Yıl: 1998 Cilt: 22 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 323 - 331 Metin Dili: Türkçe

A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir)

Öz:
Ağustos 1994–Temmuz 1995 tarihleri arasında, Kunduzlar ve Çatören baraj göllerinin (Kırka Yöresi–Eskişehir) zooplankton faunası tesbit edilmistir. Kunduzlar ve Çatören baraj göllerinden, Rotifera’dan 8 tür, Cladocera’dan 5 ve Copepoda’dan 2 tür olmak üzere toplam 15 tür teşhis edilmiştir. Ayrıca, baraj göllerinin ortalama zooplankton yoğunluğu (Birey sayısı/m3) ve bazı fiziksel ve kimyasal parametreleri verilmiştir.
Anahtar Kelime: fauna Eskişehir fizikokimyasal özellikler barajlar mevsimsel değişimler zooplankton

Kunduzlar ve Çatören Baraj Göllerinin (Kırka–Eskişehir) zooplankton faunası üzerinde bir çalışma

Öz:
In the present study, the zooplanktonic fauna of the Kunduzlar and Çatören dam lakes (Kırka basin–Eskisehir) was investigated during August 1994–June 1995. Eight species of Rotifera, five species of Cladocera and two species of Copepoda were identified in both dam lakes. In addition, the mean zooplankton abundance (ind. m–3) and physical and chemical parameters of dam lakes were given.
Anahtar Kelime: seasonal variation zooplankton dams Eskisehir fauna physicochemical properties

