Yıl: 2006 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti

Öz:
Yaşlılık ve kronik hastalık gibi nedenlerle bakım ihtiyacı olan kişilere istemeleri durumunda, kurumsal bakıma alternatif olarak evde bakılabilmektedir. Türkiye’de sağlık sistemi içinde yapılandırılmış bir evde bakım hizmeti yoktur. Bu durumdaki kişilere yakınları kendi olanakları ile evde bakmaya çalışmaktadır. Kesitsel tipteki bu çalışmada örneklem birimi olarak hane seçilmiş ve Ankara’nın Çankaya İlçesindeki hanelerde evde bakım verilme sıklığını belirlemek, evde bakım ile ilgili bazı bilgileri saptamak amaçlanmıştır. Çankaya İlçesinde araştırmanın yapıldığı tarihten önceki bir ay içinde hanelerin %8.7’sinde bakım verilmiştir. Evde bakılanların %62.5’i kadındır, %15.3’ü 65-74 yaş grubundadır, %31.7’si okuryazar değildir; %12.5’inin sosyal ve sağlık güvencesi yoktur. Bakılan kişilerin %15.4’ünün bakım nedeni ameliyat sonrası bakım, %15.4’ünün inme ve serebrovasküler olaylar, %9.6’sının kanserdir. Evde bakılan yetişkinlerin %81.7’sinin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede değişik düzeylerde bağımlı olduğu görülmüştür ve en fazla uygulanan tedavi ağızdan ilaç tedavisidir (%81.4). Bu kişilerin koruyucu, tedavi ve rehabilite edici ve destekleyici nitelikteki hizmetlere gereksinimi vardır. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu bu bölgede ülkenin toplumsal özelliklerini de göz önüne alan bir evde bakım hizmet modeli geliştirilmelidir.
Anahtar Kelime: Evde bakım servisleri Kesitsel çalışmalar Demografi Sağlık hizmetleri

Konular: Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Unmet need in Turkey: Home care service

Öz:
Home care services can be provided as an alternative to institutional care to people, in case of their demand, who need care because of aging and chronic diseases. Structured home care service in health system does not exist in Turkey. Relatives try to provide care at home to those people. In this cross-sectional study, household was selected as a sampling unit, determining prevalence of home care at the households and gathering some information about home care in Çankaya district of Ankara was intended. It was found that in one-month period before this study was carried out, home care services were provided at 8.7% of the households in Çankaya district. 62.5% of people who received home care service were women, 15.3% of them were belonging to 65-74 age group; 31.7% of those were illiterate and 12.5% had no social and health insurance. Among people, 15.4% were receiving home care after surgical operation, 15.4% were receiving care because of stroke and cerebrovascular diseases and 9.6% were cancer patients. 81.7% of adults who were taken care at home were found to be dependent at different levels while performing daily living activities, the most common treatment method was detected as oral medication (81.4%). These people were in need of preventive, curative and rehabilitative and supportive services. A home care service model, which takes into consideration the social characteristics of the country, should be developed at this district where there is a large elderly population.
Anahtar Kelime: Demography Health Services Home Care Services Cross-Sectional Studies

