with different dimensions. Within the scope of the study, the relationship between gastronomy culture and religion from primitive ages to the present has been discussed, and then the concepts and practices related to gastronomy culture in divine and non-divine religions were evaluated in detail, and similarities and differences were tried to be revealed. Religious practices that have an impact on the gastronomic cultures of believers have been examined in terms of sacred texts, sacred rituals and religious rules. The evaluations made reveal that religions that differ in many respects such as belief styles, belief values, rituals, social sharing, holy days in different religions show similarities in terms of gastronomic culture.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aracı, Ü. E. (2016). Türk mutfağı. H. Kurgun ve D. Bağıran Özşeker (Editör), Gastronomi ve Turizm, Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 119-136.
 • Beşirli, H. (2011). Yemek sosyolojisi. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Correia, A., Kozak, M. ve Ferradeira, J. F. (2001). Impact of culture on tourist decision-making styles. International Journal of Tourism Research 13(5), 433-446.
 • Ersin, Ş. (2019). Erken Hıristiyan sanatında ekmek ve balıkların çoğaltılması mucizesinin ikonografisi (III - VI. yüzyıl). Selevicia IX, 383-418
 • Fieldhouse, P. (2017). Foods, feasts and faith: an encyclopedia of food culture in world religious. California: ABC-CLIO, LLC.
 • Giorda, M. C., Bossi, L. ve Messina, E. (2014). Food and religion. Italy: Consorzio Risteco Turin.
 • Gürsoy, D. (2014). Deniz Gürsoy’un gastronomi tarihi. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Gürsoy, D. (2013). Tarihin süzgecinde yöresel mutfağımız. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Harman, Ö. F. (2001). İslam: Vahiy geleneği içinde İslam. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi C23.
 • Hitapoğlu, A. ve Batman, O. (2014). The effects of beliefs on gastronomy. Journal of Tourism and Research 3(1),19-42.
 • Karaca, O. B. ve Karacaoğlu, S. (2016). Kültür, din ve yemek etkileşimi çerçevesinde arap mutfağının kavramsal olarak incelenmesi: Adana ili örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 561-584.
 • Kivela, J. ve Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: gastronomy’s ınfluence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research 30(3), 354-377.
 • Közleme, O. (2012). Türk mutfak kültürü ve din. İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Kurt, A. O. ve Dursun, A. A. (2019). Dinler tarihi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Moira, P., Mylonopoulos, D. ve Sarchosis, D. (2018). Food choices and religion during vacation: the case of a cosmopolitan Greek Island. International Journal of Research in Tourism and Hospitality, 4(3), 1-7.
 • Neel, D. E. ve Pugh, J. A. (2012). The food and feasts of Jesus. USA: Rowman & Littlefield Publishing.
 • Önçel, S. ve Göde, M. (2016). Gastronomiye sosyolojik bir bakış. H. Yılmaz (Editör), Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi, Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 97-114.
 • Özcan, Ş. (2016). İnsana verilen değer ekseninde çeşitli dinlerde insan: dinler tarihi açısından karşılaştırmalı bir inceleme. Dini Araştırmalar 19(48), 203-224.
 • Öskan, A. R. (1997). Dinler tarihi literatürü. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0(13), 361-409.
 • Parrinder, G.(1986). World religions: from ancient history to the present. New York: The Hamlyn Publishing Group Limited..
 • Partin, P. (2004). World religions. London: Times Books Ltd.
 • Pydde, M. (2008). Cultural differences in the perception of brand personalities. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Frankfurt: Europa-Universtaat Viadriana.- Faculty of Business and Economics.
 • Rigs, T. (2006). Worldmark encyclopedia of religious practices. USA: Thomson Gale.
 • Rippin, A. (2005). Muslims: their religious beliefs and practices. New York: Routledge.
 • Schorsch, J. (2018). The food movement, culture, and religion. New York: Palgrave Macmillan.
 • Waldstein, A. (2018). Food, Anthropology of. H. Call (Editör), The International Encyclopedia of Anthropology, UK: JohnWiley & Sons, Ltd., ss. 1-9.
 • Yitik, A. İ. (2013). Dinler tarihi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları.
APA UCA S, YÜNCÜ H (2021). İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. , 526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
Chicago UCA Selda,YÜNCÜ HILMI RAFET İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. (2021): 526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
MLA UCA Selda,YÜNCÜ HILMI RAFET İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. , 2021, ss.526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
AMA UCA S,YÜNCÜ H İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. . 2021; 526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
Vancouver UCA S,YÜNCÜ H İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. . 2021; 526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
IEEE UCA S,YÜNCÜ H "İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ." , ss.526 - 537, 2021. 10.33083/joghat.2021.91
ISNAD UCA, Selda - YÜNCÜ, HILMI RAFET. "İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ". (2021), 526-537. https://doi.org/10.33083/joghat.2021.91
APA UCA S, YÜNCÜ H (2021). İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 4(2), 526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
Chicago UCA Selda,YÜNCÜ HILMI RAFET İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 4, no.2 (2021): 526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
MLA UCA Selda,YÜNCÜ HILMI RAFET İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.4, no.2, 2021, ss.526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
AMA UCA S,YÜNCÜ H İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2021; 4(2): 526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
Vancouver UCA S,YÜNCÜ H İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2021; 4(2): 526 - 537. 10.33083/joghat.2021.91
IEEE UCA S,YÜNCÜ H "İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ." Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 4, ss.526 - 537, 2021. 10.33083/joghat.2021.91
ISNAD UCA, Selda - YÜNCÜ, HILMI RAFET. "İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ". Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 4/2 (2021), 526-537. https://doi.org/10.33083/joghat.2021.91