Yıl: 2022 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 94 - 101 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/forensic.2021-87275 İndeks Tarihi: 21-07-2022

Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, Denizli’de meydana gelen çocukluk çağı adli ölüm olgularının özelliklerinin ve yaş gruplarına göre en sık ölüm nedenlerinin risk faktörleri ile birlikte belirlenmesi ve önlenebilir ölüm nedenlerinin literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2014-Aralık 2018 yılları arasında otopsi işlemi yapılan 0-18 yaş grubunda yer alan olguların, ölü muayene ve otopsi kayıtları ile toksikolojik ve histopatolojik inceleme raporları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların yaş, cinsiyet, ölüm nedeni, ölüm orijini ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. Olgular yaşa göre 1 yaş altı, 1-4 yaş, 5-9 yaş, 10-14 yaş ve 15-18 yaş olarak gruplandırılmıştır. Bulgular: İncelenen 5 yıllık süreçte 210 çocuğa ölü muayenesi ve otopsi işlemi yapılmıştır. Olguların yaş ortalamasının 8,94±7,02 olduğu tespit edilmiştir. Yaş dağılımına göre gruplandırıldığında en fazla olgu sayısının 76 (%36,2) ile 15-18 yaş arasında olduğu anlaşılmıştır. En sık trafik kazası (%35,2) olmak üzere kaza orijinli ölümler gözlenmiştir. Ölüm nedenlerine bakıldığında en sık (%40) künt travmatik yaralanmalara bağlı ölümler gerçekleşmiştir. Sonuç: Çalışmamızda değerlendirilen çocukluk çağı adli otopsi olgularının büyük çoğunluğunda belirli önlemler ve müdahaleler ile engellenebilecek nitelikte kazaların olması dikkat çekmektedir. Ayrıca cinayet ve intihar orijinli ölümlerin de azımsanmayacak seviyede olduğu görülmüştür. Çocuk ölümleri ile ilgili tam ve kapsamlı bir medikolegal inceleme yapılması ve bu verilerin belirli aralıklarla analiz edilerek bu konu hakkında değerlendirme yapılması, önlenebilir çocuk ölümlerin azaltılması ve engellenmesi için önemlidir.
Anahtar Kelime:

Retrospective Evaluation of 0-18 Age Group Forensic Deaths in Denizli

Öz:
Objective: It is aimed to determine the characteristics of childhood forensic death cases in Denizli and the most common causes of death according to age groups, together with risk factors, and to discuss preventable causes of death in the light of literature. Material and Methods: External examination and autopsy records, toxicological and histopathological examination reports of the cases in the 0-18 age group who underwent autopsy between January 2014 and December 2018 were evaluated retrospectively. Data on age, gender, cause of death, and origin of death of the cases were evaluated. The cases were grouped according to age as under 1 year, 1-4 years, 5-9 years, 10-14 years and 15-18 years. Results: Autopsies and death examinations were performed on 210 children during the 5-year period. It was determined that the mean age of the cases was 8.94±7.02. According to age distribution, 76 (36.2%) cases was between 15-18 years old. Accidental deaths were observed, with the most frequent traffic accident (35.2%). Considering the causes of death, the most common deaths were due to blunt traumatic injuries (40%). Conclusion: It is noteworthy that the majority of childhood forensic autopsy cases evaluated in our study have accidents that can be prevented with certain precautions and interventions. In addition, it has been observed that deaths originating from homicide and suicide are at a substantial level. It is important to carry out comprehensive medicolegal examination of child deaths and to analyze these data at regular intervals and to evaluate this issue in order to reduce and prevent preventable child deaths.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Rosenberg ML, Rodriguez JG, Chorba TL. Childhood injuries: Where we are. Pediatrics. 1990;86(6):1084-91. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J, Hyder AA, Branche C, Fazlur Rahman AKM, et al; eds. World Report on Child Injury Prevention. Switzerland: World Health Organization; 2008. [Link]
