Yıl: 2022 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 11857 - 11886 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18400/tekderg.715574 İndeks Tarihi: 06-09-2022

Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri

Öz:
Doğal kaynakların hızla tükenişi ve kontrolsüz artan nüfus gibi sebepler her alanda olduğu gibi, inşaat sektöründe de sürdürülebilirliği zorunlu hale getirmiştir. Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) uygulamaları bu amaca ulaşabilmek için, inşaat sektöründe son yıllarda önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada iki ana bölümde YBM kullanımının sürdürülebilir yeşil bina projelerindeki avantajları incelenmiştir. İlk bölümde YBM kullanımının avantajları etkili oldukları proje aşamalarına göre değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise, bu aşamalarda YBM’nin inşaat projelerinin maliyet, süre, kapsam ve kalite kısıtlarına sağladığı katkılar irdelenmiştir. Analizler sonucunda, farklı disiplinler arası birlikte çalışabilirlik en önemli avantaj olarak saptanmış, bu avantajlarının proje aşamaları özelinde değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • [1] İzoder, Dünyada Binalarda Enerji Verimliliği Stratejileri ve Türkiye’de Yapılması Gerekenler, 2010-2023 Isı Yalıtımı Planlama Raporu, 2010.
 • [2] YEGM, Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı ile Proje Geliştirme Süreci Uygulama Kılavuzu, 2016.
 • [3] Ofluoğlu, S., BIM ve sürdürülebilirlik, in XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, 2016, 1183–1187.
 • [4] Udomsap, A. D. and Hallinger, P., A bibliometric review of research on sustainable construction, 1994–2018, Journal of Cleaner Production, 254, 120073, 2020.
 • [5] Yeheyis, M., Hewage, K., Alam, M. S., Eskicioglu, C., and Sadiq, R., An overview of construction and demolition waste management in Canada: A lifecycle analysis approach to sustainability, Clean Technologies and Environmental Policy, 15 (1), 81– 91, 2013.
 • [6] Apanavičienė, R., Maliejus, K., and Fokaides, P., Sustainability Assessment of the Building Construction Stage Using Building Sustainability Assessment Schemes (BSAS), in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 410, 012064.
 • [7] Eastman, C., Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction. Boca Raton: CRC Press, 1999.
 • [8] Ofluoğlu, S., Yapı Bilgi Modelleme : Gereksinim ve Birlikte Çalışabilirlik, Mimarist, 1–5, 2014.
 • [9] Reizgevičius, M., Ustinovičius, L., Cibulskieně, D., Kutut, V., and Nazarko, L., Promoting sustainability through investment in Building Information Modeling (BIM) technologies: A design company perspective, Sustainability (Switzerland), 10 (3), 2018.
 • [10] Zhang, L., Chu, Z., and Song, H., Understanding the Relation between BIM Application Behavior and Sustainable Construction: A Case Study in China, Sustainability, 2019.
 • [11] Wu, W. and Issa, R. R. A., BIM execution planning in green building projects: LEED as a use case, Journal of Management in Engineering, 31 (1), A4014007, 2014.
 • [12] Seyis, S., Pros and Cons of Using Building Information Modeling in the AEC Industry, Journal of Construction Engineering and Management, 145 (8), 04019046, 2019.
 • [13] Wong, K. din and Fan, Q., Building information modelling (BIM) for sustainable building design, Facilities, 31 (3), 138–157, 2013.
 • [14] Ozorhon, B. and Karahan, U., Critical Success Factors of Building Information Modeling Implementation, Journal of Management in Engineering, 33 (3), 1–10, 2017.
 • [15] Ahn, Y. H., Kwak, Y. H., and Suk, S. J., Contractors’ Transformation Strategies for Adopting Building Information Modeling, Journal of Management in Engineering, 32 (1), 05015005, 2016.
 • [16] Zuppa, D., Issa, R. R. A., and Suermann, P. C., BIM’s impact on the success measures of construction projects, in Proceedings of the 2009 ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering, 2009, 346, 503–512.
