Yıl: 2004 Cilt: 28 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 275 - 282 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi

Öz:
Bu çalışmada, iki konukçu türü Galleria mellonella (L, 1758) ve Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)'nün ve besin tipinin parazitoit Bracon hebetor (Say,1836) erginlerinin ömür uzunluğuna etkisi araştırılmıştır. Denemeler, 26±2 °C sıcaklık, % 60±5 orantılı nem içeren ve sürekli olarak aydınlık koşulların bulunduğu laboratuvar koşullarında yapılmıştır. Ergin parazitoitler, konukçu larvası, bal çözeltisi (%50), konukçu larvası+bal çözeltisi olacak şekilde üç farklı besin tipinden biri ile beslenmiştir. Besin tipinin, ergin ömür uzunluğunu etkilediği belirlenmiştir. Dişiler, her üç besin tipinde de erkeklerden daha uzun yaşamışlardır. G. mellonella üzerinde yetiştirilen ve denenen üç besinden, konukçu larvası, bal çözeltisi ya da konukçu larvası+bal çözeltisinden biri ile beslenen dişilerin ortalama ergin ömür uzunluğu sırasıyla 29.39, 49.78 ve 33.56 gün; erkeklerde ise 7.22, 25.56 ve 26.56 gün olarak belirlenmiştir. Buna karşılık, E. kuehniella üzerinde yetiştirilen ve aynı üç besin tipi ile beslenen dişilerde, ortalama ergin ömür uzunluğu sırasıyla 27.44, 46.22 ve 32.56 gün, erkeklerde ise sırasıyla 5.56, 25.94 ve 25.17 gün olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: bal ömür uzunluğu Galleria mellonella cinsiyet farklılıkları larva Bracon hebetor parazitoitler konukçular laboratuvar koşulları hayvan besleme Ephestia kuehniella

Konular: Biyoloji Entomoloji

-

Öz:
The effect of host species and food types on longevity of Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) Effect of two host species (Gallerta mellonella (L, 1758) (Lepidoptera: Pyralidae) and Ephestla kuehnlella (Zeller, 1879) (Lepidoptera: Pyralidae) and food types on longevity of parasitoid Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) were investigated under the continuously illuminated laboratory conditions at 26+2 °C temperature and 60±5 % relative humidity. Adult parasitoids were fed with one of the three different food types containing host larvae, honey solution (50%) and host larvae plus honey solution. It was reported that the food types have effected on the adult longevity. Females fed with all food types lived longer than males. The means of adult longevity of females reared on G. mellonella and fed only with host's larvae or 50% honey solutions or host larvae plus honey solution were 29.39, 49.78 and 33.56 days, in males they were 7.22, 25.56 and 26.56 days, respectively. However, the adult longevity for the females reared on E. kuehnlella and fed with the same three food types were 27.44, 46.22 and 32.56 days, respectively. These values for males were found as 5.56, 25.94 and 25.17 days, respectively.
Anahtar Kelime: hosts laboratory conditions animal nutrition Ephestia kuehniella honey lifespan Galleria mellonella sex differences larvae Bracon hebetor parasitoids