 • 3. Okoye CN, Okoye MI. Forensic epidemiology of childhood deaths in Nebraska, USA. J Forensic Leg Med. 2011;18(8):366-74. [Crossref] [PubMed]
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. ©2021 [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021]. İstatistiklerle Çocuk, 2020. Erişim linki: [Link]
 • 5. Statista [İnternet]. [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021]. Projected global infant mortality rate 1990 to 2100. Erişim linki: [Link]
 • 6. İnanıcı MA, Birgen N. 0-5 yaş grubu çocuk ölümlerinin adlî tıp boyutu [The evaluation of medico-legal aspects of the child death aging from 0 to 5 years]. Adli Tıp Bülteni. 2001;6(2): 70-5. [Crossref]
 • 7. Yayci N, Pakis I, Karapirli M, Celik S, Uysal C, Polat O. The review of autopsy cases of accidental childhood deaths in Istanbul. J Forensic Leg Med. 2011;18(6):253-6. [Crossref] [PubMed]
 • 8. Cekin N, Hilal A, Gülmen MK, Kar H, Aslan M, Ozdemir MH. Medicolegal childhood deaths in Adana, Turkey. Tohoku J Exp Med. 2005; 206(1):73-80. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Yücel Beyaztas F, Dokgöz H, Saka E, Çitici I, Bütün C. Middle east journal of family medicine. Middle East Journal of Family Medicine. 2007;5(2):38-41. [Link]
 • 10. Debata PK, Deswal S, Kumath M. Causes of unnatural deaths among children and adolescents in northern India - a qualitative analysis of postmortem data. J Forensic Leg Med. 2014;26:53-5. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Wells JC. Natural selection and sex differences in morbidity and mortality in early life. J Theor Biol. 2000;202(1):65-76. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Ballesteros MF, Schieber RA, Gilchrist J, Holmgreen P, Annest JL. Differential ranking of causes of fatal versus non-fatal injuries among US children. Inj Prev. 2003;9(2):173-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 13. Agran PF, Anderson C, Winn D, Trent R, Walton-Haynes L, Thayer S. Rates of pediatric injuries by 3-month intervals for children 0 to 3 years of age. Pediatrics. 2003;111(6 Pt 1): e683-92. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Li L, Zhang Y, Zielke RH, Ping Y, Fowler DR. Observations on increased accidental asphyxia deaths in infancy while cosleeping in the state of Maryland. Am J Forensic Med Pathol. 2009;30(4):318-21. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. ©2020 [Erişim tarihi: 23 Aralık 2021]. Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri, 2019. Erişim linki: [Link]
 • 16. Canturk N, Eşiyok B, Ozkara E, Canturk G, Bulent Ozata A, Fatih Yavuz M. Medico-legal child deaths in Istanbul: data from the Morgue Department. Pediatrics International. 2007; 49(1):88-93. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Alsaif DM, Almadani OM, Ali Almoghannam S, Hamdi D, Al-Farayedhi MA, Kharosha MA. Child fatalities in dammam: A call for child fatality reviews in Arab countries. Journal of Forensic Sciences. 2018;63(4):1171- 5. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Mokdad AA, Wolf LL, Pandya S, Ryan M, Qureshi FG. Road traffic accidents and disparities in child mortality. Pediatrics. 2020; 146(5):e20193009. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Fraga AM, Fraga GP, Stanley C, Costantini TW, Coimbra R. Children at danger: Injury fatalities among children in San Diego County. Eur J Epidemiol. 2010;25(3):211-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 20. Mage DT, Donner M. A Unifying theory for SIDS. Int J Pediatr. 2009;2009:368270. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 21. Weinberger LE, Sreenivasan S, Sathyavagiswaran L, Markowitz E. Child and adolescent suicide in a large, urban area: psyc hological, demographic, and situational factors. J Forensic Sci. 2001;46(4):902-7. [Crossref] [PubMed]