 • [17] Kuiper, I. and Holzer, D., Rethinking the contractual context for Building Information Modelling (BIM) in the Australian built environment industry, Australasian Journal of Construction Economics and Building, 13 (4), 1–17, 2013.
 • [18] Demirdöğen, G. and Işık, Z., Structural Equation Model of the Factors Affecting Construction Industry Innovation Success, Teknik Dergi, 1–21, 2021.
 • [19] Taylor, J. E. and Bernstein, P. G., Paradigm Trajectories of Building Information Modeling Practice in Project Networks, Journal of Management in Engineering, 25 (2), 166–176, 2009.
 • [20] Shen, L. yin, Tam, V. W. Y., Tam, L., and Ji, Y. bo, Project feasibility study: the key to successful implementation of sustainable and socially responsible construction management practice, Journal of Cleaner Production, 18 (3), 254–259, 2010.
 • [21] Gurgun, A. P. and Arditi, D., Assessment of energy credits in LEED-certified buildings based on certification levels and project ownership, Buildings, 8 (2), 1–20, 2018.
 • [22] Uğur, L. O. and Leblebici, N., Investigation of the effects of energy and water saving benefits on property value in LEED certified green buildings, Teknik Dergi, 30 (1), 8753–8776, 2019.
 • [23] Fanning, B., Clevenger, C. M., Ozbek, M. E., and Mahmoud, H., Implementing BIM on infrastructure: Comparison of two bridge construction projects, Practice Periodical on Structural Design and Construction, 20 (4), 04014044, 2015.
 • [24] Azhar, S., Carlton, W. A., Olsen, D., and Ahmad, I., Building information modeling for sustainable design and LEED ® rating analysis, Automation in Construction, 20 (2), 217–224, 2011.
 • [25] Bynum, P., Issa, R. R. A., and Olbina, S., Building information modeling in support of sustainable design and construction, Journal of Construction Engineering and Management, 139 (1), 24–34, 2013.
 • [26] Hinze, J., Godfrey, R., and Sullivan, J., Integration of Construction Worker Safety and Health in Assessment of Sustainable Construction, Journal of Construction Engineering and Management, 139 (6), 594–600, 2013.
 • [27] Gurgun, A. P. and Koc, K., Contractor prequalification for green buildings — evidence from Turkey, Engineering, Construction and Architectural Management, 27 (6), 1377– 1400, 2020.
 • [28] El-Sayegh, S. M., Manjikian, S., Ibrahim, A., Abouelyousr, A., and Jabbour, R., Risk identification and assessment in sustainable construction projects in the UAE, International Journal of Construction Management, 1–10, 2018.
 • [29] Atabay, S., Gurgun, A. P., and Koc, K., Incorporating BIM and Green Building in Engineering Education: Assessment of a School Building for LEED Certification, Practice Periodical on Structural Design and Construction, 25 (4), 04020040, 2020.
 • [30] Hosseini, M. R., Maghrebi, M., Akbarnezhad, A., Martek, I., and Arashpour, M., Analysis of Citation Networks in Building Information Modeling Research, Journal of Construction Engineering and Management, 144 (8), 04018064, 2018.
 • [31] Reeves, T., Olbina, S., and Issa, R. R. A., Guidelines for using building information modeling for energy analysis of buildings, Buildings, 5 (4), 1361–1388, 2015.
 • [32] Edwards, R. E., Lou, E., Bataw, A., Kamaruzzaman, S. N., and Johnson, C., Sustainability-led design: Feasibility of incorporating whole-life cycle energy assessment into BIM for refurbishment projects, Journal of Building Engineering, 24, 100697, 2019.
 • [33] Jalaei, F., Jalaei, F., and Mohammadi, S., An integrated BIM-LEED application to automate sustainable design assessment framework at the conceptual stage of building projects, Sustainable Cities and Society, 53, 101979, 2019.
 • [34] Carvalho, J. P., Bragança, L., and Mateus, R., Optimising building sustainability assessment using BIM, Automation in Construction, 102, 170–182, 2019.