Konular: Biyoloji Entomoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Cline, L. D., J. W. Press & B. R. Flaherty, 1984. Preventing the spread of the Almond Moth (Lepidoptera: Pyralidae) from infested food debris to adjacent uninfested packages, using the parasite Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). j. Econ. Entomol., 77 (2): 331-333.
 • Collier, T. R., 1995. Host feeding, egg maturation, resorption, and longevity in the parasitoid Aphytis melinus (Hymenoptera: Aphelinidae). Ann. Entomol. Soc. Am., 88 (2): 206-214.
 • England, S. & E. W. Evans, 1997. Effects of Pea Aphid (Homoptera: Aphididae) honeydew on longevity and fecundity of the Alfalfa Weevil (Coleoptera: Curculionidae) parasitoid Bathyplectes curculionis (Hymenoptera: Ichneumonidae). Environ. Entomol., 26 (6): 1437-1441.
 • Fadamiro, H. Y. & G. E. Heimpel, 2001. Effects of partial sugar deprivation on lifespan and carbohydrate mobilization in the parasitoid Macrocentrus grandii (Hymenoptera: Braconidae). Ann. Entomol. Soc. Am., 94 (6): 909-916.
 • Ferreira De Almeida, M. A., A. Pires Do Prado, & C. J. Geden, 2002. Influence of temperature on development time and longevity of Tachinaephagus zealandicus (Hymenoptera: Encyrtidae), and effects of nutrition and emergence order on longevity. Environ. Entomol., 31 (2): 375-380.
 • Gül, M. & A. Gülel, 1995. Parasitoid Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae)' un biyolojisi ve konukçu larva büyüklüğünün verim ve eşey oranı üzerine etkisi.T. J. of Zoo!., 19: 231-235.
 • Gülel, A., 1982. Studies on the biology of the Dibrachys boarmiae (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae) parasitic on Gallerla mellonella (L). Z. Ang. Ent., 94: 138-149.
 • Gülel, A., 1991. Doğal besin kalitesindeki değişikliklerin parazitoid Dibrachys boarmiae nin verim ve ergin boyuna etkileri. Doğa Tr. J. of Zool. , 15: 289-295.
 • Harvey, J. A. & G. J. Z. Gols, 1998. The influence of host quality on progeny and sex allocation in the pupal ectoparasitoid, Muscidifurax raptellus (Hymenoptera: Pteromalidae). Bull. Entomol. Res. , 88: 299-304.
 • Hentz, M., P. Ellsworrth & S. Naranjo, 1997. Biology and morphology of Chelonus sp. Nr. curvimaculatus (Hymenoptera: Braconidae) as a parasitoid of Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae). Ann. Entomol. Soc. Am., 90 (5): 631-639.
 • Jervis, M. A. & N. A. C. Kidd, 1986. Host-feeding strategies in Hymenopteran parasitoids. Biol. Rev., 61: 395-434.
 • Lauziere, I., G. Perez-Lachaud & J. Brodeur, 2000. Effect of female body size and adult feeding on the fecundity and longevity of the parasitoid Cephalonomia stephanoderis Betrem (Hymenoptera: Bethylidae). Ann. Entomol. Soc. Am., 93(1): 103-109.
 • Morales-Ramos, J. A., M. G. Rojas & E. G. King, 1996. Significance of adult nutrition and oviposition experience on longevity and attainment of full fecundity of Catolaccus grandis (Hymenoptera: Pteromalidae). Ann. Entomol. Soc. Am., 89 (4): 555-563.
 • Olson, D. M. & D. A. Andow, 1998. Larval crowding and adult nutrition effects on longevity and fecundity of female Trichogramma nubilale Ertle and Davis (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Environ. Entomol., 27 (2): 508-514.
 • Sokal, R. R. & F. J. Rohlf, 1981. Biometry: the principles and practice of statistics in biological research, W. H. Freeman and Co., New York.
 • Tunçyürek, C. M., 1972. Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) ile Cadra cautella (Walk) ve Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)' ye karşı biyolojik savaş imkanları üzerinde araştırmalar, Teknik Bülten No: 20, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Ens., İzmir.
 • Uçkan, F. & A. Gülel, 2000. Apantales galleriae Wilkinson (Hym.; Braconidae)'nin bazı biyolojik özelliklerine konukçu türün etkileri. Tr. J. of Zool., 24: 105-113.
APA GÜNDÜZ A, GÜLEL A (2004). Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. , 275 - 282.
Chicago GÜNDÜZ Akman Eylem,GÜLEL Adem Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. (2004): 275 - 282.
MLA GÜNDÜZ Akman Eylem,GÜLEL Adem Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. , 2004, ss.275 - 282.
AMA GÜNDÜZ A,GÜLEL A Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. . 2004; 275 - 282.
Vancouver GÜNDÜZ A,GÜLEL A Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. . 2004; 275 - 282.
IEEE GÜNDÜZ A,GÜLEL A "Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi." , ss.275 - 282, 2004.
ISNAD GÜNDÜZ, Akman Eylem - GÜLEL, Adem. "Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi". (2004), 275-282.
APA GÜNDÜZ A, GÜLEL A (2004). Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28(4), 275 - 282.
Chicago GÜNDÜZ Akman Eylem,GÜLEL Adem Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi 28, no.4 (2004): 275 - 282.
MLA GÜNDÜZ Akman Eylem,GÜLEL Adem Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi, vol.28, no.4, 2004, ss.275 - 282.
AMA GÜNDÜZ A,GÜLEL A Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi. 2004; 28(4): 275 - 282.
Vancouver GÜNDÜZ A,GÜLEL A Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi. 2004; 28(4): 275 - 282.
IEEE GÜNDÜZ A,GÜLEL A "Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi." Türkiye Entomoloji Dergisi, 28, ss.275 - 282, 2004.
ISNAD GÜNDÜZ, Akman Eylem - GÜLEL, Adem. "Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinde konukçu türünün ve besin tipinin ömür uzunluğuna etkisi". Türkiye Entomoloji Dergisi 28/4 (2004), 275-282.