 • 22. Vieweg WV, Linker JA, Anum EA, Turf E, Pandurangi AK, Sood B, et al. Child and adolescent suicides in Virginia: 1987 to 2003. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2005;15(4):655-63. [Crossref] [PubMed]
 • 23. Batalis NI, Collins KA. Adolescent death: a 15-year retrospective review. J Forensic Sci. 2005;50(6):1444-9. [Crossref] [PubMed]
 • 24. Molina DK, Farley NJ. A 25-year review of pediatric suicides: Distinguishing features and risk factors. Am J Forensic Med Pathol. 2019;40(3):220-6. [Crossref] [PubMed]
 • 25. Goren S, Gurkan F, Tirasci Y, Ozen S. Suicide in children and adolescents at a province in Turkey. Am J Forensic Med Pathol. 2003; 24(2):214-7. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Centers for Disease Control and Prevention [İnternet]. [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021]. Death Rates Due to Suicide and Homicide among Persons Aged 10-24 : United States, 2000-2017. Erişim linki: [Link]
 • 27. Xu YH, Huang XW, Yang RL. Under 5 mortality rate and its contributors in Zhejiang Province of China from 2000 to 2009. Transl Pediatr. 2013;2(1):34-9. [PubMed] [PMC]
APA Zeybek V, ATA ÖZTÜRK H, SEYDAOĞULLARI BALTACI A, Acar K (2022). Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. , 94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
Chicago Zeybek Volkan,ATA ÖZTÜRK Hatice Kübra,SEYDAOĞULLARI BALTACI AYŞE,Acar Kemalettin Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. (2022): 94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
MLA Zeybek Volkan,ATA ÖZTÜRK Hatice Kübra,SEYDAOĞULLARI BALTACI AYŞE,Acar Kemalettin Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. , 2022, ss.94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
AMA Zeybek V,ATA ÖZTÜRK H,SEYDAOĞULLARI BALTACI A,Acar K Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. . 2022; 94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
Vancouver Zeybek V,ATA ÖZTÜRK H,SEYDAOĞULLARI BALTACI A,Acar K Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. . 2022; 94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
IEEE Zeybek V,ATA ÖZTÜRK H,SEYDAOĞULLARI BALTACI A,Acar K "Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi." , ss.94 - 101, 2022. 10.5336/forensic.2021-87275
ISNAD Zeybek, Volkan vd. "Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi". (2022), 94-101. https://doi.org/10.5336/forensic.2021-87275
APA Zeybek V, ATA ÖZTÜRK H, SEYDAOĞULLARI BALTACI A, Acar K (2022). Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 19(2), 94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
Chicago Zeybek Volkan,ATA ÖZTÜRK Hatice Kübra,SEYDAOĞULLARI BALTACI AYŞE,Acar Kemalettin Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi 19, no.2 (2022): 94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
MLA Zeybek Volkan,ATA ÖZTÜRK Hatice Kübra,SEYDAOĞULLARI BALTACI AYŞE,Acar Kemalettin Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, 2022, ss.94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
AMA Zeybek V,ATA ÖZTÜRK H,SEYDAOĞULLARI BALTACI A,Acar K Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2022; 19(2): 94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
Vancouver Zeybek V,ATA ÖZTÜRK H,SEYDAOĞULLARI BALTACI A,Acar K Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2022; 19(2): 94 - 101. 10.5336/forensic.2021-87275
IEEE Zeybek V,ATA ÖZTÜRK H,SEYDAOĞULLARI BALTACI A,Acar K "Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi." Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 19, ss.94 - 101, 2022. 10.5336/forensic.2021-87275
ISNAD Zeybek, Volkan vd. "Denizli’de Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Adli Ölümlerin Retrospektif Değerlendirilmesi". Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi 19/2 (2022), 94-101. https://doi.org/10.5336/forensic.2021-87275