 • [35] Ölçer B., İklim Krizinde BİM’in Üstleneceği Rol, Yapı Bilgi Modelleme, 2 (2), 19–29, 2019.
 • [36] Chong, H. Y., Lee, C. Y., and Wang, X., A mixed review of the adoption of Building Information Modelling (BIM) for sustainability, Journal of Cleaner Production, 142, 4114–4126, 2017.
 • [37] Olawumi, T. O. and Chan, D. W. M., An empirical survey of the perceived benefits of executing BIM and sustainability practices in the built environment, Construction Innovation, 19 (3), 321–342, 2019.
 • [38] Becerik-Gerber, B. and Kensek, K., Building information modeling in architecture, engineering, and construction: Emerging research directions and trends, Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 136 (3), 139–147, 2010.
 • [39] Lu, Y., Wu, Z., Chang, R., and Li, Y., Automation in Construction Building Information Modeling (BIM) for green buildings: A critical review and future directions, Automation in Construction, 83 (June), 134–148, 2017.
 • [40] Marzouk, M. and Othman, A., Modeling the performance of sustainable sanitation systems using building information modeling, Journal of Cleaner Production, 141, 1400–1410, 2017.
 • [41] Li, B., Fu, F. F., Zhong, H., and B, L. H., Research on the computational model for carbon emissions in building construction stage based on BIM, Structural Survey, 30 (5), 411–425, 2012.
 • [42] Zhou, Y., Ding, L., Rao, Y., Luo, H., Medjdoub, B., and Zhong, H., Automation in Construction Formulating project-level building information modeling evaluation framework from the perspectives of organizations: A review, Automation in Construction, 81, 44–55, 2017.
 • [43] Bryde, D., Broquetas, M., and Volm, J. M., The project benefits of building information modelling (BIM), International Journal of Project Management, 31 (7), 971–980, 2013.
 • [44] Kivits, R. A. and Furneaux, C., BIM: Enabling sustainability and asset management through knowledge management, The Scientific World Journal, 2013, 1–14, 2013.
 • [45] Luth, G. P., Schorer, A., and Turkan, Y., Lessons from using BIM to increase designconstruction integration, Practice Periodical on Structural Design and Construction, 19 (1), 103–110, 2014.
 • [46] Ghaffarianhoseini, A. et al., Building Information Modelling (BIM) uptake: Clear benefits, understanding its implementation, risks and challenges, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75 (September 2016), 1046–1053, 2017.
 • [47] Olawumi, T. O. and Chan, D. W. M., Identifying and prioritizing the benefits of integrating BIM and sustainability practices in construction projects: A Delphi survey of international experts, Sustainable Cities and Society, 40, 16–27, 2018.
 • [48] Eadie, R., Browne, M., Odeyinka, H., McKeown, C., and McNiff, S., BIM implementation throughout the UK construction project lifecycle: An analysis, Automation in Construction, 36, 145–151, 2013.
 • [49] Azhar, S. and Brown, J., Bim for sustainability analyses, International Journal of Construction Education and Research, 5 (4), 276–292, 2009.
 • [50] Cheung, F. K. T., Rihan, J., Tah, J., Duce, D., and Kurul, E., Early stage multi-level cost estimation for schematic BIM models, Automation in Construction, 27, 67–77, 2012.
 • [51] Azhar, S., Khalfan, M., and Maqsood, T., Building information modeling (BIM): Now and beyond, Australasian Journal of Construction Economics and Building, 12 (4), 15– 28, 2012.
 • [52] Ibrahim, M., Krawczyk, R., and Schipporeit, G., Two Approaches to BIM : A Comparative Study . ECAADe 2004 ECAADe 2004, Technology, 1–7, 2004.
 • [53] Azhar, S., Building information modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry, Leadership and Management in Engineering, 11 (3), 241–252, 2011.
 • [54] Parker, D. W., Parsons, N., and Isharyanto, F., Inclusion of strategic management theories to project management, International Journal of Managing Projects in Business, 8 (3), 552–573, 2015.
