Yıl: 2022 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 122 - 127 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35229/jaes.1065759 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av

Öz:
Bu çalışmada, Mersin Körfezi’nde kullanılan fanyalı sübye uzatma ağlarının av kompozisyonu belirlenmeye yönelik 01.11.2019 – 15.02.2020 tarihleri arasında toplam 15 deniz seferi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 4 sınıf, 25 familya, 34 türe ait toplam 6084 adet ve 701,14 kg örnek tespit edilmiştir. Av kompozisyonunda 2285 adet ve 522,10 kg birey ile en fazla avlanan türün (%74,46) Sübye (Sepia officinalis) olduğu tespit edilmiştir. Bulgular toplam avın ağırlık olarak %74’ünü hedef tür, %18.99’unu tesadüfi türler ve %6.55’ini ise ıskarta türlerin oluşturduğu göstermektedir. Adet olarak ise toplam avın %37.56’sını hedef av, %25.82’sini tesadüfi av ve %36,62’sini ise ıskarta avın oluşturduğu tespit edilmiştir. Son olarak, tespit edilen bu türlerin yıllar içerisindeki değişiminin sürekli izlenmesi ile sürdürülebilir balıkçılığa nasıl bir katkı sağlayabileceği tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: ıskarta Doğu Akdeniz küçük ölçekli balıkçılık Birim çabaya düşen av miktarı

Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av

Öz:
Bu çalışmada, Mersin Körfezi’nde kullanılan fanyalı sübye uzatma ağlarının av kompozisyonu belirlenmeye yönelik 01.11.2019 – 15.02.2020 tarihleri arasında toplam 15 deniz seferi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 4 sınıf, 25 familya, 34 türe ait toplam 6084 adet ve 701,14 kg örnek tespit edilmiştir. Av kompozisyonunda 2285 adet ve 522,10 kg birey ile en fazla avlanan türün (%74,46) Sübye (Sepia officinalis) olduğu tespit edilmiştir. Bulgular toplam avın ağırlık olarak %74’ünü hedef tür, %18.99’unu tesadüfi türler ve %6.55’ini ise ıskarta türlerin oluşturduğu göstermektedir. Adet olarak ise toplam avın %37.56’sını hedef av, %25.82’sini tesadüfi av ve %36,62’sini ise ıskarta avın oluşturduğu tespit edilmiştir. Son olarak, tespit edilen bu türlerin yıllar içerisindeki değişiminin sürekli izlenmesi ile sürdürülebilir balıkçılığa nasıl bir katkı sağlayabileceği tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyol, O., Tellibayraktar, B. & Ceyhan, T. (2011). Preliminary Results on the Cuttlefısh, Sepia officinalis, Reproduction In Izmir Bay (Aegean Sea). Journal of FisheriesSciences.com, 5(2), 122-130. https://doi.org/10.3153/jfscom.2011015
 • Armstrong, J., Armstrong, D. & Hilborn, R. (1998). Crustacean resources are vulnerable to serial depletion– the multifaceted decline of crab and shrimp fisheries in the Greater Gulf of Alaska. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 8(2), 117-176.
 • Aydın, İ., Gökçe, G. & Metin, C. (2013). Using guarding net to reduce regularly discarded invertebrates in trammel net fisheries operating on seagrass meadows (Posidonia oceanica) in İzmir Bay (Eastern Aegean Sea). Mediterranean Marine Science, 14 (2), 282-291. DOI: 10.12681/mms.425
 • Beğburs, C.R. & Kebapçıoğlu, T. (2007). Antalya Boğazkent’te Kullanılan Demarsal Fanyalı Uzatma Ağlarının Tür Kompozisyonu Üzerine Araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24(3-4), 283-286.
 • Belcari, P., Sartor, P., Sanchez, P., Demestre, M., Tsangridis, A., Leondarakis, P., Lefkaditou, E. & Papaconstantinou, C. (2002). Exploitation patterns of the cuttlefish, Sepia officinalis (Cephalopoda, Sepiidae), in the Mediterranean Sea. Bulletin of Marine Science, 72(1), 187-196.
 • Bilen, C. T., Duysak, Ö., Akamca, E. & Kıyağı, V. (2010). Karataş Açıkları (Kuzeydoğu Akdeniz) Mürekkep Balığının (Sepia officinalis L., 1758) Bazı Biyolojik Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com, 4(4), 400-411. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010043
 • Bozaoğlu, (2012). Mersin Körfezi’nde Uzatma Ağı ile Avcılıkta Hedef Dışı Avın Tespiti ve Azaltılması (Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye,
 • Cilasın, M.E., Ayaz, A. & Öztekin, A. (2015). Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Fanyalı Dip Ağlarında Sübye (Sepia officinalis, L. 1758) Seçiciliği. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 3,29-34.
 • Çoker, T. & Akyol, O. (2014). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Akdeniz) balık tür çeşitliliği üzerine bir değerlendirme. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 31(2), 113-118. https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.2.08
 • Duysak, Ö., Ersoy, B. & Dural, M. (2013). Metal Concentrations in Different Tissues of Cuttlefish (Sepia officinalis) in İskenderun Bay, Northeastern Mediterranean. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13, 205-210. https://doi.org/ 10.4194/1303-2712-v13_2_02
 • Ekingen, G. 2004. Türkiye Deniz Balıkları Tanı Anahtarı. Mersin Üniversitesi Yayınları No:12, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:4, Mersin, 193 s.
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Moutopoulos, D.K., Casal, J.A.H., Soriguer, M.C., Puente, E., Errazkin, L.A. & Stergiou, K.I., (2006). Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research, 79 (1–2), 183–201. https://doi.org/ 10.1016/j.fishres.2006.03.004
 • FAO. (2018). The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General Fisheries Commission for the Mediterranean. Rome. 172 pp.
 • Fletcher, W. J., Shaw, J., Metcalf, S. J., & Gaughan, D. J. (2010). An ecosystem based fisheries management framework: the efficient, regional-level planning tool for management agencies. Marine Policy, 34(6), 1226-1238.
 • Gil, M.M., Catanese, G., Palmer, M., Hinz, H. Pastor, E., Mira, A., Grau, A., Koleva, E., Grau, A.M. & Morales-Nin, B. (2018). Commercial catches and discards of a Mediterranean small-scale cuttlefish fishery: Implications of the new EU discard policy. Scientia Marina, 82, 155-164. https://doi.org/10.3989/scimar.04735.03B
 • Ganias, K., Christidis, G.,Kompogianni, I. F., Simeonidou, X., Voultsiadou, E. & Antoniadou, C. (2021). Fishing for cuttlefish with traps and trammel nets: A comparative study in Thermaikos Gulf, Aegean Sea, Fisheries Research 234 (2021) 105783 https://doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105783
 • Godoy, H., Furevik, D. & Lokkeborg, S. (2003). Reduced Bycatch of Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) in the Gillnet Fishery for Cod (Gadus moruha) in Northern Norway Fisheries Research, 62, 337–384.
 • Kelleher, K. (2005) “Discards in the world’s marine fisheries: an update”, FAO Fisheries Technical Paper No. 470. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 • Maynou, F., Fecasens, L. & Lombarte, A. (2011). Fishing tactics Dynamics of a Mediterranean small-scale coastal fishery. Aquatic Living Resources, 24, 149-159. https://doi.org/10.1051/alr/2011131
 • Tiralongo, F., Messina, G. & Lombardo, B.M. (2018). Discards of elasmobranchs in a trammel net fishery targeting cuttlefish, Sepia officinalis Linnaeus, 1758, along the coast of Sicily (central Mediterranean Sea). Regional Studies in Marine Science, 20, 60-63. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2018.04.002
 • TÜİK, (2018). Fishery Statistics of Turkey. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=97&locale=tr (Accessed: 01 March 2020).
 • Uhlmann, S.S., Ulrich, C. & Kennelly, S.J. 2019. The European Landing Obligation. Springer Open (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-030-03308-8
APA Bozaoğlu A, AKKUS M, Eryaşar A (2022). Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. , 122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
Chicago Bozaoğlu Adem Sezai,AKKUS MUSTAFA,Eryaşar Ahmet Raif Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. (2022): 122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
MLA Bozaoğlu Adem Sezai,AKKUS MUSTAFA,Eryaşar Ahmet Raif Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. , 2022, ss.122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
AMA Bozaoğlu A,AKKUS M,Eryaşar A Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. . 2022; 122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
Vancouver Bozaoğlu A,AKKUS M,Eryaşar A Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. . 2022; 122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
IEEE Bozaoğlu A,AKKUS M,Eryaşar A "Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av." , ss.122 - 127, 2022. 10.35229/jaes.1065759
ISNAD Bozaoğlu, Adem Sezai vd. "Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av". (2022), 122-127. https://doi.org/10.35229/jaes.1065759
APA Bozaoğlu A, AKKUS M, Eryaşar A (2022). Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 7(2), 122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
Chicago Bozaoğlu Adem Sezai,AKKUS MUSTAFA,Eryaşar Ahmet Raif Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 7, no.2 (2022): 122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
MLA Bozaoğlu Adem Sezai,AKKUS MUSTAFA,Eryaşar Ahmet Raif Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.7, no.2, 2022, ss.122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
AMA Bozaoğlu A,AKKUS M,Eryaşar A Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES. 2022; 7(2): 122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
Vancouver Bozaoğlu A,AKKUS M,Eryaşar A Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES. 2022; 7(2): 122 - 127. 10.35229/jaes.1065759
IEEE Bozaoğlu A,AKKUS M,Eryaşar A "Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av." JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 7, ss.122 - 127, 2022. 10.35229/jaes.1065759
ISNAD Bozaoğlu, Adem Sezai vd. "Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av". JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 7/2 (2022), 122-127. https://doi.org/10.35229/jaes.1065759