Yıl: 2021 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 551 - 568 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33083/joghat.2021.93 İndeks Tarihi: 07-07-2022

ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER

Öz:
Çevredeki fiziksel ve sosyal unsurlardan oluşan atmosfer olgusu, bireylerin duygu, tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Dünyada uygulamaları giderek artan et restoranları ise doğal ve vahşi yaşamı tema olarak müşterilerine sunan konsept restoranlardır. Araştırmanın amacı, et restoranlarının temel atmosfer ilkelerinin belirlenmesi ve uygulamaya yönelik model önerisi sunulmasıdır. Araştırmada nicel yöntemlerden yararlanılmış, soru formu tekniğiyle 410 katılımcıdan veri toplanmıştır. Katılımcılar ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma sonucunda bulguların literatürdeki diğer çalışmalarla örtüştüğü ve et restoranlarının doğal ve vahşi yaşam temasına uygunluk gösterdiği görülmüştür. Araştırmada sonuç olarak uygulamaya yönelik model önerisi sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

INTERIORATMOSPHERE OF MEAT RESTAURANTS: BASIC PRINCIPLES

Öz:
The atmosphere formed by physical and social environmental factors, affect individuals emotions, attitudes and behaviors. Steakhouses are defined as a concept restaurants wild and natural themed, have become widespread in the world. The aim of the research is determining the atmosphere principles of steakhouses and proposing a model for application. The research aims to contribute to limited concept restaurant, steakhouse and gastronomy and interior architecture researches. In the research, quantitative techniques were used. The data were collected from 410 participants. Criterion sampling method and survey technique are used in the research. As a result, it was seen that findings compatible with both the natural,wildlife theme of the steakhouse and literature. Also, model suggestion was presented to create a design style.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Şenel P, Yılmaz H (2021). ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. , 551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
Chicago Şenel Pınar,Yılmaz Hakan ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. (2021): 551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
MLA Şenel Pınar,Yılmaz Hakan ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. , 2021, ss.551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
AMA Şenel P,Yılmaz H ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. . 2021; 551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
Vancouver Şenel P,Yılmaz H ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. . 2021; 551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
IEEE Şenel P,Yılmaz H "ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER." , ss.551 - 568, 2021. 10.33083/joghat.2021.93
ISNAD Şenel, Pınar - Yılmaz, Hakan. "ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER". (2021), 551-568. https://doi.org/10.33083/joghat.2021.93
APA Şenel P, Yılmaz H (2021). ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 4(2), 551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
Chicago Şenel Pınar,Yılmaz Hakan ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 4, no.2 (2021): 551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
MLA Şenel Pınar,Yılmaz Hakan ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.4, no.2, 2021, ss.551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
AMA Şenel P,Yılmaz H ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2021; 4(2): 551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
Vancouver Şenel P,Yılmaz H ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER. Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online). 2021; 4(2): 551 - 568. 10.33083/joghat.2021.93
IEEE Şenel P,Yılmaz H "ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER." Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 4, ss.551 - 568, 2021. 10.33083/joghat.2021.93
ISNAD Şenel, Pınar - Yılmaz, Hakan. "ET RESTORANLARININ İÇ MEKAN ATMOSFERİ: TEMEL İLKELER". Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 4/2 (2021), 551-568. https://doi.org/10.33083/joghat.2021.93