Yıl: 2022 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 332 - 344 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/nurses.2020-80582 İndeks Tarihi: 12-07-2022

Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Bu çalışma, pediatri servislerinde çalışan hemşirelerin kültürel duyarlılıkları ve mülteci hastalara yönelik aile merkezli bakım uygulamaları ve ebeveynlerin beklentilerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, pediatri servislerinde çalışan, gönüllü olan 100 hemşire ve çalışmaya katılmayı kabul eden 80 mülteci çocuk ebeveyni ile yürütülmüştür. Çalışma öncesi etik kurul onayı, kurum izni, katılımcıların yazılı onamı alınmıştır. Verilerin toplanmasında, hasta çocuk ve ebeveyn tanıtım formu, hemşireler için kişisel bilgi formu, hemşireler için Aile Merkezli Bakım Anketi ve Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Cronbach alfa değeri, tanımlayıcı istatistikler, uygun parametrik (Student t-testi, tek yönlü ANOVA testi) ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, pediatri servisinde çalışmaktan memnun ve çalışmaya istekli olduğunu belirten hemşirelerin, kültürel duyarlılık puan ortalamalarının diğerlerine göre yüksek olduğu saptanmıştır (p>0,05). Pediatri servisinde çalışma isteği olan ve pediatri servisinde çalışmaktan memnun olduğunu ifade eden ve aile merkezli bakıma yönelik bilgi sahibi olan hemşirelerin aile merkezli bakım puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p>0,05). Ailelerin bakım beklentilerine göre hemşirelerin kültürel duyarlılık ve aile merkezli bakım puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Hemşirelerin aile merkezli bakım puan ortalamaları ile kültürel duyarlılık puan ortalamaları arasında pozitif zayıf doğrusal ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,355, p<0,001). Sonuç: Hemşirelerin kültürel odaklı aile merkezli bakım uygulamalarını artırmaya yönelik eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Cultural Sensitivity of Pediatric Nurses and Family Centered Care Practices for Refugee Patients: A Cross-Sectional Study

Öz:
Objective: This study was conducted to determine the cultural sensitivity of nurses working in pediatric clinics, and family centered care practices for refugee patients and expectations of the parents. Material and Methods: The study was conducted with 100 volunteering nurses working in pediatric services and 80 refugee child parents who agreed to participate in the study. The ethics committee approval, institutional permission, verbal and written consent of the participants were obtained to conduct the study. The data was collected by patient child and parent identification form, the personal information forms for nurses, Family Centered Care Questionnaire for the nurses, and Intercultural Sensitivity Scale. Descriptive statistics, Cronbach’s alpha, Student t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation tests were used in evaluating the data. Results: It was found that the nurses with postgraduate education, desirous to work and satisfied with working in pediatrics (p>0.05) have higher cultural sensitivity average scores. It was determined that the nurses with desirous to work and satisfied with working in pediatrics, and having knowledge about familycentered care have higher family centered care average scores (p>0.05). According to the care expectations of the families, it was determined that there was no significant difference between the nurses’ cultural sensitivity and family centered care average scores (p>0.05). A positive weak linear relationship was determined between the family centered care and cultural sensitivity average scores of the nurses (r=0.355, p<0.001). Conclusion: Training and awareness studies should be conducted to increase culturally oriented family-centered care practices of nurses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Özdemir F, Evgin D, İNCİ F (2022). Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . , 332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
Chicago Özdemir Fatma,Evgin Derya,İNCİ Figen Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . (2022): 332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
MLA Özdemir Fatma,Evgin Derya,İNCİ Figen Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . , 2022, ss.332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
AMA Özdemir F,Evgin D,İNCİ F Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . . 2022; 332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
Vancouver Özdemir F,Evgin D,İNCİ F Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . . 2022; 332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
IEEE Özdemir F,Evgin D,İNCİ F "Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma ." , ss.332 - 344, 2022. 10.5336/nurses.2020-80582
ISNAD Özdemir, Fatma vd. "Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma ". (2022), 332-344. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-80582
APA Özdemir F, Evgin D, İNCİ F (2022). Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 14(2), 332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
Chicago Özdemir Fatma,Evgin Derya,İNCİ Figen Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 14, no.2 (2022): 332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
MLA Özdemir Fatma,Evgin Derya,İNCİ Figen Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, 2022, ss.332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
AMA Özdemir F,Evgin D,İNCİ F Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2022; 14(2): 332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
Vancouver Özdemir F,Evgin D,İNCİ F Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma . Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2022; 14(2): 332 - 344. 10.5336/nurses.2020-80582
IEEE Özdemir F,Evgin D,İNCİ F "Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma ." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 14, ss.332 - 344, 2022. 10.5336/nurses.2020-80582
ISNAD Özdemir, Fatma vd. "Pediatri Hemşirelerinin Kültürel Duyarlılıkları ve Mülteci Hastalara Yönelik Aile Merkezli Bakım Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma ". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 14/2 (2022), 332-344. https://doi.org/10.5336/nurses.2020-80582