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Berzins, B., Pejler Rotifer Occurrence in Relation to pH. Hydrobiol. 147: 107–116, 1987.
 • 2. Mikschi, E., Rotifer Distributions In Relation to Temperature and Oxygen Content. Hydrobiol. 186/187: 209–214, 1989.
 • 3. Hecky, R.E., Kilham. P., Diatoms in Alkaline, Saline Lakes: Ecology and Geochemical. Limnol. Oceanogr. 18: 53–71, 1973.
 • 4. Geldiay, R., Çubuk Barajı ve Eymir Gölü’nün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli Olarak İncelenmesi. Ank. Üniv. Fen. Fak. Mec. 2: 146–252, 1949.
 • 5. Demirhindi, Ü., A Preliminary study on the plankton of the barrage lake Demirköprü. İstanbul Üniv. Fen. Fak., Biyoloji Der., 54, 51–78, 1989–1990.
 • 6. Ongan, T., Akdağ, O., Kırgız, T., Kaftancıoğlu, M., Burdur, Yarışlı, Karataş ve Beyşehir Gölleri Cladocera (Crustacea) Türleri. İstanbul Üniv. Fen. Fak. Hidrobiologi Araştırma Enstitüsü Yayınları, 12, 1–19, 1972.
 • 7. Tokat, H., Hazar (Gölcük) Gölünün Copepoda ve Cladocera Türleri. İstanbul Üniv. Fen. Fak. Hidrobiologi Araştırma Enstitüsü Yayınları, 10, 1–19, 1972.
 • 8. Margaritora, F.G., Stella, E., Mastrantuano, L., Contributo allo studio della fauna ad endomostraci delle acque temporanee della Turchia Asiatia, Riv. Idrobiol. 16, 151–172, 1977.
 • 9. Dumont, H.J. & M. De RIDDER, 1987. Rotifers from Turkey. Hydrobiologia, 147: 65–73, 1987.
 • 10. Ustaoğlu, M.R., Zooplankton (Metazoa) of the Karagöl (Yamanlar, İzmir–Turkey), Biologia Gallo Helvetica, 12, 273–281, 1986.
 • 11. Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Kuş Gölü (Bandırma) Zooplanktonu X. Ulusal Biyoloji Kongresi 18–20 Temmuz, Erzurum, 11–19, 1990 a.
 • 12. Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Zooplankton of lake Gebekirse (İzmir–Turkey). Rapp. Comm. int. Mer. Médit, 32: 74, 1990 b.
 • 13. Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Akgöl’ün (Selçuk–İzmir) Rotifer Faunası. VII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt II: 614–626, 1987.
 • 14. Emir, N., A note on four rotifer species new to Turkey, Biol. Jb. Dodonaea, 57: 78–80, 1989.
 • 15. Emir, N., Some rotifers species from Turkey, Turk. J. of Zool. 15: 39–45, 1991.
 • 16. Güher, H., Kırgız, T., Süleoğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budak doğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Türleri. Anadolu Üniv. Fen Edebiyat Dergisi, 25–43, 1989.
 • 17. Güher, H., Kırgız, T., Edirne Bölgesi Cladocera (Crustacea) Türleri. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi–Elazığ, (Baskıda), 1992.
 • 18. Gündüz, E., Karamık ve Hoyran Göllerinin Cladocera (Crustacea) Türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Doğa TU Zooloji Dergisi. 11, 26–36, 1987.
 • 19. Gündüz, E., A new species of Ilyocryptus (Crustacea: Anomopoda) from Bafra Balıkgölü, Turkey. Hydrobiologia, 199, 237–241, 1990.
 • 20. Gündüz, E., Bafra Balıkgölünün (Bafra Balıkgölü–Uzungölü) Cladocera Türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Doğa TU J. Zooloji D., 15, 115–134, 1991.
 • 21. Gündüz, E., Türkiye İç Sularında Yaşayan Cladocera (Crustacea) Türlerinin Listesi. Doğa TU J. Zooloji D., 21, 37–45, 1997.
 • 22. Altındağ, A., Sözen, M., Seyfe (Kırşehir) Gölü Rotifera Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi, Doğa Tr. J. of Zoology, 20, 221–230, 1996.
 • 23. Özkurt, Ş., Kırka Boraks İşletmesi Atıkları ile Kirlenen Kırka Yöresi (Eskişehir) Sularında Bor Kirliliğinin Tesbiti. Y. Lisans Tezi, Gazi Üni. Gazi Eğt. Fak., 1993.
 • 24. Jeffrey, A. Black, James B. Bronum and Wesley J. Birge., An Integrated Assessment of Biological Effects of Boron on the Rainbow Trout. Chemiesphere Vol. 26, No.7, pp. 1383–1413, 1993.
 • 25. Anonymous, DSİ Su Kalite Gözlemleri., Ankara, 1995.
 • 26. Anonymous, DSİ Kunduzlar ve Çatören Baraj Gölleri Limnolojik Etüd Raporu, 1988.
 • 27. Kolisko, R.M., Plankton Rotifers Biology and Taxonomy Biological Station. Lunz of the Austrian Academy of Science, Stuttgart, 1974, 974 p.
 • 28. Koste, W., Die Radertiere Mitteleuropas I. Textband, Berlin, Stuttgart, 1978, 673 p.
 • 29. Koste, W., Die Radertiere Mitteleuropas II. Tofelband, Berlin, 1978, 235 p.
 • 30. Edmondson, W.T., Freshwater Biology, Second Edition, John Wiley Sons, Inc. London, Chapman & Hall Limited, 1959, 1248 p.
 • 31. Ward, H.B., Whipple, G.C., Freshwater Biology. John Wiley and Sons Inc. New York (Second edition), 1945.
 • 32. Harding, J.P., Smith, W.A., A key to the British Freshwater Cyclopoid and Calonoid Copepods, Freshwater Biol. Ass. Sci. Publ. (2nd. ed.), 1974.
 • 33. Needham, J.G., A guide to the study of Freshwater Biology, Holden Day Inc. San Francisco, 1962.
 • 34. Scourfield, D.J., Harding, J.P., A key to the British Freshwater Cladocera, Freshwater Biol., Ass. Sci. Publ., No. 5, 1966.
 • 35. Telesh, I.V., 1986, Comparative effectiveness of methods of counting planktonic rotifers, Scripta Technica, 101–104.
 • 36. Herzig, A., The analysis of planktonic rotifer population: A plea for long–term investigations. Hydrobiologia. 147: 163–180, 1987.
 • 37. Anonymous., Bafra Balık Göllerinin (Balık gölü–Uzun göl) Limnolojik Özelliklerinin Tesbiti. Proje No. 1. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Daire Başkanlığı, Samsun Su Ürünleri Bölge Müd., 1983.
 • 38. Anonymous., Akşehir Gölü’nün Bazı Limnolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Isparta Su Ürünleri Bölge Müd. Yayınları: 4, s.1–43, Isparta, 1984.
 • 39. Anonymous., Eğirdir ve Akşehir Göllerinin Bazı Limnolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Isparta Su Ürünleri Bölge Müd., Yayın No: 3–4, 1984.
 • 40. Anonymous., Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüd Raporu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ İşl. ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ankara, 90 s., 1982.
 • 41. Berzins, B., Pejler, B., Rotifer occurence in relation to temperature, Hidrobiol. 175: 223–231, 1989.
 • 42. Saunders–Davies, A.P., Horizontal distributions of the plankton rotifers Keratella cochlearis (Bory de st Vicent) and Polyarthra vulgaris (Carlin) in a small eutrophic lake. Hidrobiol., 186/187: 153–156, 1989.
 • 43. Berzins, B., Pejler, B., Rotifer occurrence in relation to pH, Hidrobiol. 147: 107–116, 1987.
 • 44. Berzins, B., Bertilson, J., On limnic micro–crustacean and trophi degree. Hidrobiol. 185: 95–100, 1989.
APA ALTINDAĞ A, ÖZKURT Ş (1998). A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Turkish Journal of Zoology, 22(4), 323 - 331.
Chicago ALTINDAĞ AHMET,ÖZKURT ŞAKİR ÖNDER A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Turkish Journal of Zoology 22, no.4 (1998): 323 - 331.
MLA ALTINDAĞ AHMET,ÖZKURT ŞAKİR ÖNDER A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Turkish Journal of Zoology, vol.22, no.4, 1998, ss.323 - 331.
AMA ALTINDAĞ A,ÖZKURT Ş A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Turkish Journal of Zoology. 1998; 22(4): 323 - 331.
Vancouver ALTINDAĞ A,ÖZKURT Ş A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Turkish Journal of Zoology. 1998; 22(4): 323 - 331.
IEEE ALTINDAĞ A,ÖZKURT Ş "A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir)." Turkish Journal of Zoology, 22, ss.323 - 331, 1998.
ISNAD ALTINDAĞ, AHMET - ÖZKURT, ŞAKİR ÖNDER. "A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir)". Turkish Journal of Zoology 22/4 (1998), 323-331.