Konular: Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. http: //www.who.int/chronic_conditions/ltc/en/ erişim tarihi 08.08.2005.
 • 2. Home Based Long-Term Care, WHO Technical Report Series, 898, World Health Organization, s. 1-37, 2000.
 • 3. Aydın D. Evde Bakım Hizmetleri, Sağlıklı Nesiller Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1, s. 99, Ankara, 2005.
 • 4. Güler Ç. Toplum Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık, Geriatri içinde, s. 50-60, Editör. Kutsal Y. G: , Çakmakcı, M., Ünal S., Hekimler Yayın Birliği, Ankara,1997.
 • 5. http: //www.die.gov.tr/yillik/05_Saglik.pdf. Erişim tarihi. 12.10.2005.
 • 6. Satman İ. Diyabet, Yüksek Tansiyon ve Şişmanlık Haritası Diyabetle Yaşam, Sayı 12, s. 56-59, 2000.
 • 7. Kelestimur F, Çetin M, Paşaoğlu H, Çoksevim B, Çetinkaya F, Ünlühızarcı K, Ünal S, Koker AH. The Prevalance and Identification of Risk Factors for Type 2 Diabetes Mellitus and Impaired Glucose Tolerance in Kayseri, Central Anatolia Turkey, Acta Diabetologica, June;(1-2) s. 85-91,1999.
 • 8. Kutsal YG. Osteoporoz içinde, Türkiye’de Osteoporoz s. 296-301, İstanbul, 1998.
 • 9. Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M, Şimşek Z (1998). Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. Eksen Tanıtım Ltd. Şti. Ankara.
 • 10. 2000 genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 06 Ankara. Yayın no. 2497. Ankara, 2001.
 • 11. Aslan Ş, Kutsal Y. Yaşlılarda Özürlülüğün Değerlendirimine Yönelik Çok Merkezli Epidemiyolojik Çalışma, Geriatri 1999, Cilt: 2, Sayı 3, Sayfa 103-114.
 • 12. Batıkent I. Sağlık Ocağı Bölgesinde Evde Hasta Bakım Durumu Konusunda Bir Araştırma, Tezel İ., Semizel E., Sönmez A., Aker Y., Cowdhury J. M., Eylül- Ekim 1995, Ankara.
 • 13. Özpoyraz M, Sezik M, Üstüner E, Yardımcı S, Yılmaz S. Saray Beldesi Merkez Mahallesinde Evde Hasta Bakım Durumu Üzerinde Bir Araştırma, Temmuz- Ağustos, 1996, Ankara.
 • 14. Jakopzone S. Coping With Aging: International Challenges, Health Affairs, s. 213-225, May-June, 2000.
 • 15. Home and Hospice Care Survey, National Health Statistics, CDC, http//www.cdc.com., 1996.
 • 16. Stone-Clemen S, Mcguire LS, Eigsti Gerber D. Comprehensive Community Health Nursing içinde s. 806-817, Third Edition, Mosby Year Book, Saint Louise, 1991.
 • 17. Feder J, Komisar HL, Niefeld M. Long-Term Care In the United States: an Overview, Health Affairs, Volume 19. number 3, s. 40-56, 2000.
 • 18. Scaneameo A, Fillit H. House Calls: A Practical Guide to Seeing the Patient at Home, Geriatrics, Vol. 50, No. 3, s.33-39, March, 1995.
 • 19. Stewart S, Marley JE, Horowitz JD, Effects of a Multidisciplinary, Home-Based Intervention on Unplanned Readmissions and Survival Among Patients with Chronic Congestive Hearth Failure: A Randomized Controlled Study, Lancet, s.1077-83, Sep 25;354(9184),1999.
 • 20. Stewart S, Pearson S, Luke CG, Horowitz JD. Effects of Home-Based İntervention on Unplanned Readmissions and out of Hospital Deaths, Journal of American Geriatric Society, Feb;46(2) s.174-80, 1998.
APA SUBAŞI N, ÖZTEK Z (2006). Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. , 19 - 31.
Chicago SUBAŞI Nüket,ÖZTEK Zafer Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. (2006): 19 - 31.
MLA SUBAŞI Nüket,ÖZTEK Zafer Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. , 2006, ss.19 - 31.
AMA SUBAŞI N,ÖZTEK Z Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. . 2006; 19 - 31.
Vancouver SUBAŞI N,ÖZTEK Z Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. . 2006; 19 - 31.
IEEE SUBAŞI N,ÖZTEK Z "Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti." , ss.19 - 31, 2006.
ISNAD SUBAŞI, Nüket - ÖZTEK, Zafer. "Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti". (2006), 19-31.
APA SUBAŞI N, ÖZTEK Z (2006). Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(1), 19 - 31.
Chicago SUBAŞI Nüket,ÖZTEK Zafer Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 5, no.1 (2006): 19 - 31.
MLA SUBAŞI Nüket,ÖZTEK Zafer Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.5, no.1, 2006, ss.19 - 31.
AMA SUBAŞI N,ÖZTEK Z Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2006; 5(1): 19 - 31.
Vancouver SUBAŞI N,ÖZTEK Z Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2006; 5(1): 19 - 31.
IEEE SUBAŞI N,ÖZTEK Z "Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5, ss.19 - 31, 2006.
ISNAD SUBAŞI, Nüket - ÖZTEK, Zafer. "Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: Evde bakım hizmeti". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 5/1 (2006), 19-31.