 • [55] Simms, C. and Rogers, B., The significance of flexibility in improving return on property investment: The UK perspective, Facilities, 24 (3–4), 106–119, 2006.
 • [56] Budayan, C., Analysis of critical success factors in public private partnership projects by triangulation method: Turkey perspective, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33 (3), 1029–1044, 2018.
 • [57] Chan, A. P. C., Darko, A., Olanipekun, A. O., and Ameyaw, E. E., Critical barriers to green building technologies adoption in developing countries: The case of Ghana, Journal of Cleaner Production, 172, 1067–1079, 2018.
 • [58] Martin, H., Vital, S., Ellis, L., and Obrien-Delpesh, C., Motivating Civil Engineering Students: Self-Determinacy Perspective, Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 144 (4), 04018005, 2018.
 • [59] Gündüz, M., Nielsen, Y., and Özdemir, M., Quantification of delay factors using the relative importance index method for construction projects in Turkey, Journal of Management in Engineering, 29 (2), 133–139, 2013.
 • [60] Eymen, U. E., SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri. İstatistik Merkezi Hakkında, 2007.
 • [61] Gunduz, M. and Elsherbeny, H. A., Operational Framework for Managing Construction-Contract Administration Practitioners ’ Perspective through Modified Delphi Method, Journal of Construction Engineering and Management, 146 (3), 040191110, 2020.
 • [62] Ghasemi, A. and Zahediasl, S., Normality tests for statistical analysis: A guide for nonstatisticians, International Journal of Endocrinology and Metabolism, 10 (2), 486–489, 2012.
 • [63] Okudan, O., Budayan, C., and Dikmen, I., Development of a conceptual life cycle performance measurement system for build–operate–transfer (BOT) projects, Engineering, Construction and Architectural Management, 2020.
 • [64] Olawumi, T. O. and Chan, D. W. M., Identifying and prioritizing the bene fits of integrating BIM and sustainability practices in construction projects: A Delphi survey of international experts, Sustainable Cities and Society, 40, 16–27, 2018.
 • [65] Vidalakis, C., Abanda, F. H., and Oti, A. H., BIM adoption and implementation: focusing on SMEs, Construction Innovation, 20 (1), 128–147, 2020.
 • [66] Abotaleb, I. S., El-Adaway, I. H., Ibrahim, M. W., Hanna, A. S., and Russell, J. S., Causes, Early Warning Signs, and Impacts of Out-of-Sequence Construction: ExpertBased Survey Analysis, Journal of Management in Engineering, 35 (6), 04019030, 2019.
 • [67] Gürcanli, G. E., Baradan, S., and Uzun, M., Risk perception of construction equipment operators on construction sites of Turkey, International Journal of Industrial Ergonomics, 46, 59–68, 2015.
 • [68] Larsen, J. K., Shen, G. Q., Lindhard, S. M., and Brunoe, T. D., Factors Affecting Schedule Delay, Cost Overrun, and Quality Level in Public Construction Projects, Journal of Management in Engineering, 32 (1), 04015032, 2016.
 • [69] Amini, A., Nikraz, N., and Fathizadeh, A., Identifying and evaluating the effective parameters in prioritization of urban roadway bridges for maintenance operations, Australian Journal of Civil Engineering, 14 (1), 23–34, 2016.
 • [70] Wood, G. D. and Ellis, R. C. T., Main contractor experiences of partnering relationships on UK construction projects, Construction Management and Economics, 23 (3), 317– 325, 2005.
 • [71] Yurtcu, Ş. and Özocak, A., İnce Daneli Zeminlerde Sikişma Indisi’Nin Istatistiksel Ve Yapay Zeka Yöntemleri Ile Tahmin Edilmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3), 597–608, 2016.
 • [72] Jaafar, M., Abdul Aziz, A. R., Ramayah, T., and Saad, B., Integrating information technology in the construction industry: Technology readiness assessment of Malaysian contractors, International Journal of Project Management, 25 (2), 115–120, 2007.
 • [73] Gupta, M., Hasan, A., Jain, A. K., and Jha, K. N., Site Amenities and Workers’ Welfare Factors Affecting Workforce Productivity in Indian Construction Projects, Journal of Construction Engineering and Management, 144 (11), 04018101, 2018.
 • [74] Baccarini, D., The concept of project complexity - A review, International Journal of Project Management, 14 (4), 201–204, 1996.
 • [75] Khalil, M. I. Al, Selecting the appropriate project delivery method using AHP, International Journal of Project Management, 20, 469–474, 2002.
 • [76] Tenah, K. A., Project Delivery Systems for Construction: An Overwiew, Cost Engineering, 43 (1), 30–36, 2001.
 • [77] Zhang, X., Win-win concession period determination methodology, Journal of Construction Engineering and Management, 135 (6), 550–558, 2009.
 • [78] Doumbouya, L., Gao, G., and Guan, C., Adoption of the Building Information Modeling (BIM) for Construction Project Effectiveness: The Review of BIM Benefits, American Journal of Civil Engineering and Architecture, 4 (3), 74–79, 2016.
 • [79] Awad, E. M. and Ghaziri, H. M., Knowledge Management. Upper Saddle River, NJ.: Pearson/Prentice-Hall, 2004.
 • [80] Field, A., Discovering statistics using IBM SPSS statistics, 5th ed. London: Sage Publications, 2009.
 • [81] Luong, D. L., Tran, D. H., and Nguyen, P. T., Optimizing multi-mode time-cost-quality trade-off of construction project using opposition multiple objective difference evolution, International Journal of Construction Management, 1–13, 2018.
 • [82] Olbina, S. and Elliott, J. W., Contributing Project Characteristics and Realized Benefits of Successful BIM Implementation: A Comparison of Complex and Simple Buildings, Buildings, 9 (175), 1–19, 2019.
 • [83] Ilhan, B. and Yaman, H., Green building assessment tool (GBAT) for integrated BIMbased design decisions, Automation in Construction, 70, 26–37, 2016.
 • [84] Ilhan, B. and Yaman, H., BIM and sustainability concepts in construction projects: a case study, in SB13. Proceedings of Sustainable Procurement in Urban Regeneration and Renovation, 22–24 May (eProceedings), 2013.
APA Gurgun A, Koc K, Atabay Ş (2022). Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. , 11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
Chicago Gurgun Asli Pelin,Koc Kerim,Atabay Şenay Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. (2022): 11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
MLA Gurgun Asli Pelin,Koc Kerim,Atabay Şenay Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. , 2022, ss.11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
AMA Gurgun A,Koc K,Atabay Ş Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. . 2022; 11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
Vancouver Gurgun A,Koc K,Atabay Ş Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. . 2022; 11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
IEEE Gurgun A,Koc K,Atabay Ş "Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri." , ss.11857 - 11886, 2022. 10.18400/tekderg.715574
ISNAD Gurgun, Asli Pelin vd. "Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri". (2022), 11857-11886. https://doi.org/10.18400/tekderg.715574
APA Gurgun A, Koc K, Atabay Ş (2022). Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. Teknik Dergi, 33(3), 11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
Chicago Gurgun Asli Pelin,Koc Kerim,Atabay Şenay Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. Teknik Dergi 33, no.3 (2022): 11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
MLA Gurgun Asli Pelin,Koc Kerim,Atabay Şenay Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. Teknik Dergi, vol.33, no.3, 2022, ss.11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
AMA Gurgun A,Koc K,Atabay Ş Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. Teknik Dergi. 2022; 33(3): 11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
Vancouver Gurgun A,Koc K,Atabay Ş Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri. Teknik Dergi. 2022; 33(3): 11857 - 11886. 10.18400/tekderg.715574
IEEE Gurgun A,Koc K,Atabay Ş "Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri." Teknik Dergi, 33, ss.11857 - 11886, 2022. 10.18400/tekderg.715574
ISNAD Gurgun, Asli Pelin vd. "Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Sürdürülebilir Yeşil Bina Projeleri Üzerine Etkileri". Teknik Dergi 33/3 (2022), 11857-11886. https://doi.org/10.18400/tekderg.715574